Pomyłki sądowe – mordercy którym pozwolono zabić ponownie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Henryk Dąbrowski
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Nie pokazano 142 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 12: Linia 12:
  
  
W artykule ''Porozmawiajmy o argumentach (3)''<ref name="p1"/> rozważaliśmy problem pomyłek sądowych. Interesują nas dwa rodzaje pomyłek:
+
W&nbsp;artykule ''Porozmawiajmy o&nbsp;argumentach (3)''<ref name="p1"/> rozważaliśmy problem pomyłek sądowych. Interesują nas dwa rodzaje pomyłek:
  
  
# Niewinna osoba zostaje przez pomyłkę oskarżona o popełnienie zabójstwa. W uczciwym procesie sądowym nie zostaje wykryta bezpodstawność oskarżenia i sąd wydaje wyrok śmierci, który zostaje WYKONANY.
+
# Niewinna osoba zostaje przez pomyłkę oskarżona o&nbsp;popełnienie zabójstwa. W&nbsp;uczciwym procesie sądowym nie zostaje wykryta bezpodstawność oskarżenia i&nbsp;sąd wydaje wyrok śmierci, który zostaje WYKONANY.
# Sąd lub inne właściwe dla danej sytuacji władze traktują zabójcę zbyt łagodnie (niski wyrok, przedterminowe zwolnienie, przepustka, możliwość kontaktu z innymi więźniami, brak właściwego nadzoru). W wyniku takiej pomyłki zabójca
+
# Sąd lub inne właściwe dla danej sytuacji władze traktują zabójcę zbyt łagodnie (niski wyrok, przedterminowe zwolnienie, przepustka, możliwość kontaktu z&nbsp;innymi więźniami, brak właściwego nadzoru). W&nbsp;wyniku takiej pomyłki zabójca
:::* wychodzi na wolność i zabija kolejne niewinne osoby
+
:::* wychodzi na wolność i&nbsp;zabija kolejne niewinne osoby
:::* odbywa karę w więzieniu i zabija współwięźniów lub osoby z personelu więziennego
+
:::* odbywa karę w&nbsp;więzieniu i&nbsp;zabija współwięźniów lub osoby z&nbsp;personelu więziennego
:::* będąc na wolności lub przebywając w więzieniu zleca zamordowanie świadków
+
:::* będąc na wolności lub przebywając w&nbsp;więzieniu zleca zamordowanie świadków
  
  
W przypadku pierwszej z rozpatrywanych pomyłek istotnym elementem jest to, aby wyrok został wykonany. W&nbsp;przeciwnej sytuacji obecność kary śmierci w kodeksie karnym w niczym nie wpływa na wynik sprawy.
+
W&nbsp;przypadku pierwszej z&nbsp;rozpatrywanych pomyłek istotnym elementem jest to, aby wyrok został wykonany. W&nbsp;przeciwnej sytuacji obecność kary śmierci w&nbsp;kodeksie karnym w&nbsp;niczym nie wpływa na wynik sprawy.
  
  
Nie są mi znane pomyłki pierwszego rodzaju, które zdarzyłyby się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast istnieje ogromna ilość pomyłek drugiego rodzaju. Pomyłki te są skrzętnie tuszowane, ukrywane i przemilczane przez media oraz przez przeciwników kary śmierci. Podkreślmy to z całą mocą
+
Nie są mi znane pomyłki pierwszego rodzaju, które zdarzyłyby się w&nbsp;ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast istnieje ogromna ilość pomyłek drugiego rodzaju. Pomyłki te są skrzętnie tuszowane, ukrywane i&nbsp;przemilczane przez media oraz przez przeciwników kary śmierci. Podkreślmy to z&nbsp;całą mocą
  
  
Linia 37: Linia 37:
  
  
W tym artykule chcemy przedstawić Czytelnikowi pomyłki drugiego rodzaju. Ich ilość wprawia w przerażenie. Aby wykonane przez nas zestawienie było łatwe do odczytania, a jednocześnie niosło jak najwięcej informacji, będziemy chcieli uwzględnić różne sytuacje w&nbsp;jakich doszło do zabójstw. Zauważmy najpierw, że jeśli osoba przebywa na wolności, to może popełnić zabójstwo w czterech sytuacjach
+
W&nbsp;tym artykule chcemy przedstawić Czytelnikowi pomyłki drugiego rodzaju. Ich ilość wprawia w&nbsp;przerażenie. Aby wykonane przez nas zestawienie było łatwe do odczytania, a&nbsp;jednocześnie niosło jak najwięcej informacji, będziemy chcieli uwzględnić różne sytuacje w&nbsp;jakich doszło do zabójstw. Zauważmy najpierw, że jeśli osoba przebywa na wolności, to może popełnić zabójstwo w&nbsp;czterech sytuacjach
  
 
* jest osobą niekaraną
 
* jest osobą niekaraną
 
* jest osobą karaną, która odbyła całą zasądzoną karę więzienia
 
* jest osobą karaną, która odbyła całą zasądzoną karę więzienia
* jest osobą karaną i znajduje się na warunkowym przedterminowym zwolnieniu
+
* jest osobą karaną i&nbsp;znajduje się na warunkowym przedterminowym zwolnieniu
* jest osobą karaną i znajduje się na przepustce
+
* jest osobą karaną i&nbsp;znajduje się na przepustce
  
  
Jeżeli osoba znajduje się w więzieniu, to może popełnić zabójstwo w następujących sytuacjach
+
Jeżeli osoba znajduje się w więzieniu, to może popełnić zabójstwo w&nbsp;następujących sytuacjach
  
* zabijając współwięźnia lub osobę z personelu więziennego
+
* zabijając współwięźnia lub osobę z&nbsp;personelu więziennego
* uciekając z więzienia i zabijając osoby poza więzieniem
+
* uciekając z&nbsp;więzienia i&nbsp;zabijając osoby poza więzieniem
  
  
Zauważmy, że niezależnie od wypisanych wyżej sześciu sytuacji morderca może popełnić morderstwo zlecając zabójstwo wskazanych osób. W tym przypadku zarówno morderca jak i ofiara mogą znajdować się w więzieniu lub na wolności.
+
Zauważmy, że niezależnie od wypisanych wyżej sześciu sytuacji morderca może popełnić morderstwo zlecając zabójstwo wskazanych osób. W&nbsp;tym przypadku zarówno morderca jak i&nbsp;ofiara mogą znajdować się w więzieniu lub na wolności.
  
  
Pierwszą z wypisanych wyżej sytuacji (przestępca nie był wcześniej karany) NIE oznaczymy żadnym symbolem. Pozostałym wypisanym sytuacjom przypiszemy litery od A do E. Następująca po literze cyfra oznacza ilość zabójstw popełnionych w danej sytuacji. Myślnik rozdziela różne sytuacje. Jeżeli morderstwo było morderstwem "na zlecenie" dodajemy dodatkową literę K. Dla ułatwienia przedstawimy możliwe sytuacje w tabeli.
+
Pierwszą z&nbsp;wypisanych wyżej sytuacji (przestępca nie był wcześniej karany) NIE oznaczymy żadnym symbolem. Pozostałym wypisanym sytuacjom przypiszemy litery od A do E. Następująca po literze cyfra oznacza ilość zabójstw popełnionych w danej sytuacji. Myślnik rozdziela różne sytuacje. Jeżeli morderstwo było morderstwem "na zlecenie" dodajemy dodatkową literę K. Dla ułatwienia przedstawimy możliwe sytuacje w tabeli.
  
 
Uwaga: w poniższej tabeli słowa „zabójca”, „zabił”, „zabił ponownie”, „poprzednie zabójstwo/zabójstwa” odnoszą się również do osób, które zleciły zabójstwo [ang. contract killing].
 
Uwaga: w poniższej tabeli słowa „zabójca”, „zabił”, „zabił ponownie”, „poprzednie zabójstwo/zabójstwa” odnoszą się również do osób, które zleciły zabójstwo [ang. contract killing].
Linia 62: Linia 62:
 
! Litera przed liczbą w kolumnie ''Kategoria''
 
! Litera przed liczbą w kolumnie ''Kategoria''
 
! Znaczenie przed pierwszą liczbą
 
! Znaczenie przed pierwszą liczbą
! Znaczenie przed drugą i kolejnymi liczbami
+
! Znaczenie przed drugą i&nbsp;kolejnymi liczbami
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center" | ''brak litery''
 
| style="text-align: center" | ''brak litery''
| Zabójca nie był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa lub (najczęściej) oznacza brak danych o przestępstwach i wyrokach w okresie przed popełnieniem pierwszego zabójstwa.
+
| Zabójca nie był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa lub (najczęściej) oznacza brak danych o&nbsp;przestępstwach i&nbsp;wyrokach w&nbsp;okresie przed popełnieniem pierwszego zabójstwa.
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
Linia 81: Linia 81:
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center" | D
 
| style="text-align: center" | D
| Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu<sup>(x)</sup>. Pierwsze zabójstwo popełnił w więzieniu<sup>(x)</sup>.
+
| Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i&nbsp;znajdował się w&nbsp;więzieniu<sup>(x)</sup>. Pierwsze zabójstwo popełnił w&nbsp;więzieniu<sup>(x)</sup>.
 
| Zabił ponownie w więzieniu<sup>(x)</sup>, gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
 
| Zabił ponownie w więzieniu<sup>(x)</sup>, gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center" | E
 
| style="text-align: center" | E
| Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu<sup>(x)</sup>. Pierwsze zabójstwo popełnił po ucieczce<sup>(z)</sup> z więzienia<sup>(x)</sup>.
+
| Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i&nbsp;znajdował się&nbsp;w więzieniu<sup>(x)</sup>. Pierwsze zabójstwo popełnił po ucieczce<sup>(z)</sup> z&nbsp;więzienia<sup>(x)</sup>.
| Zabił ponownie po ucieczce<sup>(z)</sup> z więzienia<sup>(x)</sup>, gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
+
| Zabił ponownie po ucieczce<sup>(z)</sup> z&nbsp;więzienia<sup>(x)</sup>, gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
 
|}
 
|}
  
  
(*) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia długi i zależny od zwolnionego więźnia okres czasu. Zatem będą to: zwolnienie w wyniku apelacji, ułaskawienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie aresztu domowego, areszt ochronny itd. [w języku angielskim: parole, conditional release, early release, conditional early release, conditional discharge, home arrest, protective custody]. Dotyczy to również zwolnień z psychiatrycznych zakładów zamkniętych.
+
(*) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z&nbsp;założenia długi i&nbsp;zależny od zwolnionego więźnia okres czasu. Zatem będą to: zwolnienie w wyniku apelacji, ułaskawienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie aresztu domowego, areszt ochronny itd. [w języku angielskim: parole, conditional release, early release, conditional early release, conditional discharge, home arrest, protective custody]. Dotyczy to również zwolnień z&nbsp;psychiatrycznych zakładów zamkniętych.
  
(**) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia krótki i niezależny od zwolnionego więźnia okres czasu, czyli również urlop [ang. pass, furlough]
+
(**) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z&nbsp;założenia krótki i&nbsp;niezależny od zwolnionego więźnia okres czasu, czyli również urlop [ang. pass, furlough]
  
(x) - Mamy na myśli wiezienie, areszt, zakład poprawczy lub zakład psychiatryczny, a w ogólności dowolne wyznaczone przez właściwe władze miejsce obowiązkowego przebywania.
+
(x) - Mamy na myśli wiezienie, areszt, zakład poprawczy lub zakład psychiatryczny, a&nbsp;w&nbsp;ogólności dowolne wyznaczone przez właściwe władze miejsce obowiązkowego przebywania.
  
(z) - Mamy tutaj na myśli wszelkie działania więźnia prowadzące do opuszczenia przez niego obszaru, w którym z polecenia właściwych władz obowiązany był przebywać.
+
(z) - Mamy tutaj na myśli wszelkie działania więźnia prowadzące do opuszczenia przez niego obszaru, w&nbsp;którym z&nbsp;polecenia właściwych władz obowiązany był przebywać.
  
  
Linia 103: Linia 103:
 
'''Przykłady oznaczeń:'''
 
'''Przykłady oznaczeń:'''
  
1-A2 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 15 lat więzienia. Zabójca wyszedł z więzienia po 15 latach (po odbyciu całej kary) i zabił kolejne dwie osoby.
+
1-A2 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 15 lat więzienia. Zabójca wyszedł z&nbsp;więzienia po 15 latach (po odbyciu całej kary) i&nbsp;zabił kolejne dwie osoby.
  
 
A2-B1 – Przestępca poprzednio karany za próbę zabójstwa. Karę odbył w całości. Po wyjściu z więzienia zamordował dwie osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. Po 10 latach uznano, że może zostać warunkowo zwolniony. Po opuszczeniu więzienia zabójca zabił kolejną osobę.
 
A2-B1 – Przestępca poprzednio karany za próbę zabójstwa. Karę odbył w całości. Po wyjściu z więzienia zamordował dwie osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. Po 10 latach uznano, że może zostać warunkowo zwolniony. Po opuszczeniu więzienia zabójca zabił kolejną osobę.
  
1-C1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. W czasie odbywania kary uzyskał przepustkę dla załatwienia spraw osobistych. Będąc na przepustce zabił kolejną osobę.
+
1-C1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. W&nbsp;czasie odbywania kary uzyskał przepustkę dla załatwienia spraw osobistych. Będąc na przepustce zabił kolejną osobę.
  
3-D1 – Zabójca zamordował trzy osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. W czasie odbywania kary zamordował współwięźnia (lub osobę z personelu więziennego).
+
3-D1 – Zabójca zamordował trzy osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. W&nbsp;czasie odbywania kary zamordował współwięźnia (lub osobę z&nbsp;personelu więziennego).
  
