Murzyni. Czy czarne jest piękne?

Z Henryk Dąbrowski
Wersja z dnia 18:18, 31 gru 2023 autorstwa HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
30.10.2017Za bezstronnego uważany jest dziś ten, kto bez sprzeciwu akceptuje tezy lewicy.
Nicolás Gómez Dávila


Wstęp

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wśród amerykańskich Murzynów propagowane były postępowe hasła: „Czarne jest piękne” (Black is beautiful[1]) czy też „Jestem czarny i jestem (z tego) dumny” (I'm black and I'm proud[2]). W dziwny sposób ówczesna akcja propagandowa przypomina analogiczną akcję promującą obecnie homoseksualistów. Pozwala to przypuszczać, że obie były wspierane przez te same środowiska lewicowo-lewackiego postępu.


Oczywiście każdy może nosić na koszulce napis „Jestem piękny” lub „Jestem dumny” i nic nikomu do tego. Nawet gdyby był białym, żółtym lub czarnym pederastą. Inaczej mówiąc, każdy kupiec może zachwalać swój towar, a nawet wierzyć, że to, co mówi, jest prawdą. Nabywca powinien jednak zachować odpowiedni dystans i właściwy poziom czujności wobec tych pięknych słówek i zastanowić się poważnie, czy oferowany towar jest rzeczywiście najlepszej jakości, czy może to tylko cienka podróbka wciskana nam już nie tylko przez przebiegłych kupców, ale również przez media ogarnięte szałem piękna i dumy innych inaczej.


Tragedią współczesnego świata jest to, że media przestały pełnić funkcję, do której zostały powołane. Media już nie pokazują zagrożeń, nie przedstawiają analiz, nie uprzedzają wydarzeń i nie biją na alarm. Przecież zadaniem każdego uczciwego dziennikarza powinno być ostrzeganie przed możliwym oszustwem, dociekanie przyczyn i możliwych skutków takiego, a nie innego postępowania „pięknych i dumnych”, a już całkowitym zaprzeczeniem dziennikarskiego powołania jest współudział (bezmyślny lub wyrachowany) w propagowaniu oszustwa.


Według mediów miliony Murzynów płynących z Afryki do Europy nie są zagrożeniem. Przeciwnie, dowiadujemy się, że oni są błogosławieństwem (wersja stonowana) lub wyzwaniem (wersja ekstremalna) i na tym stwierdzeniu kończą się wszystkie artykuły w gazetach i na internetowych portalach oraz reportaże w telewizji. Jednak Czytelnik ma prawo, a nawet obowiązek (wynikający choćby z troski o przyszłość własnych dzieci) wiedzieć więcej. Mam nadzieję, że ten artykuł pozwoli dostrzec, z jakim wyzwaniem przyjdzie się nam zmierzyć.


Murzyni w Afryce

Ludność

Ludność Afryki w milionach[3]

Rok 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2021
Ludność (mln) 227,5 284,3 365,5 481,5 638,2 819,0 1055,2 1360,7 1393,7

Z powyższych danych obejmujących okres 71 lat wynikają dwa ważne wskaźniki:

 • średni współczynnik przyrostu naturalnego jest równy 2,6% (procent) rocznie
 • średni czas podwojenia liczby ludności Afryki wynosi T2 = 27 lat

Polska, po 78 latach pokojowego rozwoju, nie podwoiła jeszcze liczby ludności z 1946 roku - 23,9 mln. Od 1950 roku do dziś liczba ludności głodującej i wojującej Afryki wzrosła ponad SZEŚCIOKROTNIE. Co byłoby, gdyby nie głodowali?


HIV

Ponad dwie trzecie nosicieli wirusa HIV mieszka w Afryce (2016)[4]. Liczba osób na świecie zarażonych wirusem HIV jest szacowana na 36,7 mln. Liczba zarażonych HIV według regionów[5] Afryki wynosi:

 • W Afryce Południowej i Afryce Wschodniej: 19,4 mln (52,9%)
 • W Afryce Zachodniej i Afryce Centralnej: 6,1 mln (16.6%)
 • W Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie: 230 tys.


