Murzyni. Czy czarne jest piękne?

Z Henryk Dąbrowski
Skocz do: nawigacja, szukaj
30.10.2017Wstęp

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wśród amerykańskich Murzynów propagowane były postępowe hasła: „Czarne jest piękne” (Black is beautiful[1]) czy też „Jestem czarny i jestem (z tego) dumny” (I'm black and I'm proud[2]). W dziwny sposób ówczesna akcja propagandowa przypomina analogiczną akcję promującą obecnie homoseksualistów. Pozwala to przypuszczać, że obie były wspierane przez te same środowiska lewicowo-lewackiego postępu.


Oczywiście każdy może nosić na koszulce napis „Jestem piękny” lub „Jestem dumny” i nic nikomu do tego. Nawet gdyby był białym, żółtym lub czarnym pederastą. Inaczej mówiąc, każdy kupiec może zachwalać swój towar, a nawet wierzyć, że to, co mówi, jest prawdą. Nabywca powinien jednak zachować odpowiedni dystans i właściwy poziom czujności wobec tych pięknych słówek i zastanowić się poważnie, czy oferowany towar jest rzeczywiście najlepszej jakości, czy może to tylko cienka podróbka wciskana nam już nie tylko przez przebiegłych kupców, ale również przez media ogarnięte szałem piękna i dumy innych inaczej.


Tragedią współczesnego świata jest to, że media przestały pełnić funkcję, do której zostały powołane. Media już nie pokazują zagrożeń, nie przedstawiają analiz, nie uprzedzają wydarzeń i nie biją na alarm. Przecież zadaniem każdego uczciwego dziennikarza powinno być ostrzeganie przed możliwym oszustwem, dociekanie przyczyn i możliwych skutków takiego, a nie innego postępowania „pięknych i dumnych”, a już całkowitym zaprzeczeniem dziennikarskiego powołania jest współudział (bezmyślny lub wyrachowany) w propagowaniu oszustwa.


Według mediów miliony Murzynów płynących z Afryki do Europy nie są zagrożeniem. Przeciwnie, dowiadujemy się, że oni są błogosławieństwem (wersja stonowana) lub wyzwaniem (wersja ekstremalna) i na tym stwierdzeniu kończą się wszystkie artykuły w gazetach i na internetowych portalach oraz reportaże w telewizji. Jednak Czytelnik ma prawo, a nawet obowiązek (wynikający choćby z troski o przyszłość własnych dzieci) wiedzieć więcej. Mam nadzieję, że ten artykuł pozwoli dostrzec, z jakim wyzwaniem przyjdzie się nam zmierzyć.


Murzyni w Afryce

Ludność

Ludność Afryki w milionach[3]

Rok 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017
Ludność (mln) 228,7 285,1 366,5 480,0 634,6 817,6 1049,4 1256,3

Z powyższych danych obejmujących okres 67 lat wynikają dwa ważne wskaźniki:

 • średni współczynnik przyrostu naturalnego jest równy 2,6% (procent) rocznie
 • średni czas podwojenia liczby ludności Afryki wynosi T2 = 27 lat

Polska, po 70 latach pokojowego rozwoju, nie podwoiła jeszcze liczby ludności z 1946 roku - 23,9 mln. Od 1950 roku do dziś liczba ludności głodującej i wojującej Afryki wzrosła ponad PIĘCIOKROTNIE. Co byłoby, gdyby nie głodowali?


HIV

Ponad dwie trzecie nosicieli wirusa HIV mieszka w Afryce (2016)[4]. Liczba osób na świecie zarażonych wirusem HIV jest szacowana na 36,7 mln. Liczba zarażonych HIV według regionów[5] Afryki wynosi:

 • W Afryce Południowej i Afryce Wschodniej: 19,4 mln (52,9%)
 • W Afryce Zachodniej i Afryce Centralnej: 6,1 mln (16.6%)
 • W Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie: 230 tys.


Zabójstwa

W Afryce mieszka 15,5% mieszkańców Ziemi, ale popełniają oni 31% wszystkich zabójstw (dane z 2012 roku[6]). Region Afryki Południowej[5] dzierży tutaj kompromitujący rekord: 0,85% zamieszkałej tam ludności świata popełnia 4,17% wszystkich zabójstw na świecie. Afryka Środkowa (1,96% mieszkańców Ziemi) odpowiada za 5,63% wszystkich zabójstw, zaś w Afryce Zachodniej (4,56% mieszkańców Ziemi) popełnianych jest 10,31% wszystkich zabójstw.

