Kara śmierci – cytaty: Różnice pomiędzy wersjami

Z Henryk Dąbrowski
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 67: Linia 67:
 
''Niech nikt nie uspokaja swego sumienia iluzją, że nie może zrobić nic złego, jeśli się nie wtrąca i&nbsp;nie zabiera głosu. Aby zło osiągnęło swój cel, wystarczy, żeby dobrzy ludzie patrzyli i&nbsp;nie robili nic.''<br/>
 
''Niech nikt nie uspokaja swego sumienia iluzją, że nie może zrobić nic złego, jeśli się nie wtrąca i&nbsp;nie zabiera głosu. Aby zło osiągnęło swój cel, wystarczy, żeby dobrzy ludzie patrzyli i&nbsp;nie robili nic.''<br/>
 
John Stuart Mill<ref name="p6"/><ref name="p7"/>
 
John Stuart Mill<ref name="p6"/><ref name="p7"/>
 +
 +
 +
 +
 +
''Wiele już powiedziano o świętości ludzkiego życia i niedorzeczności przypuszczenia, że możemy nauczyć szacunku dla życia, odbierając je innym. Jednak jestem zaskoczony użyciem tego argumentu, ponieważ można się nim posłużyć przeciwko jakiejkolwiek karze. Nie tylko ludzkie życie, nie tylko ludzkie życie jako takie, powinno być dla nas święte, ale również ludzkie uczucia. Ludzka zdolność cierpienia jest tym, co również zasługuje na szacunek, a nie tylko sama zdolność istnienia. I możemy sobie wyobrazić, że ktoś nas zapyta, jak możemy nauczyć ludzi, aby nie zadawali cierpienia, zadając je? Na takie pytanie odpowiedziałbym – wszyscy opowiedzieliby – że oduczanie przez cierpienie od zadawania cierpienia jest nie tylko możliwe, ale właśnie to jest istotą zasądzanej kary. Czy orzeczenie kary pieniężnej oznacza brak poszanowania własności, a uwięzienie przestępcy brak szacunku dla wolności osobistej? Tak samo nierozsądne jest myślenie, że odebranie życia człowiekowi, który odebrał życie innym, to okazanie braku szacunku dla ludzkiego życia. Przeciwnie, zdecydowanie okazujemy jego poszanowanie, przyjmując zasadę, że ten, kto odbiera prawo do życia innym, odbiera je również sobie.''<br/>
 +
John Stuart Mill<ref name="p8"/>
  
  
Linia 167: Linia 173:
  
 
<ref name="p7">Drugie zdanie tego cytatu (w nieco zmienionej formie) jest, najprawdopodobniej błędnie, przypisywane Edmundowi Burke’owi. Zobacz:([https://en.wikiquote.org/wiki/Edmund_Burke#Disputed LINK1]), ([https://tartarus.org/martin/essays/burkequote.html LINK2]), ([https://tartarus.org/martin/essays/burkequote2.html LINK3]), ([https://quoteinvestigator.com/2010/12/04/good-men-do/ LINK4])</ref>
 
<ref name="p7">Drugie zdanie tego cytatu (w nieco zmienionej formie) jest, najprawdopodobniej błędnie, przypisywane Edmundowi Burke’owi. Zobacz:([https://en.wikiquote.org/wiki/Edmund_Burke#Disputed LINK1]), ([https://tartarus.org/martin/essays/burkequote.html LINK2]), ([https://tartarus.org/martin/essays/burkequote2.html LINK3]), ([https://quoteinvestigator.com/2010/12/04/good-men-do/ LINK4])</ref>
 +
 +
<ref name="p8">John Stuart Mill, ''Speech In Favor of Capital Punishment'', 21 April 1868, House of Commons, Westminster, United Kingdom, ([https://books.google.pl/books?id=K96br3jOtEUC&lpg=PP1&hl=pl&pg=PA69#v=onepage&q&f=false LINK1]), ([https://en.wikisource.org/wiki/Speech_In_Favor_of_Capital_Punishment LINK2]), ([https://oll.libertyfund.org/titles/mill-the-collected-works-of-john-stuart-mill-volume-xxviii-public-and-parliamentary-speeches-part-i#lf0223-28_label_1257 LINK3])</ref>
  
 
<ref name="p20">Wikipedia, ''Roger Scruton'', ([https://pl.wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton LINK])</ref>
 
<ref name="p20">Wikipedia, ''Roger Scruton'', ([https://pl.wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton LINK])</ref>