Niżej zamieszczona tabela zawiera wszystkie państwa świata, dla których szacowany odsetk osób dorosłych (15-49 lat) chorych na HIV/AIDS jest większy od 2% (2016)[6]. Zauważmy, że wśród wypisanych państw tylko Bahamy i Haiti nie są państwami afrykańskimi.

Państwo HIV (%) Państwo HIV (%)
Suazi 27,2 Republika Środkowoafrykańska 4,0
Lesotho 25,0 Kamerun 3,8
Botswana 21,9 Gabon 3,6
RPA 18,9 Bahamy 3,3
Namibia 13,8 Kongo 3,1
Zimbabwe 13,5 Gwinea Bissau 3,1
Zambia 12,4 Rwanda 3,1
Mozambik 12,3 Nigeria 2,9
Malawi 9,2 Wybrzeże Kości Słoniowej 2,7
Uganda 6,5 Sudan Południowy 2,7
Gwinea Równikowa 6,2 Haiti 2,1
Kenia 5,4 Togo 2,1
Tanzania 4,7 Angola 1,9


Zabójstwa

W Afryce mieszka 15,5% mieszkańców Ziemi, ale popełniają oni 31% wszystkich zabójstw (dane z 2012 roku[7]). Region Afryki Południowej[5] dzierży tutaj kompromitujący rekord: 0,85% zamieszkałej tam ludności świata popełnia 4,17% wszystkich zabójstw na świecie. Afryka Środkowa (1,96% mieszkańców Ziemi) odpowiada za 5,63% wszystkich zabójstw, zaś w Afryce Zachodniej (4,56% mieszkańców Ziemi) popełnianych jest 10,31% wszystkich zabójstw.

Kraje Afryki, obok krajów Ameryki Południowej i Środkowej oraz Karaibów, mają jedne z najwyższych wskaźników zabójstw na milion mieszkańców. W Afryce w tej niechlubnej statystyce przewodzą następujące kraje

Lesotho 380
Suazi 338
RPA 310
Demokratyczna Republika Konga 283
Rwanda 231
Nigeria 200
Gwinea Równikowa 193
Botswana 184
Namibia 172


Dla porównania wskaźnik zabójstw na milion mieszkańców w Polsce w 2012 roku wynosił 15,1[8].


Inteligencja

Przeciętny iloraz inteligencji[9] w państwach Czarnej Afryki (zwanej także Afryką Subsaharyjską) jest równy około 75[10][11]. Podawane dane mieszczą się w przedziale od 69[12] do 80[13].


Murzyni w Stanach Zjednoczonych

Ludność

Populacja Murzynów w USA[14]

Rok 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Murzyni (mln) 15,0 18,9 22,6 26,5 30,0 34,7 38,9

Z powyższych danych obejmujących okres 60 lat wynikają dwa istotne wskaźniki

 • średni współczynnik przyrostu naturalnego Murzynów w USA jest równy 1,6% (procent) rocznie
 • średni czas podwojenia liczby Murzynów w USA wynosi T2 = 43,6 lat

Przypomnijmy: Polska (po 70 latach) nie podwoiła jeszcze liczby ludności z 1946 roku - 23,9 mln.


Płodność nastolatek

Na zamieszczonym niżej wykresie[15][16][17] przedstawiamy płodność Afroamerykanek[18], Euroamerykanek[19] i Polek w wieku 15 – 19 lat. Miarą płodności jest liczba urodzeń żywych na 1000 kobiet w danej grupie i w danym przedziale wiekowym.


Plodnosc 15-19 USA PL.png


Oszacowano, że w roku 2010 ciąże i porody nastolatek kosztowały amerykańskiego podatnika co najmniej 9,4 mld dolarów. Na tę kwotę składają się[20]:

 • koszty zwiększonej opieki zdrowotnej
 • koszty opieki zastępczej nad dzieckiem
 • koszty związane z większą przestępczością wśród dzieci nastoletnich rodziców
 • kwoty utraconych podatków z powodu niższego wykształcenia i mniejszych dochodów nastoletnich matek


HIV

Murzyni stanowią około 13% społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale wśród nich odnotowano 45% nowych zakażeń wirusem HIV (2015)[21]. Stanowią też najliczniejszą grupę wśród osób zarażonych HIV – 41% (2011)[22].


