Pomyłki sądowe – mordercy którym pozwolono zabić ponownie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Henryk Dąbrowski
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 212 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 12: Linia 12:
  
  
W artykule ''Porozmawiajmy o argumentach (3)''<ref name="p1"/> rozważaliśmy problem pomyłek sądowych. Interesują nas dwa rodzaje pomyłek:
+
W&nbsp;artykule ''Porozmawiajmy o&nbsp;argumentach (3)''<ref name="p1"/> rozważaliśmy problem pomyłek sądowych. Interesują nas dwa rodzaje pomyłek:
  
  
# Niewinna osoba zostaje przez pomyłkę oskarżona o popełnienie zabójstwa. W uczciwym procesie sądowym nie zostaje wykryta bezpodstawność oskarżenia i sąd wydaje wyrok śmierci, który zostaje WYKONANY.
+
# Niewinna osoba zostaje przez pomyłkę oskarżona o&nbsp;popełnienie zabójstwa. W&nbsp;uczciwym procesie sądowym nie zostaje wykryta bezpodstawność oskarżenia i&nbsp;sąd wydaje wyrok śmierci, który zostaje WYKONANY.
# Sąd lub inne właściwe dla danej sytuacji władze traktują zabójcę zbyt łagodnie (niski wyrok, przedterminowe zwolnienie, przepustka, możliwość kontaktu z innymi więźniami, brak właściwego nadzoru). W wyniku takiej pomyłki zabójca
+
# Sąd lub inne właściwe dla danej sytuacji władze traktują zabójcę zbyt łagodnie (niski wyrok, przedterminowe zwolnienie, przepustka, możliwość kontaktu z&nbsp;innymi więźniami, brak właściwego nadzoru). W&nbsp;wyniku takiej pomyłki zabójca
:::* wychodzi na wolność i zabija kolejne niewinne osoby
+
:::* wychodzi na wolność i&nbsp;zabija kolejne niewinne osoby
:::* odbywa karę w więzieniu i zabija współwięźniów lub osoby z personelu więziennego
+
:::* odbywa karę w&nbsp;więzieniu i&nbsp;zabija współwięźniów lub osoby z&nbsp;personelu więziennego
:::* będąc na wolności lub przebywając w więzieniu zleca zamordowanie świadków
+
:::* będąc na wolności lub przebywając w&nbsp;więzieniu zleca zamordowanie świadków
  
  
W przypadku pierwszej z rozpatrywanych pomyłek istotnym elementem jest to, aby wyrok został wykonany. W&nbsp;przeciwnej sytuacji obecność kary śmierci w kodeksie karnym w niczym nie wpływa na wynik sprawy.
+
W&nbsp;przypadku pierwszej z&nbsp;rozpatrywanych pomyłek istotnym elementem jest to, aby wyrok został wykonany. W&nbsp;przeciwnej sytuacji obecność kary śmierci w&nbsp;kodeksie karnym w&nbsp;niczym nie wpływa na wynik sprawy.
  
  
Nie są mi znane pomyłki pierwszego rodzaju, które zdarzyłyby się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast istnieje ogromna ilość pomyłek drugiego rodzaju. Pomyłki te są skrzętnie tuszowane, ukrywane i przemilczane przez media oraz przez przeciwników kary śmierci. Podkreślmy to z całą mocą
+
Nie są mi znane pomyłki pierwszego rodzaju, które zdarzyłyby się w&nbsp;ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast istnieje ogromna ilość pomyłek drugiego rodzaju. Pomyłki te są skrzętnie tuszowane, ukrywane i&nbsp;przemilczane przez media oraz przez przeciwników kary śmierci. Podkreślmy to z&nbsp;całą mocą
  
  
Linia 37: Linia 37:
  
  
W tym artykule chcemy przedstawić Czytelnikowi pomyłki drugiego rodzaju. Ich ilość wprawia w przerażenie. Aby wykonane przez nas zestawienie było łatwe do odczytania, a jednocześnie niosło jak najwięcej informacji, będziemy chcieli uwzględnić różne sytuacje w&nbsp;jakich doszło do zabójstw. Zauważmy najpierw, że jeśli osoba przebywa na wolności, to może popełnić zabójstwo w czterech sytuacjach
+
W&nbsp;tym artykule chcemy przedstawić Czytelnikowi pomyłki drugiego rodzaju. Ich ilość wprawia w&nbsp;przerażenie. Aby wykonane przez nas zestawienie było łatwe do odczytania, a&nbsp;jednocześnie niosło jak najwięcej informacji, będziemy chcieli uwzględnić różne sytuacje w&nbsp;jakich doszło do zabójstw. Zauważmy najpierw, że jeśli osoba przebywa na wolności, to może popełnić zabójstwo w&nbsp;czterech sytuacjach
  
 
* jest osobą niekaraną
 
* jest osobą niekaraną
 
* jest osobą karaną, która odbyła całą zasądzoną karę więzienia
 
* jest osobą karaną, która odbyła całą zasądzoną karę więzienia
* jest osobą karaną i znajduje się na warunkowym przedterminowym zwolnieniu
+
* jest osobą karaną i&nbsp;znajduje się na warunkowym przedterminowym zwolnieniu
* jest osobą karaną i znajduje się na przepustce
+
* jest osobą karaną i&nbsp;znajduje się na przepustce
  
  
Jeżeli osoba znajduje się w więzieniu, to może popełnić zabójstwo w następujących sytuacjach
+
Jeżeli osoba znajduje się w więzieniu, to może popełnić zabójstwo w&nbsp;następujących sytuacjach
  
* zabijając współwięźnia lub osobę z personelu więziennego
+
* zabijając współwięźnia lub osobę z&nbsp;personelu więziennego
* uciekając z więzienia i zabijając osoby poza więzieniem
+
* uciekając z&nbsp;więzienia i&nbsp;zabijając osoby poza więzieniem
  
  
Zauważmy, że niezależnie od wypisanych wyżej sześciu sytuacji morderca może popełnić morderstwo zlecając zabójstwo wskazanych osób. W tym przypadku zarówno morderca jak i ofiara mogą znajdować się w więzieniu lub na wolności.
+
Zauważmy, że niezależnie od wypisanych wyżej sześciu sytuacji morderca może popełnić morderstwo zlecając zabójstwo wskazanych osób. W&nbsp;tym przypadku zarówno morderca jak i&nbsp;ofiara mogą znajdować się w więzieniu lub na wolności.
  
  
Pierwszą z wypisanych wyżej sytuacji (przestępca nie był wcześniej karany) NIE oznaczymy żadnym symbolem. Pozostałym wypisanym sytuacjom przypiszemy litery od A do E. Następująca po literze cyfra oznacza ilość zabójstw popełnionych w danej sytuacji. Myślnik rozdziela różne sytuacje. Jeżeli morderstwo było morderstwem "na zlecenie" dodajemy dodatkową literę K. Dla ułatwienia przedstawimy możliwe sytuacje w tabeli.
+
Pierwszą z&nbsp;wypisanych wyżej sytuacji (przestępca nie był wcześniej karany) NIE oznaczymy żadnym symbolem. Pozostałym wypisanym sytuacjom przypiszemy litery od A do E. Następująca po literze cyfra oznacza ilość zabójstw popełnionych w danej sytuacji. Myślnik rozdziela różne sytuacje. Jeżeli morderstwo było morderstwem "na zlecenie" dodajemy dodatkową literę K. Dla ułatwienia przedstawimy możliwe sytuacje w tabeli.
  
 
Uwaga: w poniższej tabeli słowa „zabójca”, „zabił”, „zabił ponownie”, „poprzednie zabójstwo/zabójstwa” odnoszą się również do osób, które zleciły zabójstwo [ang. contract killing].
 
Uwaga: w poniższej tabeli słowa „zabójca”, „zabił”, „zabił ponownie”, „poprzednie zabójstwo/zabójstwa” odnoszą się również do osób, które zleciły zabójstwo [ang. contract killing].
Linia 62: Linia 62:
 
! Litera przed liczbą w kolumnie ''Kategoria''
 
! Litera przed liczbą w kolumnie ''Kategoria''
 
! Znaczenie przed pierwszą liczbą
 
! Znaczenie przed pierwszą liczbą
! Znaczenie przed drugą i kolejnymi liczbami
+
! Znaczenie przed drugą i&nbsp;kolejnymi liczbami
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center" | ''brak litery''
 
| style="text-align: center" | ''brak litery''
| Zabójca nie był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa lub (najczęściej) oznacza brak danych o przestępstwach i wyrokach w okresie przed popełnieniem pierwszego zabójstwa.
+
| Zabójca nie był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa lub (najczęściej) oznacza brak danych o&nbsp;przestępstwach i&nbsp;wyrokach w&nbsp;okresie przed popełnieniem pierwszego zabójstwa.
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
Linia 81: Linia 81:
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center" | D
 
| style="text-align: center" | D
| Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu<sup>(x)</sup>. Pierwsze zabójstwo popełnił w więzieniu<sup>(x)</sup>.
+
| Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i&nbsp;znajdował się w&nbsp;więzieniu<sup>(x)</sup>. Pierwsze zabójstwo popełnił w&nbsp;więzieniu<sup>(x)</sup>.
 
| Zabił ponownie w więzieniu<sup>(x)</sup>, gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
 
| Zabił ponownie w więzieniu<sup>(x)</sup>, gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center" | E
 
| style="text-align: center" | E
| Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu<sup>(x)</sup>. Pierwsze zabójstwo popełnił po ucieczce<sup>(z)</sup> z więzienia<sup>(x)</sup>.
+
| Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i&nbsp;znajdował się&nbsp;w więzieniu<sup>(x)</sup>. Pierwsze zabójstwo popełnił po ucieczce<sup>(z)</sup> z&nbsp;więzienia<sup>(x)</sup>.
| Zabił ponownie po ucieczce<sup>(z)</sup> z więzienia<sup>(x)</sup>, gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
+
| Zabił ponownie po ucieczce<sup>(z)</sup> z&nbsp;więzienia<sup>(x)</sup>, gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
 
|}
 
|}
  
  
(*) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia długi i zależny od zwolnionego więźnia okres czasu. Zatem będą to: zwolnienie w wyniku apelacji, ułaskawienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie aresztu domowego, areszt ochronny itd. [w języku angielskim: parole, conditional release, early release, conditional early release, conditional discharge, home arrest, protective custody]. Dotyczy to również zwolnień z psychiatrycznych zakładów zamkniętych.
+
(*) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z&nbsp;założenia długi i&nbsp;zależny od zwolnionego więźnia okres czasu. Zatem będą to: zwolnienie w wyniku apelacji, ułaskawienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie aresztu domowego, areszt ochronny itd. [w języku angielskim: parole, conditional release, early release, conditional early release, conditional discharge, home arrest, protective custody]. Dotyczy to również zwolnień z&nbsp;psychiatrycznych zakładów zamkniętych.
  
(**) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia krótki i niezależny od zwolnionego więźnia okres czasu, czyli również urlop [ang. pass, furlough]
+
(**) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z&nbsp;założenia krótki i&nbsp;niezależny od zwolnionego więźnia okres czasu, czyli również urlop [ang. pass, furlough]
  
(x) - Mamy na myśli wiezienie, areszt, zakład poprawczy lub zakład psychiatryczny, a w ogólności dowolne wyznaczone przez właściwe władze miejsce obowiązkowego przebywania.
+
(x) - Mamy na myśli wiezienie, areszt, zakład poprawczy lub zakład psychiatryczny, a&nbsp;w&nbsp;ogólności dowolne wyznaczone przez właściwe władze miejsce obowiązkowego przebywania.
  
(z) - Mamy tutaj na myśli wszelkie działania więźnia prowadzące do opuszczenia przez niego obszaru, w którym z polecenia właściwych władz obowiązany był przebywać.
+
(z) - Mamy tutaj na myśli wszelkie działania więźnia prowadzące do opuszczenia przez niego obszaru, w&nbsp;którym z&nbsp;polecenia właściwych władz obowiązany był przebywać.
  
  
Linia 103: Linia 103:
 
'''Przykłady oznaczeń:'''
 
'''Przykłady oznaczeń:'''
  
1-A2 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 15 lat więzienia. Zabójca wyszedł z więzienia po 15 latach (po odbyciu całej kary) i zabił kolejne dwie osoby.
+
1-A2 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 15 lat więzienia. Zabójca wyszedł z&nbsp;więzienia po 15 latach (po odbyciu całej kary) i&nbsp;zabił kolejne dwie osoby.
  
 
A2-B1 – Przestępca poprzednio karany za próbę zabójstwa. Karę odbył w całości. Po wyjściu z więzienia zamordował dwie osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. Po 10 latach uznano, że może zostać warunkowo zwolniony. Po opuszczeniu więzienia zabójca zabił kolejną osobę.
 
A2-B1 – Przestępca poprzednio karany za próbę zabójstwa. Karę odbył w całości. Po wyjściu z więzienia zamordował dwie osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. Po 10 latach uznano, że może zostać warunkowo zwolniony. Po opuszczeniu więzienia zabójca zabił kolejną osobę.
  
1-C1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. W czasie odbywania kary uzyskał przepustkę dla załatwienia spraw osobistych. Będąc na przepustce zabił kolejną osobę.
+
1-C1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. W&nbsp;czasie odbywania kary uzyskał przepustkę dla załatwienia spraw osobistych. Będąc na przepustce zabił kolejną osobę.
  
3-D1 – Zabójca zamordował trzy osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. W czasie odbywania kary zamordował współwięźnia (lub osobę z personelu więziennego).
+
3-D1 – Zabójca zamordował trzy osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. W&nbsp;czasie odbywania kary zamordował współwięźnia (lub osobę z&nbsp;personelu więziennego).
  
D1-D1 – Przestępca został skazany za gwałt i w czasie odbywania kary zamordował współwięźnia. Sąd skazał zabójcę na karę dożywotniego więzienia. Po przeniesieniu do więzienia o zwiększonych środkach bezpieczeństwa zabójca zabija kolejnego więźnia (lub osobę z personelu więziennego).
+
D1-D1 – Przestępca został skazany za gwałt i&nbsp;w&nbsp;czasie odbywania kary zamordował współwięźnia. Sąd skazał zabójcę na karę dożywotniego więzienia. Po przeniesieniu do więzienia o&nbsp;zwiększonych środkach bezpieczeństwa zabójca zabija kolejnego więźnia (lub osobę z&nbsp;personelu więziennego).
  
1-E1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 50 lat więzienia. W czasie odbywania kary uciekł z więzienia. Uciekając przed pościgiem włamał się do przypadkowego domu i zabił właściciela.
+
1-E1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 50 lat więzienia. W&nbsp;czasie odbywania kary uciekł z więzienia. Uciekając przed pościgiem włamał się do przypadkowego domu i&nbsp;zabił właściciela.
  
K1-DK3 – Zabójca wydał polecenia zamordowania jednej osoby. Sąd skazał go za zlecenia zabójstwa na 60 lat więzienia. Będąc w więzieniu zabójca zlecił pozostającym na wolności wspólnikom zamordowanie trzech świadków i osoby te zostały zamordowane.
+
K1-DK3 – Zabójca wydał polecenia zamordowania jednej osoby. Sąd skazał go za zlecenia zabójstwa na 60 lat więzienia. Będąc w więzieniu zabójca zlecił pozostającym na wolności wspólnikom zamordowanie trzech świadków i&nbsp;osoby te zostały zamordowane.
  
  
Linia 121: Linia 121:
  
  
Korzystając głównie z danych dostępnych na stronie http://murderpedia.org sporządziłem zamieszczoną niżej tabelę. W kolumnie '''''Rok''''' podajemy rok pierwszego zabójstwa. W kolumnie '''''Informacje''''' podajemy informacje o kolejnych zabójstwach (tylko w przypadku Polski) i linki do stron internetowych, gdzie znajduje się dokładniejszy opis każdego przypadku. Czytelnik powinien pamiętać, że każda liczba w kolumnie '''''Kategoria''''' (poza pierwszą liczbą) oznacza niewinne ofiary pomyłki sądowej. Ilość tych ofiar przeraża – taka jest prawdziwa cena jaką społeczeństwo płaci za łagodne wyroki, wygodne cele i fikcję resocjalizacji.
+
Korzystając głównie z danych dostępnych na stronie http://murderpedia.org sporządziłem zamieszczoną niżej tabelę. W&nbsp;kolumnie '''''Rok''''' podajemy rok pierwszego zabójstwa. W&nbsp;kolumnie '''''Informacje''''' podajemy informacje o&nbsp;kolejnych zabójstwach (tylko w przypadku Polski) i&nbsp;linki do stron internetowych, gdzie znajduje się dokładniejszy opis każdego przypadku. Czytelnik powinien pamiętać, że każda liczba w kolumnie '''''Kategoria''''' (poza pierwszą liczbą) oznacza niewinne ofiary pomyłki sądowej. Ilość tych ofiar przeraża – taka jest prawdziwa cena jaką społeczeństwo płaci za łagodne wyroki, wygodne cele i&nbsp;fikcję resocjalizacji.
  
{| class="wikitable sortable"  style="text-align: left; margin: 1em auto 1em auto;"
+
{| class="wikitable sortable plainlinks"  style="font-size: 90%; text-align: left; margin: 1em auto 1em auto;"
 
! data-sort-type="text" | Zabójca
 
! data-sort-type="text" | Zabójca
 
! data-sort-type="text" | Kategoria
 
! data-sort-type="text" | Kategoria
Linia 129: Linia 129:
 
! data-sort-type="number" | Rok
 
! data-sort-type="number" | Rok
 
! class="unsortable" | Informacje
 
! class="unsortable" | Informacje
 +
|-
 +
| B. Henryk
 +
| style="text-align: center" | 1-A1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | ?
 +
| [http://plus.pomorska.pl/wiadomosci-z-regionu/a/zabil-posiedzial-po-siekierezadzie-umrze-w-celi-wideo,12158010 LINK1], [http://www.expressbydgoski.pl/aktualnosci/a/oskarzenie-za-oskarzeniem-od-kierowcy-po-zabojce-z-siekiera,12062536/2/ LINK2], [https://bydgoszcz.tvp.pl/32706433/zabil-po-raz-drugi-ma-proces LINK3], [http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,35590,21926000,siedzial-12-lat-za-zabojstwo-wyszedl-wzial-siekiere-i-zabil.html LINK4], Bydgoszcz, 19.11.2016
 
|-
 
|-
 
| B. Jerzy
 
| B. Jerzy
Linia 141: Linia 147:
 
| style="text-align: center" | 1994
 
| style="text-align: center" | 1994
 
| [http://www.rp.pl/artykul/1076509.html?print=tak&p=0 LINK1],  [http://www.zw.com.pl/artykul/664446.html LINK2], Warszawa, 2010
 
| [http://www.rp.pl/artykul/1076509.html?print=tak&p=0 LINK1],  [http://www.zw.com.pl/artykul/664446.html LINK2], Warszawa, 2010
 +
|-
 +
| B. Sławomir
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 2009
 +
| [https://radiogdansk.pl/index.php/wiadomosci/item/40497-prokuratura-w-slupsku-przejmuje-sledztwo-ws-zabojstwa-w-wiezieniu-jest-data-przesluchania.html LINK1], [http://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/a/smierc-w-zakladzie-karnym-w-czarnem-zarzut-zabojstwa-dla-wieznia,9890289/ LINK2], [https://gp24.pl/kolejne-25-lat-wiezienia-dla-juz-skazanego-na-dozywocie/ar/13889225 LINK3], Czarne, 11.04.2016
 
|-
 
|-
 
| B. Tadeusz
 
| B. Tadeusz
Linia 153: Linia 165:
 
| style="text-align: center" | 1990
 
| style="text-align: center" | 1990
 
| [http://raciborz.naszemiasto.pl/artykul/pierwsze-dozywocie-w-raciborzu,1612173,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://www.fakt.pl/kryminalista-z-zawieszonym-dozywociem-znow-zabil-i-dostal-dozywocie,artykuly,421273,1.html LINK2], Racibórz, 13.10.2010
 
| [http://raciborz.naszemiasto.pl/artykul/pierwsze-dozywocie-w-raciborzu,1612173,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://www.fakt.pl/kryminalista-z-zawieszonym-dozywociem-znow-zabil-i-dostal-dozywocie,artykuly,421273,1.html LINK2], Racibórz, 13.10.2010
 +
|-
 +
| C. Marian
 +
| style="text-align: center" | 1-A1(?)
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | ?
 +
| [http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/seryjny-morderca-w-zielonej-gorze-policjanci-poszukuja-cial/n0ycs LINK1],  [http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,16930543,Mroczna_seria_zabojstw__Ilu_ludzi_zabil_bezdomny_.html LINK2], [http://www.fakt.pl/wydarzenia/francuz-seryjny-morderca-z-zielonej-gory-przed-sadem,artykuly,509027.html LINK3], Zielona Góra, 2008
 
|-
 
|-
 
| C. Mirosław
 
| C. Mirosław
Linia 159: Linia 177:
 
| style="text-align: center" | 1990?
 
| style="text-align: center" | 1990?
 