D1-D1 – Przestępca został skazany za gwałt i w czasie odbywania kary zamordował współwięźnia. Sąd skazał zabójcę na karę dożywotniego więzienia. Po przeniesieniu do więzienia o zwiększonych środkach bezpieczeństwa zabójca zabija kolejnego więźnia (lub osobę z personelu więziennego).
+
D1-D1 – Przestępca został skazany za gwałt i&nbsp;w&nbsp;czasie odbywania kary zamordował współwięźnia. Sąd skazał zabójcę na karę dożywotniego więzienia. Po przeniesieniu do więzienia o&nbsp;zwiększonych środkach bezpieczeństwa zabójca zabija kolejnego więźnia (lub osobę z&nbsp;personelu więziennego).
  
1-E1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 50 lat więzienia. W czasie odbywania kary uciekł z więzienia. Uciekając przed pościgiem włamał się do przypadkowego domu i zabił właściciela.
+
1-E1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 50 lat więzienia. W&nbsp;czasie odbywania kary uciekł z więzienia. Uciekając przed pościgiem włamał się do przypadkowego domu i&nbsp;zabił właściciela.
  
K1-DK3 – Zabójca wydał polecenia zamordowania jednej osoby. Sąd skazał go za zlecenia zabójstwa na 60 lat więzienia. Będąc w więzieniu zabójca zlecił pozostającym na wolności wspólnikom zamordowanie trzech świadków i osoby te zostały zamordowane.
+
K1-DK3 – Zabójca wydał polecenia zamordowania jednej osoby. Sąd skazał go za zlecenia zabójstwa na 60 lat więzienia. Będąc w więzieniu zabójca zlecił pozostającym na wolności wspólnikom zamordowanie trzech świadków i&nbsp;osoby te zostały zamordowane.
  
  
Linia 121: Linia 121:
  
  
Korzystając głównie z danych dostępnych na stronie http://murderpedia.org sporządziłem zamieszczoną niżej tabelę. W kolumnie '''''Rok''''' podajemy rok pierwszego zabójstwa. W kolumnie '''''Informacje''''' podajemy informacje o kolejnych zabójstwach (tylko w przypadku Polski) i linki do stron internetowych, gdzie znajduje się dokładniejszy opis każdego przypadku. Czytelnik powinien pamiętać, że każda liczba w kolumnie '''''Kategoria''''' (poza pierwszą liczbą) oznacza niewinne ofiary pomyłki sądowej. Ilość tych ofiar przeraża – taka jest prawdziwa cena jaką społeczeństwo płaci za łagodne wyroki, wygodne cele i fikcję resocjalizacji.
+
Korzystając głównie z danych dostępnych na stronie http://murderpedia.org sporządziłem zamieszczoną niżej tabelę. W&nbsp;kolumnie '''''Rok''''' podajemy rok pierwszego zabójstwa. W&nbsp;kolumnie '''''Informacje''''' podajemy informacje o&nbsp;kolejnych zabójstwach (tylko w przypadku Polski) i&nbsp;linki do stron internetowych, gdzie znajduje się dokładniejszy opis każdego przypadku. Czytelnik powinien pamiętać, że każda liczba w kolumnie '''''Kategoria''''' (poza pierwszą liczbą) oznacza niewinne ofiary pomyłki sądowej. Ilość tych ofiar przeraża – taka jest prawdziwa cena jaką społeczeństwo płaci za łagodne wyroki, wygodne cele i&nbsp;fikcję resocjalizacji.
  
{| class="wikitable sortable"  style="text-align: left; margin: 1em auto 1em auto;"
+
{| class="wikitable sortable plainlinks"  style="font-size: 90%; text-align: left; margin: 1em auto 1em auto;"
 
! data-sort-type="text" | Zabójca
 
! data-sort-type="text" | Zabójca
 
! data-sort-type="text" | Kategoria
 
! data-sort-type="text" | Kategoria
Linia 129: Linia 129:
 
! data-sort-type="number" | Rok
 
! data-sort-type="number" | Rok
 
! class="unsortable" | Informacje
 
! class="unsortable" | Informacje
 +
|-
 +
| B. Henryk
 +
| style="text-align: center" | 1-A1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | ?
 +
| [http://plus.pomorska.pl/wiadomosci-z-regionu/a/zabil-posiedzial-po-siekierezadzie-umrze-w-celi-wideo,12158010 LINK1], [http://www.expressbydgoski.pl/aktualnosci/a/oskarzenie-za-oskarzeniem-od-kierowcy-po-zabojce-z-siekiera,12062536/2/ LINK2], [https://bydgoszcz.tvp.pl/32706433/zabil-po-raz-drugi-ma-proces LINK3], [http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,35590,21926000,siedzial-12-lat-za-zabojstwo-wyszedl-wzial-siekiere-i-zabil.html LINK4], Bydgoszcz, 19.11.2016
 
|-
 
|-
 
| B. Jerzy
 
| B. Jerzy
Linia 141: Linia 147:
 
| style="text-align: center" | 1994
 
| style="text-align: center" | 1994
 
| [http://www.rp.pl/artykul/1076509.html?print=tak&p=0 LINK1],  [http://www.zw.com.pl/artykul/664446.html LINK2], Warszawa, 2010
 
| [http://www.rp.pl/artykul/1076509.html?print=tak&p=0 LINK1],  [http://www.zw.com.pl/artykul/664446.html LINK2], Warszawa, 2010
 +
|-
 +
| B. Sławomir
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 2009
 +
| [https://radiogdansk.pl/index.php/wiadomosci/item/40497-prokuratura-w-slupsku-przejmuje-sledztwo-ws-zabojstwa-w-wiezieniu-jest-data-przesluchania.html LINK1], [http://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/a/smierc-w-zakladzie-karnym-w-czarnem-zarzut-zabojstwa-dla-wieznia,9890289/ LINK2], [https://gp24.pl/kolejne-25-lat-wiezienia-dla-juz-skazanego-na-dozywocie/ar/13889225 LINK3], Czarne, 11.04.2016
 
|-
 
|-
 
| B. Tadeusz
 
| B. Tadeusz
Linia 153: Linia 165:
 
| style="text-align: center" | 1990
 
| style="text-align: center" | 1990
 
| [http://raciborz.naszemiasto.pl/artykul/pierwsze-dozywocie-w-raciborzu,1612173,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://www.fakt.pl/kryminalista-z-zawieszonym-dozywociem-znow-zabil-i-dostal-dozywocie,artykuly,421273,1.html LINK2], Racibórz, 13.10.2010
 
| [http://raciborz.naszemiasto.pl/artykul/pierwsze-dozywocie-w-raciborzu,1612173,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://www.fakt.pl/kryminalista-z-zawieszonym-dozywociem-znow-zabil-i-dostal-dozywocie,artykuly,421273,1.html LINK2], Racibórz, 13.10.2010
 +
|-
 +
| C. Marian
 +
| style="text-align: center" | 1-A1(?)
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | ?
 +
| [http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/seryjny-morderca-w-zielonej-gorze-policjanci-poszukuja-cial/n0ycs LINK1],  [http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,16930543,Mroczna_seria_zabojstw__Ilu_ludzi_zabil_bezdomny_.html LINK2], [http://www.fakt.pl/wydarzenia/francuz-seryjny-morderca-z-zielonej-gory-przed-sadem,artykuly,509027.html LINK3], Zielona Góra, 2008
 
|-
 
|-
 
| C. Mirosław
 
| C. Mirosław
Linia 159: Linia 177:
 
| style="text-align: center" | 1990?
 
| style="text-align: center" | 1990?
 
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/326718,krakow-dozywocie-dla-zabojcy-mieszkanki-wadowic,id,t.html LINK1],  [http://www.krakow.po.gov.pl/akt-oskar%C5%BCenia-p-ko-miros%C5%82awowi-c.html LINK2], Wadowice, 21.12.2006
 
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/326718,krakow-dozywocie-dla-zabojcy-mieszkanki-wadowic,id,t.html LINK1],  [http://www.krakow.po.gov.pl/akt-oskar%C5%BCenia-p-ko-miros%C5%82awowi-c.html LINK2], Wadowice, 21.12.2006
 +
|-
 +
| C. Piotr
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 2010
 +
| [http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/cypis-przed-lubelskim-sadem-smiertelnie-pobil-kolege-bo-smierdzial,11552896/ LINK1], [http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/chyba-dyzio-zdechl-ale-jeszcze-oddycha-zmasakrowal-kolege-i-poszedl-do-baru,n,1000193837.html LINK2], [http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/lublin-oskarzony-o-zabojstwo-ma-problemy-z-pamiecia,11822295/ LINK3], Lublin, 20.06.2016
 
|-
 
|-
 
| Ch. Stanisław
 
| Ch. Stanisław
Linia 170: Linia 194:
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | 1971
 
| style="text-align: center" | 1971
| [http://www.polskatimes.pl/artykul/531351,wyrok-za-zbrodnie-z-1983-roku-zabojca-z-radomii-skazany-na-25-lat,id,t.html LINK1],  [http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/61306,Jest-akt-oskarzenia-w-sprawie-zabojstwa-sprzed-27-lat.html LINK2], [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Zgwalcil-i-zabil-17-latke-skazali-go-po-30-latach,wid,14335071,wiadomosc.html?ticaid=614c3d LINK3], Radomia, 24.05.1983
+
| [http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=3&ida=5424 LINK1],  [http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/61306,Jest-akt-oskarzenia-w-sprawie-zabojstwa-sprzed-27-lat.html LINK2], [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Zgwalcil-i-zabil-17-latke-skazali-go-po-30-latach,wid,14335071,wiadomosc.html?ticaid=614c3d LINK3], Radomia, 24.05.1983
 
|-
 
|-
| G. Sebastian
+
| D. Jakub
| style="text-align: center" | 1-A1(?)
+
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | ?
+
| style="text-align: center" | 2005
| [http://www.tvn24.pl/lodz,69/zabil-staruszke-ktora-chciala-mu-pomoc-mialem-ochote-na-piwo,588439.html LINK1], [http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19075147,zabojstwo-w-centrum-lodzi-zabil-i-poszedl-na-piwo.html?disableRedirects=true LINK2], Łódź, 19.10.2015
+
| [http://www.bielsko.info/15687-zabilem-szatana-na-osiedlu-zlote-lany-mezczyzna-zabil-wlasna-matke-bielsko-biala LINK1], [http://www.bielsko.info/15732-zabilem-szatana-to-nie-pierwsza-zbrodnia-35-letniego-bielszczanina-bielsko-biala LINK2], [https://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/zabilem-szatana-to-juz-druga-ofiara-jakuba-d/36778 LINK3], [http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35055,23352516,chory-psychicznie-mezczyzna-zabil-ponownie-czyja-to-wina.html LINK4], Bielsko-Biała, 14.02.2018
 
|-
 
|-
| G. Tadeusz
+
| F. Jerzy
| style="text-align: center" | 1-A1
+
| style="text-align: center" | 1-E1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1999
+
| style="text-align: center" | 1985
| [http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/4161-czekali-az-zamorduje-kafelek.html LINK1], [http://olsztyn.wm.pl/242503,Znamy-kulisy-zabojstwa-kobiety-przy-ul-11-Listopada-w-Olsztynie.html LINK2], Olsztyn, 23.01.2015
+
| [http://player.pl/programy-online/cela-nr-odcinki,1001/odcinek-30,jerzy-falc,S00E30,16024.html LINK], ?, 1996
 
|-
 
|-
| J. Zbigniew
+
| G. Krzysztof
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 200?
| [http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090927/KRYMINAL/778776977 LINK1], [http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,2916487.html LINK2], Opole, 09.02.2004
+
| [http://www.nowosci.com.pl/aktualnosci/a/prokuratura-bezdomnego-skatowali-ojciec-z-synem,12064988/ LINK1], [http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,22191298,wyrok-za-smiertelne-pobicie-10-lat-dla-ojca-6-dla-syna.html?disableRedirects=true LINK2], [http://kujawsko-pomorskie.onet.pl/torun-ojciec-i-syn-z-wyrokami-wiezienia-za-smiertelne-pobicie-bezdomnego/y13s0xc LINK3], Grudziądz, 22.06.2016
 
|-
 
|-
| K. Jan
+
| G. Mariusz
| style="text-align: center" | 1-A1
+
| style="text-align: center" | 1-A?1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | ?
 