Kraje Afryki, obok krajów Ameryki Południowej i Środkowej oraz Karaibów, mają jedne z najwyższych wskaźników zabójstw na milion mieszkańców. W Afryce w tej niechlubnej statystyce przewodzą następujące kraje

Lesotho 380
Suazi 338
RPA 310
Demokratyczna Republika Konga 283
Rwanda 231
Nigeria 200
Gwinea Równikowa 193
Botswana 184
Namibia 172


Dla porównania wskaźnik zabójstw na milion mieszkańców w Polsce w 2012 roku wynosił 15,1[7].


Inteligencja

Przeciętny iloraz inteligencji[8] w państwach Czarnej Afryki (zwanej także Afryką Subsaharyjską) jest równy około 75[9][10]. Podawane dane mieszczą się w przedziale od 69[11] do 80[12].


Murzyni w Stanach Zjednoczonych

Ludność

Populacja Murzynów w USA[13]

Rok 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Murzyni (mln) 15,0 18,9 22,6 26,5 30,0 34,7 38,9

Z powyższych danych obejmujących okres 60 lat wynikają dwa istotne wskaźniki

 • średni współczynnik przyrostu naturalnego Murzynów w USA jest równy 1,6% (procent) rocznie
 • średni czas podwojenia liczby Murzynów w USA wynosi T2 = 43,6 lat

Przypomnijmy: Polska (po 70 latach) nie podwoiła jeszcze liczby ludności z 1946 roku - 23,9 mln.


HIV

Murzyni stanowią około 13% społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale wśród nich odnotowano 45% nowych zakażeń wirusem HIV (2015)[14]. Stanowią też najliczniejszą grupę wśród osób zarażonych HIV – 41% (2011)[15].


Zabójstwa

W 2016 roku Murzyni stanowili 13,3% społeczeństwa[16] USA, ale popełnili 52,6% morderstw[17][18].


Gwałty

W 2016 roku Murzyni stanowili 13,3% społeczeństwa[16] USA, ale popełnili 29,1% gwałtów[17].


Inteligencja

O ile w przypadku rasy białej przeciętny iloraz inteligencji jest równy 100, to przeciętne IQ Murzynów mieszkających w Stanach Zjednoczonych wynosi ok. 85. Dla lepszego uzmysłowienia problemu rozważmy tylko te osoby rasy białej, których iloraz inteligencji jest mniejszy od 100. Okazuje się, że średni iloraz inteligencji w tej grupie jest równy 88[19].

Warto zauważyć, że w USA prowadzone są systematyczne badania osiągnięć uczniów szkół podstawowych i średnich. W Stanach Zjednoczonych nauka rozpoczyna się w wieku 5 lat, badania przeprowadzane są w klasie 4 (wiek 9 lat), w klasie 8 (wiek 13 lat) i w klasie 12 (wiek 17 lat – koniec szkoły średniej). Myślę, że przedstawione niżej wyniki badań National Assessment of Educational Progress[20] (Krajowej Oceny Postępu Edukacyjnego) skłonią Czytelnika do zastanowienia. Oto zestawienie osiągnięć uczniów białych i czarnych w zakresie czytania i matematyki

Widoczna na powyższych wykresach różnica w osiągnięciach[21][22][23] (ang. achievement gap) może być wytłumaczona różnicą inteligencji między rasą białą i rasą czarną[24][25]. Fakt, że inteligencja jest w znacznym stopniu dziedziczna został dobrze pokazany w wielu badaniach, w szczególności w badaniach bliźniąt jednojajowych.[26][27][28].


Zakończenie

Profesor James Watson[29], amerykański genetyk i biochemik, współodkrywca struktury DNA oraz laureat Nagrody Nobla powiedział[30]

Cała nasza polityka społeczna [w kwestii Afryki], opiera się na przekonaniu, iż przedstawiciele rasy czarnej dorównują inteligencją przedstawicielom rasy białej. Tymczasem badania pokazują, że jest inaczej. (…) Nie ma powodu, aby uważać, że rozwój zdolności intelektualnych w przypadku populacji ewoluujących odrębnie, powinien przebiegać identycznie. Nasze pragnienie uczynienia z równych możliwości intelektualnych pewnego uniwersalnego dziedzictwa ludzkości nie wystarczy, aby tak było naprawdę.