Wersja z 11:55, 11 maj 2019

11.09.2017[Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga.
Rdz 9:6 Biblia TysiącleciaNie popełnisz morderstwa.
Wj 20:13 Biblia Paulistów (piąte przykazanie Dekalogu)Gdyby jednak [ktoś] czyhał na swojego bliźniego, aby go podstępnie zabić, to nawet od mojego ołtarza masz go oderwać i ukarać śmiercią.
Wj 21:14 Biblia PaulistówDlatego jeśli jakiś człowiek jest niebezpieczny dla całej społeczności i swoim grzechem psuje drugich, jest rzeczą chwalebną i zdrową zabić go celem zachowania dobra wspólnego.
św. Tomasz z Akwinu[1]Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.
EpikurOtóż prawa nie stanowi się dla sprawiedliwego, ale dla postępujących bezprawnie.
1Tm 1:9 Biblia PaulistówKara jest niezbędna, aby godność i honor pokrzywdzonego były chronione, a brak kary nie zrodził do niego pogardy i nie umniejszył szacunku jakim się cieszył.
Aulus Gellius[2]W stanie natury każdy człowiek posiada władzę zgładzenia zabójcy, by w wyniku przykładnego ukarania, powstrzymać innych od wyrządzenia podobnej krzywdy, której żadne zadośćuczynienie nie może zrekompensować, a która to władza ma się odnosić do każdego, a także, by zabezpieczyć ludzi przed zamachami zbrodniarza.
John Locke[3]Kto popełnił zbrodnię, musi umrzeć, w takim przypadku żaden inny wyrok nie czyni zadość sprawiedliwości, nie istnieje bowiem równowaga między śmiercią a życiem nawet najbardziej lichym. Nie ma równości między zbrodnią a odpłatą, o ile złoczyńca nie zostanie wyrokiem sądu skazany na śmierć.
Immanuel Kant[4]Każdy ma prawo domagać się cudzego życia jako zastawu, który będzie gwarancją bezpieczeństwa jego własnego, ale nie ma takiego prawa w przypadku mienia, dla którego cudza wolność jest wystarczającym zastawem. W celu ochrony życia obywateli kara śmierci jest zatem absolutnie konieczna. Tym, którzy chcieliby ją znieść, należy odpowiedzieć: „Najpierw usuńcie ze świata zabójstwa, a w ślad za tym i karę śmierci”. Tak samo jak za morderstwo, karę śmierci należy też orzekać w przypadku nie budzącego wątpliwości usiłowania zabójstwa, bo celem prawa jest ukaranie czynu, a nie pomszczenie rezultatu.
Arthur Schopenhauer[5]Niech nikt nie uspokaja swego sumienia iluzją, że nie może zrobić nic złego, jeśli się nie wtrąca i nie zabiera głosu. Aby zło osiągnęło swój cel, wystarczy, żeby dobrzy ludzie patrzyli i nie robili nic.
John Stuart Mill[6][7]Wiele już powiedziano o świętości ludzkiego życia i niedorzeczności przypuszczenia, że możemy nauczyć szacunku dla życia, odbierając je innym. Jednak jestem zaskoczony użyciem tego argumentu, ponieważ można się nim posłużyć przeciwko jakiejkolwiek karze. Nie tylko ludzkie życie, nie tylko ludzkie życie jako takie, powinno być dla nas święte, ale również ludzkie uczucia. Ludzka zdolność cierpienia jest tym, co również zasługuje na szacunek, a nie tylko sama zdolność istnienia. I możemy sobie wyobrazić, że ktoś nas zapyta, jak możemy nauczyć ludzi, aby nie zadawali cierpienia, zadając je? Na takie pytanie odpowiedziałbym – wszyscy opowiedzieliby – że oduczanie przez cierpienie od zadawania cierpienia jest nie tylko możliwe, ale właśnie to jest istotą zasądzanej kary. Czy orzeczenie kary pieniężnej oznacza brak poszanowania własności, a uwięzienie przestępcy brak szacunku dla wolności osobistej? Tak samo nierozsądne jest myślenie, że odebranie życia człowiekowi, który odebrał życie innym, to okazanie braku szacunku dla ludzkiego życia. Przeciwnie, zdecydowanie okazujemy jego poszanowanie, przyjmując zasadę, że ten, kto odbiera prawo do życia innym, odbiera je również sobie.
John Stuart Mill[8]Ilekroć zezwalasz, by przestępstwo nie zostało właściwie ukarane, stajesz po stronie zła.
Roger Scruton[9]Państwo, żeby wymuszać respekt na pewnych grupach społecznych, na tych grupach, których myślenie jest poniżej progu racjonalności, powinno posiadać instrumenty, które mają znaczenie symboliczne. Może z tych instrumentów korzystać bardzo rzadko, ale powinno je posiadać. Jednym z takich instrumentów jest właśnie kara śmierci. Państwo, które nie może dysponować karą śmierci pozbawia się samo majestatu.
prof. Andrzej Zybertowicz[10]Stracenie mordercy wstrząsa liberałem bardziej niż śmierć zamordowanego.
Nicolás Gómez Dávila[11]Każdy system, w którym jedyną karę za mord stanowi cela więzienna, to system, w którym ofiara ma mniejsze prawo do życia niż mordercy.
Waldemar Łysiak[12]Kiedy chronimy życie winnych, to dajemy w zamian życie niewinnych ludzi.
Edward Irving Koch[13]Zawsze popierałam karę śmierci, ponieważ wierzę, że ludzie, którzy są gotowi odebrać komuś innemu życie, tracą swoje prawo do niego. Kara śmierci powinna być stosowana bardzo rzadko, ale nikt nie powinien być z góry pewny, że bez względu na okrucieństwo swojej zbrodni zawsze uniknie kary śmierci.
Margaret Thatcher[14]Nawet w przypadku egzekucji skazanego na śmierć, państwo nie dysponuje prawem tej osoby do życia. Zastrzegliśmy dla władzy publicznej prawo odebrania skazanemu dobra, jakim jest życie, jako zadośćuczynienie winy po tym, gdy popełniając zbrodnię, sam pozbawił siebie prawa do życia.
papież Pius XII[15]Nic bardziej nie pokazuje moralnego upadku ludzi lub pokolenia, niż lekceważenie świętości ludzkiego życia. To właśnie ten zanik wartości moralnych ujawnia się w apelach o zniesienie kary śmierci. To świętość życia jest uzasadnieniem dla kary śmierci za zbrodnię morderstwa, a zrozumienie tej świętości, ogranicza żądania w orzekaniu tej kary. Im większy jest nasz szacunek dla życia, tym bardziej będziemy popierać karę śmierci, która jest następstwem pogwałcenia jego świętości.
John Murray[16]Sprawiedliwość jest to stała i niezłomna wola oddawania każdemu tego, co mu się należy.
Ulpian DomicjuszEbony Simpson otrzymała karę śmierci, jej rodzina dożywocie, a Garforth pobyt w hotelu.
Peter Simpson[17]Brak kary śmierci w kodeksie karnym jest pogardą dla ofiar.
Henryk Dąbrowski