| style="text-align: center" | ?
| [http://www.policja.waw.pl/portal/pl/1/21811/Pchnal_nozem_podczas_sasiedzkiej_klotni.html LINK1], [http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/zabil-sasiada-bo-ten-chcial-go-uciszyc/ex69m LINK2], Warszawa, listopad 2012
+
| [http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/zabojstwo-61-latka-w-pruszkowie-policja-zatrzymala-podejrzanych/7xrenm1 LINK1], [https://warszawa.onet.pl/brutalne-zabojstwo-w-pruszkowie-policja-zlapala-sprawcow/yqvre71 LINK2], [https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,morderstwo-61-latka-w-pruszkowie-policja-zatrzymala-dwie-osoby,228004.html LINK3], [http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/kradziez-tortury-i-morderstwo-zapadl-wyrok-w-sprawie,4798577,artgal,t,id,tm.html LINK4], Pruszków, 16.03.2017
 
|-
 
|-
| K. Janusz
+
| G. Roman
| style="text-align: center" | 1-B1?
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1992?
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://www.policja.waw.pl/portal/pl/1/8281/Zabil_kolege_bo_ten_go_denerwowal.html LINK1], [http://www.zw.com.pl/artykul/489573_Zabil__bo_kolega_zmienil_stacje.html LINK2], Warszawa, 25.06.2010
+
| [http://plus.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/a/slaski-alfabet-zbrodni-p-jak-partyjka-z-bestia,3815051 LINK], Tarnowskie Góry, 02.07.2001
 
|-
 
|-
| K. Piotr
+
| G. Sebastian
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-A?1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1993
+
| style="text-align: center" | ?
| [http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,12-lat-wiezienia-za-smiertelne-pobicie,wid,8074680,wiadomosc.html LINK1], [http://archiwum.rp.pl/artykul/531197-Zabil-bezdomnego.html LINK2], Kalisz, 14.02.2005
+
| [http://www.tvn24.pl/lodz,69/zabil-staruszke-ktora-chciala-mu-pomoc-mialem-ochote-na-piwo,588439.html LINK1], [http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19075147,zabojstwo-w-centrum-lodzi-zabil-i-poszedl-na-piwo.html?disableRedirects=true LINK2], Łódź, 19.10.2015
 
|-
 
|-
| K. Zbigniew
+
| G. Tadeusz
 
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 2000
+
| style="text-align: center" | 1999
| [http://zgorzelec.naszemiasto.pl/artykul/zgorzelec-zyje-zeby-zabijac,970947,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://www.zinfo.pl/artykuly/5567 LINK2], Zgorzelec, 31.01.2011
+
| [http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/4161-czekali-az-zamorduje-kafelek.html LINK1],  [http://olsztyn.wm.pl/242503,Znamy-kulisy-zabojstwa-kobiety-przy-ul-11-Listopada-w-Olsztynie.html LINK2], Olsztyn, 23.01.2015
 
|-
 
|-
| L. Sebastian
+
| J. Zbigniew
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | ?
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://wiadomosci.onet.pl/kujawsko-pomorskie/bydgoszcz-wiezienny-zabojca-dostal-dozywocie/5h50r LINK], Potulice, 18.10.2007
+
| [http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090927/KRYMINAL/778776977 LINK1],  [http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,2916487.html LINK2], Opole, 09.02.2004
 
|-
 
|-
| Ł. Artur
+
| K. Artur
| style="text-align: center" | 1-A2
+
| style="text-align: center" | 1-C2
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1991
+
| style="text-align: center" | 2004
| [http://tustolica.pl/zabojca-z-bielan-wczesniej-zabil-sasiada-i-napadl-na-taksowkarza_60552 LINK1], [http://www.fakt.pl/Wielokrotnie-karany-Artur-l-w-weekend-zamordowal-swoja-byla-konkubine-i-jej-synka,artykuly,148573,1.html LINK2], Warszawa, 11.03.2012
+
| [https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/podwojne-zabojstwo-w-warszawie/rqe5c78 LINK1], [https://www.se.pl/wiadomosci/lokalne/warszawa/byl-skazany-za-zabojstwo-narzeczonej-wyszedl-na-przepustke-zabil-kolejna-aa-zytM-ADkG-pbkk.html LINK2], Warszawa, 08.09.2018
 
|-
 
|-
| M. Antoni Krzysztof
+
| K. Cezary
| style="text-align: center" | 1-C1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B3
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1990
+
| style="text-align: center" | 199?
| [http://www.zyciesiedleckie.pl/zyciowe-sprawy/2454-z-zyciorysu-zabojcy LINK1], [http://www.se.pl/wiadomosci/polska/dobre-antoni-m-zabil-dziewyczne-bo-go-zdradzaa_253223.html LINK2], Kosów Lacki, 08.05.1991
+
| [http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,napadal-i-bil-trzy-starsze-kobiety-zmarly-skazany-za-rozboje-nie-zabojstwa,187852.html LINK1], [http://www.tvp.info/15223146/malzenstwo-polowalo-na-starsze-kobiety-trzy-ofiary-zmarly LINK2], [http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19309962,skazany-za-brutalne-napady-dlaczego-nie-za-zabojstwo.html?disableRedirects=true LINK3], [http://wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Prokuratura-chce-20-i-15-lat-wiezienia-za-napady-na-starsze-kobiety-00015038 LINK4], Warszawa, 28.08.2012,&nbsp;04.10.2012,&nbsp;11.01.2013
|- style="background-color: #FFC0CB"
+
|-
| M. Elżbieta
+
| K. Jan
| style="text-align: center" | 1-C1
+
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 2003
+
| style="text-align: center" | ?
| [http://wiadomosci.onet.pl/na-tropie/dusicielka-z-tarnowa/v4xw5 LINK1],  [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/223222,sad-dusicielka-z-tarnowa-skazana-na-dozywocie,id,t.html LINK2], Tarnów, marzec 2006
+
| [http://www.policja.waw.pl/portal/pl/1/21811/Pchnal_nozem_podczas_sasiedzkiej_klotni.html LINK1],  [http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/zabil-sasiada-bo-ten-chcial-go-uciszyc/ex69m LINK2], Warszawa, listopad 2012
 
|-
 
|-
| N. Mariusz
+
| K. Janusz
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B?1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1993
+
| style="text-align: center" | 1992?
| [http://lubin.naszemiasto.pl/artykul/zabojca-z-prusic-zostal-aresztowany,971325,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://zlotoryja.naszemiasto.pl/artykul/mord-w-prusicach-pod-zlotoryja-od-ciosow-siekiera-zginal,968959,art,t,id,tm.html LINK2], Prusice, 24.06.2011
+
| [http://www.policja.waw.pl/portal/pl/1/8281/Zabil_kolege_bo_ten_go_denerwowal.html LINK1],  [http://www.zw.com.pl/artykul/489573_Zabil__bo_kolega_zmienil_stacje.html LINK2], Warszawa, 25.06.2010
 
|-
 
|-
| P. Damian
+
| K. Krzysztof
| style="text-align: center" | 1-C1
+
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 2000
+
| style="text-align: center" | 201?
| [http://wiadomosci.wp.pl/kat,35116,title,Sprawca-glosnego-mordu-na-dziecku-oskarzony-o-kolejne-zabojstwo,wid,8349444,wiadomosc.html?ticaid=114f0a&_ticrsn=3 LINK1], [http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,1001801,20000119RP-DGW,Ukarac_czy_leczyc,.html LINK2], Chocianów, 22.12.2005
+
| [http://tustolica.pl/skatowal-kobiete-byl-juz-skazany-za-zabojstwo_77917 LINK1], [http://www.targowek.info/2018/09/zabojstwo-w-bloku-na-wysockiego/ LINK2], [https://www.se.pl/wiadomosci/lokalne/warszawa/awantura-na-brodnie-nie-zyje-kobieta-aa-AxG3-mAMk-z3Vt.html LINK3], Warszawa, 13.09.2018
 
|-
 
|-
| P. Grzegorz
+
| K. Marcin
| style="text-align: center" | 1-B1(?)
+
| style="text-align: center" | 1-A?1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1983?
+
| style="text-align: center" | ?
| [http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080225/AKTUALNOSCI/986595194 LINK1], [http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4398564.html LINK2], Toruń, 18.08.2007
+
| [https://gazetakrakowska.pl/brutalne-zabojstwo-w-centrum-krakowa-glowny-oskarzony-z-wyrokiem-11-lat-wiezienia/ar/c1-15016108 LINK1], [https://krakow.naszemiasto.pl/poturbowali-50-latka-pozniej-podpalili-jego-cialo/ar/c16-7737361 LINK2], Kraków, 11.08.2018
 
|-
 
|-
| PLUTA Józef
+
| K. Piotr
| style="text-align: center" | 1-E6
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1993
| [http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/mroczny-poznan-seryjny-morderca-jozef-pluta-bestia-ktora,1968834,art,t,id,tm.html LINK1], Pąchy, 10.09.1979, Suchy Las, 20.10.1979
+
| [http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,12-lat-wiezienia-za-smiertelne-pobicie,wid,8074680,wiadomosc.html LINK1], [http://archiwum.rp.pl/artykul/531197-Zabil-bezdomnego.html LINK2], Kalisz, 14.02.2005
 
|-
 
|-
| PŁOCINIAK Grzegorz
+
| K. Zbigniew
| style="text-align: center" | 1-C2
+
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1980
+
| style="text-align: center" | 2000
| [http://www.fakt.pl/gwalciciele-i-mordercy-wychodza-na-wolnosc,artykuly,440063,1.html LINK1],  [http://archiwum.rp.pl/artykul/92254-Morderca-ocalil-glowe.html LINK2], Olsztyn, 05.08.1992
+
| [http://zgorzelec.naszemiasto.pl/artykul/zgorzelec-zyje-zeby-zabijac,970947,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://www.zinfo.pl/artykuly/5567 LINK2], Zgorzelec, 31.01.2011
 
|-
 
|-
| POKŁADEK Jerzy
+
| KUKUŁA, Henryk
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-D1-B2
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | 1980
 
| style="text-align: center" | 1980
| [http://wyborcza.pl/1,75248,898349.html LINK1], [http://wroclaw.naszemiasto.pl/archiwum/zabil-juz-dwa-razy,245953,art,t,id,tm.html LINK2], [http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;karna,ik,v,kk,93,03,5621,orzeczenie.html LINK3], w Ł., 29.04.2000
+
| [http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/henryk-kukula-monstrum-z-chorzowa-wyjdzie-na-wolnosc/f0rwbyj LINK1], [http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/henryk-kukula-monstrum-z-chorzowa-pedofil-ktory-mordowal-dzieci/ty7qzxe LINK2], [http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/henryk-kukula-fakt24-wytropil-monstrum-z-chorzowa-ministerstwo-sprawiedliwosci/n9gfqnt LINK3], Krupski Młyn, 10.01.1984, Ruda Śląska, 28.07.1990
 
|-
 
|-
| R. Czesław
+
| L. Sebastian
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | ?
| [http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poczet-zwyrodnialcow-sejm-zajmie-sie-ustawa-o-zaburzonych-przestepcach,340526.html LINK], w Ż., 15.07.1988
+
| [http://wiadomosci.onet.pl/kujawsko-pomorskie/bydgoszcz-wiezienny-zabojca-dostal-dozywocie/5h50r LINK], Potulice, 18.10.2007
 
|-
 
|-
| Rz. Dariusz
+
| LESZUK, Krystian
| style="text-align: center" | 1-A1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | 1997
 
| style="text-align: center" | 1997
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/372098,andrychow-zlecila-zasztyletowanie-meza-uslyszala-wyrok,id,t.html LINK1], [http://www.se.pl/wiadomosci/polska/kobieta-potwor-zlecia-kochankowi-zabojstwo-meza_139239.html LINK2], Andrychów, 22.05.2009
+
| [http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/a/zabojstwo-jaroslawa-rudnickiego-trafi-do-wiezienia-na-wiecej-niz-12-lat,12291344/ LINK1], [https://bialystok.onet.pl/bialystok-proces-oskarzonego-o-zabojstwo-bylego-wiceprezesa-jagiellonii/xxtydeq LINK2], [http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/a/jaroslaw-rudnicki-nie-zyje-krystian-leszuk-oskarzony-o-zabojstwo-akcjonariusza-jagiellonii,12557468/ LINK3], [http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krystian-leszuk-zamordowal-akcjonariusza-jagiellonii-bialystok/vj3kn66 LINK4], Dobrzyniewo Duże, 19.02.2017
 
|-
 
|-
| S. Henryk
+
| Ł. Artur
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-A2
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 198?
+
| style="text-align: center" | 1991
| [http://www.karasmierci.info.pl/swarzedz101995.htm LINK1], [http://poznan.naszemiasto.pl/archiwum/dozywocie-za-zabojstwo,500172,art,t,id,tm.html LINK2], Swarzędz, 29.10.1995
+
| [http://tustolica.pl/zabojca-z-bielan-wczesniej-zabil-sasiada-i-napadl-na-taksowkarza_60552 LINK1], [http://www.fakt.pl/Wielokrotnie-karany-Artur-l-w-weekend-zamordowal-swoja-byla-konkubine-i-jej-synka,artykuly,148573,1.html LINK2], Warszawa, 11.03.2012
 
|-
 
|-
| S. Henryk
+
| M. Antoni Krzysztof
| style="text-align: center" | 1-A1
+
| style="text-align: center" | 1-C1-B1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 1990
 +
| [http://www.se.pl/wiadomosci/polska/dobre-antoni-m-zabil-dziewyczne-bo-go-zdradzaa_253223.html LINK], Kosów Lacki, 08.05.1991
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| M. Elżbieta
 +
| style="text-align: center" | 1-C1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 2000
+
| style="text-align: center" | 2003
| [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Rozplatal-siekiera-sasiada-na-pol-bo-flirtowal-z-jego-zona,wid,13600203,wiadomosc.html LINK1], [http://www.fakt.pl/Rozplatal-siekiera-sasiada-na-pol-bo-,artykuly,109105,1.html LINK2], Strzelce Wielkie, 09.07.2011
+
| [http://wiadomosci.onet.pl/na-tropie/dusicielka-z-tarnowa/v4xw5 LINK1], [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/223222,sad-dusicielka-z-tarnowa-skazana-na-dozywocie,id,t.html LINK2], Tarnów, marzec 2006
 
|-
 
|-
| S. Michał
+
| M. Krzysztof
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-A?1-B1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 199?
 +
| [http://www.mmszczecin.pl/artykul/niewinna-ofiara-prowokacji-czy-seryjny-zabojca-kici,2743744,art,t,id,tm.html LINK1], [http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/art/4982352,jako-nastolatek-zabil-ojca-siekiera-pozniej-dwie-kobiety-kici-wyjdzie-za-50-lat-lub-wcale,id,t.html LINK2], [http://www.gs24.pl/wiadomosci/region/art/5529146,skazany-za-zabojstwo-kochanki-kici-zapewnia-ze-nie-zabil,id,t.html LINK3], [https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/zabil-dwie-kobiety-dostal-dozywocie/hx2vjdz LINK4], Lipiany, listopad 2009, listopad 2011
 +
|-
 +
| M. Krzysztof
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 2011
+
| style="text-align: center" | 1999
| [http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zabil-wspolwieznia-czekajac-na-proces-o-zabojstwo,194385.html LINK1], [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,To-juz-pewne-potrojny-morderca-zgnije-w-wiezieniu,wid,15967288,wiadomosc.html LINK2], Toruń, 30.07.2011
+
| [http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,168537.html LINK1], [http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,8369816,Przyznal_sie__ze_zabil_matke.html LINK2], [http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/414042,poznanski-sad-zabil-babcie-zabil-matke-po-dopalaczach,id,t.html LINK3], [http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/748036,Zabil-matke-po-dopalaczach-Dostal-dozywocie LINK4], Poznań, 10.09.2010
 