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/326718,krakow-dozywocie-dla-zabojcy-mieszkanki-wadowic,id,t.html LINK1],  [http://www.krakow.po.gov.pl/akt-oskar%C5%BCenia-p-ko-miros%C5%82awowi-c.html LINK2], Wadowice, 21.12.2006
 
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/326718,krakow-dozywocie-dla-zabojcy-mieszkanki-wadowic,id,t.html LINK1],  [http://www.krakow.po.gov.pl/akt-oskar%C5%BCenia-p-ko-miros%C5%82awowi-c.html LINK2], Wadowice, 21.12.2006
 +
|-
 +
| C. Piotr
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 2010
 +
| [http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/cypis-przed-lubelskim-sadem-smiertelnie-pobil-kolege-bo-smierdzial,11552896/ LINK1], [http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/chyba-dyzio-zdechl-ale-jeszcze-oddycha-zmasakrowal-kolege-i-poszedl-do-baru,n,1000193837.html LINK2], [http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/lublin-oskarzony-o-zabojstwo-ma-problemy-z-pamiecia,11822295/ LINK3], Lublin, 20.06.2016
 
|-
 
|-
 
| Ch. Stanisław
 
| Ch. Stanisław
Linia 170: Linia 194:
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | 1971
 
| style="text-align: center" | 1971
| [http://zielonagora.naszemiasto.pl/artykul/25-lat-wiezienia-za-zabojstwo-i-brutalne-zgwalcenie-17,1322035,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/61306,Jest-akt-oskarzenia-w-sprawie-zabojstwa-sprzed-27-lat.html LINK2], [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Zgwalcil-i-zabil-17-latke-skazali-go-po-30-latach,wid,14335071,wiadomosc.html?ticaid=614c3d LINK3], Radomia, 24.05.1983
+
| [http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=3&ida=5424 LINK1],  [http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/61306,Jest-akt-oskarzenia-w-sprawie-zabojstwa-sprzed-27-lat.html LINK2], [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Zgwalcil-i-zabil-17-latke-skazali-go-po-30-latach,wid,14335071,wiadomosc.html?ticaid=614c3d LINK3], Radomia, 24.05.1983
 
|-
 
|-
| G. Sebastian
+
| D. Jakub
| style="text-align: center" | 1-A1(?)
+
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | ?
+
| style="text-align: center" | 2005
| [http://www.tvn24.pl/lodz,69/zabil-staruszke-ktora-chciala-mu-pomoc-mialem-ochote-na-piwo,588439.html LINK1], [http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19075147,zabojstwo-w-centrum-lodzi-zabil-i-poszedl-na-piwo.html?disableRedirects=true LINK2], Łódź, 19.10.2015
+
| [http://www.bielsko.info/15687-zabilem-szatana-na-osiedlu-zlote-lany-mezczyzna-zabil-wlasna-matke-bielsko-biala LINK1], [http://www.bielsko.info/15732-zabilem-szatana-to-nie-pierwsza-zbrodnia-35-letniego-bielszczanina-bielsko-biala LINK2], [https://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/zabilem-szatana-to-juz-druga-ofiara-jakuba-d/36778 LINK3], [http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35055,23352516,chory-psychicznie-mezczyzna-zabil-ponownie-czyja-to-wina.html LINK4], Bielsko-Biała, 14.02.2018
 
|-
 
|-
| G. Tadeusz
+
| F. Jerzy
| style="text-align: center" | 1-A1
+
| style="text-align: center" | 1-E1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1999
+
| style="text-align: center" | 1985
| [http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/4161-czekali-az-zamorduje-kafelek.html LINK1], [http://olsztyn.wm.pl/242503,Znamy-kulisy-zabojstwa-kobiety-przy-ul-11-Listopada-w-Olsztynie.html LINK2], Olsztyn, 23.01.2015
+
| [http://player.pl/programy-online/cela-nr-odcinki,1001/odcinek-30,jerzy-falc,S00E30,16024.html LINK], ?, 1996
 
|-
 
|-
| J. Zbigniew
+
| G. Krzysztof
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 200?
| [http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090927/KRYMINAL/778776977 LINK1], [http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,2916487.html LINK2], Opole, 09.02.2004
+
| [http://www.nowosci.com.pl/aktualnosci/a/prokuratura-bezdomnego-skatowali-ojciec-z-synem,12064988/ LINK1], [http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,22191298,wyrok-za-smiertelne-pobicie-10-lat-dla-ojca-6-dla-syna.html?disableRedirects=true LINK2], [http://kujawsko-pomorskie.onet.pl/torun-ojciec-i-syn-z-wyrokami-wiezienia-za-smiertelne-pobicie-bezdomnego/y13s0xc LINK3], Grudziądz, 22.06.2016
 
|-
 
|-
| K. Jan
+
| G. Mariusz
| style="text-align: center" | 1-A1
+
| style="text-align: center" | 1-A?1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | ?
 
| style="text-align: center" | ?
| [http://www.policja.waw.pl/portal/pl/1/21811/Pchnal_nozem_podczas_sasiedzkiej_klotni.html LINK1], [http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/zabil-sasiada-bo-ten-chcial-go-uciszyc/ex69m LINK2], Warszawa, listopad 2012
+
| [http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/zabojstwo-61-latka-w-pruszkowie-policja-zatrzymala-podejrzanych/7xrenm1 LINK1], [https://warszawa.onet.pl/brutalne-zabojstwo-w-pruszkowie-policja-zlapala-sprawcow/yqvre71 LINK2], [https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,morderstwo-61-latka-w-pruszkowie-policja-zatrzymala-dwie-osoby,228004.html LINK3], [http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/kradziez-tortury-i-morderstwo-zapadl-wyrok-w-sprawie,4798577,artgal,t,id,tm.html LINK4], Pruszków, 16.03.2017
 
|-
 
|-
| K. Janusz
+
| G. Roman
| style="text-align: center" | 1-B1?
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1992?
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://www.policja.waw.pl/portal/pl/1/8281/Zabil_kolege_bo_ten_go_denerwowal.html LINK1], [http://www.zw.com.pl/artykul/489573_Zabil__bo_kolega_zmienil_stacje.html LINK2], Warszawa, 25.06.2010
+
| [http://plus.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/a/slaski-alfabet-zbrodni-p-jak-partyjka-z-bestia,3815051 LINK], Tarnowskie Góry, 02.07.2001
 
|-
 
|-
| K. Piotr
+
| G. Sebastian
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-A?1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1993
+
| style="text-align: center" | ?
| [http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,12-lat-wiezienia-za-smiertelne-pobicie,wid,8074680,wiadomosc.html LINK1], [http://archiwum.rp.pl/artykul/531197-Zabil-bezdomnego.html LINK2], Kalisz, 14.02.2005
+
| [http://www.tvn24.pl/lodz,69/zabil-staruszke-ktora-chciala-mu-pomoc-mialem-ochote-na-piwo,588439.html LINK1], [http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19075147,zabojstwo-w-centrum-lodzi-zabil-i-poszedl-na-piwo.html?disableRedirects=true LINK2], Łódź, 19.10.2015
 
|-
 
|-
| K. Zbigniew
+
| G. Tadeusz
 
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 2000
+
| style="text-align: center" | 1999
| [http://zgorzelec.naszemiasto.pl/artykul/zgorzelec-zyje-zeby-zabijac,970947,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://www.zinfo.pl/artykuly/5567 LINK2], Zgorzelec, 31.01.2011
+
| [http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/4161-czekali-az-zamorduje-kafelek.html LINK1],  [http://olsztyn.wm.pl/242503,Znamy-kulisy-zabojstwa-kobiety-przy-ul-11-Listopada-w-Olsztynie.html LINK2], Olsztyn, 23.01.2015
 
|-
 
|-
| L. Sebastian
+
| J. Zbigniew
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | ?
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://wiadomosci.onet.pl/kujawsko-pomorskie/bydgoszcz-wiezienny-zabojca-dostal-dozywocie/5h50r LINK], Potulice, 18.10.2007
+
| [http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090927/KRYMINAL/778776977 LINK1],  [http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,2916487.html LINK2], Opole, 09.02.2004
 
|-
 
|-
| Ł. Artur
+
| K. Artur
| style="text-align: center" | 1-A2
+
| style="text-align: center" | 1-C2
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1991
+
| style="text-align: center" | 2004
| [http://tustolica.pl/zabojca-z-bielan-wczesniej-zabil-sasiada-i-napadl-na-taksowkarza_60552 LINK1], [http://www.fakt.pl/Wielokrotnie-karany-Artur-l-w-weekend-zamordowal-swoja-byla-konkubine-i-jej-synka,artykuly,148573,1.html LINK2], Warszawa, 11.03.2012
+
| [https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/podwojne-zabojstwo-w-warszawie/rqe5c78 LINK1], [https://www.se.pl/wiadomosci/lokalne/warszawa/byl-skazany-za-zabojstwo-narzeczonej-wyszedl-na-przepustke-zabil-kolejna-aa-zytM-ADkG-pbkk.html LINK2], Warszawa, 08.09.2018
 
|-
 
|-
| M. Antoni Krzysztof
+
| K. Cezary
| style="text-align: center" | 1-C1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B3
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1990
+
| style="text-align: center" | 199?
| [http://www.zyciesiedleckie.pl/zyciowe-sprawy/2454-z-zyciorysu-zabojcy LINK1], [http://www.se.pl/wiadomosci/polska/dobre-antoni-m-zabil-dziewyczne-bo-go-zdradzaa_253223.html LINK2], Kosów Lacki, 08.05.1991
+
| [http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,napadal-i-bil-trzy-starsze-kobiety-zmarly-skazany-za-rozboje-nie-zabojstwa,187852.html LINK1], [http://www.tvp.info/15223146/malzenstwo-polowalo-na-starsze-kobiety-trzy-ofiary-zmarly LINK2], [http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19309962,skazany-za-brutalne-napady-dlaczego-nie-za-zabojstwo.html?disableRedirects=true LINK3], [http://wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Prokuratura-chce-20-i-15-lat-wiezienia-za-napady-na-starsze-kobiety-00015038 LINK4], Warszawa, 28.08.2012,&nbsp;04.10.2012,&nbsp;11.01.2013
|- style="background-color: #FFC0CB"
+
|-
| M. Elżbieta
+
| K. Jan
| style="text-align: center" | 1-C1
+
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 2003
+
| style="text-align: center" | ?
| [http://wiadomosci.onet.pl/na-tropie/dusicielka-z-tarnowa/v4xw5 LINK1],  [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/223222,sad-dusicielka-z-tarnowa-skazana-na-dozywocie,id,t.html LINK2], Tarnów, marzec 2006
+
| [http://www.policja.waw.pl/portal/pl/1/21811/Pchnal_nozem_podczas_sasiedzkiej_klotni.html LINK1],  [http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/zabil-sasiada-bo-ten-chcial-go-uciszyc/ex69m LINK2], Warszawa, listopad 2012
 
|-
 
|-
| N. Mariusz
+
| K. Janusz
 +
| style="text-align: center" | 1-B?1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 1992?
 +
| [http://www.policja.waw.pl/portal/pl/1/8281/Zabil_kolege_bo_ten_go_denerwowal.html LINK1],  [http://www.zw.com.pl/artykul/489573_Zabil__bo_kolega_zmienil_stacje.html LINK2], Warszawa, 25.06.2010
 +
|-
 +
| K. Krzysztof
 +
| style="text-align: center" | 1-A1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 201?
 +
| [http://tustolica.pl/skatowal-kobiete-byl-juz-skazany-za-zabojstwo_77917 LINK1], [http://www.targowek.info/2018/09/zabojstwo-w-bloku-na-wysockiego/ LINK2], [https://www.se.pl/wiadomosci/lokalne/warszawa/awantura-na-brodnie-nie-zyje-kobieta-aa-AxG3-mAMk-z3Vt.html LINK3], Warszawa, 13.09.2018
 +
|-
 +
| K. Marcin
 +
| style="text-align: center" | 1-A?1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | ?
 +
| [https://gazetakrakowska.pl/brutalne-zabojstwo-w-centrum-krakowa-glowny-oskarzony-z-wyrokiem-11-lat-wiezienia/ar/c1-15016108 LINK1], [https://krakow.naszemiasto.pl/poturbowali-50-latka-pozniej-podpalili-jego-cialo/ar/c16-7737361 LINK2], Kraków, 11.08.2018
 +
|-
 +
| K. Piotr
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | 1993
 
| style="text-align: center" | 1993
| [http://lubin.naszemiasto.pl/artykul/zabojca-z-prusic-zostal-aresztowany,971325,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://zlotoryja.naszemiasto.pl/artykul/mord-w-prusicach-pod-zlotoryja-od-ciosow-siekiera-zginal,968959,art,t,id,tm.html LINK2], Prusice, 24.06.2011
+
| [http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,12-lat-wiezienia-za-smiertelne-pobicie,wid,8074680,wiadomosc.html LINK1],  [http://archiwum.rp.pl/artykul/531197-Zabil-bezdomnego.html LINK2], Kalisz, 14.02.2005
 
|-
 
|-
| P. Damian
+
| K. Zbigniew
| style="text-align: center" | 1-C1
+
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | 2000
 
| style="text-align: center" | 2000
| [http://wiadomosci.wp.pl/kat,35116,title,Sprawca-glosnego-mordu-na-dziecku-oskarzony-o-kolejne-zabojstwo,wid,8349444,wiadomosc.html?ticaid=114f0a&_ticrsn=3 LINK1],  [http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,1001801,20000119RP-DGW,Ukarac_czy_leczyc,.html LINK2], Chocianów, 22.12.2005
+
| [http://zgorzelec.naszemiasto.pl/artykul/zgorzelec-zyje-zeby-zabijac,970947,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://www.zinfo.pl/artykuly/5567 LINK2], Zgorzelec, 31.01.2011
 
|-
 
|-
| P. Grzegorz
+
| KUKUŁA, Henryk
| style="text-align: center" | 1-B1(?)
+
| style="text-align: center" | 1-D1-B2
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1983?
+
| style="text-align: center" | 1980
| [http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080225/AKTUALNOSCI/986595194 LINK1], [http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4398564.html LINK2], Toruń, 18.08.2007
+
| [http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/henryk-kukula-monstrum-z-chorzowa-wyjdzie-na-wolnosc/f0rwbyj LINK1], [http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/henryk-kukula-monstrum-z-chorzowa-pedofil-ktory-mordowal-dzieci/ty7qzxe LINK2], [http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/henryk-kukula-fakt24-wytropil-monstrum-z-chorzowa-ministerstwo-sprawiedliwosci/n9gfqnt LINK3], Krupski Młyn, 10.01.1984, Ruda Śląska, 28.07.1990
 
|-
 
|-
| PLUTA Józef
+
| L. Sebastian
| style="text-align: center" | 1-E6
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | ?
| [http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/mroczny-poznan-seryjny-morderca-jozef-pluta-bestia-ktora,1968834,art,t,id,tm.html LINK1], Pąchy, 10.09.1979, Suchy Las, 20.10.1979
+
| [http://wiadomosci.onet.pl/kujawsko-pomorskie/bydgoszcz-wiezienny-zabojca-dostal-dozywocie/5h50r LINK], Potulice, 18.10.2007
|-
 
| PŁOCINIAK Grzegorz
 
| style="text-align: center" | 1-C2
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | 1980
 
| [http://www.fakt.pl/gwalciciele-i-mordercy-wychodza-na-wolnosc,artykuly,440063,1.html LINK1],  [http://archiwum.rp.pl/artykul/92254-Morderca-ocalil-glowe.html LINK2], Olsztyn, 05.08.1992
 
 
|-
 
|-
| POKŁADEK Jerzy
+
| LESZUK, Krystian
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1980
+
| style="text-align: center" | 1997
| [http://wyborcza.pl/1,75248,898349.html LINK1], [http://wroclaw.naszemiasto.pl/archiwum/zabil-juz-dwa-razy,245953,art,t,id,tm.html LINK2], [http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;karna,ik,v,kk,93,03,5621,orzeczenie.html LINK3], w Ł., 29.04.2000
+
| [http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/a/zabojstwo-jaroslawa-rudnickiego-trafi-do-wiezienia-na-wiecej-niz-12-lat,12291344/ LINK1], [https://bialystok.onet.pl/bialystok-proces-oskarzonego-o-zabojstwo-bylego-wiceprezesa-jagiellonii/xxtydeq LINK2], [http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/a/jaroslaw-rudnicki-nie-zyje-krystian-leszuk-oskarzony-o-zabojstwo-akcjonariusza-jagiellonii,12557468/ LINK3], [http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krystian-leszuk-zamordowal-akcjonariusza-jagiellonii-bialystok/vj3kn66 LINK4], Dobrzyniewo Duże, 19.02.2017
 
|-
 
|-
| R. Czesław
+
| Ł. Artur
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-A2
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 1991
| [http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poczet-zwyrodnialcow-sejm-zajmie-sie-ustawa-o-zaburzonych-przestepcach,340526.html LINK], w Ż., 15.07.1988
+
| [http://tustolica.pl/zabojca-z-bielan-wczesniej-zabil-sasiada-i-napadl-na-taksowkarza_60552 LINK1], [http://www.fakt.pl/Wielokrotnie-karany-Artur-l-w-weekend-zamordowal-swoja-byla-konkubine-i-jej-synka,artykuly,148573,1.html LINK2], Warszawa, 11.03.2012
 
|-
 
|-
| Rz. Dariusz
+
| M. Antoni Krzysztof
| style="text-align: center" | 1-A1
+
| style="text-align: center" | 1-C1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1997
+
| style="text-align: center" | 1990
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/372098,andrychow-zlecila-zasztyletowanie-meza-uslyszala-wyrok,id,t.html LINK1], [http://www.se.pl/wiadomosci/polska/kobieta-potwor-zlecia-kochankowi-zabojstwo-meza_139239.html LINK2], Andrychów, 22.05.2009
+
| [http://www.se.pl/wiadomosci/polska/dobre-antoni-m-zabil-dziewyczne-bo-go-zdradzaa_253223.html LINK], Kosów Lacki, 08.05.1991
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| M. Elżbieta
 +
| style="text-align: center" | 1-C1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 2003
 +
| [http://wiadomosci.onet.pl/na-tropie/dusicielka-z-tarnowa/v4xw5 LINK1],  [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/223222,sad-dusicielka-z-tarnowa-skazana-na-dozywocie,id,t.html LINK2], Tarnów, marzec 2006
 +
|-
 +
| M. Krzysztof
 +
| style="text-align: center" | 1-A?1-B1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 199?
 +
| [http://www.mmszczecin.pl/artykul/niewinna-ofiara-prowokacji-czy-seryjny-zabojca-kici,2743744,art,t,id,tm.html LINK1], [http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/art/4982352,jako-nastolatek-zabil-ojca-siekiera-pozniej-dwie-kobiety-kici-wyjdzie-za-50-lat-lub-wcale,id,t.html LINK2], [http://www.gs24.pl/wiadomosci/region/art/5529146,skazany-za-zabojstwo-kochanki-kici-zapewnia-ze-nie-zabil,id,t.html LINK3], [https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/zabil-dwie-kobiety-dostal-dozywocie/hx2vjdz LINK4], Lipiany, listopad 2009, listopad 2011
 
|-
 
|-
| S. Henryk
+
| M. Krzysztof
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 198?
+
| style="text-align: center" | 1999
| [http://www.karasmierci.info.pl/swarzedz101995.htm LINK1], [http://poznan.naszemiasto.pl/archiwum/dozywocie-za-zabojstwo,500172,art,t,id,tm.html LINK2], Swarzędz, 29.10.1995
+
| [http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,168537.html LINK1], [http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,8369816,Przyznal_sie__ze_zabil_matke.html LINK2], [http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/414042,poznanski-sad-zabil-babcie-zabil-matke-po-dopalaczach,id,t.html LINK3], [http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/748036,Zabil-matke-po-dopalaczach-Dostal-dozywocie LINK4], Poznań, 10.09.2010
 
|-
 
|-
| S. Henryk
+
| M. Marcin
 
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 2000
+
| style="text-align: center" | 2003
| [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Rozplatal-siekiera-sasiada-na-pol-bo-flirtowal-z-jego-zona,wid,13600203,wiadomosc.html LINK1], [http://www.fakt.pl/Rozplatal-siekiera-sasiada-na-pol-bo-,artykuly,109105,1.html LINK2], Strzelce Wielkie, 09.07.2011
+
| [https://www.se.pl/wiadomosci/polska/zabil-brata-bo-puscil-oko-do-jego-dziewczyny-aa-XpoC-HfYQ-MbmP.html LINK], Czemierniki, 13.12.2018
 
|-
 
|-
| S. Michał
+
| M. Marian
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 2011
+
| style="text-align: center" | 199?
| [http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zabil-wspolwieznia-czekajac-na-proces-o-zabojstwo,194385.html LINK1], [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,To-juz-pewne-potrojny-morderca-zgnije-w-wiezieniu,wid,15967288,wiadomosc.html LINK2], Toruń, 30.07.2011
+
| [https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/wroclaw-nozownik-zabil-romana-bo-podejrzewal-go-o-gwalt-na-magdzie/lnxgl9c LINK1], [https://wroclaw.tvp.pl/44316639/proces-recydywisty-znow-zabil-po-odsiadce-za-zabojstwo LINK2], [https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25290278,wyrok-za-zabojstwo-zbrodnia-tak-brutalna-ze-sad-zgodzil-sie.html LINK3], Wrocław, 18.10.2018
 
|-
 
|-
| SOBIERAJ Henryk
+
| MUCHA, Stanisław
| style="text-align: center" | C1-E1
+
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 1998
| [http://ttv.pl/henryk-sobieraj,58647,n.html LINK1], [http://player.pl/programy-online/cela-nr-odcinki,1001/odcinek-23,henryk-sobieraj,S00E23,15213.html LINK2], Ełk, 1996
+
| [http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz-dozywocie-dla-mordercy-dwoch-osob/mlf3lw6 LINK1], [http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/227408,ochroniarz-z-lodzi-zabijal-z-zimna-krwia-dostal-dozywocie,id,t.html LINK2], [http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/dozywocie-dla-mordercy,333638,art,t,id,tm.html LINK3], Głuszyca, 01.03.2006
 
