Jeśli kochasz swoje dzieci, protestuj przeciwko homopropagandzie

Z Henryk Dąbrowski
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
23.07.2017Rainbow Gen9-7.png
Dlaczego powinniśmy walczyć z homopropagandą i dlaczego ta walka stała się obecnie nakazem chwili? Zacznijmy od przypomnienia, że homoseksualiści to ludzie chorzy[1]. Ich cudowne uzdrowienie nieznaną wcześniej metodą głosowania, pozostanie na zawsze hańbą amerykańskiej nauki[2][3][4][5]. Nauka nie jest demokracją, a o PRAWDZIE nie rozstrzyga się przez głosowanie.


Oczywiście efekt leczenia tą metodą był żaden, skoro po 13 latach od tego cudu Sąd Najwyższy USA w sprawie Bowers v. Hardwick[6][7] uznał, że prawo stanu Georgia penalizujące sodomię między dorosłymi osobami jest zgodne z konstytucją (prawo stanu Georgia nie czyniło rozróżnienia między stosunkami homo i heteroseksualnymi). Jednak z pomocą w przemianie zboczonego pederasty[8] w zdrowiutkiego geja przyszła homopropaganda i w 2003 roku, w sprawie Lawrence v. Texas[9][10], Sąd Najwyższy uchylił wyrok Bowers v. Hardwick.


Czy po 44 latach od owego cudownego uzdrowienia Ty też już nie masz wątpliwości, że geje są zdrowi, a Twoje dzieci bezpieczne[11]? Chyba tak jest, bo zdecydowanych protestów skierowanych przeciwko homopropagandzie w Polsce nie widać.


Jednak pederaści i lesbijki dzieci nie mają, zatem muszą sięgnąć po Twoje dziecko. I tylko o ten łatwiejszy dostęp do Twoich dzieci w tym wszystkim chodzi[12]. Czy pomyślałeś o tym? A może zrówność[13] Tobie też odebrała rozum? Jeśli kochasz swoje dzieci, protestuj przeciwko homopropagandzie!


Dr Trayce L. Hansen tak ujęła ten problem:

Przesłanie wprost i nie wprost "małżeństwa homoseksualnego" brzmi, że wszystkie wybory są jednakowo akceptowane i wskazane. A zatem nawet dzieci z tradycyjnych rodzin, pod wpływem tego przesłania o równości wszystkich opcji seksualnych, będą wzrastały sądząc, że to nie jest istotne, z kim ma się relację seksualną lub małżeńską. Trwanie w takim przekonaniu prowadzi niektórych, jeśli nie wielu podatnych na wpływy młodych ludzi, do angażowania się w seksualne i małżeńskie związki, których nigdy wcześniej nie braliby pod uwagę.[14]


Zatem nie zakładaj, że homopropaganda nie dotknie Twoich dzieci. Nie myśl, że nie wzrośnie liczba homoseksualnych kontaktów. Homopropaganda ma spowodować wzrost atrakcyjności takich kontaktów w oczach Twojego dziecka. A wzrost liczby homoseksualistów może dotknąć także Twoje dziecko!


Obecnie głównym celem homopropagandy jest uśpienie Twojej czujności. Przedstawiane są różne argumenty i realizowane kolejne etapy, których celem jest przekonanie Ciebie o normalności homoseksualizmu. To dlatego w mediach ciągle powtarzane jest twierdzenie, jakoby homoseksualizm był wrodzony. Jak można mieć pretensje do ludzi, że takimi się urodzili? Cóż począć na to, że moje dziecko jest homoseksualistą? Media usłużnie podsuwają Ci usprawiedliwienie dla nich i dla Ciebie. Teraz już możesz spać spokojnie – przecież nic nie da się zrobić. Czy naukowe badania potwierdzają fakt, że homoseksualizm jest wrodzony? Nie, wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że homoseksualizm jest nabyty[15][16][17][18][19][20]. Czy zastanawiałeś się nad skutkami własnej bierności? Cena może być wysoka: zostaniesz dumnym ojcem pederasty, ale dziadkiem nigdy nie będziesz.


Poza uśpieniem Twojej czujności, propagandowe kłamstwo o wrodzonym charakterze homoseksualizmu jest potrzebne pederastom i lesbijkom, aby skuteczniej domagać się specjalnych praw, jakie przysługują mniejszościom. Aby ukazać, z jak sprytną manipulacją mamy do czynienia, posłużymy się przykładem.