|-
 
|-
| SOBIERAJ Henryk
+
| M. Marcin
| style="text-align: center" | C1-E1
+
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 2003
| [http://ttv.pl/henryk-sobieraj,58647,n.html LINK1],  [http://player.pl/programy-online/cela-nr-odcinki,1001/odcinek-23,henryk-sobieraj,S00E23,15213.html LINK2], Ełk, 1996
+
| [https://www.se.pl/wiadomosci/polska/zabil-brata-bo-puscil-oko-do-jego-dziewczyny-aa-XpoC-HfYQ-MbmP.html LINK], Czemierniki, 13.12.2018
 
|-
 
|-
| STELTER Ryszard
+
| M. Marian
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 199?
| [http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poczet-zwyrodnialcow-sejm-zajmie-sie-ustawa-o-zaburzonych-przestepcach,340526.html LINK1], [http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,951266,19991110RP-DGW_D,STOJE_POD_KLAPA_I_CZEKAM,.html LINK2], Rawicz, 27.01.1992
+
| [https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/wroclaw-nozownik-zabil-romana-bo-podejrzewal-go-o-gwalt-na-magdzie/lnxgl9c LINK1], [https://wroclaw.tvp.pl/44316639/proces-recydywisty-znow-zabil-po-odsiadce-za-zabojstwo LINK2], [https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25290278,wyrok-za-zabojstwo-zbrodnia-tak-brutalna-ze-sad-zgodzil-sie.html LINK3], Wrocław, 18.10.2018
 
|-
 
|-
| Ś. Józef
+
| MUCHA, Stanisław
 
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1987
+
| style="text-align: center" | 1998
| [http://www.tvn24.pl/lodz,69/kara-smierci-amnestia-i-kolejne-zabojstwo-horror-w-kutnie,476019.html LINK1], [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Wyszedl-z-wiezienia-i-znow-zabil-ukochana,wid,16094501,wiadomosc.html LINK2], Kutno, 16.10.2013
+
| [http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz-dozywocie-dla-mordercy-dwoch-osob/mlf3lw6 LINK1], [http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/227408,ochroniarz-z-lodzi-zabijal-z-zimna-krwia-dostal-dozywocie,id,t.html LINK2], [http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/dozywocie-dla-mordercy,333638,art,t,id,tm.html LINK3], Głuszyca, 01.03.2006
 
|-
 
|-
| T. Mirosław
+
| MUSIATOWICZ, Grzegorz
| style="text-align: center" | 1-A1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 2002?
| [http://www.fakt.pl/Zgwalcil-i-udusil-Jadzie-Nowe-fakty-,artykuly,101330,1.html LINK1], [http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-kk-293-11/ LINK2], Parczew, 13.04.2004
+
| [https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/dozywotniacy-grzegorz-musiatowicz-z-zabrza-opowiada-o-zbrodni/c3b5s4b LINK1], [https://www.youtube.com/watch?v=MxauM_oZzGs LINK2], [https://www.gliwice.po.gov.pl/rzecznik-prasowy1/234-akt-oskarzenia-przeciwko-sprawcom-dwoch-zabojstw-oraz-dokonania-szeregu-rozbojow-na-terenie-zabrza-i-gliwic LINK3], [http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,19101180,zabrze-dozywocie-i-15-lat-wiezienia-za-zabojstwo-bezdomnych.html?disableRedirects=true LINK4], [https://www.tvn24.pl/katowice,51/akt-oskarzenia-ws-zabojstwa-dwoch-bezdomnych,516031.html LINK5], Zabrze, 12.01.2014, 06.03.2014
 
|-
 
|-
| U. Andrzej
+
| N. Mariusz
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | ?
+
| style="text-align: center" | 1993
| [http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/10454,Kryminalni-rozwiklali-sprawe-zabojstwa.html LINK1], [http://www.bielany.waw.pl/page/index.php?str=124&id=282 LINK2], Warszawa, listopad 2007
+
| [http://lubin.naszemiasto.pl/artykul/zabojca-z-prusic-zostal-aresztowany,971325,art,t,id,tm.html LINK1],  [http://zlotoryja.naszemiasto.pl/artykul/mord-w-prusicach-pod-zlotoryja-od-ciosow-siekiera-zginal,968959,art,t,id,tm.html LINK2], Prusice, 24.06.2011
 +
|-
 +
| P. Damian
 +
| style="text-align: center" | 1-C1
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 2000
 +
| [http://wiadomosci.wp.pl/kat,35116,title,Sprawca-glosnego-mordu-na-dziecku-oskarzony-o-kolejne-zabojstwo,wid,8349444,wiadomosc.html?ticaid=114f0a&_ticrsn=3 LINK1], [http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,1001801,20000119RP-DGW,Ukarac_czy_leczyc,.html LINK2], Chocianów, 22.12.2005
 
|-
 
|-
| W. Rafał
+
| P. Grzegorz
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B?1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1997
+
| style="text-align: center" | 1983?
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3852397,krakow-rafal-w-odsiedzial-wyrok-za-zabojstwo-teraz-znowu-zabil,id,t.html LINK1], [http://www.krakow.po.gov.pl/oskar%C5%BCony-zab%C3%B3jstwo.html LINK2], Kraków, 22.08.2014
+
| [http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080225/AKTUALNOSCI/986595194 LINK1], [http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4398564.html LINK2], Toruń, 18.08.2007
 
|-
 
|-
| Z. Krzysztof
+
| P. Łukasz
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 2010
| [http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/85156,Dozywotnio-skazany-za-zabojstwo.html LINK1], [http://m.szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,106520,13359896,Trudna_sprawa_Carlosa__Sad_musi_odbyc_dluga_narade.html LINK2], Resko, 02.11.2010
+
| [http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/lublin-pobil-na-smierc-czeka-na-prawomocny-wyrok-za-pomoc-w-innym-zabojstwie,9801914/ LINK1], [http://www.fakt.pl/polska/smiertelne-pobicie-w-lublinie-sprawcy-aresztowani,artykuly,621484.html LINK2], Lublin, 21.03.2016
 
|-
 
|-
| N. N2
+
| PLUTA, Józef
| style="text-align: center" | 1-B1(?)
+
| style="text-align: center" | 1-E6
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 199?
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://www.rmf24.pl/fakty/news-po-odsiedzeniu-wyroku-za-zabojstwo-zamordowal-kolejna-osobe,nId,274276# LINK1], [http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/248237,wstrzasajaca-zbrodnia-w-bytomiu,id,t.html?cookie=1 LINK2], Bytom, 23.04.2010
+
| [http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/mroczny-poznan-seryjny-morderca-jozef-pluta-bestia-ktora,1968834,art,t,id,tm.html LINK1], Pąchy, 10.09.1979, Suchy Las, 20.10.1979
 
|-
 
|-
| N. N3
+
| PŁOCINIAK, Grzegorz
| style="text-align: center" | 1-A1(?)
+
| style="text-align: center" | 1-C2
 
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | ?
+
| style="text-align: center" | 1980
| [http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/seryjny-morderca-w-zielonej-gorze-policjanci-poszukuja-cial/n0ycs LINK1],  [http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,16930543,Mroczna_seria_zabojstw__Ilu_ludzi_zabil_bezdomny_.html LINK2]
+
| [http://www.fakt.pl/gwalciciele-i-mordercy-wychodza-na-wolnosc,artykuly,440063,1.html LINK1],  [http://archiwum.rp.pl/artykul/92254-Morderca-ocalil-glowe.html LINK2], Olsztyn, 05.08.1992
|-
 
| ABBOTT, Jack Henry
 
| style="text-align: center" | D1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1965
 
| [http://murderpedia.org/male.A/a/abbott-jack-henry.htm LINK]
 
 
|-
 
|-
| ALLEN, Clarence Ray
+
| POKŁADEK, Jerzy
| style="text-align: center" | K1-DK3
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1974
 
| [http://murderpedia.org/male.A/a1/allen-clarence.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Clarence_Ray_Allen LINK2]
 
|-
 
| ALLEN, Howard Arthur
 
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1974
 
| [http://murderpedia.org/male.A/a/allen-howard-arthur.htm LINK]
 
|- style="background-color: #FFC0CB"
 
| ALLEN, Wanda Jean
 
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1980
| [http://murderpedia.org/female.A/a/allen-wanda-jean.htm LINK]
+
| [http://wyborcza.pl/1,75248,898349.html LINK1],  [http://wroclaw.naszemiasto.pl/archiwum/zabil-juz-dwa-razy,245953,art,t,id,tm.html LINK2],  [http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;karna,ik,v,kk,93,03,5621,orzeczenie.html LINK3], w Ł., 29.04.2000
 
|-
 
|-
| ARNOLD, Jermarr Carlos
+
| R. Czesław
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B3
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
 
| style="text-align: center" | 1983
 
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.A/a1/arnold-jermarr.htm LINK1], [http://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/arnoldjermarr.jpg LINK2]
+
| [http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poczet-zwyrodnialcow-sejm-zajmie-sie-ustawa-o-zaburzonych-przestepcach,340526.html LINK], w Ż., 15.07.1988
 
|-
 
|-
| ARTHUR, Thomas Douglas
+
| R. Krzysztof
| style="text-align: center" | 1-E1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1977
 
| [http://law.justia.com/cases/alabama/supreme-court/1985/472-so-2d-665-1.html LINK1], [http://www.al.com/news/index.ssf/2015/01/tommy_arthur_scheduled_to_die.html LINK2], [http://theforgivenessfoundation.org/index.php/scheduled-executions/40-news/general/2697-thomas-arthur-of-alabama-given-execution-date-of-february-19-2015 LINK3], [https://en.wikipedia.org/wiki/Work_release LINK4]
 
|-
 
| ATKINS, Joseph Ernest
 
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1969
 
| [http://murderpedia.org/male.A/a1/atkins-joseph-ernest.htm LINK]
 
|-
 
| AVERHART, Rufus Lee
 
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1972
+
| style="text-align: center" | 2000?
| [http://murderpedia.org/male.A/a/averhart-rufus.htm LINK]
+
| [http://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/a/dozywocie-za-okrutne-morderstwo-sad-tego-czlowieka-trzeba-izolowac-na-zawsze,9465557/ LINK1], [http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/psie-pole/a/dozywocie-za-okrutne-morderstwo-sad-tego-czlowieka-trzeba-izolowac-na-zawsze,9465557/ LINK2], [http://wroclaw.eska.pl/komunikacja/dozywocie-i-25-lat-wiezienia-sa-wyroki-za-brutalna-zbrodnie-na-zakrzowie-audio/124413 LINK3], Wrocław, 07.11.2014
 
|-
 
|-
| BARTON Corey R.
+
| R. Zenon
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-A1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 2000
| [http://articles.courant.com/1999-01-08/news/9901080259_1_sentence-death-penalty-strangulation LINK1], [http://www.pomc.com/repeat.html LINK2]
+
| [http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/art/9382609,zarzut-zabojstwa-cios-to-byl-glupi-odruch,id,t.html LINK1], [http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,1354696,20010220PO-DLO,Tak_sie_przytulil,.html LINK2], Wałcz, 18.04.2015
 
|-
 
|-
| BAXENDALE, David
+
| Rz. Dariusz
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-A1
| style="text-align: center" | Hiszpania/UK
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 2001
+
| style="text-align: center" | 1997
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-surrey-12777397 LINK1], [http://www.getsurrey.co.uk/news/surrey-news/david-baxendale-loses-appeal-over-7222973 LINK2]
+
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/372098,andrychow-zlecila-zasztyletowanie-meza-uslyszala-wyrok,id,t.html LINK1], [http://www.se.pl/wiadomosci/polska/kobieta-potwor-zlecia-kochankowi-zabojstwo-meza_139239.html LINK2], Andrychów, 22.05.2009
 
|-
 
|-
| BEARDSLEE, Donald Jay
+
| S. Artur
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-A1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1969
+
| style="text-align: center" | ?
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/beardslee-donald.htm LINK1], [http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Beardslee LINK2]
+
| [http://fakty.interia.pl/wiadomosci-lokalne/news-lublin-udusil-kobiete-kablem-od-zelazka,nId,2552160 LINK1], [http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/cialo-mlodej-kobiety-w-wersalce-sa-zarzuty-dla-47-latka-udusil-ja-kablem-od-zelazka,n,1000214394.html LINK2], [http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/zabojstwo-przy-ul-1-maja-w-lublinie-podejrzany-wczesniej-zabil-ojczyma-konkubiny,12978468/ LINK3], Lublin, 28.01.2018
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| S. Dorota
 +
| style="text-align: center" | 1-B1?
 +
| style="text-align: center" | Polska
 +
| style="text-align: center" | 199?
 +
| [http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,126765,7718076,Zabila_znajomego_noga_od_stolu__bo_sie_zdenerwowala_.html LINK1], [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Ona-nienawidzi-mezczyzn-zabila-juz-drugiego,wid,12125864,wiadomosc.html LINK2], [http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zakatowala-znajomego-noga-od-stolu-to-nie-jej-pierwsza-zbrod,nId,269684 LINK3], Kutno, 27.03.2010
 
|-
 
|-
| BEGGS, William Frederick Ian
+
| S. Henryk
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1987
+
| style="text-align: center" | 198?
| [http://murderpedia.org/male.B/b/beggs-william.htm LINK]
+
| [http://www.karasmierci.info.pl/swarzedz101995.htm LINK1], [http://poznan.naszemiasto.pl/archiwum/dozywocie-za-zabojstwo,500172,art,t,id,tm.html LINK2], Swarzędz, 29.10.1995
 