|-
 
|-
| STELTER Ryszard
+
| MUSIATOWICZ, Grzegorz
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 2002?
| [http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poczet-zwyrodnialcow-sejm-zajmie-sie-ustawa-o-zaburzonych-przestepcach,340526.html LINK1], [http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,951266,19991110RP-DGW_D,STOJE_POD_KLAPA_I_CZEKAM,.html LINK2], Rawicz, 27.01.1992
+
| [https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/dozywotniacy-grzegorz-musiatowicz-z-zabrza-opowiada-o-zbrodni/c3b5s4b LINK1], [https://www.youtube.com/watch?v=MxauM_oZzGs LINK2], [https://www.gliwice.po.gov.pl/rzecznik-prasowy1/234-akt-oskarzenia-przeciwko-sprawcom-dwoch-zabojstw-oraz-dokonania-szeregu-rozbojow-na-terenie-zabrza-i-gliwic LINK3], [http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,19101180,zabrze-dozywocie-i-15-lat-wiezienia-za-zabojstwo-bezdomnych.html?disableRedirects=true LINK4], [https://www.tvn24.pl/katowice,51/akt-oskarzenia-ws-zabojstwa-dwoch-bezdomnych,516031.html LINK5], Zabrze, 12.01.2014, 06.03.2014
 
|-
 
|-
| Ś. Józef
+
| N. Mariusz
| style="text-align: center" | 1-A1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1987
+
| style="text-align: center" | 1993
| [http://www.tvn24.pl/lodz,69/kara-smierci-amnestia-i-kolejne-zabojstwo-horror-w-kutnie,476019.html LINK1],  [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Wyszedl-z-wiezienia-i-znow-zabil-ukochana,wid,16094501,wiadomosc.html LINK2], Kutno, 16.10.2013
+
| [http://lubin.naszemiasto.pl/artykul/zabojca-z-prusic-zostal-aresztowany,971325,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://zlotoryja.naszemiasto.pl/artykul/mord-w-prusicach-pod-zlotoryja-od-ciosow-siekiera-zginal,968959,art,t,id,tm.html LINK2], Prusice, 24.06.2011
 
|-
 
|-
| T. Mirosław
+
| P. Damian
| style="text-align: center" | 1-A1
+
| style="text-align: center" | 1-C1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 2000
| [http://www.fakt.pl/Zgwalcil-i-udusil-Jadzie-Nowe-fakty-,artykuly,101330,1.html LINK1],  [http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-kk-293-11/ LINK2], Parczew, 13.04.2004
+
| [http://wiadomosci.wp.pl/kat,35116,title,Sprawca-glosnego-mordu-na-dziecku-oskarzony-o-kolejne-zabojstwo,wid,8349444,wiadomosc.html?ticaid=114f0a&_ticrsn=3 LINK1],  [http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,1001801,20000119RP-DGW,Ukarac_czy_leczyc,.html LINK2], Chocianów, 22.12.2005
 
|-
 
|-
| U. Andrzej
+
| P. Grzegorz
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B?1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | ?
+
| style="text-align: center" | 1983?
| [http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/10454,Kryminalni-rozwiklali-sprawe-zabojstwa.html LINK1], [http://www.bielany.waw.pl/page/index.php?str=124&id=282 LINK2], Warszawa, listopad 2007
+
| [http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080225/AKTUALNOSCI/986595194 LINK1], [http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4398564.html LINK2], Toruń, 18.08.2007
 
|-
 
|-
| W. Rafał
+
| P. Łukasz
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1997
+
| style="text-align: center" | 2010
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3852397,krakow-rafal-w-odsiedzial-wyrok-za-zabojstwo-teraz-znowu-zabil,id,t.html LINK1], [http://www.krakow.po.gov.pl/oskar%C5%BCony-zab%C3%B3jstwo.html LINK2], Kraków, 22.08.2014
+
| [http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/lublin-pobil-na-smierc-czeka-na-prawomocny-wyrok-za-pomoc-w-innym-zabojstwie,9801914/ LINK1], [http://www.fakt.pl/polska/smiertelne-pobicie-w-lublinie-sprawcy-aresztowani,artykuly,621484.html LINK2], Lublin, 21.03.2016
 +
|-
 +
| PLUTA, Józef
 +
| style="text-align: center" | 1-E6
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 1973
 +
| [http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/mroczny-poznan-seryjny-morderca-jozef-pluta-bestia-ktora,1968834,art,t,id,tm.html LINK1], Pąchy, 10.09.1979, Suchy Las, 20.10.1979
 +
|-
 +
| PŁOCINIAK, Grzegorz
 +
| style="text-align: center" | 1-C2
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 1980
 +
| [http://www.fakt.pl/gwalciciele-i-mordercy-wychodza-na-wolnosc,artykuly,440063,1.html LINK1],  [http://archiwum.rp.pl/artykul/92254-Morderca-ocalil-glowe.html LINK2], Olsztyn, 05.08.1992
 
|-
 
|-
| Z. Krzysztof
+
| POKŁADEK, Jerzy
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 1980
| [http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/85156,Dozywotnio-skazany-za-zabojstwo.html LINK1], [http://m.szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,106520,13359896,Trudna_sprawa_Carlosa__Sad_musi_odbyc_dluga_narade.html LINK2], Resko, 02.11.2010
+
| [http://wyborcza.pl/1,75248,898349.html LINK1],  [http://wroclaw.naszemiasto.pl/archiwum/zabil-juz-dwa-razy,245953,art,t,id,tm.html LINK2], [http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;karna,ik,v,kk,93,03,5621,orzeczenie.html LINK3], w Ł., 29.04.2000
 
|-
 
|-
| N. N2
+
| R. Czesław
| style="text-align: center" | 1-B1(?)
+
| style="text-align: center" | 1-B3
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 199?
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://www.rmf24.pl/fakty/news-po-odsiedzeniu-wyroku-za-zabojstwo-zamordowal-kolejna-osobe,nId,274276# LINK1], [http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/248237,wstrzasajaca-zbrodnia-w-bytomiu,id,t.html?cookie=1 LINK2], Bytom, 23.04.2010
+
| [http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poczet-zwyrodnialcow-sejm-zajmie-sie-ustawa-o-zaburzonych-przestepcach,340526.html LINK], w Ż., 15.07.1988
 
|-
 
|-
| N. N3
+
| R. Krzysztof
| style="text-align: center" | 1-A1(?)
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | ?
+
| style="text-align: center" | 2000?
| [http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/seryjny-morderca-w-zielonej-gorze-policjanci-poszukuja-cial/n0ycs LINK1], [http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,16930543,Mroczna_seria_zabojstw__Ilu_ludzi_zabil_bezdomny_.html LINK2]
+
| [http://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/a/dozywocie-za-okrutne-morderstwo-sad-tego-czlowieka-trzeba-izolowac-na-zawsze,9465557/ LINK1], [http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/psie-pole/a/dozywocie-za-okrutne-morderstwo-sad-tego-czlowieka-trzeba-izolowac-na-zawsze,9465557/ LINK2], [http://wroclaw.eska.pl/komunikacja/dozywocie-i-25-lat-wiezienia-sa-wyroki-za-brutalna-zbrodnie-na-zakrzowie-audio/124413 LINK3], Wrocław, 07.11.2014
 
|-
 
|-
| ABBOTT Jack Henry
+
| R. Zenon
| style="text-align: center" | D1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-A1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1965
+
| style="text-align: center" | 2000
| [http://murderpedia.org/male.A/a/abbott-jack-henry.htm LINK]
+
| [http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/art/9382609,zarzut-zabojstwa-cios-to-byl-glupi-odruch,id,t.html LINK1], [http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,1354696,20010220PO-DLO,Tak_sie_przytulil,.html LINK2], Wałcz, 18.04.2015
 
|-
 
|-
| ALLEN Clarence Ray
+
| Rz. Dariusz
| style="text-align: center" | K1-DK3
+
| style="text-align: center" | 1-A1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1997
| [http://murderpedia.org/male.A/a1/allen-clarence.htm LINK1], [http://pl.wikipedia.org/wiki/Clarence_Ray_Allen LINK2]
+
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/372098,andrychow-zlecila-zasztyletowanie-meza-uslyszala-wyrok,id,t.html LINK1], [http://www.se.pl/wiadomosci/polska/kobieta-potwor-zlecia-kochankowi-zabojstwo-meza_139239.html LINK2], Andrychów, 22.05.2009
 
|-
 
|-
| ALLEN Howard Arthur
+
| S. Artur
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-A1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | ?
| [http://murderpedia.org/male.A/a/allen-howard-arthur.htm LINK]
+
| [http://fakty.interia.pl/wiadomosci-lokalne/news-lublin-udusil-kobiete-kablem-od-zelazka,nId,2552160 LINK1], [http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/cialo-mlodej-kobiety-w-wersalce-sa-zarzuty-dla-47-latka-udusil-ja-kablem-od-zelazka,n,1000214394.html LINK2], [http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/zabojstwo-przy-ul-1-maja-w-lublinie-podejrzany-wczesniej-zabil-ojczyma-konkubiny,12978468/ LINK3], Lublin, 28.01.2018
 
|- style="background-color: #FFC0CB"
 
|- style="background-color: #FFC0CB"
| ALLEN Wanda Jean
+
| S. Dorota
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B1?
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 199?
| [http://murderpedia.org/female.A/a/allen-wanda-jean.htm LINK]
+
| [http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,126765,7718076,Zabila_znajomego_noga_od_stolu__bo_sie_zdenerwowala_.html LINK1], [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Ona-nienawidzi-mezczyzn-zabila-juz-drugiego,wid,12125864,wiadomosc.html LINK2], [http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zakatowala-znajomego-noga-od-stolu-to-nie-jej-pierwsza-zbrod,nId,269684 LINK3], Kutno, 27.03.2010
 
|-
 
|-
| ARNOLD Jermarr Carlos
+
| S. Henryk
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 198?
| [http://murderpedia.org/male.A/a1/arnold-jermarr.htm LINK]
+
| [http://www.karasmierci.info.pl/swarzedz101995.htm LINK1], [http://poznan.naszemiasto.pl/archiwum/dozywocie-za-zabojstwo,500172,art,t,id,tm.html LINK2], Swarzędz, 29.10.1995
 
|-
 
|-
| ATKINS Joseph Ernest
+
| S. Henryk
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-A1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1969
+
| style="text-align: center" | 2000
| [http://murderpedia.org/male.A/a1/atkins-joseph-ernest.htm LINK]
+
| [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Rozplatal-siekiera-sasiada-na-pol-bo-flirtowal-z-jego-zona,wid,13600203,wiadomosc.html LINK1], [http://www.fakt.pl/Rozplatal-siekiera-sasiada-na-pol-bo-,artykuly,109105,1.html LINK2], Strzelce Wielkie, 09.07.2011
 
|-
 
|-
| AVERHART Rufus Lee
+
| S. Jakub
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-A?1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1972
+
| style="text-align: center" | 2009?
| [http://murderpedia.org/male.A/a/averhart-rufus.htm LINK]
+
| [https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/zabojstwo-w-lodzi-przy-ul-zgodnej-zwloki-znalezione-w-studni/wk87451 LINK1], [https://expressilustrowany.pl/zwloki-mlodego-mezczyzny-ukryte-w-studni-to-bylo-morderstwo/ar/c1-14676151 LINK2], [https://www.se.pl/lodz/rozlupal-koledze-czaszke-a-zwloki-ukryl-w-studni-aa-P5WQ-kNyD-q28s.html LINK3], Łódź, listopad 2019
 
|-
 
|-
| BAXENDALE David
+
| S. Michał
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
| style="text-align: center" | Hiszpania/UK
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 2001
+
| style="text-align: center" | 2011
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-surrey-12777397 LINK1], [http://www.getsurrey.co.uk/news/surrey-news/david-baxendale-loses-appeal-over-7222973 LINK2]
+
| [http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zabil-wspolwieznia-czekajac-na-proces-o-zabojstwo,194385.html LINK1], [http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/michal-s-znow-zabil,1020449,art,t,id,tm.html LINK2], [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,To-juz-pewne-potrojny-morderca-zgnije-w-wiezieniu,wid,15967288,wiadomosc.html LINK3], Toruń, 30.07.2011
 +
|-
 +
| S. Robert
 +
| style="text-align: center" | 1-A1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 1994
 +
| [https://expressbydgoski.pl/wujek-uderzyl-tylko-raz/ar/11346793 LINK1], [https://nowosci.com.pl/to-bylo-morderstwo-czy-nieszczesliwy-wypadek/ar/11283720 LINK2], [https://nowosci.com.pl/ci-przestepcy-otrzymali-najwyzsze-wyroki-w-toruniu-zobacz-za-co/ga/13397597/zd/30486471 LINK3], Zielnowo (koło Wąbrzeźna), 24.09.2006
 +
|-
 +
| SOBIERAJ, Henryk
 +
| style="text-align: center" | C1-E1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 1995
 +
| [http://ttv.pl/henryk-sobieraj,58647,n.html LINK1],  [http://player.pl/programy-online/cela-nr-odcinki,1001/odcinek-23,henryk-sobieraj,S00E23,15213.html LINK2], Ełk, 1996
 
|-
 
|-
| BEARDSLEE Donald Jay
+
| STELTER, Ryszard
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-D1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1969
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/beardslee-donald.htm LINK1], [http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Beardslee LINK2]
+
| [http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poczet-zwyrodnialcow-sejm-zajmie-sie-ustawa-o-zaburzonych-przestepcach,340526.html LINK1], [http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,951266,19991110RP-DGW_D,STOJE_POD_KLAPA_I_CZEKAM,.html LINK2], Rawicz, 27.01.1992
 
|-
 
|-
| BEGGS William Frederick Ian
+
| Ś. Józef
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | 1987
 
| style="text-align: center" | 1987
| [http://murderpedia.org/male.B/b/beggs-william.htm LINK]
+
| [http://www.tvn24.pl/lodz,69/kara-smierci-amnestia-i-kolejne-zabojstwo-horror-w-kutnie,476019.html LINK1],  [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Wyszedl-z-wiezienia-i-znow-zabil-ukochana,wid,16094501,wiadomosc.html LINK2], Kutno, 16.10.2013
 
|-
 
|-
| BELLEN Michel
+
| T. Mirosław
| style="text-align: center" | 3-B1
+
| style="text-align: center" | 1-A1
| style="text-align: center" | Belgia
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1964
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.B/b/bellen-michel.htm LINK1],  [http://nl.wikipedia.org/wiki/Michel_Bellen LINK2]
+
| [http://www.fakt.pl/Zgwalcil-i-udusil-Jadzie-Nowe-fakty-,artykuly,101330,1.html LINK1],  [http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-kk-293-11/ LINK2], Parczew, 13.04.2004
 
|-
 
|-
| BIEGENWALD Richard Fran
+
| U. Andrzej
| style="text-align: center" | 1-B4
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1958
+
| style="text-align: center" | ?
| [http://murderpedia.org/male.B/b/biegenwald.htm LINK1], [http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Biegenwald LINK2]
+
| [http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/10454,Kryminalni-rozwiklali-sprawe-zabojstwa.html LINK1], [http://www.bielany.waw.pl/page/index.php?str=124&id=282 LINK2], Warszawa, listopad 2007
 
|-
 
|-
| BLACK Johnny Dale
+
| W. Rafał
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 1997
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/black-johnny.htm LINK]
+
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3852397,krakow-rafal-w-odsiedzial-wyrok-za-zabojstwo-teraz-znowu-zabil,id,t.html LINK1],  [http://www.krakow.po.gov.pl/oskar%C5%BCony-zab%C3%B3jstwo.html LINK2], Kraków, 22.08.2014
 
|-
 
|-
| BLAIR Terry A.
+
| Z. Krzysztof
| style="text-align: center" | 1-B6
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 1995
 +
| [http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/85156,Dozywotnio-skazany-za-zabojstwo.html LINK1], [http://m.szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,106520,13359896,Trudna_sprawa_Carlosa__Sad_musi_odbyc_dluga_narade.html LINK2], Resko, 02.11.2010
 +
|-
 +
| N. N1
 +
| style="text-align: center" | 1-B1(?)
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 199?
 +
| [http://www.rmf24.pl/fakty/news-po-odsiedzeniu-wyroku-za-zabojstwo-zamordowal-kolejna-osobe,nId,274276# LINK1], [http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/248237,wstrzasajaca-zbrodnia-w-bytomiu,id,t.html?cookie=1 LINK2], [http://www.bytom.slaska.policja.gov.pl/ka4/informacje/wiadomosci/9800,Siedzial-za-zabojstwo-i-wroci-za-kraty-bo-znowu-zabil.html LINK3], Bytom, 23.04.2010
 +
|-
 +
| ABBOTT, Jack Henry
 +
| style="text-align: center" | D1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1982
+
| style="text-align: center" | 1965
| [http://murderpedia.org/male.B/b/blair-terry.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.A/a/abbott-jack-henry.htm LINK]
 
|-
 
|-
| BLAND Jimmy Dale
+
| ALLEN, Clarence Ray
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | K1-DK3
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/bland-jimmy-dale.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.A/a1/allen-clarence.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Clarence_Ray_Allen LINK2]
 
|-
 
|-
| BRETON Sr. Robert J.
+
| ALLEN, Howard Arthur
 
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.B/b/breton-robert.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.A/a/allen-howard-arthur.htm LINK]
|-
+
|- style="background-color: #FFC0CB"
| BRISBON Jr. Henry
+
| ALLEN, Wanda Jean
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1981
| [http://murderpedia.org/male.B/b/brisbon-henry.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/female.A/a/allen-wanda-jean.htm LINK]
 +
|-
 +
| AMIN, Sivan
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Szwecja/UK
 +
| style="text-align: center" | 2008
 +
| [http://bham.pl/wiadomosci/west-midlands/10051-home-office-pozwolilo-mordercy-wjechac-do-uk-ten-zabil-kolejna-ofiare-w-wolverhampton LINK1], [https://news.sky.com/story/savage-balaclava-killer-sivan-amin-jailed-for-40-years-for-his-second-murder-10835545 LINK2], [http://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-39591192 LINK3], [http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/murderer-who-stabbed-former-housemate-12889449 LINK4]
 
|-
 
|-
| BROWN Raymond Eugene
+
| ARNOLD, Jermarr Carlos
| style="text-align: center" | 3-A1
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1960
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.B/b/brown-raymond.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.A/a1/arnold-jermarr.htm LINK1], [http://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/arnoldjermarr.jpg LINK2]
 
|-
 
|-
| BRYAN Peter
+
| ARTHUR, Thomas Douglas
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-E1
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | 1993
 
| [http://murderpedia.org/male.B/b/bryan-peter.htm LINK]
 
|-
 
| BURGESS Raymond
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1977
 
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.B/b/burgess-raymond.htm LINK]
+
| [http://law.justia.com/cases/alabama/supreme-court/1985/472-so-2d-665-1.html LINK1], [http://www.al.com/news/index.ssf/2015/01/tommy_arthur_scheduled_to_die.html LINK2], [http://theforgivenessfoundation.org/index.php/scheduled-executions/40-news/general/2697-thomas-arthur-of-alabama-given-execution-date-of-february-19-2015 LINK3], [https://en.wikipedia.org/wiki/Work_release LINK4]
 
|-
 
|-
| BUTLER Jerome
+
| ASKEW, Douglas
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1989
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/butler-jerome.htm LINK]
+
| [http://abc7chicago.com/killer-freed-from-prison-charged-in-new-murder;-victims-family-wants-answers-/2441147/ LINK1], [https://chicago.suntimes.com/news/man-who-killed-girlfriend-in-1989-accused-in-similar-murder/ LINK2]
 
|-
 
|-
| CLANTON Jr. Earl
+
| ATKINS, Joseph Ernest
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1972
+
| style="text-align: center" | 1969
| [http://murderpedia.org/male.C/c1/clanton-earl.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.A/a1/atkins-joseph-ernest.htm LINK]
 
|-
 
|-
| CLARK Raymond Robert
+
| AVERHART, Rufus Lee
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1964
+
| style="text-align: center" | 1972
| [http://murderpedia.org/male.C/c1/clark-raymond-robert.htm LINK1],  [http://www.nytimes.com/1990/11/20/us/florida-executes-convicted-killer.html LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.A/a/averhart-rufus.htm LINK]
 
|-
 
|-
| COOK David
+
| AYRES, Anthony
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1987
+
| style="text-align: center" | 1993
| [http://www.bbc.com/news/uk-wales-17920039 LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2138363/David-Cook-released-judge-jails-Leonard-Hill-murder.html LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.A/a/ayres-anthony.htm LINK1], [https://www.thesun.co.uk/news/1505720/pint-sized-murderer-who-served-19-years-for-brutal-slaying-killed-his-new-partner-in-sadistic-assault/ LINK2]
 
|-
 
|-
| COOMBES John Leslie
+
| BABIC, Zdravko "Frank"
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Australia
 
| style="text-align: center" | Australia
| style="text-align: center" | 1984
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.C/c/coombes-john.htm LINK1], [http://www.theage.com.au/victoria/triple-killer-to-die-in-jail-for-murder-that-ought-never-have-happened-20110826-1jddd.html LINK2]
+
| [http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/frank-banic-murders-again-six-months-after-release-from-prison/story-e6frf7kx-1225906563136 LINK1], [http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/threats-and-violence-with-no-remorse-from-double-killer-frank-babic/story-e6frf7kx-1225906704288 LINK2], [http://www.smh.com.au/national/man-jailed-for-life-over-frenzied-murder-20080620-2u4w.html LINK3]
 
