Panie premierze, coś trzeba zrobić!

Z Henryk Dąbrowski
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
25.11.2013W związku z rekonstrukcją rządu postanowiłem pomóc premierowi Tuskowi. Polska ma 18[1] ministerstw i zapewne niedługo dogonimy, a może nawet pokonamy Francję (20 ministerstw, ale Francja ma Ministerstwo Terytoriów Zamorskich, LINK)


Oto nasze ministerstwa:

 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 3. Ministerstwo Obrony Narodowej
 4. Ministerstwo Sprawiedliwości
 5. Ministerstwo Finansów
 6. Ministerstwo Skarbu Państwa
 7. Ministerstwo Gospodarki
 8. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 9. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 10. Ministerstwo Zdrowia
 11. Ministerstwo Środowiska
 12. Ministerstwo Edukacji Narodowej
 13. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 14. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 15. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 16. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 17. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 18. Ministerstwo Sportu i Turystyki


Ministerstwa zostały zlinkowane i Czytelnik może teraz łatwo sprawdzić czym się zajmują. Na przykład ostatnio minister Kalemba dyskutował o polskim cukrze

Minister Kalemba jednoznacznie opowiedział się za prywatyzacją KSC i za tym, że właścicielami tej spółki mają być plantatorzy buraka cukrowego i producenci cukru. Podkreślił jednak, że w kwestii prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. właściwe jest, mając na uwadze zakres kompetencji poszczególnych resortów, Ministerstwo Skarbu Państwa.

Zatem dyskutował nie mając ku temu kompetencji ani pełnomocnictw.Panie premierze, ponieważ małe jest piękne, a ministerstw sprywatyzować się nie da, to proponuję rekonstrukcję połączyć z reorganizacją i podjąć następujące działania


1) połączyć Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Gospodarki w jedno Ministerstwo Gospodarki i Finansów

2) połączyć Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska w jedno Ministerstwo Rozwoju i Środowiska

3) utworzyć nowe Ministerstwo Zdrowia i Spraw Społecznych, które przejmie w całości zadania realizowane przez obecne Ministerstwo Zdrowia

4) zlikwidować Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a zadania tego ministerstwa podzielić między nowe Ministerstwo Rozwoju i Środowiska oraz nowe Ministerstwo Zdrowia i Spraw Społecznych

5) połączyć Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w jedno Ministerstwo Edukacji

6) Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy zlikwidować, a ich zadania zmniejszyć i przekazać do Ministerstwa Administracji i innych ministerstw


Panie premierze, w wyniku połączenia rekonstrukcji z reorganizacją dostalibyśmy następujące ministerstwa

 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 3. Ministerstwo Obrony Narodowej
 4. Ministerstwo Sprawiedliwości
 5. Ministerstwo Gospodarki i Finansów
 6. Ministerstwo Rozwoju i Środowiska
 7. Ministerstwo Administracji
 8. Ministerstwo Transportu
 9. Ministerstwo Zdrowia i Spraw Społecznych
 10. Ministerstwo Edukacji


W ten sposób mielibyśmy jedynie dziesięć ministerstw o dobrze określonych kompetencjach, które zajmowałyby się energicznie naprawą III RP, a nie zastanawianiem się „co by tu jeszcze zrobić”. Biorąc pod uwagę kryzys i konieczność oszczędzania taka reforma wydaje się jak najbardziej konieczna.
Przypisy

 1. Stan na dzień 25 listopada 2013 roku. Zawsze aktualną listę ministerstw III RP Czytelnik znajdzie (TUTAJ)