|-
 
|-
| BELLEN, Michel
+
| S. Henryk
| style="text-align: center" | 3-B1
+
| style="text-align: center" | 1-A1
| style="text-align: center" | Belgia
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1964
+
| style="text-align: center" | 2000
| [http://murderpedia.org/male.B/b/bellen-michel.htm LINK1], [http://nl.wikipedia.org/wiki/Michel_Bellen LINK2]
+
| [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Rozplatal-siekiera-sasiada-na-pol-bo-flirtowal-z-jego-zona,wid,13600203,wiadomosc.html LINK1], [http://www.fakt.pl/Rozplatal-siekiera-sasiada-na-pol-bo-,artykuly,109105,1.html LINK2], Strzelce Wielkie, 09.07.2011
 
|-
 
|-
| BIEGENWALD, Richard Fran
+
| S. Jakub
| style="text-align: center" | 1-B4
+
| style="text-align: center" | 1-A?1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1958
+
| style="text-align: center" | 2009?
| [http://murderpedia.org/male.B/b/biegenwald.htm LINK1], [http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Biegenwald LINK2]
+
| [https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/zabojstwo-w-lodzi-przy-ul-zgodnej-zwloki-znalezione-w-studni/wk87451 LINK1], [https://expressilustrowany.pl/zwloki-mlodego-mezczyzny-ukryte-w-studni-to-bylo-morderstwo/ar/c1-14676151 LINK2], [https://www.se.pl/lodz/rozlupal-koledze-czaszke-a-zwloki-ukryl-w-studni-aa-P5WQ-kNyD-q28s.html LINK3], Łódź, listopad 2019
 
|-
 
|-
| BLACK, Johnny Dale
+
| S. Michał
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 2011
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/black-johnny.htm LINK]
+
| [http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zabil-wspolwieznia-czekajac-na-proces-o-zabojstwo,194385.html LINK1], [http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/michal-s-znow-zabil,1020449,art,t,id,tm.html LINK2], [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,To-juz-pewne-potrojny-morderca-zgnije-w-wiezieniu,wid,15967288,wiadomosc.html LINK3], Toruń, 30.07.2011
 
|-
 
|-
| BLAIR, Terry A.
+
| S. Robert
| style="text-align: center" | 1-B6
+
| style="text-align: center" | 1-A1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1982
+
| style="text-align: center" | 1994
| [http://murderpedia.org/male.B/b/blair-terry.htm LINK]
+
| [https://expressbydgoski.pl/wujek-uderzyl-tylko-raz/ar/11346793 LINK1], [https://nowosci.com.pl/to-bylo-morderstwo-czy-nieszczesliwy-wypadek/ar/11283720 LINK2], [https://nowosci.com.pl/ci-przestepcy-otrzymali-najwyzsze-wyroki-w-toruniu-zobacz-za-co/ga/13397597/zd/30486471 LINK3], Zielnowo (koło Wąbrzeźna), 24.09.2006
 
|-
 
|-
| BLAND, Jimmy Dale
+
| SOBIERAJ, Henryk
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | C1-E1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/bland-jimmy-dale.htm LINK]
+
| [http://ttv.pl/henryk-sobieraj,58647,n.html LINK1],  [http://player.pl/programy-online/cela-nr-odcinki,1001/odcinek-23,henryk-sobieraj,S00E23,15213.html LINK2], Ełk, 1996
 
|-
 
|-
| BOLDER, Martsay L.
+
| STELTER, Ryszard
 
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | 1-D1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/bolder-martsay.htm LINK1], [http://www.upi.com/Archives/1993/01/27/Killer-of-former-cellmate-executed/5352728110800/ LINK2]
+
| [http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poczet-zwyrodnialcow-sejm-zajmie-sie-ustawa-o-zaburzonych-przestepcach,340526.html LINK1], [http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,951266,19991110RP-DGW_D,STOJE_POD_KLAPA_I_CZEKAM,.html LINK2], Rawicz, 27.01.1992
 
|-
 
|-
| BOMAR, Arthur J., Jr.
+
| Ś. Józef
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1987
| [http://articles.dailypress.com/1997-12-14/news/9712140111_1_parole-bomar-burglary-charge LINK1], [https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1997/12/12/police-say-man-slipped-through-their-hands/1cfd30d7-2f50-42d4-a766-a142afe15761/ LINK2], [http://www.delcotimes.com/general-news/20141124/bomar-is-one-step-closer-to-death-aimee-willards-killer-loses-latest-bid-to-escape-execution LINK3]
+
| [http://www.tvn24.pl/lodz,69/kara-smierci-amnestia-i-kolejne-zabojstwo-horror-w-kutnie,476019.html LINK1], [http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Wyszedl-z-wiezienia-i-znow-zabil-ukochana,wid,16094501,wiadomosc.html LINK2], Kutno, 16.10.2013
 
|-
 
|-
| BRETON Sr. Robert J.
+
| T. Mirosław
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-A1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.B/b/breton-robert.htm LINK]
+
| [http://www.fakt.pl/Zgwalcil-i-udusil-Jadzie-Nowe-fakty-,artykuly,101330,1.html LINK1],  [http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-kk-293-11/ LINK2], Parczew, 13.04.2004
 
|-
 
|-
| BRISBON, Henry, Jr.
+
| U. Andrzej
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | ?
| [http://murderpedia.org/male.B/b/brisbon-henry.htm LINK]
+
| [http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/10454,Kryminalni-rozwiklali-sprawe-zabojstwa.html LINK1], [http://www.bielany.waw.pl/page/index.php?str=124&id=282 LINK2], Warszawa, listopad 2007
 
|-
 
|-
| BROWN, Raymond Eugene
+
| W. Rafał
| style="text-align: center" | 3-A1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1960
+
| style="text-align: center" | 1997
| [http://murderpedia.org/male.B/b/brown-raymond.htm LINK]
+
| [http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3852397,krakow-rafal-w-odsiedzial-wyrok-za-zabojstwo-teraz-znowu-zabil,id,t.html LINK1],  [http://www.krakow.po.gov.pl/oskar%C5%BCony-zab%C3%B3jstwo.html LINK2], Kraków, 22.08.2014
 
|-
 
|-
| BRYAN, Peter
+
| Z. Krzysztof
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1993
+
| style="text-align: center" | 1995
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Bryan LINK1], [http://murderpedia.org/male.B/b/bryan-peter.htm LINK2]
+
| [http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/85156,Dozywotnio-skazany-za-zabojstwo.html LINK1], [http://m.szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,106520,13359896,Trudna_sprawa_Carlosa__Sad_musi_odbyc_dluga_narade.html LINK2], Resko, 02.11.2010
 
|-
 
|-
| BURGESS, Raymond
+
| N. N1
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B1(?)
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Polska
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 199?
| [http://murderpedia.org/male.B/b/burgess-raymond.htm LINK]
+
| [http://www.rmf24.pl/fakty/news-po-odsiedzeniu-wyroku-za-zabojstwo-zamordowal-kolejna-osobe,nId,274276# LINK1], [http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/248237,wstrzasajaca-zbrodnia-w-bytomiu,id,t.html?cookie=1 LINK2], [http://www.bytom.slaska.policja.gov.pl/ka4/informacje/wiadomosci/9800,Siedzial-za-zabojstwo-i-wroci-za-kraty-bo-znowu-zabil.html LINK3], Bytom, 23.04.2010
 
|-
 
|-
| BUSS, Timothy D.
+
| ABBOTT, Jack Henry
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | D1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1965
| [http://murderpedia.org/male.B/b/buss-timothy.htm LINK1], [http://articles.chicagotribune.com/1996-07-06/news/9607060051_1_penalty-timothy-buss-christopher-meyer LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.A/a/abbott-jack-henry.htm LINK]
 
|-
 
|-
| BUTLER, Jerome
+
| ALLEN, Clarence Ray
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | K1-DK3
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/butler-jerome.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.A/a1/allen-clarence.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Clarence_Ray_Allen LINK2]
 
|-
 
|-
| CHAFFIN, Benny Lee
+
| ALLEN, Howard Arthur
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1974
 +
| [http://murderpedia.org/male.A/a/allen-howard-arthur.htm LINK]
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| ALLEN, Wanda Jean
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 1981
| [https://books.google.pl/books?id=I8MiBgAAQBAJ&lpg=PA110&ots=3KjJ-wx7bo&dq=The%20complete%20details%20of%20the%20sordid%20events%20that%20occurred%20from%20approximately%209%20p.m.%20on%20Friday%2C%20December%207%2C%201984%20until%20very%20early%20the%20following%20Sunday%20mo&hl=pl&pg=PA115#v=onepage&q&f=false LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=5ZBTAAAAIBAJ&sjid=y4YDAAAAIBAJ&pg=6419%2C4728497 LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/female.A/a/allen-wanda-jean.htm LINK]
 
|-
 
|-
| CHIVERS, Marc
+
| AMIN, Sivan
| style="text-align: center" | A1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Niemcy/UK
+
| style="text-align: center" | Szwecja/UK
| style="text-align: center" | 1992
+
| style="text-align: center" | 2008
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/essex/8411966.stm LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1235764/Convicted-killer-die-bars-murder-mother-died-days-alerting-police.html LINK2]
+
| [http://bham.pl/wiadomosci/west-midlands/10051-home-office-pozwolilo-mordercy-wjechac-do-uk-ten-zabil-kolejna-ofiare-w-wolverhampton LINK1], [https://news.sky.com/story/savage-balaclava-killer-sivan-amin-jailed-for-40-years-for-his-second-murder-10835545 LINK2], [http://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-39591192 LINK3], [http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/murderer-who-stabbed-former-housemate-12889449 LINK4]
 
|-
 
|-
| CLANTON, Earl, Jr.
+
| ARNOLD, Jermarr Carlos
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1972
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.C/c1/clanton-earl.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.A/a1/arnold-jermarr.htm LINK1], [http://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/arnoldjermarr.jpg LINK2]
 +
|-
 +
| ARTHUR, Thomas Douglas
 +
| style="text-align: center" | 1-E1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1977
 +
| [http://law.justia.com/cases/alabama/supreme-court/1985/472-so-2d-665-1.html LINK1], [http://www.al.com/news/index.ssf/2015/01/tommy_arthur_scheduled_to_die.html LINK2], [http://theforgivenessfoundation.org/index.php/scheduled-executions/40-news/general/2697-thomas-arthur-of-alabama-given-execution-date-of-february-19-2015 LINK3], [https://en.wikipedia.org/wiki/Work_release LINK4]
 
|-
 
|-
| CLARK, Raymond Robert
+
| ASKEW, Douglas
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1964
+
| style="text-align: center" | 1989
| [http://murderpedia.org/male.C/c1/clark-raymond-robert.htm LINK1], [http://www.nytimes.com/1990/11/20/us/florida-executes-convicted-killer.html LINK2]
+
| [http://abc7chicago.com/killer-freed-from-prison-charged-in-new-murder;-victims-family-wants-answers-/2441147/ LINK1], [https://chicago.suntimes.com/news/man-who-killed-girlfriend-in-1989-accused-in-similar-murder/ LINK2]
 +
|-
 +
| ATKINS, Joseph Ernest
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1969
 +
| [http://murderpedia.org/male.A/a1/atkins-joseph-ernest.htm LINK]
 
|-
 
|-
| CODAY, William
+
| AVERHART, Rufus Lee
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Niemcy/USA
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1972
| [http://www.pomc.com/history.html LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=RRQoAAAAIBAJ&sjid=HdgEAAAAIBAJ&pg=6154%2C923239 LINK2], [http://trib.com/news/local/robert-and-charlotte-hullinger-fondly-recall-their-daughter-lisa/article_0060bd48-08ed-53af-8eb9-b7430384cfbe.html LINK3]
+
| [http://murderpedia.org/male.A/a/averhart-rufus.htm LINK]
 
|-
 
|-
| COOK, David
+
| AYRES, Anthony
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1987
+
| style="text-align: center" | 1993
| [http://www.bbc.com/news/uk-wales-17920039 LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2138363/David-Cook-released-judge-jails-Leonard-Hill-murder.html LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.A/a/ayres-anthony.htm LINK1], [https://www.thesun.co.uk/news/1505720/pint-sized-murderer-who-served-19-years-for-brutal-slaying-killed-his-new-partner-in-sadistic-assault/ LINK2]
 
|-
 
|-
| COOMBES, John Leslie
+
| BABIC, Zdravko "Frank"
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | Australia
 
| style="text-align: center" | Australia
| style="text-align: center" | 1984
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.C/c/coombes-john.htm LINK1], [http://www.theage.com.au/victoria/triple-killer-to-die-in-jail-for-murder-that-ought-never-have-happened-20110826-1jddd.html LINK2]
+
| [http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/frank-banic-murders-again-six-months-after-release-from-prison/story-e6frf7kx-1225906563136 LINK1], [http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/threats-and-violence-with-no-remorse-from-double-killer-frank-babic/story-e6frf7kx-1225906704288 LINK2], [http://www.smh.com.au/national/man-jailed-for-life-over-frenzied-murder-20080620-2u4w.html LINK3]
 
|-
 
|-
| CORLISS, Charles E.
+
| BARTON, Corey R.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1965
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.C/c/corliss-charles.htm LINK]
+
| [http://articles.courant.com/1999-01-08/news/9901080259_1_sentence-death-penalty-strangulation LINK1], [http://www.pomc.com/repeat.html LINK2]
 
|-
 
|-
| COWANS, Jessie James
+
| BAXENDALE, David
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Hiszpania/UK
 +
| style="text-align: center" | 2001
 +
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-surrey-12777397 LINK1], [http://www.getsurrey.co.uk/news/surrey-news/david-baxendale-loses-appeal-over-7222973 LINK2]
 +
|-
 +
| BEARDSLEE, Donald Jay
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 1969
| [http://murderpedia.org/male.C/c/cowans-jessie.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/beardslee-donald.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Beardslee LINK2]
 
|-
 
|-
| CRAWFORD, John Martin
+
| BEGGS, William Frederick Ian
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Kanada
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1987
| [http://murderpedia.org/male.C/c/crawford-john-martin.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/beggs-william.htm LINK]
 +
|-
 +
| BELLEN, Michel
 +
| style="text-align: center" | 3-B1
 +
| style="text-align: center" | Belgia
 +
| style="text-align: center" | 1964
 +
| [http://murderpedia.org/male.B/b/bellen-michel.htm LINK1],  [http://nl.wikipedia.org/wiki/Michel_Bellen LINK2]
 
