Kolumny i wiersze

Z Henryk Dąbrowski
Wersja z dnia 16:31, 24 maj 2024 autorstwa HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
22.03.2020
Dodawanie i kasowanie kolumn i wierszy

Sub Kolumny_i_Wiersze_1()
  'dodawanie i kasowanie kolumn i wierszy
  Dim oSheets as Object, oSht as Object
  oSheets = ThisComponent.getSheets() 'uchwyt do skoroszytu
  oSht = oSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oSht.getColumns().insertByIndex(3, 1) 'dodaje jedną (drugi parametr) kolumnę na pozycję czwartą (pierwszy parametr)
  oSht.getRows().removeByIndex(5, 2) 'usuwa dwa wiersze (drugi parametr): szósty i siódmy wiersz (pierwszy parametr)
  MsgBox "Liczba kolumn w arkuszu: " & oSht.getColumns().getCount() '1024
  MsgBox "Liczba wierszy w arkuszu: " & oSht.getRows().getCount() '1048576
End Sub


Widzimy, że w przypadku wielu operacji na kolumnach określonego arkusza (powiedzmy pierwszego) kod może ulec uproszczeniu, gdy zdefiniujemy obiekt:
  oColumns = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0).getColumns()
Obiekt oColumns jest uchwytem do zbioru wszystkich kolumn w danym arkuszu.

Podobnie w przypadku wielu operacji na wierszach określonego arkusza (powiedzmy o nazwie "Test") przydatny jest obiekt:
  oRows = ThisComponent.getSheets().getByName("Test").getRows()
Obiekt oRows jest uchwytem do zbioru wszystkich wierszy w danym arkuszu.Uchwyt do kolumn i wierszy oraz zmiana ich rozmiarów i właściwości

Sub Kolumny_i_Wiersze_2()
  Dim oSheets as Object, oSht as Object
  Dim oColumns as Object, oRows as Object
  oSheets = ThisComponent.getSheets() 'uchwyt do skoroszytu
  oSht = oSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oColumns = oSht.getColumns() 'uchwyt do kolumn pierwszego arkusza
  oRows = oSht.getRows() 'uchwyt do wierszy pierwszego arkusza
  
  oColumns.getByIndex(0).Width = 4000 'wybiera pierwszą kolumnę przez indeks i ustawia jej szerokość równą 40 mm
  oRows.getByIndex(0).Height = 1500 'wybiera pierwszy wiersz przez indeks i ustawia jego wysokość równą 15 mm
  oRows.getByIndex(0).CellBackColor = RGB(255, 0, 0) 'wybiera pierwszy wiersz przez indeks i ustawia kolor tła wiersza
  
  oColumns.getByName("F").IsVisible = False 'wybiera szóstą kolumnę przez nazwę i ją ukrywa
  oRows.getByIndex(5).IsVisible = False 'wybiera szósty wiersz przez indeks i go ukrywa
End Sub


Uwaga:

oRows.getByIndex(0).CellBackColor = -1 'ustawia brak koloruZmiana nazwy kolumny na indeks kolumny

Function ColumnNameToNum(ColName as String) as Long
  'zamienia nazwę kolumny na jej indeks
  ColumnNameToNum = ThisComponent.getCurrentController().getActiveSheet(). _
                  getCellRangeByName(ColName & "1").getCellAddress().Column
End Function
Sub Kolumny_i_Wiersze_ColumnNameToNum()
  MsgBox ColumnNameToNum("AA") '26
End SubZmiana indeksu kolumny na nazwę kolumny

Function ColumnNumToName(nCol as Long) as String
    'zamienia indeks kolumny na jej nazwę
    Dim s as String
    s = ThisComponent.getCurrentController().getActiveSheet().getCellByPosition(nCol, 1).AbsoluteName 'np. $Arkusz1.$A$2
    ColumnNumToName = Split(s, "$")(2)
End Function
Sub Kolumny_i_Wiersze_ColumnNumToName()
  MsgBox ColumnNumToName(0) 'A
  MsgBox ColumnNumToName(1023) 'AMJ
End SubKasowanie wierszy i kolumn

Kasowanie wierszy (kolumn) wykonujemy od końca. Przykładowo:

Sub KasujWierszeParzyste()
  'kasuje wiersze parzyste do wiersza 502
  Dim oRows as Object
  Dim k as Long
  oRows = ThisComponent.getCurrentController().getActiveSheet().getRows()
  For k = 501 To 1 Step -2 'liczbie 1 odpowiada drugi wiersz
    oRows.removeByIndex(k, 1)
  Next k
End Sub


Sub KasujWierszeNieparzyste()
  'kasuje wiersze nieparzyste do wiersza 501
  Dim oRows as Object
  Dim k as Long
  oRows = ThisComponent.getCurrentController().getActiveSheet().getRows()
  For k = 500 To 0 Step -2 'liczbie 0 odpowiada pierwszy wiersz
    oRows.removeByIndex(k, 1)
  Next k
End SubPolecane strony internetowe

BASIC Guide – Rows and Columns

Spreadsheet common – Working with rows, columns

LibreOffice Calc – makra – przykłady                   Strona główna