|-
 
|-
| CORLISS Charles E.
+
| BARTON, Corey R.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1965
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.C/c/corliss-charles.htm LINK]
+
| [http://articles.courant.com/1999-01-08/news/9901080259_1_sentence-death-penalty-strangulation LINK1], [http://www.pomc.com/repeat.html LINK2]
 
|-
 
|-
| COWANS Jessie James
+
| BAXENDALE, David
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Hiszpania/UK
 +
| style="text-align: center" | 2001
 +
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-surrey-12777397 LINK1], [http://www.getsurrey.co.uk/news/surrey-news/david-baxendale-loses-appeal-over-7222973 LINK2]
 +
|-
 +
| BEARDSLEE, Donald Jay
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 1969
| [http://murderpedia.org/male.C/c/cowans-jessie.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/beardslee-donald.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Beardslee LINK2]
 
|-
 
|-
| CRAWFORD John Martin
+
| BEGGS, William Frederick Ian
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Kanada
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1987
| [http://murderpedia.org/male.C/c/crawford-john-martin.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/beggs-william.htm LINK]
 +
|-
 +
| BELLEN, Michel
 +
| style="text-align: center" | 3-B1
 +
| style="text-align: center" | Belgia
 +
| style="text-align: center" | 1964
 +
| [http://murderpedia.org/male.B/b/bellen-michel.htm LINK1],  [http://nl.wikipedia.org/wiki/Michel_Bellen LINK2]
 
|-
 
|-
| CREECH Thomas Eugene
+
| BENSON, Malcolm B.
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1967
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.C/c/creech-thomas-eugene.htm LINK]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-3555255/Convicted-murder-set-free-early-good-behavior-sentenced-life-prison-killing-months-released.html LINK1],  [https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/04/25/he-was-released-early-for-good-behavior-it-took-him-less-than-a-year-to-kill-again/ LINK2]
 
|-
 
|-
| DANIELSON Jr. Robert Wayne
+
| BIEGENWALD, Richard Fran
| style="text-align: center" | 1-B6
+
| style="text-align: center" | 1-B4
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1970
+
| style="text-align: center" | 1958
| [http://murderpedia.org/male.D/d/danielson-robert.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/biegenwald.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Biegenwald LINK2]
 
|-
 
|-
| DAWSON Andrew
+
| BIRKBECK, Warren
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1963
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-14189216 LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2016377/Andrew-Dawons-Murderer-butchered-2-neighbours.html LINK2], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2421724/Revealed-The-murderers-given-life-jail-freed-kill-again.html LINK3]
+
| [http://wfla.com/2017/08/02/twice-convicted-murderer-accused-of-killing-again-in-pasco-county/ LINK1], [http://www.fox13news.com/news/local-news/271447393-story LINK2]
 
|-
 
|-
| DEL VECCHIO George W.
+
| BIRLEY, Ian
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1965
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.D/d1/del-vecchio-george.htm LINK]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-3350182/Why-monster-streets-Killer-given-life-term-stabbed-pensioner-69-times-steal-500-pay-drug-debt-18-months-released-prison-murder.html LINK1], [http://www.thestar.co.uk/news/local/video-freed-south-yorkshire-murderer-killed-again-18-months-after-release-1-7607859 LINK2], [http://www.thestar.co.uk/news/local/special-report-disturbing-parallels-between-ian-birley-s-evil-murders-1-7607733 LINK3], [http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/couple-murdered-pensioner-pay-drug-6975421 LINK4]
 
|-
 
|-
| DEMOUCHETTE James
+
| BJORK vel JACKSON, Craig Dennis
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 4-D1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1976
+
| style="text-align: center" | 1982
| [http://murderpedia.org/male.D/d1/demouchette-james.htm LINK]
+
| [https://www.startribune.com/minnesota-family-killer-could-face-death-penalty-for-killing-oregon-cellmate/442520273/ LINK1], [https://www.startribune.com/what-to-do-with-a-murderer-who-keeps-killing-in-prison/568439942/?refresh=true LINK2], [https://eu.statesmanjournal.com/story/news/crime/2019/12/24/no-death-penalty-oregon-prison-murder-serial-killer-craig-dennis-bjork/2741389001/ LINK3], [https://eu.statesmanjournal.com/story/news/crime/2016/04/25/trial-underway-man-accused-killing-inmate/83495832/ LINK4]
 
|-
 
|-
| DENGIZ Özgür
+
| BLACK, Johnny Dale
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | Turcja
 
| style="text-align: center" | 1997
 
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dengiz-ozgur.htm LINK]
 
|-
 
| DENT III Omar
 
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1983
 
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dent-omar.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/black-johnny.htm LINK]
 
|-
 
|-
| DOTSON Jessie
+
| BLAIR, Terry A.
 
| style="text-align: center" | 1-B6
 
| style="text-align: center" | 1-B6
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1994
+
| style="text-align: center" | 1982
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dotson-jessie.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/blair-terry.htm LINK]
 
|-
 
|-
| DRUCE Joseph Lee
+
| BLAND, Jimmy Dale
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1988
+
| style="text-align: center" | 1975
| [http://murderpedia.org/male.D/d/druce-joseph.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/bland-jimmy-dale.htm LINK]
|- style="background-color: #FFC0CB"
+
|-
| EDGINGTON Nicola Caroline
+
| BOLDER, Martsay L.
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1973
 +
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/bolder-martsay.htm LINK1], [http://www.upi.com/Archives/1993/01/27/Killer-of-former-cellmate-executed/5352728110800/ LINK2]
 +
|-
 +
| BOMAR, Arthur J., Jr.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 2005
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/female.E/e/edgington-nicola.htm LINK]
+
| [http://articles.dailypress.com/1997-12-14/news/9712140111_1_parole-bomar-burglary-charge LINK1], [https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1997/12/12/police-say-man-slipped-through-their-hands/1cfd30d7-2f50-42d4-a766-a142afe15761/ LINK2], [http://www.delcotimes.com/general-news/20141124/bomar-is-one-step-closer-to-death-aimee-willards-killer-loses-latest-bid-to-escape-execution LINK3]
 
|-
 
|-
| ELLEDGE James Homer
+
| BRANDT, Carl
| style="text-align: center" | B1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://murderpedia.org/male.E/e1/elledge-james-homer.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/brandt-carl.htm LINK]
 
|-
 
|-
| FLOWERS Wendell
+
| BRETON, Robert J., Sr.
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1966
| [http://murderpedia.org/male.F/f/flowers-wendell.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/breton-robert.htm LINK]
 
|-
 
|-
| FOUNTAIN Clayton Anthony
+
| BRILEY, Linwood Earl<ref name="briley_linwood"/>
| style="text-align: center" | 1-D4
+
| style="text-align: center" | 1-A11
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://murderpedia.org/male.F/f/fountain-clayton.htm LINK1], [http://en.wikipedia.org/wiki/Clayton_Fountain LINK2]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Briley_Brothers LINK1], [http://murderpedia.org/male.B/b1/briley-linwood.htm LINK2], [http://murderpedia.org/male.B/b1/briley-james.htm LINK3]
|- style="background-color: #FFC0CB"
+
|-
| GARCIA Guinevere Falakassa
+
| BRISBON, Henry, Jr.
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1973
 +
| [http://murderpedia.org/male.B/b/brisbon-henry.htm LINK]
 +
|-
 +
| BROWN, Marshall Lee
 +
| style="text-align: center" | 1-E1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1977
 
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/female.G/g/garcia-guinevere.htm LINK]
+
| [https://webapps.doc.state.nc.us/opi/viewoffender.do?method=view&offenderID=0050673&searchOffenderId=0050673&listurl=pagelistoffendersearchresults&listpage=1 LINK1], [https://news.google.com/newspapers?nid=1454&dat=19961231&id=ILVOAAAAIBAJ&sjid=SBUEAAAAIBAJ&pg=4671,5131086&hl=en LINK2], [https://newbernsunjournal.newspaperarchive.com/new-bern-sun-journal/1996-12-31/page-3/ LINK3], [http://68.71.163.9/newspapers/Mooresville_Tribune/1997/JANUARY_1997.pdf LINK4], [https://en.wikipedia.org/wiki/I_(Almost)_Got_Away_With_It LINK5]
 +
|-
 +
| BROWN, Raymond Eugene
 +
| style="text-align: center" | 3-A1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1960
 +
| [http://murderpedia.org/male.B/b/brown-raymond.htm LINK]
 +
|-
 +
| BRUMFITT, Paul
 +
| style="text-align: center" | 2-B1
 +
| style="text-align: center" | Dania/UK
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [https://books.google.pl/books?id=poOK_C-sqFsC&lpg=PA79&ots=UxlhcllUDv&dq=Paul%20Brumfitt%20%20murderer&hl=pl&pg=PA79#v=onepage&q&f=false LINK1], [http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/convicted-murderer-killed-again-after-release-706972.html LINK2], [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1387977/Ten-men-freed-to-kill-and-rape.html LINK3]
 +
|-
 +
| BRYAN, Peter
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1993
 +
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Bryan LINK1], [http://murderpedia.org/male.B/b/bryan-peter.htm LINK2]
 
|-
 
|-
| GEARY Melvin Joseph
+
| BUCK, William J.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.G/g/geary-melvin-joseph.htm LINK]
+
| [https://www.daily-chronicle.com/2001/08/04/suspect-arrested-in-rockford-shooting/aqriqsz/export2460.txt LINK1], [https://caselaw.findlaw.com/il-court-of-appeals/1039562.html LINK2], [https://www.odmp.org/officer/15745-detective-kevin-darrell-rice-sr LINK3]
 
|-
 
|-
| GIBBS David Earl
+
| BUNDY, Theodore Robert
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 17-E3
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1985
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/gibbs-david-earl.htm LINK]
+
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Ted_Bundy LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Bundy LINK2], [http://murderpedia.org/male.B/b1/bundy-ted.htm LINK3]
 
|-
 
|-
| GIUGLIANO Maurizio
+
| BURGESS, Raymond
| style="text-align: center" | 7-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Włochy
 
| style="text-align: center" | 1983
 
| [http://murderpedia.org/male.G/g/giugliano-maurizio.htm LINK]
 
|-
 
| GLEASON Jr. Robert Charles
 
| style="text-align: center" | 1-D2
 
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 2007
+
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/gleason-robert.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/burgess-raymond.htm LINK]
 
|-
 
|-
| GOLLEHON William Jay
+
| BURTON, Graeme
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1985
 
| [http://murderpedia.org/male.G/g/gollehon-william-jay.htm LINK]
 
|-
 
| GREEN Malcolm
 
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | Nowa Zelandia
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1992
| [http://murderpedia.org/male.G/g/green-malcolm.htm LINK]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Graeme_Burton LINK1], [http://www.stuff.co.nz/national/crime/6146386/Graeme-Burtons-isolation-ends LINK2]
 
|-
 
|-
| GROVES Vincent Darrell
+
| BUSS, Timothy D.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1978
 
| [http://murderpedia.org/male.G/g/groves-vincent.htm LINK1],  [http://www.huffingtonpost.com/2012/03/07/denver-authorities-dead-i_n_1326477.html LINK2],  [http://articles.latimes.com/2012/mar/07/nation/la-na-nn-colorado-dna-20120307 LINK3]
 
|-
 
| GUINAN Frank Joseph
 
| style="text-align: center" | D1-D1
 
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1981
 
| style="text-align: center" | 1981
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/guinan-frank-joseph.htm LINK1], [http://www.nytimes.com/1993/10/07/us/missouri-executes-inmate-who-killed-2-while-in-prison.html LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/buss-timothy.htm LINK1], [http://articles.chicagotribune.com/1996-07-06/news/9607060051_1_penalty-timothy-buss-christopher-meyer LINK2]
 
|-
 
|-
| GUZMAN James
+
| BUTLER, Jerome
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1982
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.G/g/guzman-james.htm LINK1],  [http://articles.orlandosentinel.com/1996-12-03/news/9612020695_1_guzman-murder-conviction-colvin LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/butler-jerome.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HAIGH Paul Steven
+
| CALVO, Jose Javier
| style="text-align: center" | 6-D1
+
| style="text-align: center" | 1-C1
 +
| style="text-align: center" | Hiszpania
 +
| style="text-align: center" | 2003
 +
| [https://www.bbc.com/news/world-europe-46921214 LINK1], [https://metro.co.uk/2019/01/19/wife-killer-jumped-off-bridge-murdering-lawyer-got-prison-8362982/ LINK2], [https://elpais.com/elpais/2019/01/21/inenglish/1548072310_211707.html LINK3], [https://www.euroweeklynews.com/2019/01/19/shocking-convicted-wife-murderer-stabs-lawyer-who-defended-him-during-his-trial/ LINK4]
 +
|-
 +
| CARTER, Francis James
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | Australia
 
| style="text-align: center" | Australia
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1989
| [http://murderpedia.org/male.H/h/haigh-paul-steven.htm LINK]
+
| [http://www.brisbanetimes.com.au/queensland/double-murderer-francis-james-carter-released-from-gatton-prison-20150114-12oa0z.html LINK1], [http://www.capitalbay.news/australia/671435-double-murderer-francis-james-carter-now-free-on-parole.html LINK2]
 
|-
 
|-
| HAMEEN Abdullah Tanzil
+
| CASTIGADOR, Victor
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1980
+
| style="text-align: center" | 1989
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hameen-abdullah.htm LINK]
+
| [http://www.worcesternews.co.uk/news/14817355.Convicted_murderer_sentenced_to_life_in_prison_for_HMP_Long_Lartin_murder/ LINK1], [http://www.bbc.com/news/uk-england-hereford-worcester-37729962 LINK2], [http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/human-torch-killer-victor-castigador-8900111 LINK3]
 
|-
 
|-
| HANKS John Norris
+
| CHAFFIN, Benny Lee
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hanks-john-norris.htm LINK]
+
| [https://books.google.pl/books?id=I8MiBgAAQBAJ&lpg=PA110&ots=3KjJ-wx7bo&dq=The%20complete%20details%20of%20the%20sordid%20events%20that%20occurred%20from%20approximately%209%20p.m.%20on%20Friday%2C%20December%207%2C%201984%20until%20very%20early%20the%20following%20Sunday%20mo&hl=pl&pg=PA115#v=onepage&q&f=false LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=5ZBTAAAAIBAJ&sjid=y4YDAAAAIBAJ&pg=6419%2C4728497 LINK2]
 
|-
 
|-
| HARRELSON Charles Voyde
+
| CHAVIRA, Timothy
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1968
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://murderpedia.org/male.H/h/harrelson-charles-voyde.htm LINK]
+
| [https://www.latimes.com/california/story/2019-12-21/man-suspected-of-strangling-retired-doctor LINK1], [https://abcnews.go.com/US/man-released-parole-murdering-stepmom-now-accused-2nd/story?id=68296877 LINK2], [https://edition.cnn.com/2020/01/15/us/california-los-angeles-timothy-chavira-trnd/index.html LINK3]
 
|-
 
|-
| HARRIS Ambrose
+
| CHIVERS, Marc
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | A1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Niemcy/UK
 
| style="text-align: center" | 1992
 
| style="text-align: center" | 1992
| [http://murderpedia.org/male.H/h/harris-ambrose.htm LINK]
+
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/essex/8411966.stm LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1235764/Convicted-killer-die-bars-murder-mother-died-days-alerting-police.html LINK2]
 
|-
 
|-
| HARRIS Richard Eugene
+
| CLANTON, Earl, Jr.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1968
+
| style="text-align: center" | 1972
| [http://murderpedia.org/male.H/h/harris-richard-eugene.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c1/clanton-earl.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HAWKINS Jr. Thomas William
+
| CLARK, Raymond Robert
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1980
+
| style="text-align: center" | 1964
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hawkins-thomas-william.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c1/clark-raymond-robert.htm LINK1],  [http://www.nytimes.com/1990/11/20/us/florida-executes-convicted-killer.html LINK2]
 
|-
 
|-
| HEATH Ronald Palmer
+
| CLARKE, Shaun
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 1987
| [http://murderpedia.org/male.H/h/heath-ronald-palmer.htm LINK]
+
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/staffordshire/6296201.stm LINK1], [http://www.examiner.co.uk/news/west-yorkshire-news/double-murderer-is-found-hanged-5053392 LINK2], [http://www.derbytelegraph.co.uk/Police-saved-Donna-killer-says-victim-s-family/story-11641478-detail/story.html LINK3]
 
|-
 
|-
| HEIN Juergen
+
| CODAY, William
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Niemcy
+
| style="text-align: center" | Niemcy/USA
| style="text-align: center" | 1967
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hein-juergen.htm LINK]
+
| [http://www.pomc.com/history.html LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=RRQoAAAAIBAJ&sjid=HdgEAAAAIBAJ&pg=6154%2C923239 LINK2], [http://trib.com/news/local/robert-and-charlotte-hullinger-fondly-recall-their-daughter-lisa/article_0060bd48-08ed-53af-8eb9-b7430384cfbe.html LINK3]
 
|-
 
|-
| HENRY John Ruthell
+
| CONNER, Kevin Aaron
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 3-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 1988
| [http://murderpedia.org/male.H/h/henry-john-ruthel.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c1/conner-kevin.htm LINK]
|-
 
| HILL Warren Lee
 
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1985
 
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hill-warren-lee.htm LINK]
 
 
|-
 
|-
| HINES Jr. Douglas
+
| COOK, David
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1987
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hines-douglas.htm LINK]
+
| [http://www.bbc.com/news/uk-wales-17920039 LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2138363/David-Cook-released-judge-jails-Leonard-Hill-murder.html LINK2]
 
|-
 
|-
| HINOJOSA Richard
+
| COOMBES, John Leslie
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Australia
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 1984
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hinojosa-richard.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c/coombes-john.htm LINK1],  [http://www.theage.com.au/victoria/triple-killer-to-die-in-jail-for-murder-that-ought-never-have-happened-20110826-1jddd.html LINK2]
 
|-
 
|-
| HITTLE Daniel Joe
+
| CORLISS, Charles E.
| style="text-align: center" | 2-B5
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1965
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hittle-daniel-joe.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c/corliss-charles.htm LINK]
 
|-
 
|-
 
+
| CORLISS, Edward
| HORTON Wayne Donald
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | 3-D1
 
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1972
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://murderpedia.org/male.H/h/horton-wayne-donald.htm LINK]
+
| [http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2011/09/30/edward_corliss_killer_of_jamaica_plain_store_clerk_sentenced_to_life_in_prison/ LINK1], [http://www.universalhub.com/2011/guilty-all-charges-edward-corliss-spend-rest-miser LINK2], [http://www.wickedlocal.com/article/20110928/News/309289339 LINK3]
 
|-
 
|-
| HUGUELEY Stephen Lynn
+
| COWANS, Jessie James
| style="text-align: center" | 1-D2
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hugueley-stephen.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c/cowans-jessie.htm LINK]
 +
|-
 +
| CRAWFORD, John Martin
 +
| style="text-align: center" | 1-B3
 +
| style="text-align: center" | Kanada
 +
| style="text-align: center" | 1981
 +
| [http://murderpedia.org/male.C/c/crawford-john-martin.htm LINK]
 +
|-
 +
| CREECH, Thomas Eugene
 +
| style="text-align: center" | 2-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1967
 +
| [http://murderpedia.org/male.C/c/creech-thomas-eugene.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HUNT Brian Alpress
+
| DANIELSON, Robert Wayne, Jr.
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B6
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1992
+
| style="text-align: center" | 1970
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hunt-brian-alpress.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d/danielson-robert.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HUNTER Bert Leroy
+
| DAWSON, Andrew
 
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | 1-B2
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1968
+
| style="text-align: center" | 1981
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hunter-bert-leroy.htm LINK]
+
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-14189216 LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2016377/Andrew-Dawons-Murderer-butchered-2-neighbours.html LINK2], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2421724/Revealed-The-murderers-given-life-jail-freed-kill-again.html LINK3]
 
|-
 
|-
| HUNTER Steven James
+
| DEL VECCHIO, George W.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Australia
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 1965
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hunter-steven.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d1/del-vecchio-george.htm LINK]
 
|-
 
|-
| JABLONSKI Philip Carl
+
| DEMOUCHETTE, James
| style="text-align: center" | 1-B4
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1976
| [http://murderpedia.org/male.J/j/jablonski-philip.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d1/demouchette-james.htm LINK]
 
|-
 
|-
| JACKSON Larry Kenneth
+
| DEMPS, Bennie Eddie
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1985
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/jackson-larry-kenneth.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d1/demps-bennie-eddie.htm LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=tsFWAAAAIBAJ&sjid=POoDAAAAIBAJ&pg=3797%2C3131912 LINK2], [https://news.google.com/newspapers?id=tsFWAAAAIBAJ&sjid=POoDAAAAIBAJ&pg=5958%2C3183285 LINK3]
|- style="background-color: #FFC0CB"
+
|-
| JACKSON Patricia Ann Thomas
+
| DENGIZ, Özgür
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | Turcja
 +
| style="text-align: center" | 1997
 +
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dengiz-ozgur.htm LINK]
 +
|-
 +
| DENT, Anthony Richard
 +
| style="text-align: center" | 2-B1
 +
| style="text-align: center" | Australia
 +
| style="text-align: center" | 1977
 +
| [http://www.theherald.com.au/story/2204300/wickham-murder-suspects-letter-to-court/ LINK1], [http://www.abc.net.au/local/stories/2014/04/07/3979784.htm LINK2], [http://www.news.com.au/national/nsw-act/courts-law/how-could-anthony-dent-have-been-allowed-free/news-story/c2d31e34a7172d4e69ac978969cf2840 LINK3]
 +
|-
 +
| DENT III, Omar
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/female.J/j/jackson-patricia-ann.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dent-omar.htm LINK]
 
|-
 
|-
| JACKSON Royston
+
| DILLBECK, Donald David
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-E1
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | 1989
 