|-
 
|-
| CREECH, Thomas Eugene
+
| BENSON, Malcolm B.
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1967
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.C/c/creech-thomas-eugene.htm LINK]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-3555255/Convicted-murder-set-free-early-good-behavior-sentenced-life-prison-killing-months-released.html LINK1],  [https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/04/25/he-was-released-early-for-good-behavior-it-took-him-less-than-a-year-to-kill-again/ LINK2]
 
|-
 
|-
| DANIELSON, Robert Wayne, Jr.
+
| BIEGENWALD, Richard Fran
| style="text-align: center" | 1-B6
+
| style="text-align: center" | 1-B4
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1970
+
| style="text-align: center" | 1958
| [http://murderpedia.org/male.D/d/danielson-robert.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/biegenwald.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Biegenwald LINK2]
 
|-
 
|-
| DAWSON, Andrew
+
| BIRKBECK, Warren
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1963
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-14189216 LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2016377/Andrew-Dawons-Murderer-butchered-2-neighbours.html LINK2], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2421724/Revealed-The-murderers-given-life-jail-freed-kill-again.html LINK3]
+
| [http://wfla.com/2017/08/02/twice-convicted-murderer-accused-of-killing-again-in-pasco-county/ LINK1], [http://www.fox13news.com/news/local-news/271447393-story LINK2]
 
|-
 
|-
| DEL VECCHIO, George W.
+
| BIRLEY, Ian
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1965
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.D/d1/del-vecchio-george.htm LINK]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-3350182/Why-monster-streets-Killer-given-life-term-stabbed-pensioner-69-times-steal-500-pay-drug-debt-18-months-released-prison-murder.html LINK1], [http://www.thestar.co.uk/news/local/video-freed-south-yorkshire-murderer-killed-again-18-months-after-release-1-7607859 LINK2], [http://www.thestar.co.uk/news/local/special-report-disturbing-parallels-between-ian-birley-s-evil-murders-1-7607733 LINK3], [http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/couple-murdered-pensioner-pay-drug-6975421 LINK4]
 
|-
 
|-
| DEMOUCHETTE, James
+
| BJORK vel JACKSON, Craig Dennis
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 4-D1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1976
+
| style="text-align: center" | 1982
| [http://murderpedia.org/male.D/d1/demouchette-james.htm LINK]
+
| [https://www.startribune.com/minnesota-family-killer-could-face-death-penalty-for-killing-oregon-cellmate/442520273/ LINK1], [https://www.startribune.com/what-to-do-with-a-murderer-who-keeps-killing-in-prison/568439942/?refresh=true LINK2], [https://eu.statesmanjournal.com/story/news/crime/2019/12/24/no-death-penalty-oregon-prison-murder-serial-killer-craig-dennis-bjork/2741389001/ LINK3], [https://eu.statesmanjournal.com/story/news/crime/2016/04/25/trial-underway-man-accused-killing-inmate/83495832/ LINK4]
 
|-
 
|-
| DEMPS, Bennie Eddie
+
| BLACK, Johnny Dale
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1971
 
| [http://murderpedia.org/male.D/d1/demps-bennie-eddie.htm LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=tsFWAAAAIBAJ&sjid=POoDAAAAIBAJ&pg=3797%2C3131912 LINK2], [https://news.google.com/newspapers?id=tsFWAAAAIBAJ&sjid=POoDAAAAIBAJ&pg=5958%2C3183285 LINK3]
 
|-
 
| DENGIZ, Özgür
 
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | Turcja
 
| style="text-align: center" | 1997
 
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dengiz-ozgur.htm LINK]
 
|-
 
| DENT III, Omar
 
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1983
 
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dent-omar.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/black-johnny.htm LINK]
 
|-
 
|-
| DILLBECK, Donald David
+
| BLAIR, Terry A.
| style="text-align: center" | 1-E1
+
| style="text-align: center" | 1-B6
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1979
+
| style="text-align: center" | 1982
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dillbeck-donald-david.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Dillbeck LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/blair-terry.htm LINK]
 
|-
 
|-
| DIX, Glyn
+
| BLAND, Jimmy Dale
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1979
+
| style="text-align: center" | 1975
| [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1505665/Wife-killer-must-spend-rest-of-his-life-in-prison.html LINK1], [http://www.holdthefrontpage.co.uk/2013/news/journalists-murder-coverage-features-in-tv-series/ LINK2], [https://books.google.pl/books?id=1OFiCgAAQBAJ&lpg=PT73&ots=Bx4Vd0kX98&dq=GLYN%20DIX%20%20%20Pia%20Overbury&hl=pl&pg=PT73#v=onepage&q&f=false LINK3]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/bland-jimmy-dale.htm LINK]
 
|-
 
|-
| DOTSON, Jessie
+
| BOLDER, Martsay L.
| style="text-align: center" | 1-B6
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1994
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dotson-jessie.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/bolder-martsay.htm LINK1], [http://www.upi.com/Archives/1993/01/27/Killer-of-former-cellmate-executed/5352728110800/ LINK2]
 
|-
 
|-
| DRUCE, Joseph Lee
+
| BOMAR, Arthur J., Jr.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1988
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.D/d/druce-joseph.htm LINK]
+
| [http://articles.dailypress.com/1997-12-14/news/9712140111_1_parole-bomar-burglary-charge LINK1], [https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1997/12/12/police-say-man-slipped-through-their-hands/1cfd30d7-2f50-42d4-a766-a142afe15761/ LINK2], [http://www.delcotimes.com/general-news/20141124/bomar-is-one-step-closer-to-death-aimee-willards-killer-loses-latest-bid-to-escape-execution LINK3]
|- style="background-color: #FFC0CB"
 
| EDGINGTON, Nicola Caroline
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | 2005
 
| [http://murderpedia.org/female.E/e/edgington-nicola.htm LINK]
 
 
|-
 
|-
| ELLEDGE, James Homer
+
| BRANDT, Carl
| style="text-align: center" | B1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://murderpedia.org/male.E/e1/elledge-james-homer.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/brandt-carl.htm LINK]
 
|-
 
|-
| FERRELL, Jack Dempsey
+
| BRETON, Robert J., Sr.
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1966
| [http://murderpedia.org/male.F/f/ferrell-jack-dempsey.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/breton-robert.htm LINK]
 
|-
 
|-
| FLOWERS, Wendell
+
| BRILEY, Linwood Earl<ref name="briley_linwood"/>
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-A11
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://murderpedia.org/male.F/f/flowers-wendell.htm LINK]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Briley_Brothers LINK1], [http://murderpedia.org/male.B/b1/briley-linwood.htm LINK2], [http://murderpedia.org/male.B/b1/briley-james.htm LINK3]
 
|-
 
|-
| FOUNTAIN, Clayton Anthony
+
| BRISBON, Henry, Jr.
| style="text-align: center" | 1-D4
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.F/f/fountain-clayton.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Clayton_Fountain LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/brisbon-henry.htm LINK]
|- style="background-color: #FFC0CB"
+
|-
| GARCIA, Guinevere Falakassa
+
| BROWN, Marshall Lee
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-E1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1977
 
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/female.G/g/garcia-guinevere.htm LINK]
+
| [https://webapps.doc.state.nc.us/opi/viewoffender.do?method=view&offenderID=0050673&searchOffenderId=0050673&listurl=pagelistoffendersearchresults&listpage=1 LINK1], [https://news.google.com/newspapers?nid=1454&dat=19961231&id=ILVOAAAAIBAJ&sjid=SBUEAAAAIBAJ&pg=4671,5131086&hl=en LINK2], [https://newbernsunjournal.newspaperarchive.com/new-bern-sun-journal/1996-12-31/page-3/ LINK3], [http://68.71.163.9/newspapers/Mooresville_Tribune/1997/JANUARY_1997.pdf LINK4], [https://en.wikipedia.org/wiki/I_(Almost)_Got_Away_With_It LINK5]
 
|-
 
|-
| GARRISON, Wayne Henry
+
| BROWN, Raymond Eugene
| style="text-align: center" | 1-C1-B1
+
| style="text-align: center" | 3-A1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1972
+
| style="text-align: center" | 1960
| [http://www.tulsaworld.com/archives/child-killer-accepts-deal-for-life-term/article_3d7da60b-504f-5eb2-9afd-839957aafe3a.html LINK1], [http://newsok.com/article/2764829 LINK2], [http://www.tulsaworld.com/archives/killer-s-path-long-gory-wayne-garrison-s-own-grandmother/article_2be7f7bf-4713-51bf-95b8-3506778e7ff2.html LINK3], [https://news.google.com/newspapers?id=RLlOAAAAIBAJ&sjid=wR4EAAAAIBAJ&pg=6737%2C1632077 LINK4]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/brown-raymond.htm LINK]
 +
|-
 +
| BRUMFITT, Paul
 +
| style="text-align: center" | 2-B1
 +
| style="text-align: center" | Dania/UK
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [https://books.google.pl/books?id=poOK_C-sqFsC&lpg=PA79&ots=UxlhcllUDv&dq=Paul%20Brumfitt%20%20murderer&hl=pl&pg=PA79#v=onepage&q&f=false LINK1], [http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/convicted-murderer-killed-again-after-release-706972.html LINK2], [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1387977/Ten-men-freed-to-kill-and-rape.html LINK3]
 +
|-
 +
| BRYAN, Peter
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1993
 +
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Bryan LINK1], [http://murderpedia.org/male.B/b/bryan-peter.htm LINK2]
 
|-
 
|-
| GEARY, Melvin Joseph
+
| BUCK, William J.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.G/g/geary-melvin-joseph.htm LINK]
+
| [https://www.daily-chronicle.com/2001/08/04/suspect-arrested-in-rockford-shooting/aqriqsz/export2460.txt LINK1], [https://caselaw.findlaw.com/il-court-of-appeals/1039562.html LINK2], [https://www.odmp.org/officer/15745-detective-kevin-darrell-rice-sr LINK3]
 
|-
 
|-
| GIBBS, David Earl
+
| BUNDY, Theodore Robert
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 17-E3
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1985
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/gibbs-david-earl.htm LINK]
+
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Ted_Bundy LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Bundy LINK2], [http://murderpedia.org/male.B/b1/bundy-ted.htm LINK3]
 
|-
 
|-
| GIUGLIANO, Maurizio
+
| BURGESS, Raymond
| style="text-align: center" | 7-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Włochy
 
| style="text-align: center" | 1983
 
| [http://murderpedia.org/male.G/g/giugliano-maurizio.htm LINK]
 
|-
 
| GLEASON, Robert Charles, Jr.
 
| style="text-align: center" | 1-D2
 
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 2007
+
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/gleason-robert.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/burgess-raymond.htm LINK]
 
|-
 
|-
| GLEN, Paul
+
| BURTON, Graeme
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | Nowa Zelandia
| style="text-align: center" | 1989
+
| style="text-align: center" | 1992
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2420137/Revealed-The-12-convicted-murderers-freed-licence-kill-AGAIN-past-decade.html LINK1], [http://www.murderuk.com/one_off_paul_glen.html LINK2]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Graeme_Burton LINK1], [http://www.stuff.co.nz/national/crime/6146386/Graeme-Burtons-isolation-ends LINK2]
 
|-
 
|-
| GOLLEHON, William Jay
+
| BUSS, Timothy D.
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1985
+
| style="text-align: center" | 1981
| [http://murderpedia.org/male.G/g/gollehon-william-jay.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b/buss-timothy.htm LINK1], [http://articles.chicagotribune.com/1996-07-06/news/9607060051_1_penalty-timothy-buss-christopher-meyer LINK2]
 
|-
 
|-
| GRAY, Jimmy Lee
+
| BUTLER, Jerome
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1968
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/gray-jimmy-lee.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Lee_Gray LINK2], [http://www.nytimes.com/1983/09/02/us/killer-of-3-year-old-mississippi-girl-executed-after-justices-reject-plea.html LINK3], [http://www.capitalpunishmentuk.org/Gray.pdf LINK4]
+
| [http://murderpedia.org/male.B/b1/butler-jerome.htm LINK]
 +
|-
 +
| CALVO, Jose Javier
 +
| style="text-align: center" | 1-C1
 +
| style="text-align: center" | Hiszpania
 +
| style="text-align: center" | 2003
 +
| [https://www.bbc.com/news/world-europe-46921214 LINK1], [https://metro.co.uk/2019/01/19/wife-killer-jumped-off-bridge-murdering-lawyer-got-prison-8362982/ LINK2], [https://elpais.com/elpais/2019/01/21/inenglish/1548072310_211707.html LINK3], [https://www.euroweeklynews.com/2019/01/19/shocking-convicted-wife-murderer-stabs-lawyer-who-defended-him-during-his-trial/ LINK4]
 +
|-
 +
| CARTER, Francis James
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | Australia
 +
| style="text-align: center" | 1989
 +
| [http://www.brisbanetimes.com.au/queensland/double-murderer-francis-james-carter-released-from-gatton-prison-20150114-12oa0z.html LINK1], [http://www.capitalbay.news/australia/671435-double-murderer-francis-james-carter-now-free-on-parole.html LINK2]
 
|-
 
|-
| GREEN, Malcolm
+
| CASTIGADOR, Victor
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1989
| [http://murderpedia.org/male.G/g/green-malcolm.htm LINK]
+
| [http://www.worcesternews.co.uk/news/14817355.Convicted_murderer_sentenced_to_life_in_prison_for_HMP_Long_Lartin_murder/ LINK1], [http://www.bbc.com/news/uk-england-hereford-worcester-37729962 LINK2], [http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/human-torch-killer-victor-castigador-8900111 LINK3]
 