Zastanów się, czy chorobowy stan umysłu może być podstawą do nadania praw, które przysługują jedynie mniejszościom. Mam tutaj na myśli prawa analogicznie do przyznawanych mniejszościom etnicznym i rasowym. Zauważ, że ludzie umysłowo chorzy stanowią mniejszość w społeczeństwie, ale tutaj słowo mniejszość mówi jedynie o relacji ilościowej. Nie wywodzimy z tego faktu specjalnych praw lub specjalnego statusu – np. przymus uznawania chorobliwych wizji za realną rzeczywistość przez resztę społeczeństwa. Mniejszości, których praw nikt nie neguje, to mniejszości połączone wspólną, wielopokoleniową historią i tradycją. Czy gdyby wspomniany wcześniej chorobowy stan umysłu był wrodzony, to byłbyś bardziej skłonny uznać, że umysłowo chorym ludziom przysługują specjalne prawa? Z pewnością NIE. Jednak homoseksualiści wykorzystują wieloznaczność słowa mniejszość, aby wywalczyć specjalne prawa dla osób połączonych chorobliwym popędem seksualnym. Zwróć uwagę, że homoseksualiści nie są w stanie (z definicji) stworzyć mniejszości połączonej więzami rodzinnymi, a zatem i wielopokoleniową historią. Homoseksualiści to przypadkowy zlepek ludzi, którzy mając problemy z zaspokojeniem swoich seksualnych potrzeb, walczą o „prawa” dostępu do Twoich dzieci.


Pamiętaj, że to jedynie Ty masz wyłączne prawo do decydowania o tym, co jest dobre dla Twojego dziecka. Nie możesz pozwalać, aby to wszechobecna w mediach i wdzierająca się do szkół homopropaganda kształtowała poglądy Twojego dziecka[21]. Twierdzenia o rzekomej równości homoseksualizmu i heteroseksualizmu niezwykle trafnie podsumował Scott Lively:


Homoseksualizm jest zupełnie inny niż heteroseksualizm. Heteroseksualizm opisuje sposób, w jaki wszystkie istoty ludzkie są zaprojektowane – do funkcjonowania jako kompatybilni partnerzy przeciwnych płci. Homoseksualizm mógłby być uważany za równoważny jedynie wtedy, gdyby był umocowany w podobnym fizjologicznym projekcie. Nawet gdy osoba angażuje się w czyny homoseksualne, to w niezmienny i właściwy sobie sposób pozostaje ona osobą heteroseksualną, ponieważ nadal może płodzić lub rodzić dzieci w zgodzie z tym pierwotnym projektem. Orientacja seksualna jest tylko modelem teoretycznym, który pozwala udawać, że seksualność jest subiektywnym stanem umysłu, a nie obiektywną rzeczywistością fizyczną. Dlatego małżeństwo jest zamknięte i niedostępne dla homoseksualistów. Jest to instytucja przeznaczona do ochrony i wzmacniania rodziny, która jest podstawowym elementem prokreacyjnego i heteroseksualnego projektu, w którym wszyscy uczestniczymy.[22]


Nasza biologiczna seksualność jest zdeterminowana od urodzenia, a układ chromosomów XY lub XX decyduje o tym, że jako mężczyzna lub jako kobieta[23][24] uczestniczymy w procesie reprodukcji naszego gatunku. Jeśli nasza płeć psychiczna (postrzeganie, poczucie i identyfikacja siebie jako mężczyzny lub kobiety) nie jest zgodna z naszą biologiczną seksualnością, to jest to efekt zaburzonego rozwoju psychicznego i nie jest to zdrowie, a choroba. Zastanów się nad tym, nim lekkomyślnie zezwolisz homoseksualnym fachowcom od propagandy, na manipulowanie płcią psychiczną Twojego dziecka.[25]