Przypisy

 1. Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, Traktat: Sprawiedliwość, Zagadnienie 64 – O zabójstwie, Artykuł 2, Czy wolno zabijać grzeszników, (LINK)
 2. Aulus Gellius, Noce attyckie, (księga 7, rozdział 14, werset 3), (LINK)
 3. John Locke, Dwa traktaty o rządzie, Drugi traktat o rządzie, Rozdział II – O stanie natury, paragraf 11
 4. Immanuel Kant, Metafizyka moralności (Metaphysik der Sitten), Część I – Metafizyczne podstawy nauki o prawie
 5. Arthur Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie (Die Welt als Wille und Vorstellung), Uzupełnienia do księgi czwartej, Rozdział 47. Przyczynek do etyki
 6. John Stuart Mill, Inaugural Address Delivered to the University of St. Andrews, Feb. 1St 1867, str. 36, (LINK1), (LINK2)
 7. Drugie zdanie tego cytatu (w nieco zmienionej formie) jest, najprawdopodobniej błędnie, przypisywane Edmundowi Burke’owi. Zobacz:(LINK1), (LINK2), (LINK3), (LINK4)
 8. John Stuart Mill, Speech In Favor of Capital Punishment, 21 April 1868, House of Commons, Westminster, United Kingdom, (LINK1), (LINK2), (LINK3)
 9. Wikipedia, Roger Scruton, (LINK)
 10. TVN24, Program Prześwietlenie z 2005 roku (LINK)
 11. Tomasz Gabiś, Nicolás Gómez Dávila, (LINK)
 12. Waldemar Łysiak, Prawo Kaina, czy prawo Abla?, (LINK)
 13. Edward I. Koch, Śmierć i Sprawiedliwość, (LINK)
 14. Margaret Thatcher, TV Interview for Channel 4 A plus 4 (Brighton Bomb), (LINK)
 15. Przytoczony cytat jest tłumaczeniem fragmentu przemówienia wygłoszonego 14 września 1952 r. do uczestników I Międzynarodowego Kongresu Histopatologii Systemu Nerwowego
  Même quand il s'agit de l'exécution d'un condamné à mort, l'Etat ne dispose pas du droit de l'individu à la vie. U est réservé alors au pouvoir public de priver le condamné du bien de la vie, en expiation de sa faute, après que, par son crime, il s'est déjà dépossédé de son droit à la vie.
  papież Pius XII, Acta Apostolicae Sedis 44 (1952) s. 787 (LINK
 16. John Murray, Principles of Conduct: Aspects of Biblical Ethics, (rozdział 5, str. 122), (LINK)
 17. Wypowiedź Petera Simpsona, ojca Ebony Simpson (†9), do mediów przed budynkiem sądu po skazaniu gwałciciela i mordercy Andrew Garfortha (9 lipca 1993), (LINK1), (Wiki-en), (YT-en), (DM-en), (LINK2)