|-
 
|-
| GROVES, Vincent Darrell
+
| CHAFFIN, Benny Lee
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.G/g/groves-vincent.htm LINK1], [http://www.huffingtonpost.com/2012/03/07/denver-authorities-dead-i_n_1326477.html LINK2],  [http://articles.latimes.com/2012/mar/07/nation/la-na-nn-colorado-dna-20120307 LINK3]
+
| [https://books.google.pl/books?id=I8MiBgAAQBAJ&lpg=PA110&ots=3KjJ-wx7bo&dq=The%20complete%20details%20of%20the%20sordid%20events%20that%20occurred%20from%20approximately%209%20p.m.%20on%20Friday%2C%20December%207%2C%201984%20until%20very%20early%20the%20following%20Sunday%20mo&hl=pl&pg=PA115#v=onepage&q&f=false LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=5ZBTAAAAIBAJ&sjid=y4YDAAAAIBAJ&pg=6419%2C4728497 LINK2]
 
|-
 
|-
| GUINAN, Frank Joseph
+
| CHAVIRA, Timothy
| style="text-align: center" | D1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/guinan-frank-joseph.htm LINK1], [http://www.nytimes.com/1993/10/07/us/missouri-executes-inmate-who-killed-2-while-in-prison.html LINK2]
+
| [https://www.latimes.com/california/story/2019-12-21/man-suspected-of-strangling-retired-doctor LINK1], [https://abcnews.go.com/US/man-released-parole-murdering-stepmom-now-accused-2nd/story?id=68296877 LINK2], [https://edition.cnn.com/2020/01/15/us/california-los-angeles-timothy-chavira-trnd/index.html LINK3]
 +
|-
 +
| CHIVERS, Marc
 +
| style="text-align: center" | A1-B1
 +
| style="text-align: center" | Niemcy/UK
 +
| style="text-align: center" | 1992
 +
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/essex/8411966.stm LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1235764/Convicted-killer-die-bars-murder-mother-died-days-alerting-police.html LINK2]
 
|-
 
|-
| GUZMAN, James
+
| CLANTON, Earl, Jr.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1982
+
| style="text-align: center" | 1972
| [http://murderpedia.org/male.G/g/guzman-james.htm LINK1],  [http://articles.orlandosentinel.com/1996-12-03/news/9612020695_1_guzman-murder-conviction-colvin LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c1/clanton-earl.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HAIGH, Paul Steven
+
| CLARK, Raymond Robert
| style="text-align: center" | 6-D1
 
| style="text-align: center" | Australia
 
| style="text-align: center" | 1978
 
| [http://murderpedia.org/male.H/h/haigh-paul-steven.htm LINK]
 
|-
 
| HAMEEN Abdullah Tanzil
 
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1980
+
| style="text-align: center" | 1964
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hameen-abdullah.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c1/clark-raymond-robert.htm LINK1],  [http://www.nytimes.com/1990/11/20/us/florida-executes-convicted-killer.html LINK2]
 
|-
 
|-
| HANCOCK, Timothy
+
| CLARKE, Shaun
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1990
+
| style="text-align: center" | 1987
| [http://caselaw.findlaw.com/oh-supreme-court/1356855.html LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=Og4wAAAAIBAJ&sjid=yAMEAAAAIBAJ&pg=5376%2C891235 LINK2]
+
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/staffordshire/6296201.stm LINK1], [http://www.examiner.co.uk/news/west-yorkshire-news/double-murderer-is-found-hanged-5053392 LINK2], [http://www.derbytelegraph.co.uk/Police-saved-Donna-killer-says-victim-s-family/story-11641478-detail/story.html LINK3]
 
|-
 
|-
| HANKS John Norris
+
| CODAY, William
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Niemcy/USA
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://www.pomc.com/history.html LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=RRQoAAAAIBAJ&sjid=HdgEAAAAIBAJ&pg=6154%2C923239 LINK2], [http://trib.com/news/local/robert-and-charlotte-hullinger-fondly-recall-their-daughter-lisa/article_0060bd48-08ed-53af-8eb9-b7430384cfbe.html LINK3]
 +
|-
 +
| CONNER, Kevin Aaron
 +
| style="text-align: center" | 3-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1988
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hanks-john-norris.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c1/conner-kevin.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HARRELSON Charles Voyde
+
| COOK, David
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1968
+
| style="text-align: center" | 1987
| [http://murderpedia.org/male.H/h/harrelson-charles-voyde.htm LINK]
+
| [http://www.bbc.com/news/uk-wales-17920039 LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2138363/David-Cook-released-judge-jails-Leonard-Hill-murder.html LINK2]
 
|-
 
|-
| HARRIS Ambrose
+
| COOMBES, John Leslie
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Australia
| style="text-align: center" | 1992
+
| style="text-align: center" | 1984
| [http://murderpedia.org/male.H/h/harris-ambrose.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c/coombes-john.htm LINK1],  [http://www.theage.com.au/victoria/triple-killer-to-die-in-jail-for-murder-that-ought-never-have-happened-20110826-1jddd.html LINK2]
|-
+
|-
| HARRIS Richard Eugene
+
| CORLISS, Charles E.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1968
+
| style="text-align: center" | 1965
| [http://murderpedia.org/male.H/h/harris-richard-eugene.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c/corliss-charles.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HAWKINS Jr. Thomas William
+
| CORLISS, Edward
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1980
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hawkins-thomas-william.htm LINK]
+
| [http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2011/09/30/edward_corliss_killer_of_jamaica_plain_store_clerk_sentenced_to_life_in_prison/ LINK1], [http://www.universalhub.com/2011/guilty-all-charges-edward-corliss-spend-rest-miser LINK2], [http://www.wickedlocal.com/article/20110928/News/309289339 LINK3]
 
|-
 
|-
| HEATH Ronald Palmer
+
| COWANS, Jessie James
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1977
 
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.H/h/heath-ronald-palmer.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c/cowans-jessie.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HEIN Juergen
+
| CRAWFORD, John Martin
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B3
| style="text-align: center" | Niemcy
+
| style="text-align: center" | Kanada
| style="text-align: center" | 1967
+
| style="text-align: center" | 1981
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hein-juergen.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c/crawford-john-martin.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HENRY John Ruthell
+
| CREECH, Thomas Eugene
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 1967
| [http://murderpedia.org/male.H/h/henry-john-ruthel.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.C/c/creech-thomas-eugene.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HILL Warren Lee
+
| DANIELSON, Robert Wayne, Jr.
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B6
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1985
+
| style="text-align: center" | 1970
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hill-warren-lee.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d/danielson-robert.htm LINK]
 +
|-
 +
| DAWSON, Andrew
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1981
 +
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-14189216 LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2016377/Andrew-Dawons-Murderer-butchered-2-neighbours.html LINK2], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2421724/Revealed-The-murderers-given-life-jail-freed-kill-again.html LINK3]
 
|-
 
|-
| HINES Jr. Douglas
+
| DEL VECCHIO, George W.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1965
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hines-douglas.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d1/del-vecchio-george.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HINOJOSA, Richard
+
| DEMOUCHETTE, James
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 1976
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hinojosa-richard.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d1/demouchette-james.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HITTLE, Daniel Joe
+
| DEMPS, Bennie Eddie
| style="text-align: center" | 2-B5
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hittle-daniel-joe.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d1/demps-bennie-eddie.htm LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=tsFWAAAAIBAJ&sjid=POoDAAAAIBAJ&pg=3797%2C3131912 LINK2], [https://news.google.com/newspapers?id=tsFWAAAAIBAJ&sjid=POoDAAAAIBAJ&pg=5958%2C3183285 LINK3]
 
|-
 
|-
 
+
| DENGIZ, Özgür
| HORTON, Wayne Donald
+
| style="text-align: center" | 1-B2
| style="text-align: center" | 3-D1
+
| style="text-align: center" | Turcja
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | 1997
| style="text-align: center" | 1972
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dengiz-ozgur.htm LINK]
| [http://murderpedia.org/male.H/h/horton-wayne-donald.htm LINK]
 
 
|-
 
|-
| HUGUELEY, Stephen Lynn
+
| DENT, Anthony Richard
| style="text-align: center" | 1-D2
+
| style="text-align: center" | 2-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Australia
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hugueley-stephen.htm LINK]
+
| [http://www.theherald.com.au/story/2204300/wickham-murder-suspects-letter-to-court/ LINK1], [http://www.abc.net.au/local/stories/2014/04/07/3979784.htm LINK2], [http://www.news.com.au/national/nsw-act/courts-law/how-could-anthony-dent-have-been-allowed-free/news-story/c2d31e34a7172d4e69ac978969cf2840 LINK3]
 
|-
 
|-
| HUNT, Brian Alpress
+
| DENT III, Omar
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1992
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hunt-brian-alpress.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dent-omar.htm LINK]
 
|-
 
|-
| HUNTER, Bert Leroy
+
| DILLBECK, Donald David
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-E1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1968
+
| style="text-align: center" | 1979
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hunter-bert-leroy.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dillbeck-donald-david.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Dillbeck LINK2]
 
|-
 
|-
| HUNTER, Steven James
+
| DIX, Glyn
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Australia
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 1979
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hunter-steven.htm LINK]
+
| [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1505665/Wife-killer-must-spend-rest-of-his-life-in-prison.html LINK1], [http://www.holdthefrontpage.co.uk/2013/news/journalists-murder-coverage-features-in-tv-series/ LINK2], [https://books.google.pl/books?id=1OFiCgAAQBAJ&lpg=PT73&ots=Bx4Vd0kX98&dq=GLYN%20DIX%20%20%20Pia%20Overbury&hl=pl&pg=PT73#v=onepage&q&f=false LINK3]
 
|-
 
|-
| JABLONSKI, Philip Carl
+
| DOTSON, Jessie
| style="text-align: center" | 1-B4
+
| style="text-align: center" | 1-B6
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1994
| [http://murderpedia.org/male.J/j/jablonski-philip.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_Carl_Jablonski LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d/dotson-jessie.htm LINK]
 
|-
 
|-
| JACKSON, Larry Kenneth
+
| DOTY, Wayne C.
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1985
+
| style="text-align: center" | 1996
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/jackson-larry-kenneth.htm LINK]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_C._Doty LINK1], [https://www.dailymail.co.uk/news/article-3286388/Double-murderer-demand-die-Florida-s-rickety-Ol-Sparky-electric-chair-lethal-injection.html LINK2]
|- style="background-color: #FFC0CB"
+
|-
| JACKSON, Patricia Ann Thomas
+
| DRUCE, Joseph Lee
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1988
| [http://murderpedia.org/female.J/j/jackson-patricia-ann.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.D/d/druce-joseph.htm LINK]
 
|-
 
|-
| JACKSON, Royston
+
| DUDGEON/TAYLOR, John Hope
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [https://books.google.pl/books?id=ZKCAVqeKzv0C&lpg=PP1&hl=pl&pg=PA108#v=onepage&q&f=false LINK1], [https://www.shieldsgazette.com/news/killer-loses-freedom-bid-1-1253338 LINK2], [https://www.shieldsgazette.com/news/jailed-killer-s-euro-law-hope-1-1255931 LINK3]
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| EDGINGTON, Nicola Caroline
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1989
+
| style="text-align: center" | 2005
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/norfolk/8583541.stm LINK1], [http://www.theguardian.com/society/2010/apr/07/gordon-boon-murdered LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/female.E/e/edgington-nicola.htm LINK]
 
|-
 
|-
| JOHNSON, Cecil J., Jr.
+
| ELLEDGE, James Homer
| style="text-align: center" | 3-D1
+
| style="text-align: center" | B1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1980
+
| style="text-align: center" | 1975
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/johnson-cecil-jr.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.E/e1/elledge-james-homer.htm LINK]
|-
+
|-
| JOHNSON, George
+
| FALCONER, Christopher Alexander
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | Kanada
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 1998
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1383104/Widow-89-battered-death-released-murderer-handyman.html LINK1], [http://www.expressandstar.com/news/2011/04/22/murderer-george-johnson-kills-again/ LINK2]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2547927/Convicted-murderer-released-10-years-spend-rest-life-prison-guilty-AGAIN-dumping-girl-19-shallow-grave-left-club.html LINK1], [http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/christopher-falconer-guilty-in-amber-kirwan-murder-1.2514116 LINK2]
 
|-
 
|-
| JONES, Claude Howard
+
| FERRELL, Jack Dempsey
| style="text-align: center" | 1-D1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1976
+
| style="text-align: center" | 1981
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/jones-claude-howard.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.F/f/ferrell-jack-dempsey.htm LINK]
 
|-
 
|-
| JONES, David Wyatt
+
| FLICK Albert
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1987
+
| style="text-align: center" | 1979
| [http://murderpedia.org/male.J/j/jones-david-wyatt.htm LINK1], [http://kidnappingmurderandmayhem.blogspot.com/2008/11/unnecessary-death.html LINK2]
+
| [https://www.nbcnews.com/news/us-news/murderer-released-after-being-deemed-too-old-kill-again-kills-n1031736 LINK1], [https://nypost.com/2019/07/18/killer-released-from-prison-dubbed-too-old-to-be-dangerous-kills-again/ LINK2]
 
|-
 
|-
| JULIUS, Arthur James
+
| FLOWERS, Wendell
| style="text-align: center" | 1-C1
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1972
+
| style="text-align: center" | 1981
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/julius-arthur-james.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.F/f/flowers-wendell.htm LINK]
 
|-
 
|-
| KAYA, Ali
+
| FOUNTAIN, Clayton Anthony
| style="text-align: center" | 1-B9
+
| style="text-align: center" | 1-D4
| style="text-align: center" | Turcja
 
| style="text-align: center" | 1997
 
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kaya-ali.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Kaya_%28serial_killer%29 LINK2]
 
|-
 
| KELL, Troy Michael
 
| style="text-align: center" | 1-D1
 
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kell-troy-michael.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.F/f/fountain-clayton.htm LINK1], [http://en.wikipedia.org/wiki/Clayton_Fountain LINK2]
|-
 
| KEMPER III, Edmund Emil
 
| style="text-align: center" | 2-B8
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1964
 