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/norfolk/8583541.stm LINK1], [http://www.theguardian.com/society/2010/apr/07/gordon-boon-murdered LINK2]
 
|-
 
| JOHNSON Jr. Cecil J.
 
| style="text-align: center" | 3-D1
 
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1980
+
| style="text-align: center" | 1979
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/johnson-cecil-jr.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dillbeck-donald-david.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Dillbeck LINK2]
 
|-
 
|-
| JOHNSON George
+
| DIX, Glyn
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 1979
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1383104/Widow-89-battered-death-released-murderer-handyman.html LINK1], [http://www.expressandstar.com/news/2011/04/22/murderer-george-johnson-kills-again/ LINK2]
+
| [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1505665/Wife-killer-must-spend-rest-of-his-life-in-prison.html LINK1], [http://www.holdthefrontpage.co.uk/2013/news/journalists-murder-coverage-features-in-tv-series/ LINK2], [https://books.google.pl/books?id=1OFiCgAAQBAJ&lpg=PT73&ots=Bx4Vd0kX98&dq=GLYN%20DIX%20%20%20Pia%20Overbury&hl=pl&pg=PT73#v=onepage&q&f=false LINK3]
 
|-
 
|-
| JONES Claude Howard
+
| DOTSON, Jessie
| style="text-align: center" | 1-D1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B6
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1976
+
| style="text-align: center" | 1994
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/jones-claude-howard.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dotson-jessie.htm LINK]
 
|-
 
|-
| JONES David Wyatt
+
| DOTY, Wayne C.
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1987
+
| style="text-align: center" | 1996
| [http://murderpedia.org/male.J/j/jones-david-wyatt.htm LINK1], [http://kidnappingmurderandmayhem.blogspot.com/2008/11/unnecessary-death.html LINK2]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_C._Doty LINK1], [https://www.dailymail.co.uk/news/article-3286388/Double-murderer-demand-die-Florida-s-rickety-Ol-Sparky-electric-chair-lethal-injection.html LINK2]
 
|-
 
|-
| JULIUS Arthur James
+
| DRUCE, Joseph Lee
| style="text-align: center" | 1-C1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1972
+
| style="text-align: center" | 1988
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/julius-arthur-james.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d/druce-joseph.htm LINK]
 
|-
 
|-
| KAYA Ali
+
| DUDGEON/TAYLOR, John Hope
| style="text-align: center" | 1-B9
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Turcja
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1997
+
| style="text-align: center" | 1979
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kaya-ali.htm LINK1], [http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Kaya_%28serial_killer%29 LINK2]
+
| [https://books.google.pl/books?id=ZKCAVqeKzv0C&lpg=PP1&hl=pl&pg=PA108#v=onepage&q&f=false LINK1], [https://www.shieldsgazette.com/news/killer-loses-freedom-bid-1-1253338 LINK2], [https://www.shieldsgazette.com/news/jailed-killer-s-euro-law-hope-1-1255931 LINK3]
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| EDGINGTON, Nicola Caroline
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 2005
 +
| [http://murderpedia.org/female.E/e/edgington-nicola.htm LINK]
 
|-
 
|-
| KELL Troy Michael
+
| ELLEDGE, James Homer
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | B1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 1975
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kell-troy-michael.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.E/e1/elledge-james-homer.htm LINK]
|-
 
| KEMPER III Edmund Emil
 
| style="text-align: center" | 2-B8
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1964
 
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kemper-edmund.htm LINK]
 
 
|-
 
|-
| KEOUGH Roy E.
+
| FALCONER, Christopher Alexander
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Kanada
| style="text-align: center" | 1989
+
| style="text-align: center" | 1998
| [http://murderpedia.org/male.K/k/keough-roy.htm LINK]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2547927/Convicted-murderer-released-10-years-spend-rest-life-prison-guilty-AGAIN-dumping-girl-19-shallow-grave-left-club.html LINK1], [http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/christopher-falconer-guilty-in-amber-kirwan-murder-1.2514116 LINK2]
|-
 
| KILGORE Dean
 
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1978
 
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kilgore-dean.htm LINK]
 
 
|-
 
|-
| KINSMAN Ronald Leroy
+
| FERRELL, Jack Dempsey
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 1981
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kinsman-ronald-leroy.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.F/f/ferrell-jack-dempsey.htm LINK]
 
|-
 
|-
| KIRKLAND Anthony
+
| FLICK Albert
| style="text-align: center" | 1-B4
+
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1987
+
| style="text-align: center" | 1979
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kirkland-anthony.htm LINK]
+
| [https://www.nbcnews.com/news/us-news/murderer-released-after-being-deemed-too-old-kill-again-kills-n1031736 LINK1], [https://nypost.com/2019/07/18/killer-released-from-prison-dubbed-too-old-to-be-dangerous-kills-again/ LINK2]
 
|-
 
|-
| KOEDATICH James J.
+
| FLOWERS, Wendell
| style="text-align: center" | D1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1981
| [http://murderpedia.org/male.K/k/koedatich-james.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.F/f/flowers-wendell.htm LINK]
 
|-
 
|-
| KOMIN Alexander
+
| FOUNTAIN, Clayton Anthony
| style="text-align: center" | D1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-D4
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.K/k/komin.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.F/f/fountain-clayton.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Clayton_Fountain LINK2]
 +
|-
 +
| GAGLIANO, Bartolomeo
 +
| style="text-align: center" | 1-E2
 +
| style="text-align: center" | Włochy
 +
| style="text-align: center" | 1981
 +
| [http://murderpedia.org/male.G/g/gagliano-bartolomeo.htm LINK1], [http://www.cnsnews.com/news/article/serial-killer-fails-return-genoa-prison LINK2]
 
|-
 
|-
| LADD Robert Charles
+
| GALLESE, Eustachio
| style="text-align: center" | 3-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Kanada
 +
| style="text-align: center" | 2004
 +
| [https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/eustachio-gallese-pleads-guilty-1.5477989 LINK1], [https://montreal.ctvnews.ca/quebec-wants-answers-from-canada-after-convicted-killer-out-on-parole-allegedly-kills-again-1.4783198 LINK2], [https://www.thestar.com/news/canada/2020/02/27/quebec-man-pleads-guilty-to-killing-sex-worker-while-out-on-day-parole.html LINK3]
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| GARCIA, Guinevere Falakassa
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.L/l/ladd-robert-charles.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/female.G/g/garcia-guinevere.htm LINK]
 
|-
 
|-
| LAGRONE Edward Lewis
+
| GARDNER, John Steven
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.L/l1/lagrone-edward-lewis.htm LINK]
+
| [https://murderpedia.org/male.G/g/gardner-john-steven.htm LINK1], [https://www.texastribune.org/2020/01/15/texas-execution-john-gardner-death-row/ LINK2]
 
|-
 
|-
| LANDRIGAN Jeffrey Timothy
+
| GARDNER, Ronnie Lee
 
| style="text-align: center" | 1-E1
 
| style="text-align: center" | 1-E1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1982
+
| style="text-align: center" | 1984
| [http://murderpedia.org/male.L/l1/landrigan-jeffrey.htm LINK]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Ronnie_Lee_Gardner LINK]
 
|-
 
|-
| LANG Donald
+
| GARRISON, Wayne Henry
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-C1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1965
+
| style="text-align: center" | 1972
| [http://murderpedia.org/male.L/l/lang-donald.htm LINK]
+
| [http://www.tulsaworld.com/archives/child-killer-accepts-deal-for-life-term/article_3d7da60b-504f-5eb2-9afd-839957aafe3a.html LINK1], [http://newsok.com/article/2764829 LINK2], [http://www.tulsaworld.com/archives/killer-s-path-long-gory-wayne-garrison-s-own-grandmother/article_2be7f7bf-4713-51bf-95b8-3506778e7ff2.html LINK3], [https://news.google.com/newspapers?id=RLlOAAAAIBAJ&sjid=wR4EAAAAIBAJ&pg=6737%2C1632077 LINK4], [https://books.google.pl/books?id=DwNVbOcTncwC&lpg=PP1&hl=pl&pg=PA346#v=onepage&q&f=false LINK5]
 +
|-
 +
| GASKINS, Donald Henry
 +
| style="text-align: center" | D1-8-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1953
 +
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Donald_Henry_Gaskins LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Henry_Gaskins LINK2], [https://murderpedia.org/male.G/g1/gaskins-donald-henry.htm LINK3]
 
|-
 
|-
| LEE Desmond
+
| GEARY, Melvin Joseph
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1989
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://www.examiner.co.uk/news/west-yorkshire-news/christopher-pratt-murder-accused-desmond-5000913 LINK1], [http://www.dewsburyreporter.co.uk/news/local/gay-lover-died-in-drug-sex-session-1-1353320 LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/geary-melvin-joseph.htm LINK]
 
|-
 
|-
| LIBERTY Robert Willard
+
| GIBBS, David Earl
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1985
| [http://murderpedia.org/male.L/l/liberty-robert.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/gibbs-david-earl.htm LINK]
 +
|-
 +
| GIUGLIANO, Maurizio
 +
| style="text-align: center" | 7-D1
 +
| style="text-align: center" | Włochy
 +
| style="text-align: center" | 1983
 +
| [http://murderpedia.org/male.G/g/giugliano-maurizio.htm LINK]
 
|-
 
|-
| LITTLE Dwaine Lee
+
| GLEASON, Robert Charles, Jr.
| style="text-align: center" | 1-B4
+
| style="text-align: center" | 1-D2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1964
+
| style="text-align: center" | 2007
| [http://murderpedia.org/male.L/l/little-dwaine.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/gleason-robert.htm LINK]
 
|-
 
|-
| LORD Brian Keith
+
| GLEN, Paul
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1989
 +
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2420137/Revealed-The-12-convicted-murderers-freed-licence-kill-AGAIN-past-decade.html LINK1], [http://www.murderuk.com/one_off_paul_glen.html LINK2]
 +
|-
 +
| GOLLEHON, William Jay
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1985
| [http://murderpedia.org/male.L/l/lord-brian-keith.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/gollehon-william-jay.htm LINK]
 
|-
 
|-
| LUNDIN Peter
+
| GOMEZ, Jason
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-D1
| style="text-align: center" | USA/Dania
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1991
+
| style="text-align: center" | 2001
| [http://murderpedia.org/male.L/l/lundin-peter.htm LINK]
+
| [http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/evil-killer-stabbed-fellow-inmate-11679238 LINK1], [http://www.kentonline.co.uk/sheerness/news/prisoners-get-life-for-inmates-43442/ LINK2], [http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/prisoner-who-killed-fellow-inmate-6463415 LINK3]
 
|-
 
|-
| MANTOVANI Antonio
+
| GOMEZ, Louis Andres
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-D1
| style="text-align: center" | Włochy
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 1994
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mantovani-antonio.htm LINK]
+
| [http://www.courts.ca.gov/opinions/revnppub/D041699.PDF LINK1], [http://www.teenkillers.org/index.php/juvenile-lifers/offenders-cases-state/individual-offender-profiles/los-angeles-county/ LINK2], [http://articles.ivpressonline.com/2002-10-18/mental-retardation_24155089 LINK3], [http://articles.ivpressonline.com/2002-12-05/penalty-phase_24154382 LINK4], [http://www.federalcrime.us/images/Opposing_Parole_for_Serial_Killers_and_Sociopaths.pdf LINK5], [http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201120120SB9 LINK6]
 
|-
 
|-
| MARQUETTE Richard Lawrence
+
| GRAY, Jimmy Lee
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1961
+
| style="text-align: center" | 1968
| [http://murderpedia.org/male.M/m/marquette-richard.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/gray-jimmy-lee.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Lee_Gray LINK2], [http://www.nytimes.com/1983/09/02/us/killer-of-3-year-old-mississippi-girl-executed-after-justices-reject-plea.html LINK3], [http://www.capitalpunishmentuk.org/Gray.pdf LINK4]
 
|-
 
|-
| MARTYNOV Sergey
+
| GREEN, Gregory
| style="text-align: center" | 1-B8
+
| style="text-align: center" | 1-B4
| style="text-align: center" | Rosja
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1992
+
| style="text-align: center" | 1991
| [http://murderpedia.org/male.M/m/martynov-sergey.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/green-gregory.htm LINK1], [https://www.washingtonpost.com/news/true-crime/wp/2017/03/08/a-woman-married-a-paroled-murderer-years-later-he-killed-all-her-children/?utm_term=.986f766c607e LINK2]
 
|-
 
|-
| MASHIANE Johannes
+
| GREEN, Malcolm
| style="text-align: center" | 1-B12
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | RPA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mashiane-johannes.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Mashiane LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/green-malcolm.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MASSIE Robert Lee
+
| GROVES, Vincent Darrell
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1965
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/massie-robert-lee.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/groves-vincent.htm LINK1],  [http://www.huffingtonpost.com/2012/03/07/denver-authorities-dead-i_n_1326477.html LINK2],  [http://articles.latimes.com/2012/mar/07/nation/la-na-nn-colorado-dna-20120307 LINK3]
 
|-
 
|-
| MAUST David Edward
+
| GUINAN, Frank Joseph
| style="text-align: center" | 2-B3
+
| style="text-align: center" | D1-D1
| style="text-align: center" | Niemcy/USA
 
| style="text-align: center" | 1974
 
| [http://murderpedia.org/male.M/m/maust-david.htm LINK]
 
|-
 
| McDUFF Kenneth Allen
 
| style="text-align: center" | 3-B6
 
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1981
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/mcduff-kenneth.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Kenneth_McDuff LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/guinan-frank-joseph.htm LINK1],  [http://www.nytimes.com/1993/10/07/us/missouri-executes-inmate-who-killed-2-while-in-prison.html LINK2]
 
|-
 
|-
| McGINLAY Joseph
+
| GUZMAN, James
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | 1973
 
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mcginlay-joseph.htm LINK]
 
|-
 
| MEACH III Charles L.
 
| style="text-align: center" | 1-B4
 
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1982
| [http://murderpedia.org/male.M/m/meach-charles.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/guzman-james.htm LINK1],  [http://articles.orlandosentinel.com/1996-12-03/news/9612020695_1_guzman-murder-conviction-colvin LINK2]
 
|-
 
|-
| MILLER Joseph Robert
+
| HAIGH, Paul Steven
| style="text-align: center" | 2-B3
+
| style="text-align: center" | 6-D1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Australia
| style="text-align: center" | 1976
 
| [http://murderpedia.org/male.M/m/miller-joseph-robert.htm LINK]
 
|-
 
| MINGHELLA Maurizio
 
| style="text-align: center" | 5-B3
 
| style="text-align: center" | Włochy
 
 
| style="text-align: center" | 1978
 
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.M/m/minghella-maurizio.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/haigh-paul-steven.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MITCHELL William Gerald
+
| HAMEEN, Abdullah Tanzil
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1980
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mitchell-william-gerald.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hameen-abdullah.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MONE Robert Francis
+
| HANCOCK, Timothy
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-D1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1967
+
| style="text-align: center" | 1990
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mone-robert.htm LINK]
+
| [http://caselaw.findlaw.com/oh-supreme-court/1356855.html LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=Og4wAAAAIBAJ&sjid=yAMEAAAAIBAJ&pg=5376%2C891235 LINK2]
|- style="background-color: #FFC0CB"
+
|-
| MOSS Pamela Carole
+
| HANKS, John Norris
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1996
+
| style="text-align: center" | 1966
| [http://murderpedia.org/female.M/m/moss-pamela.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hanks-john-norris.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MOTTS Jeffrey
+
| HARRELSON, Charles Voyde
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 1968
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/motts-jeffrey.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/harrelson-charles-voyde.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MUHAMMAD Askari Abdullah
+
| HARRIS, Ambrose
| style="text-align: center" | 2-E1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1992
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/muhammad-askari.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/harris-ambrose.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MU'MIN Dawud Majid
+
| HARRIS, Richard Eugene
| style="text-align: center" | 1-E1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1968
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/mumin-dawud.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/harris-richard-eugene.htm LINK]
 +
|-
 +
| HAWKINS, Thomas William, Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1980
 +
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hawkins-thomas-william.htm LINK]
 
|-
 
|-
| NASH Viva Leroy
+
| HEATH, Ronald Palmer
| style="text-align: center" | B1-E1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1977
 
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.N/n/nash-viva-leroy.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/heath-ronald-palmer.htm LINK]
 
|-
 
|-
| NEUSCHAFER Julius Lee
+
| HEIN, Juergen
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Niemcy
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1967
| [http://murderpedia.org/male.N/n/neuschafer-julius.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hein-juergen.htm LINK]
 
|-
 
|-
| NICOLAUS Robert Henry
+
| HENRY, John Ruthell
| style="text-align: center" | 3-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1964
+
| style="text-align: center" | 1975
| [http://murderpedia.org/male.N/n/nicolaus-robert-henry.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/henry-john-ruthel.htm LINK]
 
|-
 
|-
| OBERHANSLEY Joseph
+
| HERNANDEZ-LLANAS, Ramiro
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-E1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Meksyk/USA
| style="text-align: center" | 1998
+
| style="text-align: center" | 1989
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-3050923/Indiana-man-face-rape-charge-ex-girlfriends-death.html LINK1] [http://www.wprost.pl/ar/469536/Zabil-dziewczyne-i-matke-a-po-wyjsciu-z-wiezienia-zjadl-wnetrznosci-mlodej-kobiety/ LINK2]
+
| [https://www.bbc.com/news/world-us-canada-26964869 LINK1], [https://www.dailymail.co.uk/news/article-2601239/I-no-pain-no-guilt-All-I-love-Mexican-national-executed-1997-beating-death-Texas-man.html LINK2]
 
|-
 
|-
| O'NEAL II Robert Earl
+
| HILL, Warren Lee
 
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1985
| [http://murderpedia.org/male.O/o1/oneal-robert-earl.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hill-warren-lee.htm LINK]
 
|-
 
|-
| PINTARIC Vinko
+
| HINES, Douglas, Jr.
| style="text-align: center" | 2-E3
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Chorwacja
+
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1973
 