Przypisy

 1. Wikipedia, Black is beautiful, (LINK)
 2. James Brown, Say It Loud ~ I'm Black & I'm Proud, (YT)
 3. United Nations, Department of Economic and Social Affairs/Population Division, (LINK)
 4. UNAIDS, Global HIV Statistics – Fact Sheet, July 20170720, (LINK)
 5. 5,0 5,1 Wikipedia, Schemat regionów świata ONZ, (LINK)
 6. United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide 2013, (LINK1), (LINK2), (LINK-xls)
 7. GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, (LINK)
 8. Wikipedia, Iloraz inteligencji, (LINK-pl), (LINK-en)
 9. Richard J. Herrnstein, Charles Murray, The Bell Curve - Intelligence and Class Structure in American Life, 1994, (LINK-pl), (LINK-en)
 10. Heiner Rindermann, African cognitive ability: Research, results, divergences and recommendations, 2013, (LINK)
 11. Richard Lynn, Gerhard Meisenberg, The average IQ of sub-Saharan Africans: Comments on Wicherts, Dolan, and van der Maas, (LINK)
 12. Jelte M. Wicherts, Conor V. Dolan, Han L.J. van der Maas, The dangers of unsystematic selection methods and the representativeness of 46 samples of African test-takers, (LINK1), (LINK2)
 13. Wikipedia, African Americans, (LINK1), (LINK2)
 14. Centers for Disease Control and Prevention, HIV in the United States: At A Glance, (LINK)
 15. Wikipedia, HIV/AIDS in the United States, (LINK)
 16. 16,0 16,1 U.S. Census Bureau, QuickFacts, (LINK)
 17. 17,0 17,1 FBI, Arrests by Race and Ethnicity, 2016, (LINK)
 18. FBI, Murder Offenders by Age, Sex, Race, and Ethnicity, 2016, (LINK)
 19. Przyjmując, że rozkład IQ w przypadku rasy białej jest rozkładem Gaussa z wartością średnią μ=100 i odchyleniem standardowym σ=15, po prostych przekształceniach znajdujmy, że wartość średnia IQ obliczona dla osób z IQ≤100 jest równa 88. Schemat obliczeń i najważniejsze rezultaty Czytelnik znajdzie w załączonym opracowaniu (Opracowanie własne - LINK)
 20. Wikipedia, National Assessment of Educational Progress, (LINK)
 21. Wikipedia, Achievement gap in the United States, (LINK)
 22. Wikipedia, Racial achievement gap in the United States, (LINK)
 23. Stanford Center for Education Policy Analysis, Racial and Ethnic Achievement Gaps, (LINK)
 24. John Philippe Rushton, Race, Evolution, And Behavior: A Life History Perspective, 1995, (LINK-en)
 25. Richard Lynn, Race differences in intelligence: An evolutionary analysis, 2006, (LINK-en)
 26. Thomas J. Bouchard, The Wilson Effect: the increase in heritability of IQ with age, 2013, (LINK1), (LINK2)
 27. New Scientist, IQ is inherited, suggests twin study, 2001, (LINK)
 28. Wikipedia, Heritability of IQ, (LINK)
 29. Wikipedia, James Watson, (LINK-pl), (LINK-en)
 30. Na podstawie cytatów wypowiedzi profesora Watsona zamieszczonych w artykule C. Hunt-Grubbe, The elementary DNA of Dr Watson, Times Online (14.10.2007), (LINK)
  Tekst oryginalny:
  He says that he is “inherently gloomy about the prospect of Africa” because “all our social policies are based on the fact that their intelligence is the same as ours – whereas all the testing says not really”, and I know that this “hot potato” is going to be difficult to address. His hope is that everyone is equal, but he counters that “people who have to deal with black employees find this not true”. He says that you should not discriminate on the basis of colour, because “there are many people of colour who are very talented, but don’t promote them when they haven’t succeeded at the lower level”. He writes that “there is no firm reason to anticipate that the intellectual capacities of peoples geographically separated in their evolution should prove to have evolved identically. Our wanting to reserve equal powers of reason as some universal heritage of humanity will not be enough to make it so”.