Przypisy

 1. Homoseksualizm to stan umysłu i nie jest to jest stan opisywany na pierwszych stronach gazet i internetowych portali. Twoim obowiązkiem jest wiedzieć, kto domaga się praw dostępu do Twojego dziecka. Zapoznaj się koniecznie z treścią ulotki "QUEERS READ THIS" rozprowadzanej podczas marszu równości w Nowym Jorku w czerwcu 1990 roku: (LINK1-pl), (LINK2-pl), (LINK1-en), (LINK2-en)
 2. Wikipedia, Homoseksualizm w klasyfikacji DSM, (LINK)
 3. Andrzej Margasiński, Wobec homoseksualizmu - między religią, nauką a ideologią. Kalendarium wydarzeń, (LINK)
 4. homoseksualizm.edu.pl, Dlaczego homoseksualizm został wykreślony z listy chorób psychicznych?, (LINK)
 5. homoseksualizm.edu.pl, Kulisy usunięcia homoseksualizmu z klasyfikacji DSM, (LINK)
 6. Wikipedia, Bowers v. Hardwick, (LINK)
 7. U.S. Supreme Court, Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986), (LINK)
 8. Słownik Języka Polskiego PWN, pederastia, (LINK)
 9. Wikipedia, Lawrence v. Texas, (LINK)
 10. U.S. Supreme Court, Lawrence v. Texas 539 U.S. 558 (2003), (LINK)
 11. W latach 2013 - 2018 w USA kontakty seksualne między mężczyznami były przyczyną ponad 80% nowych zakażeń HIV wśród mężczyzn. Były też przyczyną prawie 2/3 nowych zakażeń HIV ogółem. Źródło: Centers for Disease Control and Prevention, Diagnoses of HIV Infection in the United States and Dependent Areas, 2018 (Preliminary), p. 17, (LINK)
 12. Przy osiemdziesięciomilionowym społeczeństwie i odsetku osób o skłonnościach homoseksualnych szacowanym na 2,5% oznacza to, że 0,16% ludności żyje w (nierejestrowanych) związkach osób tej samej płci. 37% z nich skorzystało z nowej instytucji prawnej związków rejestrowanych, to jest 0,058% ludności i 2,3% ludzi o skłonnościach homoseksualnych. Również w innych krajach, w których wprowadzono tę nową instytucję prawną, jest ona faktycznie wykorzystywana w około 2%. (Gabriele Kuby, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, s.232)
 13. Henryk Dąbrowski, Zrówność jako podstawa lewackiej ideologii, (LINK)
 14. dr Trayce Hansen, Miłość nie wystarczy, czyli pięć powodów, dlaczego "małżeństwa homoseksualne" szkodzą dzieciom, (LINK-pl), (LINK-en)
 15. Wikipedia, Homoseksualizm - Przyczyny zróżnicowania orientacji seksualnych, (LINK)
 16. Bailey, J. Michael; Dunne, Michael P.; Martin, Nicholas G., Genetic and environmental influences on sexual orientation and its correlates in an Australian twin sample, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 78(3), Mar 2000, 524-536, (LINK)
 17. P. S. Bearman, H. Bruckner, Opposite-sex twins and adolescent same-sex attraction, American Journal of Sociology. 107(5), March 2002, 1179–1205, (LINK)
 18. Neil Whitehead and Briar Whitehead, My Genes Made Me Do It! - Homosexuality and the scientific evidence, (LINK), (PDF-en)
 19. Ganna, A., Verweij, K. J., Nivard, M. G., Maier, R., Wedow, R., Busch, A. S., Abdellaoui, A., et al. (2019), Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior, Science, 365 (6456), (LINK)
 20. The New York Times, Many Genes Influence Same-Sex Sexuality, Not a Single ‘Gay Gene’, 29 sierpnia 2019, (LINK)
 21. Brian Camenker, What same-sex "marriage" has done to Massachusetts, (LINK), (PDF-en), (YT-en), (YT-pl)
 22. Henryk Dąbrowski, Jak pokonać homopropagandę? (Scott Lively), (LINK)
 23. Wikipedia, System determinacji płci XY, (LINK)
 24. Wikipedia, Płeć, (LINK)
 25. To dzieje się naprawdę i jest bliżej niż myślisz. Takimi treściami będą karmić Twoje dziecko w szkole. Obejrzyj koniecznie: (Rodzina), (K&K‑Wiki), (K&K‑Amazon), (K&K‑MR), (Who‑Wiki), (Who‑Amazon), (Heather‑Wiki), (Heather‑Amazon), (Uncle‑Wiki), (Uncle‑Amazon). Zobacz też: „Materiały pomocnicze. Lesbijskie i gejowskie style życia do wykorzystania na interdyscyplinarnych i międzyprzedmiotowych lekcjach w berlińskich szkołach średnich I i II stopnia (czyli dla klas 5-13) dla przedmiotów biologia, język niemiecki, język angielski, etyka, historia/nauka o społeczeństwie, łacina, psychologia” (Materiały)