Zabójstwa

W 2016 roku Murzyni stanowili 13,3% społeczeństwa[23] USA, ale popełnili 52,6% morderstw[24][25].


Gwałty

W 2016 roku Murzyni stanowili 13,3% społeczeństwa[23] USA, ale popełnili 29,1% gwałtów[24].


Więzienia

Murzyni stanowią około 13% społeczeństwa USA, ale ich odsetek wśród więźniów wynosi 35,4% (2015)[26][27]. W 2015 roku w więzieniach przebywało 501300 Murzynów (mężczyzn). Biorąc pod uwagę, że w 2015 w USA było 14141200 dorosłych Murzynów (mężczyzn)[28], otrzymujemy, że co 28 dorosły Murzyn (mężczyzna) był w więzieniu. Jeżeli uwzględnimy, że w tym samym roku około 1140000 dorosłych Murzynów (mężczyzn) było nadzorowanych (zwolnienie warunkowe, probacja)[29], to otrzymamy, że co 9 dorosły Murzyn (mężczyzna) był w więzieniu lub na wolności nadzorowanej.


Inteligencja

O ile w przypadku rasy białej przeciętny iloraz inteligencji jest równy 100, to przeciętne IQ Murzynów mieszkających w Stanach Zjednoczonych wynosi ok. 85[10]. Dla lepszego uzmysłowienia problemu rozważmy tylko te osoby rasy białej, których iloraz inteligencji jest mniejszy od 100. Okazuje się, że średni iloraz inteligencji w tej grupie jest równy 88[30].

Warto zauważyć, że w USA prowadzone są systematyczne badania osiągnięć uczniów szkół podstawowych i średnich. W Stanach Zjednoczonych nauka rozpoczyna się w wieku 5 lat, badania przeprowadzane są w klasie 4 (wiek 9 lat), w klasie 8 (wiek 13 lat) i w klasie 12 (wiek 17 lat – koniec szkoły średniej). Myślę, że przedstawione niżej wyniki badań National Assessment of Educational Progress[31] (Krajowej Oceny Postępu Edukacyjnego) skłonią Czytelnika do zastanowienia. Oto zestawienie osiągnięć uczniów białych i czarnych w zakresie czytania i matematyki

Widoczna na powyższych wykresach różnica w osiągnięciach[32][33][34] (ang. achievement gap) może być wytłumaczona różnicą inteligencji między rasą białą i rasą czarną[35][36]. Fakt, że inteligencja jest w znacznym stopniu dziedziczna został dobrze pokazany w wielu badaniach, w szczególności w badaniach bliźniąt jednojajowych.[37][38][39].


Murzyni w Wielkiej Brytanii

Zabójstwa

Anglia i Walia. Murzyni stanowią na tym terenie około 3,3% populacji (2010)[40]. Poniższa tabela przedstawia procentowy udział czarnych wśród osób zidentyfikowanych jako główny podejrzany (ang. principal suspect) w sprawach uznanych za zabójstwo na terenie Anglii i Walii dla połączonych danych z podanych w pierwszej kolumnie lat.

Lata Zabójstwa. Procent czarnych sprawców.
2002/03 – 2004/05[41] 12,9
2003/04 – 2005/06[42] 15,2
2004/05 – 2006/07[43] 16,5
2005/06 – 2007/08[44] 15,7
2006/07 – 2008/09[45] 15,7
2007/08 – 2009/10[46] 15,4
2009/10 – 2011/12[47] 14,0
2011/12 – 2013/14[48] 15,0

Zauważmy, że wskaźniki te są gorsze niż analogiczne dla Stanów Zjednoczonych.


Więzienia

Murzyni stanowią około 3,0% populacji w Wielkiej Brytanii (2011)[40][49], ale ich odsetek wśród więźniów wynosi 12,3% (2016)[50] oraz ponad 20% wśród więźniów małoletnich[51].