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.P/p/pintaric-vinko.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hines-douglas.htm LINK]
 
|-
 
|-
| PORTER James Scott
+
| HINOJOSA, Richard
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://murderpedia.org/male.P/p1/porter-james-scott.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hinojosa-richard.htm LINK]
 
|-
 
|-
| PRUETT Robert Lynn
+
| HITTLE, Daniel Joe
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 2-B5
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.P/p/pruett-robert-lynn.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hittle-daniel-joe.htm LINK]
 
|-
 
|-
| QUINTILIANO Matthew
+
| HORTON, Wayne Donald
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 3-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 1972
| [http://murderpedia.org/male.Q/q/quintiliano-matthew.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/horton-wayne-donald.htm LINK]
 
|-
 
|-
| RARDON Gary Duane
+
| HUGUELEY, Stephen Lynn
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-D1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1962
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://murderpedia.org/male.R/r/rardon-gary.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hugueley-stephen.htm LINK]
 
|-
 
|-
| RIVERA Vincent Faustino
+
| HUNT, Brian Alpress
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1990
+
| style="text-align: center" | 1992
| [http://murderpedia.org/male.R/r/rivera-vincent.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hunt-brian-alpress.htm LINK]
 
|-
 
|-
| ROBEDEAUX James Glenn
+
| HUNTER, Bert Leroy
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1968
| [http://murderpedia.org/male.R/r1/robedeaux-james.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hunter-bert-leroy.htm LINK]
 
|-
 
|-
| ROBINSON Leigh
+
| HUNTER, Steven James
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Australia
 
| style="text-align: center" | Australia
| style="text-align: center" | 1968
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://murderpedia.org/male.R/r/robinson-leigh.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hunter-steven.htm LINK]
 
|-
 
|-
| RODRIGUEZ Michael Anthony
+
| JABLONSKI, Philip Carl
| style="text-align: center" | 1-E1
+
| style="text-align: center" | 1-B4
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1994
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.R/r1/rodriguez-michael-anthony.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.J/j/jablonski-philip.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_Carl_Jablonski LINK2]
 
|-
 
|-
| ROWELL Robert Dale
+
| JACKSON, Larry Kenneth
| style="text-align: center" | D1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1985
 +
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/jackson-larry-kenneth.htm LINK]
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| JACKSON, Patricia Ann Thomas
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1982
+
| style="text-align: center" | 1966
| [http://murderpedia.org/male.R/r1/rowell-robert-dale.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/female.J/j/jackson-patricia-ann.htm LINK]
 
|-
 
|-
| ROWLES Paul Eugene
+
| JACKSON, Royston
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1972
+
| style="text-align: center" | 1989
| [http://murderpedia.org/male.R/r/rowles-paul.htm LINK]
+
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/norfolk/8583541.stm LINK1], [http://www.theguardian.com/society/2010/apr/07/gordon-boon-murdered LINK2]
 
|-
 
|-
| SANDISON Steven D.
+
| JOHNSON, Cecil J., Jr.
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 3-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1991
+
| style="text-align: center" | 1980
| [http://www.opposingviews.com/i/society/crime/convicted-murderer-admits-killing-his-cellmate LINK1], [http://www.mlive.com/news/saginaw/index.ssf/2015/02/murderer_says_he_killed_prison.html LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/johnson-cecil-jr.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SATTLER Rodney Joseph
+
| JOHNSON, George
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | 1986
 
| style="text-align: center" | 1986
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sattler-rodney-joseph.htm LINK]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1383104/Widow-89-battered-death-released-murderer-handyman.html LINK1], [http://www.expressandstar.com/news/2011/04/22/murderer-george-johnson-kills-again/ LINK2]
 +
|-
 +
| JOHNSON, Theodore
 +
| style="text-align: center" | 1-B1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1981
 +
| [https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/theodore-johnson-serial-wife-killer-26-years-murdering-third-partner-angela-best-old-bailey-courts-a8144176.html LINK1], [http://www.bbc.com/news/uk-42583114 LINK2], [https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/08/theodore-johnson-man-killed-three-partners-harsher-sentence-appeal LINK3]
 
|-
 
|-
| SCARVER Christopher J.
+
| JONES, Claude Howard
| style="text-align: center" | 1-D2
+
| style="text-align: center" | 1-D1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1990
+
| style="text-align: center" | 1976
| [http://murderpedia.org/male.S/s/scarver-christopher.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/jones-claude-howard.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SHAWCROSS Arthur John
+
| JONES, David Wyatt
| style="text-align: center" | 2-B11
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1972
+
| style="text-align: center" | 1987
| [http://murderpedia.org/male.S/s/shawcross-arthur.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.J/j/jones-david-wyatt.htm LINK1],  [http://kidnappingmurderandmayhem.blogspot.com/2008/11/unnecessary-death.html LINK2]
 
|-
 
|-
| SIEBERT Daniel Lee
+
| JORDAN Hilman
| style="text-align: center" | 1-B8
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1979
+
| style="text-align: center" | 1998
| [http://murderpedia.org/male.S/s/siebert-daniel.htm LINK]
+
| [https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/dc-admits-lax-monitoring-of-mental-patient-accused-in-unprovoked-killing/2019/11/19/96ad647a-0af5-11ea-bd9d-c628fd48b3a0_story.html LINK1], [https://www.washingtonpost.com/opinions/dc-must-provide-answers-on-the-unprovoked-killing-of-javed-bhutto/2019/11/09/bc0f1308-ffe7-11e9-9518-1e76abc088b6_story.html LINK2], [https://heraldpublicist.com/pak-origin-scholar-killed-by-man-who-shot-a-friend-and-was-in-asylum/ LINK3]
 
|-
 
|-
| SILVA Mauricio Rodriguez
+
| JULIUS, Arthur James
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-C1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1972
| [http://murderpedia.org/male.S/s/silva-mauricio-rodriguez.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/julius-arthur-james.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SIMON Robert R.
+
| KAYA, Ali
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B9
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Turcja
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1997
| [http://murderpedia.org/male.S/s/simon-robert.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kaya-ali.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Kaya_%28serial_killer%29 LINK2]
 
|-
 
|-
| SINCLAIR Angus Robertson
+
| KAYAPINAR, Hamdi
| style="text-align: center" | 1-B7
+
| style="text-align: center" | 1-B6-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | Turcja
| style="text-align: center" | 1961
+
| style="text-align: center" | 1994
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sinclair-angus.htm LINK]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Hamdi_Kayap%C4%B1nar LINK1], [http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-serial-killer-the-hunter-sentenced-to-life-in-prison-again-141154 LINK2], [https://www.dailysabah.com/investigations/2018/08/08/serial-killer-back-in-prison-after-another-murder LINK3]
 
|-
 
|-
| SKILLICORN Dennis James
+
| KELL, Troy Michael
| style="text-align: center" | 1-B5
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1979
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/skillicorn-dennis.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kell-troy-michael.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SLOVÁK Jozef
+
| KEMPER III, Edmund Emil
| style="text-align: center" | 1-B4
+
| style="text-align: center" | 2-B8
| style="text-align: center" | Słowacja/Czechy
+
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1964
 +
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kemper-edmund.htm LINK]
 +
|-
 +
| KENNEDY, Edward Dean
 +
| style="text-align: center" | 1-E2
 +
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1978
 
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.S/s/slovak-jozef.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k1/kennedy-edward-dean.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SMITH Frank Lee
+
| KEOUGH, Roy E.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1960
+
| style="text-align: center" | 1989
| [http://murderpedia.org/male.S/s/smith-frank-lee.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/keough-roy.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SMITH Gerald M.
+
| KILGORE, Dean
 
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/smith-gerald-m.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kilgore-dean.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SNELGROVE Edwin
+
| KINSMAN, Ronald Leroy
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 1975
| [http://murderpedia.org/male.S/s/snelgrove-edwin.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kinsman-ronald-leroy.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SOBIG Klaus Peter
+
| KIRKLAND, Anthony
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B4
| style="text-align: center" | Niemcy
 
| style="text-align: center" | 1976
 
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sobig-klaus-peter.htm LINK]
 
|-
 
| SPEER William
 
| style="text-align: center" | 1-D1
 
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1991
+
| style="text-align: center" | 1987
| [http://murderpedia.org/male.S/s/speer-william.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kirkland-anthony.htm LINK]
 +
|-
 +
| KOEDATICH, James J.
 +
| style="text-align: center" | D1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [http://murderpedia.org/male.K/k/koedatich-james.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SPENGLER Jr. William H.
+
| KOMIN, Alexander
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | D1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1980
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://murderpedia.org/male.S/s/spengler-william.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/komin.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SPIRKO Jr. John George
+
| LADD, Robert Charles
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 3-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1969
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.S/s/spirko-john.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l/ladd-robert-charles.htm LINK]
 
|-
 
|-
| STEVENS William Richard
+
| LAGRONE, Edward Lewis
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B3
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1977
 
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.S/s/stevens-william-richard.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l1/lagrone-edward-lewis.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SUCCO Roberto
+
| LANDRIGAN, Jeffrey Timothy
| style="text-align: center" | 3-B4
+
| style="text-align: center" | 1-E1
| style="text-align: center" | Włochy/Francja
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1982
| [http://murderpedia.org/male.S/s/succo-roberto.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Roberto_Succo LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l1/landrigan-jeffrey.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SUFF William Lester
+
| LANG, Donald
| style="text-align: center" | 1-B12
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1965
| [http://murderpedia.org/male.S/s/suff-william.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l/lang-donald.htm LINK]
 +
|-
 +
| LEE, Desmond
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1989
 +
| [http://www.examiner.co.uk/news/west-yorkshire-news/christopher-pratt-murder-accused-desmond-5000913 LINK1], [http://www.dewsburyreporter.co.uk/news/local/gay-lover-died-in-drug-sex-session-1-1353320 LINK2]
 
|-
 
|-
| SUTTON Nicholas Todd
+
| LEGERE, Allan
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-E4
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Kanada
| style="text-align: center" | 1979
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sutton-nicholas-todd.htm LINK]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Legere LINK1], [https://murderpedia.org/male.L/l/legere-allan.htm LINK2], [https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/allan-legere-capture-30-years-1.5369306 LINK3]
 
|-
 
|-
| TAYLOR Michael
+
| LEICESTER, Mark
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-E1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 1988
| [http://murderpedia.org/male.T/t/taylor-michael.htm LINK]
+
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/321833.stm LINK1], [http://www.theguardian.com/uk/1999/apr/17/vikramdodd LINK2], [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1349257/Jailed-murderer-killed-again-on-a-days-parole.html LINK3]
 
|-
 
|-
| THOMPSON William Eugene
+
| LIBERTY, Robert Willard
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1966
| [http://murderpedia.org/male.T/t/thompson-william-eugene.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l/liberty-robert.htm LINK]
 
|-
 
|-
| TISON Gary Gene
+
| LITTLE, Dwaine Lee
| style="text-align: center" | D1-E6
+
| style="text-align: center" | 1-B4
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1967
+
| style="text-align: center" | 1964
| [http://murderpedia.org/male.T/t/tison-gary-gene.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l/little-dwaine.htm LINK1], [https://news.google.com/newspapers?nid=1310&dat=19660211&id=WaxVAAAAIBAJ&sjid=DOEDAAAAIBAJ&pg=5587,2135664&hl=pl LINK2]
 
|-
 
|-
| TISSIER Patrick
+
| LORD, Brian Keith
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | Francja
 
| style="text-align: center" | 1971
 
| [http://murderpedia.org/male.T/t/tissier-patrick.htm LINK1], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Tissier_%28repris_de_justice%29 LINK2]
 
|-
 
| TUCKER Jr. Richard
 
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1963
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.T/t1/tucker-richard.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l/lord-brian-keith.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Keith_Lord LINK2]
 
|-
 
|-
| TUGGLE Jr. Lem Davis
+
| LUCAS, Henry Lee
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B10
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1960
| [http://murderpedia.org/male.T/t1/tuggle-lem-davis.htm LINK]
+
| [http://www.murderpedia.org/male.L/l/lucas-henry-lee.htm LINK1], [https://pl.wikipedia.org/wiki/Henry_Lee_Lucas LINK2], [https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Lee_Lucas LINK3], [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_serial_killers_by_number_of_victims#Disputed_cases LINK4], [http://www.biography.com/people/henry-lee-lucas-11735804 LINK5]
 
|-
 
|-
| TURNER Douglas
+
| LUNDIN, Peter
| style="text-align: center" | 3-D6
+
| style="text-align: center" | 1-B3
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | USA/Dania
| style="text-align: center" | 1987
+
| style="text-align: center" | 1991
| [http://murderpedia.org/male.T/t/turner-douglas.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l/lundin-peter.htm LINK]
 
|-
 
|-
| UMEKAWA Akiyoshi
+
| LUST, Kevin Carl
| style="text-align: center" | 1-A4
+
| style="text-align: center" | 2-D1
| style="text-align: center" | Japonia
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1963
+
| style="text-align: center" | 1993
| [http://murderpedia.org/male.U/u/umekawa-akiyoshi.htm LINK]
+
| [http://www.chiefads.com/news/local/territorial-inmate-gets-more-years/article_d60c8722-9254-11e0-aaaa-001cc4c03286.html LINK1], [http://www.oregonlive.com/news/index.ssf/2009/11/man_convicted_of_1993_portland.html LINK2], [http://lmtribune.com/murderer-kevin-lust-gets-life-in-prison/article_4159beee-871a-5c7d-b28f-fffc9f7f253a.html LINK3], [http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=19930304&slug=1688707 LINK4], [https://news.google.com/newspapers?id=58AjAAAAIBAJ&sjid=89AFAAAAIBAJ&pg=6474%2C914097 LINK5], [https://news.google.com/newspapers?id=MVsfAAAAIBAJ&sjid=GvEDAAAAIBAJ&pg=6352%2C3520600 LINK6]
 
|-
 
|-
| UNTERWEGER Johann "Jack"
+
| MAIDMENT, Alan
| style="text-align: center" | 1-B9
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Austria/USA/Czechy
 
| style="text-align: center" | 1976
 
| [http://murderpedia.org/male.U/u/unterweger-jack.htm LINK1], [http://pl.wikipedia.org/wiki/Jack_Unterweger LINK2]
 
|- style="background-color: #FFC0CB"
 
| VAN DUNGEY Tracey Antoinette
 
| style="text-align: center" | 1-A1
 
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 2004
+
| style="text-align: center" | 1999
| [http://murderpedia.org/female.V/v/van-dungey-tracey.htm LINK]
+
| [https://www.thesun.co.uk/news/4657820/convicted-murderer-kills-again-less-than-a-year-after-being-released-from-a-life-sentence-for-strikingly-similar-attack/ LINK1], [http://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-41561207 LINK2]
 
|-
 
|-
| VAN EIJK Willem
+
| MANN, Nathan
| style="text-align: center" | 2-B3
+
| style="text-align: center" | 2-D1
| style="text-align: center" | Holandia
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 2007
| [http://murderpedia.org/male.V/v/van-eijk-willem.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Eijk LINK2]
+
| [http://www.theguardian.com/uk/2012/jul/12/pair-killed-disembowelled-inmate LINK]
 
|-
 
|-
| VICKERS Robert Wayne
+
| MANTOVANI, Antonio
| style="text-align: center" | D1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B3
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Włochy
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.V/v1/vickers-robert-wayne.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mantovani-antonio.htm LINK]
 
|-
 
|-
| WALKER Tony Lee
+
| MARQUETTE, Richard Lawrence
 
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1961
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/walker-tony-lee.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/marquette-richard.htm LINK]
 
|-
 
|-
| WATERHOUSE Robert Brian
+
| MARTYNOV, Sergey
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B8
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Rosja
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1992
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/waterhouse-robert.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/martynov-sergey.htm LINK]
 
|-
 
|-
| WHITE John Douglas
+
| MASHIANE, Johannes
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B12
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | RPA
| style="text-align: center" | 1994
+
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.W/w/white-john-douglas.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mashiane-johannes.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Mashiane LINK2]
 
|-
 
|-
| WILLIAMS Connie J.
+
| MASSIE, Robert Lee
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1965
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williams-connie.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/massie-robert-lee.htm LINK]
 
|-
 
|-
| WILLIAMS Laron Ronald
+
| MATTHEWS, Ryan
| style="text-align: center" | 1-E2
+
| style="text-align: center" | 2-D1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williams-laron-ronald.htm LINK]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2903643/Paranoid-schizophrenic-stabbed-nurse-death-wouldn-t-sent-no-smoking-unit-without-wifi-never-released-judge-tells-him.html LINK1], [http://www.bbc.com/news/uk-england-gloucestershire-30729493 LINK2]
 
|-
 
|-
| WILLIAMS Ronnie Keith
+
| MAUDSLEY, Robert
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-D3
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1984
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williams-ronnie-keith.htm LINK]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Maudsley LINK1], [http://www.theguardian.com/uk/2003/apr/27/ukcrime LINK2]
 
|-
 
|-
| WILLIAMSON Dana
+
| MAUST, David Edward
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-B3
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Niemcy/USA
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williamson-dana.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/maust-david.htm LINK]
 
|-
 
|-
| WILLIS Fred
+
| McCAFFERTY, Archibald Beattie
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 3-D1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Australia
| style="text-align: center" | 1984
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.W/w/willis-fred.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mccafferty-archibald.htm LINK1], [http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/hansart.nsf/V3Key/LA20010405017 LINK2], [https://news.google.com/newspapers?id=JftjAAAAIBAJ&sjid=p-UDAAAAIBAJ&pg=1425%2C8046941 LINK3], [https://news.google.com/newspapers?id=XoVWAAAAIBAJ&sjid=o-YDAAAAIBAJ&pg=6984%2C2719251 LINK4]
 
|-
 
|-
| WISE Jessie Lee
+
| McDONALD, Roderick
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-E1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1971
 
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/wise-jessie-lee.htm LINK]
 
|-
 
| WOOD Stephen Edward
 
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
 
| style="text-align: center" | 1992
 
| style="text-align: center" | 1992
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/wood-stephen-edward.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mcdonald-roderick.htm LINK1], [http://www.heraldscotland.com/news/12614665.Bisexual_man_gets_life_sentence_for_murder_of_wife/ LINK2], [http://www.blackpoolgazette.co.uk/news/kinky-killer-found-dead-in-his-cell-1-407941 LINK3]
 
|-
 
|-
| WRIGHT Douglas Franklin
+
| McDUFF, Kenneth Allen
| style="text-align: center" | 2-B4
+
| style="text-align: center" | 3-B6
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1969
+
| style="text-align: center" | 1966
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/wright-douglas-franklin.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/mcduff-kenneth.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Kenneth_McDuff LINK2]
 
|-
 
|-
| WRIGHT Ernest
+
| McGINLAY, Joseph
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1262069/Shotgun-killer-Ernest-Wright-jailed-shooting-man-39-years-murder.html LINK1], [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/7535795/Man-who-killed-again-while-on-parole-for-murder-will-die-in-prison.html LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mcginlay-joseph.htm LINK]
 
|-
 
|-
| YAMAJI Yukio
+
| McLAUGHLIN, Jeremy
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Japonia
+
| style="text-align: center" | Australia/Nowa Zelandia
| style="text-align: center" | 2000
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yamaji-yukio.htm LINK1], [http://en.wikipedia.org/wiki/Yukio_Yamaji LINK2], [http://www.japantimes.co.jp/news/2006/05/02/national/man-pleads-guilty-to-murdering-sisters/#.VSVI3fPgFpg LINK3]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mclaughlin-jeremy.htm LINK1], [http://www.stuff.co.nz/national/crime/70660631/double-child-killer-jeremy-mclaughlins-appeal-dismissed.html LINK2], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2315145/Convicted-killer-strangled-13-year-old-British-girl-burned-house-cover-tracks-attack-ex-lovers-daughter-New-Zealand.html LINK3]
 
|-
 
|-
| YAPICIOGLU Yavuz
+
| McLOUGHLIN, Ian John
| style="text-align: center" | 4-B8-B6
+
| style="text-align: center" | 1-B1-C1
| style="text-align: center" | Turcja
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1994
+
| style="text-align: center" | 1984
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yapicioglu-yavuz.htm LINK1], [http://en.wikipedia.org/wiki/Yavuz_Yap%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu#cite_note-z1-1 LINK2]
+
| [http://www.theguardian.com/uk-news/2013/oct/21/convicted-killer-admits-graham-buck-murder LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2470058/Triple-killer-Ian-McLoughlin-murdered-Good-Samaritan-jailed-40-years.html LINK2], [http://www.bbc.com/news/uk-england-beds-bucks-herts-24608144 LINK3]
 
|-
 
|-
| YONGMING Zhang
+
| MEACH III, Charles L.
| style="text-align: center" | 1-B11
+
| style="text-align: center" | 1-B4
| style="text-align: center" | Chiny
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1979
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yongming-zhang.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/meach-charles.htm LINK]
 
|-
 
|-
| YONGZHI Piao
+
| MELLORS, Simon
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Chiny
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 1999
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yongzhi-piao.htm LINK]
+
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-43704929 LINK1], [https://www.thesun.co.uk/news/5705898/accused-murderer-simon-mellors-hanged-himself-cell-killed-two-girlfriends/ LINK2]
 
|-
 
|-
| YOUNG David Franklin
+
| MILLER, Joseph Robert
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-B3
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 1976
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/young-david-franklin.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/miller-joseph-robert.htm LINK]
 +
|-
 +
| MINGHELLA, Maurizio
 +
| style="text-align: center" | 5-B3
 +
| style="text-align: center" | Włochy
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://murderpedia.org/male.M/m/minghella-maurizio.htm LINK]
 
|-
 
|-
| YOUNG Graham
+
| MITCHELL, David
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1962
+
| style="text-align: center" | 1990
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Young LINK1], [http://murderpedia.org/male.Y/y/young-graham.htm LINK2]
+
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-27768323 LINK1], [http://www.examiner.co.uk/news/west-yorkshire-news/murderers-like-david-mitchell-kill-7245450 LINK2], [http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/released-murderer-caught-cctv-victim-3669093 LINK3]
 
|-
 
|-
| YUKL Charles William
+
| MITCHELL, William Gerald
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yukl-charles.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mitchell-william-gerald.htm LINK]
 
|-
 
|-
| ZEITVOGEL Richard Steven
+
| MONE, Robert Francis
| style="text-align: center" | D1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-E3
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1967
 +
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mone-robert.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Mone LINK2]
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| MOSS, Pamela Carole
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1996
| [http://murderpedia.org/male.Z/z1/zeitvogel-richard.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/female.M/m/moss-pamela.htm LINK]
 
|-
 
|-
| ZUERN Jr. William G.
+
| MOTTS, Jeffrey
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.Z/z1/zuern-william.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/motts-jeffrey.htm LINK]
|}
+
|-
 
+
| MUHAMMAD, Askari Abdullah
 
+
| style="text-align: center" | 2-E1-D1
 
+
| style="text-align: center" | USA
 
+
| style="text-align: center" | 1974
Wszystkie wymienione wyżej przypadki pomyłek aparatu sprawiedliwości są dobrze udokumentowane i ujawniają skrajną niekompetencję sądów przy podejmowaniu decyzji o warunkowym zwolnieniu bandytów oraz całkowity brak troski o życie zwykłych obywateli. Poniższe zestawienie pokazuje cenę jaką płaci społeczeństwo za łagodne wyroki, wygodne cele i zabawę w resocjalizację.
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/muhammad-askari.htm LINK]
 
+
|-
 
+
| MU'MIN, Dawud Majid
 
+
| style="text-align: center" | 1-E1
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
+
| style="text-align: center" | USA
! width="200px" | Kraj / grupa państw
+
| style="text-align: center" | 1973
! width="150px" | Liczba morderców, którym sądy pozwoliły zabić ponownie
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/mumin-dawud.htm LINK]
! width="150px" | Liczba ofiar pomyłek sądowych
+
|-
|-
+
| NASH, Viva Leroy
| Polska (od 1971)
+
| style="text-align: center" | B1-E1
| 38
+
| style="text-align: center" | USA
| 48
+
| style="text-align: center" | 1977
|-
+
| [http://murderpedia.org/male.N/n/nash-viva-leroy.htm LINK]
| USA (od 1958)
+
|-
| 140
+
| NEUSCHAFER, Julius Lee
| 265
+
| style="text-align: center" | 2-D1
|-
+
| style="text-align: center" | USA
| Pozostałe przypadki
+
| style="text-align: center" | 1974
| 43 --- 44
+
| [http://murderpedia.org/male.N/n/neuschafer-julius.htm LINK]
| 137 --- 139
+
|-
|-
+
| NICOLAUS, Robert Henry
| Razem
+
| style="text-align: center" | 3-B1
| 221 --- 222
+
| style="text-align: center" | USA
| 450 --- 452
+
| style="text-align: center" | 1964
|}
+
| [http://murderpedia.org/male.N/n/nicolaus-robert-henry.htm LINK]
 