Murzyni w Kanadzie

Ludność

Czarni stanowią 3,4% populacji Kanady (2016)[52]. Dziesięć lat wcześniej było ich 2,5% (2006)[53]. Oznacza to wzrost liczby czarnej ludności o 52.9%.


HIV

Murzyni stanowią około 3,4% społeczeństwa Kanady, ale wśród nich odnotowano 21,9% nowych zakażeń wirusem HIV (2016)[54].


Więzienia

W okresie 2005 – 2015 populacja czarnych więźniów wzrosła o 69%. Odsetek czarnych więźniów w więzieniach federalnych jest trzykrotnie wyższy od odsetka czarnych w społeczeństwie[55].


Inne dane

Niestety inne dane nie są dostępne, bo Kanada skutecznie zakazuje systematycznego gromadzenia i rozpowszechniania danych statystycznych dotyczących wymiaru sprawiedliwości w rozbiciu rasowym[56].Zakończenie

Profesor James Watson[57], amerykański genetyk i biochemik, współodkrywca struktury DNA oraz laureat Nagrody Nobla powiedział[58]:

Cała nasza polityka społeczna [w kwestii Afryki], opiera się na przekonaniu, iż przedstawiciele rasy czarnej dorównują inteligencją przedstawicielom rasy białej. Tymczasem badania pokazują, że jest inaczej. (…) Nie ma powodu, aby uważać, że rozwój zdolności intelektualnych w przypadku populacji ewoluujących odrębnie, powinien przebiegać identycznie. Nasze pragnienie uczynienia z równych możliwości intelektualnych pewnego uniwersalnego dziedzictwa ludzkości nie wystarczy, aby tak było naprawdę.

Przypisy

 1. Wikipedia, Black is beautiful, (Wiki-en)
 2. James Brown, Say It Loud ~ I'm Black & I'm Proud, (YT)
 3. United Nations, Department of Economic and Social Affairs/Population Division, (LINK)
 4. UNAIDS, Global HIV Statistics – Fact Sheet, July 20170720, (LINK)
 5. 5,0 5,1 Wikipedia, Schemat regionów świata ONZ, (Wiki-pl)
 6. CIA - The World Factbook, HIV/AIDS - ADULT PREVALENCE RATE, (LINK)
 7. United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide 2013, (LINK1), (LINK2), (LINK-xls)
 8. GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, (LINK)
 9. Wikipedia, Iloraz inteligencji, (Wiki-pl), (Wiki-en)
 10. 10,0 10,1 Richard J. Herrnstein, Charles Murray, The Bell Curve - Intelligence and Class Structure in American Life, 1994, (LINK-pl), (LINK-en)
 11. Heiner Rindermann, African cognitive ability: Research, results, divergences and recommendations, 2013, (LINK)
 12. Richard Lynn, Gerhard Meisenberg, The average IQ of sub-Saharan Africans: Comments on Wicherts, Dolan, and van der Maas, (LINK)
 13. Jelte M. Wicherts, Conor V. Dolan, Han L.J. van der Maas, The dangers of unsystematic selection methods and the representativeness of 46 samples of African test-takers, (LINK1), (LINK2)
 14. Wikipedia, African Americans, (Wiki1-en), (Wiki2-en)
 15. National Vital Statistics Reports, Births: Final Data for 2015, tablica 8, strona 29, (LINK1), (LINK2), (LINK3)
 16. Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja Demograficzna Polski Raport 2015–2016, tablica 3.3, strona 104, (LINK)
 17. Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja Demograficzna Polski Raport 2013–2014, tablica 3.6, strona 119, (LINK)
 18. Afroamerykanki – czarne kobiety, które pochodzą (lub jej czarni przodkowie pochodzili) z Afryki. Amerykański termin to Black, non-Hispanic lub African American, a także Afro-American. (LINK-pl), (LINK-en)
 19. Euroamerykanki – białe kobiety, które pochodzą (lub jej biali przodkowie pochodzili) z Europy. Amerykański termin to White, non-Hispanic lub European American, a także Euro-American. (LINK-en)
 20. Centers for Disease Control and Prevention, About Teen Pregnancy, (LINK)
 21. Centers for Disease Control and Prevention, HIV in the United States: At A Glance, (LINK)
 22. Wikipedia, HIV/AIDS in the United States, (Wiki-en)
 23. 23,0 23,1 U.S. Census Bureau, QuickFacts, (LINK)
 24. 24,0 24,1 FBI, Arrests by Race and Ethnicity, 2016, (LINK)
 25. FBI, Murder Offenders by Age, Sex, Race, and Ethnicity, 2016, (LINK)
 26. E. Carson, E. Anderson, Prisoners in 2015, (U.S. Department of Justice), tabela 3, tabela 8
 27. U.S. Census Bureau, ACS Demographic and Housing Estimates, (FactFinder)
 28. U.S. Census Bureau, Sex by Age (Black or African American Alone), (FactFinder)
 29. Danielle Kaeble and Thomas P. Bonczar, Probation and Parole in the United States 2015, (U.S. Department of Justice), tabela 1, tabela 4, tabela 6
 30. Przyjmując, że rozkład IQ w przypadku rasy białej jest rozkładem Gaussa z wartością średnią μ = 100 i odchyleniem standardowym σ = 15, po prostych przekształceniach znajdujmy, że wartość średnia IQ obliczona dla osób z IQ ≤ 100 jest równa 88. Schemat obliczeń i najważniejsze rezultaty Czytelnik znajdzie w załączonym opracowaniu (Opracowanie własne - LINK)
 31. Wikipedia, National Assessment of Educational Progress, (Wiki-en)
 32. Wikipedia, Achievement gap in the United States, (Wiki-en)
 33. Wikipedia, Racial achievement gap in the United States, (Wiki-en)
 34. Stanford Center for Education Policy Analysis, Racial and Ethnic Achievement Gaps, (LINK)
 35. John Philippe Rushton, Race, Evolution, And Behavior: A Life History Perspective, 1995, (LINK-en)
 36. Richard Lynn, Race differences in intelligence: An evolutionary analysis, 2006, (LINK-en)
 37. Thomas J. Bouchard, The Wilson Effect: the increase in heritability of IQ with age, 2013, (LINK1), (LINK2)
 38. New Scientist, IQ is inherited, suggests twin study, 2001, (LINK)
 39. Wikipedia, Heritability of IQ, (Wiki-en)
 40. 40,0 40,1 Office for National Statistics, 2011 Census: Key Statistics and Quick Statistics for local authorities in the United Kingdom - Part 1, (LINK1), (LINK2)
 41. Home Office – Statistics on Race and the Criminal Justice System 2005, tabela 3.5, (LINK1), (LINK2)
 42. Ministry of Justice – Race and the criminal justice system archive, Statistics on race and the criminal justice system 2006, tabela 3.5, (LINK1), (LINK2)
 43. Ministry of Justice – Race and the criminal justice system, Statistics on race and the criminal justice system – 2006/7, tabela 3.5, (LINK1), (LINK2), (LINK3)
 44. Ministry of Justice – Race and the criminal justice system, Statistics on race and the criminal justice system – 2007/08, tabela 3.5, (LINK1), (LINK2), (LINK3)