+
|-
 
+
| O'HARA, Paul
 
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
+
| style="text-align: center" | UK
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">Ta cena nikogo nie niepokoi i nie usłyszymy głosów sprzeciwu. Przecież godność prawie niewinnych morderców nie ma ceny.</div>
+
| style="text-align: center" | 1998
 
+
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-lancashire-28089357 LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2675314/Convicted-murderer-stabbed-girlfriend-death-detectives-freed-early-jail-previous-killing-die-bars.html LINK2]
 
+
|-
 
+
| O'NEAL II, Robert Earl
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">W postępowych mediach nikt nie powie społeczeństwu, że tylko Pan Bóg się nie myli i&nbsp;dlatego każdy morderca nigdy nie powinien wyjść na wolność.</div>
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
+
| style="text-align: center" | USA
 
+
| style="text-align: center" | 1978
 
+
| [http://murderpedia.org/male.O/o1/oneal-robert-earl.htm LINK]
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">Nie spotkamy głębokich, filozoficzno – religijnych rozważań, czy moralne jest poświęcanie życia niewinnych osób, aby godność morderców była uszanowana.</div>
+
|-
 
+
| OBERHANSLEY, Joseph
 
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
+
| style="text-align: center" | USA
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">Nikt nie oświadczy, że państwo ma chronić życie swoich obywateli i dlatego każdy morderca powinien zostać powieszony lub skazany na dożywotni pobyt w więzieniu.</div>
+
| style="text-align: center" | 1998
 
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-3050923/Indiana-man-face-rape-charge-ex-girlfriends-death.html LINK1] [http://www.wprost.pl/ar/469536/Zabil-dziewczyne-i-matke-a-po-wyjsciu-z-wiezienia-zjadl-wnetrznosci-mlodej-kobiety/ LINK2]
 
+
|-
 
+
| OLIVER, Russell
 
+
| style="text-align: center" | 1-D1
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">I nie dowiesz się, że poświęcane jest życie setek osób, aby możliwa była realizacja absurdalnych pomysłów Postępu – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i&nbsp;każda manipulacja.</div>
+
| style="text-align: center" | UK
 
+
| style="text-align: center" | 2013
 
+
| [https://www.thesun.co.uk/news/4166109/murderers-awarded-380000-in-legal-aid/ LINK1], [http://www.bbc.com/news/uk-england-35894749 LINK2]
 +
|-
 +
| OSUNA, Jaime
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 2011
 +
| [https://fakty.interia.pl/swiat/news-obcial-wspolwiezniowi-glowe-wczesniej-go-torturowal,nId,2961999 LINK1], [https://www.mirror.co.uk/news/us-news/convicted-killer-tortured-beheaded-cellmate-14791081 LINK2], [https://www.apnews.com/694230bcd84f43cabe913b7a04cccd8c LINK3], [https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-inmate-beheads-cellmate-20190426-story.html LINK4]
 +
|-
 +
| PARKER, Norman, Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-E2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1966
 +
| [http://murderpedia.org/male.P/p/parker-norman.htm LINK1], [http://law.justia.com/cases/florida/supreme-court/1984/61512-0.html LINK2]
 +
|-
 +
| PIGGE, Casey
 +
| style="text-align: center" | 1-D1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 2008
 +
| [https://eu.chillicothegazette.com/story/news/2016/06/27/casey-pigge-chillicothe-murder-2008/86443092/ LINK1], [https://www.daytondailynews.com/news/prison-guards-didn-know-inmate-bus-was-being-murdered/u1iPtDYMtxgtjAp03i41KK/ LINK2], [https://www.denverpost.com/2017/09/27/ohio-killer-hannibal-lecter-gets-25-years/ LINK3]
 +
|-
 +
| PILLADO, Raymond
 +
| style="text-align: center" | 3-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 2006
 +
| [https://newsok.com/article/3417398/3-time-oklahoma-city-killer-gets-3-life-sentences LINK1], [https://nypost.com/2019/02/27/convicted-child-killer-beaten-strangled-to-death-by-cellmate/ LINK2], [https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/usa-siedzial-za-zabojstwo-8-latki-sam-zostal-zabity/7blhcz2 LINK3]
 +
|-
 +
| PINTARIC, Vinko
 +
| style="text-align: center" | 2-E3
 +
| style="text-align: center" | Chorwacja
 +
| style="text-align: center" | 1973
 +
| [http://murderpedia.org/male.P/p/pintaric-vinko.htm LINK]
 +
|-
 +
| PORTER, James Scott
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1995
 +
| [http://murderpedia.org/male.P/p1/porter-james-scott.htm LINK]
 +
|-
 +
| POUGH, James Edward
 +
| style="text-align: center" | 1-B11
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [https://en.wikipedia.org/wiki/James_Edward_Pough LINK]
 +
|-
 +
| PRATT, Steven
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1984
 +
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2790614/steven-pratt-convicted-murderer-clubbed-64-year-old-mother-gwendolyn-death-just-two-days-release-30-year-prison-sentence.html LINK1], [http://www.huffingtonpost.com/2014/10/13/steven-pratt-mother-killed_n_5975428.html LINK2]
 +
|-
 +
| PREJEAN, Dalton
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1974
 +
| [http://murderpedia.org/male.P/p1/prejean-dalton.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Dalton_Prejean LINK2], [http://www.nytimes.com/1990/05/19/us/louisiana-executes-man-who-killed-at-age-17.html LINK3]
 +
|-
 +
| PRUETT, Robert Lynn
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1995
 +
| [http://murderpedia.org/male.P/p/pruett-robert-lynn.htm LINK]
 +
|-
 +
| QUINTILIANO, Matthew
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1975
 +
| [http://murderpedia.org/male.Q/q/quintiliano-matthew.htm LINK]
 +
|-
 +
| RARDON, Gary Duane
 +
| style="text-align: center" | 1-B3
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1962
 +
| [http://murderpedia.org/male.R/r/rardon-gary.htm LINK]
 +
|-
 +
| RIVERA, Vincent Faustino
 +
| style="text-align: center" | 2-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1990
 +
| [http://murderpedia.org/male.R/r/rivera-vincent.htm LINK]
 +
|-
 +
| ROBEDEAUX, James Glenn
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://murderpedia.org/male.R/r1/robedeaux-james.htm LINK]
 +
|-
 +
| ROBINSON, Leigh
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Australia
 +
| style="text-align: center" | 1968
 +
| [http://murderpedia.org/male.R/r/robinson-leigh.htm LINK]
 +
|-
 +
| RODRIGUEZ, Michael Anthony
 +
| style="text-align: center" | 1-E1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1994
 +
| [http://murderpedia.org/male.R/r1/rodriguez-michael-anthony.htm LINK]
 +
|-
 +
| RODRIGUEZ, Miguel Salas
 +
| style="text-align: center" | 1-B1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [https://news.google.com/newspapers?id=ZERTAAAAIBAJ&sjid=YoUDAAAAIBAJ&pg=4117%2C5902496 LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=ZERTAAAAIBAJ&sjid=YoUDAAAAIBAJ&pg=2810%2C5932140 LINK2], [http://cases.justia.com/texas/third-court-of-appeals/03-02-00242-cr.pdf?ts=1396148555 LINK3], [http://offender.tdcj.state.tx.us/OffenderSearch/offenderDetail.action?sid=01712226 LINK4]
 +
|-
 +
| ROUSE, Danny R.
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [http://articles.chicagotribune.com/2007-01-26/news/0701260176_1_rouse-parole-board-indiana LINK1], [http://www.cbsnews.com/news/missing-indiana-girl-found-dead/ LINK2]
 +
|-
 +
| ROWELL, Robert Dale
 +
| style="text-align: center" | D1-B2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1982
 +
| [http://murderpedia.org/male.R/r1/rowell-robert-dale.htm LINK]
 +
|-
 +
| ROWLES, Paul Eugene
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1972
 +
| [http://murderpedia.org/male.R/r/rowles-paul.htm LINK]
 +
|-
 +
| RYAN, Steven
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1993
 +
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-3272024/Convicted-killer-murdered-pensioner-stabbing-scissors.html LINK1], [http://www.express.co.uk/news/uk/611893/Life-Fresh-demand-murderer-freed-kill-again LINK2]
 +
|-
 +
| SANDISON, Steven D.
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1991
 +
| [http://www.opposingviews.com/i/society/crime/convicted-murderer-admits-killing-his-cellmate LINK1], [http://www.mlive.com/news/saginaw/index.ssf/2015/02/murderer_says_he_killed_prison.html LINK2]
 +
|-
 +
| SATTIEWHITE, Vernon Lamar
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1976
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/sattiewhite-vernon.htm LINK1], [http://www.nytimes.com/1995/08/16/us/texas-executes-man-who-killed-his-ex-girlfriend-out-of-jealousy.html LINK2], [http://www.ca5.uscourts.gov/opinions\unpub\94/94-50444.0.wpd.pdf LINK3]
 +
|-
 +
| SATTLER, Rodney Joseph
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1986
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sattler-rodney-joseph.htm LINK]
 +
|-
 +
| SCARVER, Christopher J.
 +
| style="text-align: center" | 1-D2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1990
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/scarver-christopher.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Scarver LINK2]
 +
|-
 +
| SCHMITZ, Leroy
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1986
 +
| [http://missoulian.com/whitefish-murder-suspect-convicted-of-similar-killing-in-massachusetts/article_eb4450ef-0a04-53b5-a7c9-19339b411c52.html LINK1], [http://www.southcoasttoday.com/article/19990622/news/306229995 LINK2]
 +
|-
 +
| SHAWCROSS, Arthur John
 +
| style="text-align: center" | 2-B11
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1972
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/shawcross-arthur.htm LINK]
 +
|-
 +
| SHREENAN, Alan
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1992
 +
| [http://www.dailyrecord.co.uk/news/local-news/dumbarton-double-killer-working-kids-2587812 LINK1], [http://www.heraldscotland.com/news/12132069.Freed_killer_jailed_for_stabbing_death/ LINK2], [https://www.highbeam.com/doc/1G1-80257437.html LINK3], [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1387977/Ten-men-freed-to-kill-and-rape.html LINK4]
 +
|-
 +
| SIEBERT, Daniel Lee
 +
| style="text-align: center" | 1-B8
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lee_Siebert LINK1], [http://murderpedia.org/male.S/s/siebert-daniel.htm LINK2], [https://www.youtube.com/watch?v=1sBqgOUIScw LINK3]
 +
|-
 +
| SILVA, Mauricio Rodriguez
 +
| style="text-align: center" | 1-B3
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/silva-mauricio-rodriguez.htm LINK]
 +
|-
 +
| SIMMONS, Denver<ref name="simmons_denver"/>
 +
| style="text-align: center" | 2-D4
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 2007
 +
| [http://abcnews4.com/archive/man-pleads-guilty-to-killing-woman-her-son LINK1], [http://www.wmbfnews.com/story/13119814/suspect-pleads-guilty-in-2007-murder-of-mother-son LINK2], [http://wtkr.com/2017/04/11/man-accused-of-murdering-4-inmates-in-south-carolina-has-ties-to-virginia-beach/ LINK3], [https://www.postandcourier.com/archives/boyfriend-accused-in-slayings-of-police-sailor-killed-sangaree-intermediate/article_79f556d6-c410-5e6f-ad9b-32c37bc130fe.html LINK4], [http://www.independent.co.uk/news/world/americas/murder-death-row-prisoner-strangled-inmates-denver-simmons-jacob-philips-south-carolina-a7811571.html LINK5], [https://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2017/04/08/2-inmates-charged-killing-4-south-carolina-prison/100211802/ LINK6], [https://www.usnews.com/news/best-states/south-carolina/articles/2017-06-27/inmate-details-4-prison-killings-i-did-it-for-nothing LINK7]
 +
|-
 +
| SIMON, Robert R.
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1974
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/simon-robert.htm LINK]
 +
|-
 +
| SINCLAIR, Angus Robertson
 +
| style="text-align: center" | 1-B7
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1961
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sinclair-angus.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/World's_End_Murders LINK2]
 +
|-
 +
| SKILLICORN, Dennis James
 +
| style="text-align: center" | 1-B5
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/skillicorn-dennis.htm LINK]
 +
|-
 +
| SLOVÁK, Jozef
 +
| style="text-align: center" | 1-B4
 +
| style="text-align: center" | Słowacja/Czechy
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Jozef_Slov%C3%A1k LINK1], [http://murderpedia.org/male.S/s/slovak-jozef.htm LINK2]
 +
|-
 +
| SMITH, Dennis Keith
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1982
 +
| [https://books.google.pl/books?id=gh6q_-Vzc0YC&lpg=PP1&hl=pl&pg=PA108#v=onepage&q&f=false LINK1], [https://products.kitsapsun.com/archive/1995/12-26/341666_vancouver__family_searches_for_.html LINK2], [https://www.columbian.com/news/2011/nov/26/vigil-planned-for-2-long-lost-women/ LINK3]
 +
|-
 +
| SMITH, Frank Lee
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1960
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/smith-frank-lee.htm LINK]
 +
|-
 +
| SMITH, Gary<ref name="smith_gary"/>
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1998
 +
| [https://www.theguardian.com/uk-news/2013/sep/23/prisoners-life-murdering-child-killer LINK1], [http://www.bbc.com/news/uk-england-24211219 LINK2]
 +
|-
 +
| SMITH, Gerald M.
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1981
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/smith-gerald-m.htm LINK]
 +
|-
 +
| SMITH, Lemuel Warren
 +
| style="text-align: center" | 5-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1958
 +
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Lemuel_Smith LINK1], [http://murderpedia.org/male.S/s/smith-lemuel-warren.htm LINK2], [http://www.nytimes.com/1981/08/13/nyregion/tooth-marks-of-suspect-key-in-murder-of-guard.html LINK3], [https://books.google.pl/books?id=TqA4NcM_pm0C&lpg=PA1&ots=qF39yCJk79&dq=The%20Evil%20Within%20-%20A%20Top%20Murder%20Squad%20Detective%20Reveals%20The%20Chilling%20True&hl=pl&pg=PT238#v=onepage&q&f=false LINK4]
 +
|-
 +
| SMITH, Michael
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1975
 +
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/staffordshire/6656159.stm LINK1], [http://www.expressandstar.com/news/2007/05/15/bottle-murderer-jailed/ LINK2], [http://www.staffordshirenewsletter.co.uk/Life-murderer-killed/story-20147069-detail/story.html LINK3]
 +
|-
 +
| SMITH, Samuel D.
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/smith-samuel.htm LINK1], [https://business.highbeam.com/435553/article-1G1-74866082/missouri-set-execute-killer-prison-inmate-mother-victim LINK2], [http://missourideathrow.com/2008/12/smith_sam/ LINK3]
 +
|-
 +
| SNELGROVE, Edwin
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1983
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/snelgrove-edwin.htm LINK]
 +
|-
 +
| SOBIG, Klaus Peter
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Niemcy
 +
| style="text-align: center" | 1976
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sobig-klaus-peter.htm LINK]
 +
|-
 +
| SPEER, William
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1991
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/speer-william.htm LINK]
 +
|-
 +
| SPENGLER, William H., Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-B3
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1980
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/spengler-william.htm LINK]
 +
|-
 +
| SPIRKO, John George, Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1969
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/spirko-john.htm LINK]
 +
|-
 +
| STANWORTH, Dennis
 +
| style="text-align: center" | 2-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1966
 +
| [http://www.insidebayarea.com/news/ci_22356622/dennis-stanworth-history-crime?source=pkg LINK1], [http://scocal.stanford.edu/opinion/people-v-stanworth-22555 LINK2], [http://www.mercurynews.com/crime-courts/ci_25370595/dennis-stanworth-found-unfit-stand-trial-allegedly-slaying LINK3], [http://www.mercurynews.com/ci_22358879/dennis-stanworth-one-107-death-row-inmates-spared LINK4]
 +
|-
 +
| STEVENS, William Richard
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1977
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/stevens-william-richard.htm LINK]
 +
|-
 +
| STOKES, Winford Lavern, Jr.
 +
| style="text-align: center" | 2-E1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1969
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/stokes-winford-lavern.htm LINK1], [http://missourideathrow.com/2008/12/stokes_winford/ LINK2], [https://news.google.com/newspapers?id=1skfAAAAIBAJ&sjid=rtgEAAAAIBAJ&pg=1259%2C1855127 LINK3]
 +
|-
 +
| SUCCO, Roberto
 +
| style="text-align: center" | 3-B4
 +
| style="text-align: center" | Włochy/Francja
 +
| style="text-align: center" | 1981
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/succo-roberto.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Roberto_Succo LINK2]
 +
|-
 +
| SUFF, William Lester
 +
| style="text-align: center" | 1-B12
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1974
 +
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Suff LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/William_Suff LINK2], [http://murderpedia.org/male.S/s/suff-william.htm LINK3]
 +
|-
 +
| SUTTON, Nicholas Todd
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sutton-nicholas-todd.htm LINK1], [https://www.foxnews.com/us/tennessee-executes-nicholas-sutton-killer-of-fellow-inmate-in-1985-after-slaying-3-in-1979 LINK2]
 +
|-
 +
| TAMIHERE, David Wayne
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | Nowa Zelandia
 +
| style="text-align: center" | 1972
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t/tamihere-david.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Urban_H%C3%B6glin_and_Heidi_Paakkonen LINK2]
 +
|-
 +
| TAVARES, Daniel, Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1991
 +
| [https://www.boston.com/uncategorized/noprimarytagmatch/2013/04/08/triple-killer-daniel-t-tavares-jr-charged-with-a-fourth-murder-1988-death-of-fall-river-woman LINK1], [https://www.bostonglobe.com/2015/12/01/man-who-killed-mother-his-neighbors-washington-now-convicted-homicide/jIbuEhWsX0nmD2uYgXxxZI/story.html LINK2], [http://www.seattletimes.com/seattle-news/family-of-slain-graham-couple-seeks-20m-over-killers-early-prison-release/ LINK3]
 +
|-
 +
| TAYLOR, Michael
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1995
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t/taylor-michael.htm LINK]
 +
|-
 +
| TERRY, Benjamin
 +
| style="text-align: center" | 3-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [https://news.google.com/newspapers?id=uVslAAAAIBAJ&sjid=raIFAAAAIBAJ&pg=4227%2C3496450 LINK1], [http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/974/372/437682/ LINK2], [http://law.justia.com/cases/pennsylvania/supreme-court/1975/462-pa-595-0.html LINK3], [http://articles.philly.com/1994-06-17/news/25831933_1_death-warrant-joseph-thomas-szuchon-death-sentence LINK4]
 +
|-
 +
| THOMPSON, William Eugene
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1974
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t/thompson-william-eugene.htm LINK]
 +
|-
 +
| THORNTON, David
 +
| style="text-align: center" | 2-A1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 2004
 +
| [http://www.baltimoresun.com/news/maryland/baltimore-city/bs-md-ci-thornton-murder-conviction-20150915-story.html LINK1], [http://www.stattorney.org/media-center/press-releases/836-murderer-faces-33-years-in-prison-for-stabbing-17-year-old-over-a-10-debt LINK2], [http://articles.baltimoresun.com/2006-03-31/news/0603310070_1_thornton-murder-cases-murder-charges LINK3], [http://casesearch.courts.state.md.us/casesearch/inquiryDetail.jis?caseId=104362026&loc=69&detailLoc=DSK8 LINK4], [http://casesearch.courts.state.md.us/casesearch/inquiryDetail.jis?caseId=105189012&loc=69&detailLoc=DSK8 LINK5]
 +
|-
 +
| TISON, Gary Gene
 +
| style="text-align: center" | D1-E6
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1967
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t/tison-gary-gene.htm LINK]
 +
|-
 +
| TISSIER, Patrick
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | Francja
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t/tissier-patrick.htm LINK1],  [http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Tissier_%28repris_de_justice%29 LINK2]
 +
|-
 +
| TUCKER, Richard, Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1963
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t1/tucker-richard.htm LINK]
 +
|-
 +
| TUGGLE, Lem Davis, Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t1/tuggle-lem-davis.htm LINK]
 +
|-
 +
| TURNER, Douglas
 +
| style="text-align: center" | 3-D6
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1987
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t/turner-douglas.htm LINK]
 +
|-
 +
| ULAYUK, Eli
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Kanada
 +
| style="text-align: center" | 1988
 +
| [http://www.csc-scc.gc.ca/publications/ci-report05-06/ex_summary_06-03-09-eng.shtml LINK1], [http://www.csc-scc.gc.ca/publications/ci-report05-06/executive_summary-eng.pdf LINK2]
 +
|-
 +
| UMEKAWA, Akiyoshi
 +
| style="text-align: center" | 1-A4
 +
| style="text-align: center" | Japonia
 +
| style="text-align: center" | 1963
 +
| [http://murderpedia.org/male.U/u/umekawa-akiyoshi.htm LINK]
 +
|-
 +
| UNTERWEGER, Johann "Jack"
 +
| style="text-align: center" | 1-B9
 +
| style="text-align: center" | Austria/USA/Czechy
 +
| style="text-align: center" | 1976
 +
| [http://murderpedia.org/male.U/u/unterweger-jack.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Jack_Unterweger LINK2]
 +
|-
 +
| UNWIN, Stephen<ref name="unwin_stephen"/>
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1998
 +
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-5482203/Sunderland-murder-accused-convicted-killers.html LINK1], [https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/two-men-convicted-of-murdering-woman-after-rape-and-torture-1.3442450 LINK2], [https://www.belfastlive.co.uk/news/belfast-news/stephen-unwin-william-mcfall-murder-14436709 LINK3], [https://www.wprost.pl/zycie/10106420/torturowali-i-gwalcili-samotna-matke-po-czym-spalili-ja-zywcem-na-tle-plomieni-zrobili-selfie.html LINK4]
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| VAN DUNGEY, Tracey Antoinette
 +
| style="text-align: center" | 1-A1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 2004
 +
| [http://murderpedia.org/female.V/v/van-dungey-tracey.htm LINK]
 +
|-
 +
| VAN EIJK, Willem
 +
| style="text-align: center" | 2-B3
 +
| style="text-align: center" | Holandia
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [http://murderpedia.org/male.V/v/van-eijk-willem.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Eijk LINK2]
 +
|-
 +
| VICKERS, Robert Wayne
 +
| style="text-align: center" | D1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://murderpedia.org/male.V/v1/vickers-robert-wayne.htm LINK]
 +
|-
 +
| VINTER, Douglas Gary
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1995
 +
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-561230/Sentenced-life--murderer-freed-prison-stab-wife-death.html LINK1], [http://www.gazettelive.co.uk/news/local-news/life-for-double-killer-vinter-3733567 LINK2]
 +
|-
 +
| WALKER, Tony Lee
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/walker-tony-lee.htm LINK1], [http://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/walkertony.jpg LINK2]
 +
|-
 +
| WALKER, Walter
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1997
 +
| [http://www.denverpost.com/ci_14208967 LINK1], [http://www.denverpost.com/ci_14127276 LINK2], [http://www.9news.com/video/60504179001/0/Inmate-killed LINK3], [https://www.highbeam.com/doc/1G1-67604836.html LINK4]
 +
|-
 +
| WARD, Bruce Earl
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1977
 +
| [https://www.huffingtonpost.com/entry/these-are-the-seven-men-scheduled-to-be-executed-this-month_us_58ef6880e4b0bb9638e1abfa?guccounter=1 LINK1], [https://caselaw.findlaw.com/ar-supreme-court/1162958.html LINK2], [https://www.newspapers.com/newspage/88041181/ LINK3]
 +
|-
 +
| WARD, Keith John
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1983
 +
| [https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/may/21/maria-stubbings-public-inquiry-domestic-violence LINK1], [https://books.google.pl/books?id=ZKCAVqeKzv0C&lpg=PP1&hl=pl&pg=PA127#v=onepage&q&f=false LINK2], [https://www.theguardian.com/society/2018/jan/03/theodore-johnson-freed-to-kill-domestic-violence-failure LINK3]
 +
|-
 +
| WATERHOUSE, Robert Brian
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1966
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/waterhouse-robert.htm LINK]
 +
|-
 +
| WHITE, John Douglas
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1994
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w/white-john-douglas.htm LINK]
 +
|-
 +
| WILLIAMS, Connie J.
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1974
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williams-connie.htm LINK]
 +
|-
 +
| WILLIAMS, Kenneth Dewayne
 +
| style="text-align: center" | 2-E1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1998
 +
| [http://www.theforgivenessfoundation.org/index.php/scheduled-executions/40-news/general/3398-arkansas-stays-execution-of-kenneth-williams LINK1], [http://thecabin.net/stories/061505/loc_0615050011.shtml LINK2], [http://caselaw.findlaw.com/ar-supreme-court/1068135.html LINK3]
 +
|-
 +
| WILLIAMS, Laron Ronald
 +
| style="text-align: center" | 1-E2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williams-laron-ronald.htm LINK]
 +
|-
 +
| WILLIAMS, Ronnie Keith
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1984
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williams-ronnie-keith.htm LINK]
 +
|-
 +
| WILLIAMSON, Dana
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1975
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williamson-dana.htm LINK]
 +
|-
 +
| WILLIS, Fred
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1984
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w/willis-fred.htm LINK]
 +
|-
 +
| WILSON, Paul Russell
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Nowa Zelandia
 +
| style="text-align: center" | 1995
 +
| [https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12205728 LINK1], [https://www.stuff.co.nz/national/crime/103420907/david-bains-friend-paul-wilson-took-murderous-revenge-on-the-women-who-rejected-him LINK2]
 +
|-
 +
| WISE, Jessie Lee
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/wise-jessie-lee.htm LINK]
 +
|-
 +
| WOOD, Stephen Edward
 +
| style="text-align: center" | 2-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1992
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/wood-stephen-edward.htm LINK]
 +
|-
 +
| WRIGHT, Douglas Franklin
 +
| style="text-align: center" | 2-B4
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1969
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/wright-douglas-franklin.htm LINK]
 +
|-
 +
| WRIGHT, Ernest
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1262069/Shotgun-killer-Ernest-Wright-jailed-shooting-man-39-years-murder.html LINK1], [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/7535795/Man-who-killed-again-while-on-parole-for-murder-will-die-in-prison.html LINK2]
 +
|-
 +
| YAMAJI, Yukio
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | Japonia
 +
| style="text-align: center" | 2000
 +
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yamaji-yukio.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Yukio_Yamaji LINK2], [http://www.japantimes.co.jp/news/2006/05/02/national/man-pleads-guilty-to-murdering-sisters/#.VSVI3fPgFpg LINK3]
 +
|-
 +
| YAPICIOGLU, Yavuz
 +
| style="text-align: center" | 4-B8-B6
 +
| style="text-align: center" | Turcja
 +
| style="text-align: center" | 1994
 +
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yapicioglu-yavuz.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Yavuz_Yap%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu#cite_note-z1-1 LINK2]
 +
|-
 +
| YONGMING, Zhang
 +
| style="text-align: center" | 1-B11
 +
| style="text-align: center" | Chiny
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yongming-zhang.htm LINK]
 +
|-
 +
| YONGZHI, Piao
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Chiny
 +
| style="text-align: center" | 1977
 +
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yongzhi-piao.htm LINK]
 +
|-
 +
| YOUNG, David Franklin
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1983
 +
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/young-david-franklin.htm LINK]
 +
|-
 +
| YOUNG, Graham
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1962
 +
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Young LINK1], [http://murderpedia.org/male.Y/y/young-graham.htm LINK2]
 +
|-
 +
| YUKL, Charles William
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1966
 +
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yukl-charles.htm LINK]
 +
|-
 +
| ZEITVOGEL, Richard Steven
 +
| style="text-align: center" | D1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1981
 +
| [http://murderpedia.org/male.Z/z1/zeitvogel-richard.htm LINK]
 +
|-
 +
| ZUERN, William G., Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1983
 +
| [http://murderpedia.org/male.Z/z1/zuern-william.htm LINK]
 +
|-
 +
| N. N2
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | Norwegia
 +
| style="text-align: center" | 2014
 +
| [http://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/w-norweskim-wiezieniu-zabito-pedofila-morderca-polskiego-pochodzenia-12470.html LINK1], [http://www.aftenposten.no/norge/Drapsdomt-mann-i-50-arene-siktet-for-drap-pa-medinnsatt-i-Ringerike-fengsel-615990b.html LINK2], więzienie Ringerike, 25.02.2017
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Wszystkie wymienione wyżej przypadki pomyłek aparatu sprawiedliwości są dobrze udokumentowane i&nbsp;ujawniają skrajną niekompetencję sądów przy podejmowaniu decyzji o&nbsp;warunkowym zwolnieniu bandytów oraz całkowity brak troski o&nbsp;życie zwykłych obywateli. Poniższe zestawienie pokazuje cenę jaką płaci społeczeństwo za łagodne wyroki, wygodne cele i&nbsp;zabawę w&nbsp;resocjalizację.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable"  style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
 +
! width="200px" | Kraj / grupa państw
 +
! width="160px" | Liczba morderców, którym sądy pozwoliły zabić ponownie
 +
! width="160px" | Liczba ofiar pomyłek sądowych drugiego rodzaju
 +
|-
 +
| Polska (od 1971)
 +
| 63
 +
| 80
 +
|-
 +
| UK (od 1961)
 +
| 42
 +
| 57
 +
|-
 +
| USA (od 1958)
 +
| 196
 +
| 373
 +
|-
 +
| Pozostałe przypadki
 +
| 50
 +
| 145
 +
|-
 +
| Razem
 +
| 351
 +
| 655
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">Ta cena nikogo nie niepokoi i&nbsp;nie usłyszymy głosów sprzeciwu. Przecież godność prawie niewinnych morderców nie ma ceny.</div>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">W&nbsp;postępowych mediach nikt nie powie społeczeństwu, że tylko Pan Bóg się nie myli i&nbsp;dlatego każdy morderca nigdy nie powinien wyjść na wolność.</div>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">Nie spotkamy głębokich, filozoficzno – religijnych rozważań, czy moralne jest poświęcanie życia niewinnych osób, aby godność morderców była uszanowana.</div>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">Nikt nie oświadczy, że państwo ma chronić życie swoich obywateli i&nbsp;dlatego każdy morderca powinien zostać powieszony lub skazany na dożywotni pobyt w&nbsp;więzieniu.</div>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">I&nbsp;nie dowiesz się, że poświęcane jest życie setek osób, aby możliwa była realizacja absurdalnych pomysłów Postępu – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i&nbsp;każda manipulacja.</div>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
PS.<br/>
 +
Proszę Czytelników o&nbsp;pomoc w&nbsp;uzupełnieniu powyższej tabeli, w&nbsp;szczególności w&nbsp;części dotyczącej Polski. Informacje z&nbsp;dołączonymi linkami, skanami wyroków sądowych lub dokładnym opisem sytuacji proszę przesyłać na adres: brakkarysmierci@gmail.com
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
  