 45. Official Statistics – Race and the criminal justice system 2008-09, Statistics on race and the criminal justice system – 2008/09 - statistical tables, plik: Chapter 2 tables - victims v1.xls, Table S2.05, (LINK1), (LINK2)
 46. Ministry of Justice – Race and the Criminal Justice System, Year 2012, Statistics on race and the criminal justice system 2010 - statistical tables, plik: Chapter 2 Victims.xls, Table S2.05, (LINK1), (LINK2)
 47. Ministry of Justice – Race and the Criminal Justice System, Year 2013, Victims statistics, plik: victims-table.xls, Table S2.03, (LINK1), (LINK2)
 48. Ministry of Justice – Race and the Criminal Justice System, Year 2015, Chapter 3: Victims Tables, plik: victims-tables.xls, Table 3.19a, (LINK1), (LINK2)
 49. Wikipedia, Ethnic groups in the United Kingdom, (Wiki-en)
 50. Ministry of Justice and National Offender Management Service, National Offender Management Service Offender Equalities annual report 2015/16, (LINK1), (LINK2)
 51. Lammy review, Final report, (LINK1), (LINK2)
 52. Census 2016, (LINK)
 53. Visible minority groups, 2006 counts, (LINK)
 54. A.C. Bourgeois, M. Edmunds, A. Awan, L. Jonah, O. Varsaneux, W. Siu, HIV in Canada—Surveillance Report, 2016, Can. Commun. Dis. Rep. 2017, (LINK)
 55. Annual Report of the Office of the Correctional Investigator 2014-2015, (LINK), Fragment raportu:
  W okresie dziesięciu lat, między rokiem 2005 a 2015, liczba więźniów federalnych wzrosła o 10%. W większości jest to spowodowane stałym, corocznym wzrostem liczby przetrzymywanych aborygenów, widocznych mniejszości(*) i kobiet. W tym okresie liczba uwięzionych aborygenów wzrosła o ponad 50%. Populacja kobiet za kratkami zwiększyła się o ponad 50%, podczas gdy liczba uwięzionych aborygenek niemal się podwoiła. Chociaż aborygeni stanowią tylko 4,3% społeczeństwa kanadyjskiego, to stanowią oni 24,6% obecnej populacji więźniów. Aborygenki stanowią obecnie 35,5% populacji uwięzionych kobiet. W tym samym okresie populacja czarnych więźniów wzrosła o 69%. Odsetek czarnych więźniów w więzieniach federalnych jest trzykrotnie wyższy od odsetka czarnych w społeczeństwie.
  (*) Władze Kanady określają słowami "widoczna mniejszość" tych mieszkańców Kanady, którzy spełniają następujące warunki:
  • nie są aborygenami
  • nie należą do białej rasy
  • nie mają białego koloru skóry
  Termin ten jest używany przede wszystkim dla danych statystycznych, w związku z prowadzoną polityką zatrudnienia. Określenie "widoczna mniejszość" zostało wybrane przez władze kanadyjskie jako sposób na odróżnienie "nowszych" mniejszości od rdzennej ludności Kanady, jak też od "starszych" mniejszości, które można odróżnić na podstawie języka (francuskiego i angielskiego) oraz religii (katolików i protestantów), które to cechy są "niewidoczne". (Wiki-en)
  Tekst oryginalny:
  In the ten year period between 2005 and 2015 the federal inmate population grew by 10%. Most of this growth is attributed to steady year-on-year increases in admissions of Aboriginal people, visible minorities and women. During this period, the Aboriginal inmate population has grown by more than 50%. The population of women behind bars increased by over 50% while the number of Aboriginal women inmates almost doubled. Though representing 4.3% of Canadian society, 24.6% of the current total inmate population is Aboriginal; Aboriginal women now comprise 35.5% of the women in-custody population. Over the same period, the Black inmate population grew by 69%. The federal incarceration rate for Blacks is three times their representation rate in general society.
 56. Akwasi Owusu-Bempah, Race, Crime, and Criminal Justice in Canada, (2014), (LINK)
 57. Wikipedia, James Watson, (Wiki-pl), (Wiki-en)
 58. Na podstawie cytatów wypowiedzi profesora Watsona zamieszczonych w artykule C. Hunt-Grubbe, The elementary DNA of Dr Watson, Times Online (14.10.2007), (LINK)
  Tekst oryginalny:
  He says that he is “inherently gloomy about the prospect of Africa” because “all our social policies are based on the fact that their intelligence is the same as ours – whereas all the testing says not really”, and I know that this “hot potato” is going to be difficult to address. His hope is that everyone is equal, but he counters that “people who have to deal with black employees find this not true”. He says that you should not discriminate on the basis of colour, because “there are many people of colour who are very talented, but don’t promote them when they haven’t succeeded at the lower level”. He writes that “there is no firm reason to anticipate that the intellectual capacities of peoples geographically separated in their evolution should prove to have evolved identically. Our wanting to reserve equal powers of reason as some universal heritage of humanity will not be enough to make it so”.