  
 +
== Przypisy ==
 +
<references>
  
 +
<ref name="p1">Henryk Dąbrowski, ''Porozmawiajmy o argumentach (3)'', ([http://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Porozmawiajmy_o_argumentach_%283%29 LINK])</ref>
  
 +
<ref name="briley_linwood">Kolejnych zabójstw Linwood Briley dokonał z&nbsp;młodszymi braćmi: Jamesem i&nbsp;Anthonym. Linwood i&nbsp;James zostali skazani na karę śmierci i&nbsp;straceni.</ref>
  
 +
<ref name="simmons_denver">Zamordował czterech więźniów wspólnie z&nbsp;Jacobem Philipem, również odsiadującym wyrok za podwójne morderstwo (2013 r.)</ref>
  
 +
<ref name="smith_gary">Zabójstwo w&nbsp;więzieniu popełnił wspólnie z&nbsp;Lee Newellem, również odsiadującym wyrok za morderstwo (1988 r.)</ref>
  
 +
<ref name="unwin_stephen">Zabójstwo popełnił wspólnie z&nbsp;Williamem McFallem również skazanym za morderstwo (1996) i&nbsp;zwolnionym warunkowo.</ref>
  
 +
</references>
  
  
PS.<br/>
 
Proszę Czytelników o pomoc w uzupełnieniu powyższej tabeli, w szczególności w części dotyczącej Polski. Informacje z dołączonymi linkami, skanami wyroków sądowych lub dokładnym opisem sytuacji proszę przesyłać na adres: brakkarysmierci@gmail.com
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
== Przypisy ==
 
<references>
 
 
<ref name="p1">Henryk Dąbrowski, ''Porozmawiajmy o argumentach (3)'', ([http://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Porozmawiajmy_o_argumentach_%283%29 LINK])</ref>
 
 
</references>
 
  
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Aktualna wersja na dzień 11:14, 7 sie 2020

29.05.2015StopThem.gif
W artykule Porozmawiajmy o argumentach (3)[1] rozważaliśmy problem pomyłek sądowych. Interesują nas dwa rodzaje pomyłek:


 1. Niewinna osoba zostaje przez pomyłkę oskarżona o popełnienie zabójstwa. W uczciwym procesie sądowym nie zostaje wykryta bezpodstawność oskarżenia i sąd wydaje wyrok śmierci, który zostaje WYKONANY.
 2. Sąd lub inne właściwe dla danej sytuacji władze traktują zabójcę zbyt łagodnie (niski wyrok, przedterminowe zwolnienie, przepustka, możliwość kontaktu z innymi więźniami, brak właściwego nadzoru). W wyniku takiej pomyłki zabójca
 • wychodzi na wolność i zabija kolejne niewinne osoby
 • odbywa karę w więzieniu i zabija współwięźniów lub osoby z personelu więziennego
 • będąc na wolności lub przebywając w więzieniu zleca zamordowanie świadków


W przypadku pierwszej z rozpatrywanych pomyłek istotnym elementem jest to, aby wyrok został wykonany. W przeciwnej sytuacji obecność kary śmierci w kodeksie karnym w niczym nie wpływa na wynik sprawy.


Nie są mi znane pomyłki pierwszego rodzaju, które zdarzyłyby się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast istnieje ogromna ilość pomyłek drugiego rodzaju. Pomyłki te są skrzętnie tuszowane, ukrywane i przemilczane przez media oraz przez przeciwników kary śmierci. Podkreślmy to z całą mocąPrzeciwnikom kary śmierci zupełnie nie przeszkadza, gdy w wyniku pomyłki sądowej, zabójcy mordują niewinne osoby.
W tym artykule chcemy przedstawić Czytelnikowi pomyłki drugiego rodzaju. Ich ilość wprawia w przerażenie. Aby wykonane przez nas zestawienie było łatwe do odczytania, a jednocześnie niosło jak najwięcej informacji, będziemy chcieli uwzględnić różne sytuacje w jakich doszło do zabójstw. Zauważmy najpierw, że jeśli osoba przebywa na wolności, to może popełnić zabójstwo w czterech sytuacjach

 • jest osobą niekaraną
 • jest osobą karaną, która odbyła całą zasądzoną karę więzienia
 • jest osobą karaną i znajduje się na warunkowym przedterminowym zwolnieniu
 • jest osobą karaną i znajduje się na przepustce


Jeżeli osoba znajduje się w więzieniu, to może popełnić zabójstwo w następujących sytuacjach

 • zabijając współwięźnia lub osobę z personelu więziennego
 • uciekając z więzienia i zabijając osoby poza więzieniem


Zauważmy, że niezależnie od wypisanych wyżej sześciu sytuacji morderca może popełnić morderstwo zlecając zabójstwo wskazanych osób. W tym przypadku zarówno morderca jak i ofiara mogą znajdować się w więzieniu lub na wolności.


Pierwszą z wypisanych wyżej sytuacji (przestępca nie był wcześniej karany) NIE oznaczymy żadnym symbolem. Pozostałym wypisanym sytuacjom przypiszemy litery od A do E. Następująca po literze cyfra oznacza ilość zabójstw popełnionych w danej sytuacji. Myślnik rozdziela różne sytuacje. Jeżeli morderstwo było morderstwem "na zlecenie" dodajemy dodatkową literę K. Dla ułatwienia przedstawimy możliwe sytuacje w tabeli.

Uwaga: w poniższej tabeli słowa „zabójca”, „zabił”, „zabił ponownie”, „poprzednie zabójstwo/zabójstwa” odnoszą się również do osób, które zleciły zabójstwo [ang. contract killing].


Litera przed liczbą w kolumnie Kategoria Znaczenie przed pierwszą liczbą Znaczenie przed drugą i kolejnymi liczbami
brak litery Zabójca nie był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa lub (najczęściej) oznacza brak danych o przestępstwach i wyrokach w okresie przed popełnieniem pierwszego zabójstwa.
A Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił po całkowitym odbyciu kary za ostanie przestępstwo/przestępstwa. Zabił ponownie po całkowitym odbyciu kary za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
B Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas warunkowego przedterminowego zwolnienia(*). Zabił ponownie po otrzymaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia(*) udzielonego mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
C Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas pobytu na przepustce(**). Zabił ponownie w czasie przepustki(**) udzielonej mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
D Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił w więzieniu(x). Zabił ponownie w więzieniu(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
E Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił po ucieczce(z) z więzienia(x). Zabił ponownie po ucieczce(z) z więzienia(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.


(*) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia długi i zależny od zwolnionego więźnia okres czasu. Zatem będą to: zwolnienie w wyniku apelacji, ułaskawienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie aresztu domowego, areszt ochronny itd. [w języku angielskim: parole, conditional release, early release, conditional early release, conditional discharge, home arrest, protective custody]. Dotyczy to również zwolnień z psychiatrycznych zakładów zamkniętych.

(**) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia krótki i niezależny od zwolnionego więźnia okres czasu, czyli również urlop [ang. pass, furlough]

(x) - Mamy na myśli wiezienie, areszt, zakład poprawczy lub zakład psychiatryczny, a w ogólności dowolne wyznaczone przez właściwe władze miejsce obowiązkowego przebywania.

(z) - Mamy tutaj na myśli wszelkie działania więźnia prowadzące do opuszczenia przez niego obszaru, w którym z polecenia właściwych władz obowiązany był przebywać.Przykłady oznaczeń:

1-A2 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 15 lat więzienia. Zabójca wyszedł z więzienia po 15 latach (po odbyciu całej kary) i zabił kolejne dwie osoby.

A2-B1 – Przestępca poprzednio karany za próbę zabójstwa. Karę odbył w całości. Po wyjściu z więzienia zamordował dwie osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. Po 10 latach uznano, że może zostać warunkowo zwolniony. Po opuszczeniu więzienia zabójca zabił kolejną osobę.

1-C1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. W czasie odbywania kary uzyskał przepustkę dla załatwienia spraw osobistych. Będąc na przepustce zabił kolejną osobę.

3-D1 – Zabójca zamordował trzy osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. W czasie odbywania kary zamordował współwięźnia (lub osobę z personelu więziennego).

D1-D1 – Przestępca został skazany za gwałt i w czasie odbywania kary zamordował współwięźnia. Sąd skazał zabójcę na karę dożywotniego więzienia. Po przeniesieniu do więzienia o zwiększonych środkach bezpieczeństwa zabójca zabija kolejnego więźnia (lub osobę z personelu więziennego).

1-E1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 50 lat więzienia. W czasie odbywania kary uciekł z więzienia. Uciekając przed pościgiem włamał się do przypadkowego domu i zabił właściciela.

K1-DK3 – Zabójca wydał polecenia zamordowania jednej osoby. Sąd skazał go za zlecenia zabójstwa na 60 lat więzienia. Będąc w więzieniu zabójca zlecił pozostającym na wolności wspólnikom zamordowanie trzech świadków i osoby te zostały zamordowane.Korzystając głównie z danych dostępnych na stronie http://murderpedia.org sporządziłem zamieszczoną niżej tabelę. W kolumnie Rok podajemy rok pierwszego zabójstwa. W kolumnie Informacje podajemy informacje o kolejnych zabójstwach (tylko w przypadku Polski) i linki do stron internetowych, gdzie znajduje się dokładniejszy opis każdego przypadku. Czytelnik powinien pamiętać, że każda liczba w kolumnie Kategoria (poza pierwszą liczbą) oznacza niewinne ofiary pomyłki sądowej. Ilość tych ofiar przeraża – taka jest prawdziwa cena jaką społeczeństwo płaci za łagodne wyroki, wygodne cele i fikcję resocjalizacji.Wszystkie wymienione wyżej przypadki pomyłek aparatu sprawiedliwości są dobrze udokumentowane i ujawniają skrajną niekompetencję sądów przy podejmowaniu decyzji o warunkowym zwolnieniu bandytów oraz całkowity brak troski o życie zwykłych obywateli. Poniższe zestawienie pokazuje cenę jaką płaci społeczeństwo za łagodne wyroki, wygodne cele i zabawę w resocjalizację.


Kraj / grupa państw Liczba morderców, którym sądy pozwoliły zabić ponownie Liczba ofiar pomyłek sądowych drugiego rodzaju
Polska (od 1971) 63 80
UK (od 1961) 42 57
USA (od 1958) 196 373
Pozostałe przypadki 50 145
Razem 351 655Ta cena nikogo nie niepokoi i nie usłyszymy głosów sprzeciwu. Przecież godność prawie niewinnych morderców nie ma ceny.


W postępowych mediach nikt nie powie społeczeństwu, że tylko Pan Bóg się nie myli i dlatego każdy morderca nigdy nie powinien wyjść na wolność.


Nie spotkamy głębokich, filozoficzno – religijnych rozważań, czy moralne jest poświęcanie życia niewinnych osób, aby godność morderców była uszanowana.


Nikt nie oświadczy, że państwo ma chronić życie swoich obywateli i dlatego każdy morderca powinien zostać powieszony lub skazany na dożywotni pobyt w więzieniu.I nie dowiesz się, że poświęcane jest życie setek osób, aby możliwa była realizacja absurdalnych pomysłów Postępu – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i każda manipulacja.PS.
Proszę Czytelników o pomoc w uzupełnieniu powyższej tabeli, w szczególności w części dotyczącej Polski. Informacje z dołączonymi linkami, skanami wyroków sądowych lub dokładnym opisem sytuacji proszę przesyłać na adres: brakkarysmierci@gmail.comPrzypisy

 1. Henryk Dąbrowski, Porozmawiajmy o argumentach (3), (LINK)
 2. Kolejnych zabójstw Linwood Briley dokonał z młodszymi braćmi: Jamesem i Anthonym. Linwood i James zostali skazani na karę śmierci i straceni.
 3. Zamordował czterech więźniów wspólnie z Jacobem Philipem, również odsiadującym wyrok za podwójne morderstwo (2013 r.)
 4. Zabójstwo w więzieniu popełnił wspólnie z Lee Newellem, również odsiadującym wyrok za morderstwo (1988 r.)
 5. Zabójstwo popełnił wspólnie z Williamem McFallem również skazanym za morderstwo (1996) i zwolnionym warunkowo.