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kemper-edmund.htm LINK]
 
 
|-
 
|-
| KENNEDY, Edward Dean
+
| GAGLIANO, Bartolomeo
 
| style="text-align: center" | 1-E2
 
| style="text-align: center" | 1-E2
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Włochy
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1981
| [http://murderpedia.org/male.K/k1/kennedy-edward-dean.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/gagliano-bartolomeo.htm LINK1], [http://www.cnsnews.com/news/article/serial-killer-fails-return-genoa-prison LINK2]
 
|-
 
|-
| KEOUGH, Roy E.
+
| GALLESE, Eustachio
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Kanada
 +
| style="text-align: center" | 2004
 +
| [https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/eustachio-gallese-pleads-guilty-1.5477989 LINK1], [https://montreal.ctvnews.ca/quebec-wants-answers-from-canada-after-convicted-killer-out-on-parole-allegedly-kills-again-1.4783198 LINK2], [https://www.thestar.com/news/canada/2020/02/27/quebec-man-pleads-guilty-to-killing-sex-worker-while-out-on-day-parole.html LINK3]
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| GARCIA, Guinevere Falakassa
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1989
+
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.K/k/keough-roy.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/female.G/g/garcia-guinevere.htm LINK]
 
|-
 
|-
| KILGORE, Dean
+
| GARDNER, John Steven
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kilgore-dean.htm LINK]
+
| [https://murderpedia.org/male.G/g/gardner-john-steven.htm LINK1], [https://www.texastribune.org/2020/01/15/texas-execution-john-gardner-death-row/ LINK2]
 
|-
 
|-
| KINSMAN, Ronald Leroy
+
| GARDNER, Ronnie Lee
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-E1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 1984
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kinsman-ronald-leroy.htm LINK]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Ronnie_Lee_Gardner LINK]
 
|-
 
|-
| KIRKLAND, Anthony
+
| GARRISON, Wayne Henry
| style="text-align: center" | 1-B4
+
| style="text-align: center" | 1-C1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1987
+
| style="text-align: center" | 1972
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kirkland-anthony.htm LINK]
+
| [http://www.tulsaworld.com/archives/child-killer-accepts-deal-for-life-term/article_3d7da60b-504f-5eb2-9afd-839957aafe3a.html LINK1], [http://newsok.com/article/2764829 LINK2], [http://www.tulsaworld.com/archives/killer-s-path-long-gory-wayne-garrison-s-own-grandmother/article_2be7f7bf-4713-51bf-95b8-3506778e7ff2.html LINK3], [https://news.google.com/newspapers?id=RLlOAAAAIBAJ&sjid=wR4EAAAAIBAJ&pg=6737%2C1632077 LINK4], [https://books.google.pl/books?id=DwNVbOcTncwC&lpg=PP1&hl=pl&pg=PA346#v=onepage&q&f=false LINK5]
 
|-
 
|-
| KOEDATICH, James J.
+
| GASKINS, Donald Henry
| style="text-align: center" | D1-B1
+
| style="text-align: center" | D1-8-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1953
| [http://murderpedia.org/male.K/k/koedatich-james.htm LINK]
+
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Donald_Henry_Gaskins LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Henry_Gaskins LINK2], [https://murderpedia.org/male.G/g1/gaskins-donald-henry.htm LINK3]
 
|-
 
|-
| KOMIN, Alexander
+
| GEARY, Melvin Joseph
| style="text-align: center" | D1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.K/k/komin.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/geary-melvin-joseph.htm LINK]
 
|-
 
|-
| LADD, Robert Charles
+
| GIBBS, David Earl
| style="text-align: center" | 3-B1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1985
| [http://murderpedia.org/male.L/l/ladd-robert-charles.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/gibbs-david-earl.htm LINK]
 +
|-
 +
| GIUGLIANO, Maurizio
 +
| style="text-align: center" | 7-D1
 +
| style="text-align: center" | Włochy
 +
| style="text-align: center" | 1983
 +
| [http://murderpedia.org/male.G/g/giugliano-maurizio.htm LINK]
 
|-
 
|-
| LAGRONE, Edward Lewis
+
| GLEASON, Robert Charles, Jr.
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-D2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 2007
| [http://murderpedia.org/male.L/l1/lagrone-edward-lewis.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/gleason-robert.htm LINK]
 
|-
 
|-
| LANDRIGAN, Jeffrey Timothy
+
| GLEN, Paul
| style="text-align: center" | 1-E1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1982
 
| [http://murderpedia.org/male.L/l1/landrigan-jeffrey.htm LINK]
 
|-
 
| LANG, Donald
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1965
 
| [http://murderpedia.org/male.L/l/lang-donald.htm LINK]
 
|-
 
| LEE, Desmond
 
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | 1989
 
| style="text-align: center" | 1989
| [http://www.examiner.co.uk/news/west-yorkshire-news/christopher-pratt-murder-accused-desmond-5000913 LINK1], [http://www.dewsburyreporter.co.uk/news/local/gay-lover-died-in-drug-sex-session-1-1353320 LINK2]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2420137/Revealed-The-12-convicted-murderers-freed-licence-kill-AGAIN-past-decade.html LINK1], [http://www.murderuk.com/one_off_paul_glen.html LINK2]
 
|-
 
|-
| LIBERTY, Robert Willard
+
| GOLLEHON, William Jay
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1985
| [http://murderpedia.org/male.L/l/liberty-robert.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/gollehon-william-jay.htm LINK]
 
|-
 
|-
| LITTLE, Dwaine Lee
+
| GOMEZ, Jason
| style="text-align: center" | 1-B4
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 2001
 +
| [http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/evil-killer-stabbed-fellow-inmate-11679238 LINK1], [http://www.kentonline.co.uk/sheerness/news/prisoners-get-life-for-inmates-43442/ LINK2], [http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/prisoner-who-killed-fellow-inmate-6463415 LINK3]
 +
|-
 +
| GOMEZ, Louis Andres
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1964
+
| style="text-align: center" | 1994
| [http://murderpedia.org/male.L/l/little-dwaine.htm LINK1], [https://news.google.com/newspapers?nid=1310&dat=19660211&id=WaxVAAAAIBAJ&sjid=DOEDAAAAIBAJ&pg=5587,2135664&hl=pl LINK2]
+
| [http://www.courts.ca.gov/opinions/revnppub/D041699.PDF LINK1], [http://www.teenkillers.org/index.php/juvenile-lifers/offenders-cases-state/individual-offender-profiles/los-angeles-county/ LINK2], [http://articles.ivpressonline.com/2002-10-18/mental-retardation_24155089 LINK3], [http://articles.ivpressonline.com/2002-12-05/penalty-phase_24154382 LINK4], [http://www.federalcrime.us/images/Opposing_Parole_for_Serial_Killers_and_Sociopaths.pdf LINK5], [http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201120120SB9 LINK6]
 
|-
 
|-
| LORD, Brian Keith
+
| GRAY, Jimmy Lee
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1968
| [http://murderpedia.org/male.L/l/lord-brian-keith.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/gray-jimmy-lee.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Lee_Gray LINK2], [http://www.nytimes.com/1983/09/02/us/killer-of-3-year-old-mississippi-girl-executed-after-justices-reject-plea.html LINK3], [http://www.capitalpunishmentuk.org/Gray.pdf LINK4]
 
|-
 
|-
| LUNDIN, Peter
+
| GREEN, Gregory
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-B4
| style="text-align: center" | USA/Dania
+
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1991
 
| style="text-align: center" | 1991
| [http://murderpedia.org/male.L/l/lundin-peter.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/green-gregory.htm LINK1], [https://www.washingtonpost.com/news/true-crime/wp/2017/03/08/a-woman-married-a-paroled-murderer-years-later-he-killed-all-her-children/?utm_term=.986f766c607e LINK2]
 
|-
 
|-
| MANN, Nathan
+
| GREEN, Malcolm
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 2007
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://www.theguardian.com/uk/2012/jul/12/pair-killed-disembowelled-inmate LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/green-malcolm.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MANTOVANI, Antonio
+
| GROVES, Vincent Darrell
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Włochy
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mantovani-antonio.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/groves-vincent.htm LINK1],  [http://www.huffingtonpost.com/2012/03/07/denver-authorities-dead-i_n_1326477.html LINK2],  [http://articles.latimes.com/2012/mar/07/nation/la-na-nn-colorado-dna-20120307 LINK3]
 
|-
 
|-
| MARQUETTE, Richard Lawrence
+
| GUINAN, Frank Joseph
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | D1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1961
+
| style="text-align: center" | 1981
| [http://murderpedia.org/male.M/m/marquette-richard.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g1/guinan-frank-joseph.htm LINK1],  [http://www.nytimes.com/1993/10/07/us/missouri-executes-inmate-who-killed-2-while-in-prison.html LINK2]
 
|-
 
|-
| MARTYNOV, Sergey
+
| GUZMAN, James
| style="text-align: center" | 1-B8
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Rosja
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1992
+
| style="text-align: center" | 1982
| [http://murderpedia.org/male.M/m/martynov-sergey.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.G/g/guzman-james.htm LINK1],  [http://articles.orlandosentinel.com/1996-12-03/news/9612020695_1_guzman-murder-conviction-colvin LINK2]
 
|-
 
|-
| MASHIANE, Johannes
+
| HAIGH, Paul Steven
| style="text-align: center" | 1-B12
+
| style="text-align: center" | 6-D1
| style="text-align: center" | RPA
+
| style="text-align: center" | Australia
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mashiane-johannes.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Mashiane LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/haigh-paul-steven.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MASSIE, Robert Lee
+
| HAMEEN, Abdullah Tanzil
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1965
+
| style="text-align: center" | 1980
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/massie-robert-lee.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hameen-abdullah.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MAUDSLEY Robert
+
| HANCOCK, Timothy
| style="text-align: center" | 1-D3
+
| style="text-align: center" | 1-D1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1990
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Maudsley LINK1], [http://www.theguardian.com/uk/2003/apr/27/ukcrime LINK2]
+
| [http://caselaw.findlaw.com/oh-supreme-court/1356855.html LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=Og4wAAAAIBAJ&sjid=yAMEAAAAIBAJ&pg=5376%2C891235 LINK2]
 
|-
 
|-
| MAUST, David Edward
+
| HANKS, John Norris
| style="text-align: center" | 2-B3
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Niemcy/USA
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1966
| [http://murderpedia.org/male.M/m/maust-david.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hanks-john-norris.htm LINK]
 +
|-
 +
| HARRELSON, Charles Voyde
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1968
 +
| [http://murderpedia.org/male.H/h/harrelson-charles-voyde.htm LINK]
 
|-
 
|-
| McDUFF, Kenneth Allen
+
| HARRIS, Ambrose
| style="text-align: center" | 3-B6
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1992
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/mcduff-kenneth.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Kenneth_McDuff LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/harris-ambrose.htm LINK]
 
|-
 
|-
| McGINLAY, Joseph
+
| HARRIS, Richard Eugene
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | 1973
 
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mcginlay-joseph.htm LINK]
 
|-
 
| MEACH III, Charles L.
 
| style="text-align: center" | 1-B4
 
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1968
| [http://murderpedia.org/male.M/m/meach-charles.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/harris-richard-eugene.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MILLER, Joseph Robert
+
| HAWKINS, Thomas William, Jr.
| style="text-align: center" | 2-B3
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1976
+
| style="text-align: center" | 1980
| [http://murderpedia.org/male.M/m/miller-joseph-robert.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hawkins-thomas-william.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MINGHELLA, Maurizio
+
| HEATH, Ronald Palmer
| style="text-align: center" | 5-B3
 
| style="text-align: center" | Włochy
 
| style="text-align: center" | 1978
 
| [http://murderpedia.org/male.M/m/minghella-maurizio.htm LINK]
 
|-
 
| MITCHELL, William Gerald
 
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mitchell-william-gerald.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/heath-ronald-palmer.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MONE, Robert Francis
+
| HEIN, Juergen
| style="text-align: center" | 1-E3
+
| style="text-align: center" | 1-B2
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | Niemcy
 
| style="text-align: center" | 1967
 
| style="text-align: center" | 1967
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mone-robert.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Mone LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hein-juergen.htm LINK]
|- style="background-color: #FFC0CB"
+
|-
| MOSS, Pamela Carole
+
| HENRY, John Ruthell
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1996
+
| style="text-align: center" | 1975
| [http://murderpedia.org/female.M/m/moss-pamela.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/henry-john-ruthel.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MOTTS, Jeffrey
+
| HERNANDEZ-LLANAS, Ramiro
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-E1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Meksyk/USA
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 1989
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/motts-jeffrey.htm LINK]
+
| [https://www.bbc.com/news/world-us-canada-26964869 LINK1], [https://www.dailymail.co.uk/news/article-2601239/I-no-pain-no-guilt-All-I-love-Mexican-national-executed-1997-beating-death-Texas-man.html LINK2]
 
|-
 
|-
| MUHAMMAD, Askari Abdullah
+
| HILL, Warren Lee
| style="text-align: center" | 2-E1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1985
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/muhammad-askari.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hill-warren-lee.htm LINK]
 
|-
 
|-
| MU'MIN, Dawud Majid
+
| HINES, Douglas, Jr.
| style="text-align: center" | 1-E1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1973
 
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/mumin-dawud.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hines-douglas.htm LINK]
 
|-
 
|-
| NASH, Viva Leroy
+
| HINOJOSA, Richard
| style="text-align: center" | B1-E1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://murderpedia.org/male.N/n/nash-viva-leroy.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hinojosa-richard.htm LINK]
 
|-
 
|-
| NEUSCHAFER, Julius Lee
+
| HITTLE, Daniel Joe
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 2-B5
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1973
 +
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hittle-daniel-joe.htm LINK]
 +
|-
 +
| HORTON, Wayne Donald
 +
| style="text-align: center" | 3-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1972
| [http://murderpedia.org/male.N/n/neuschafer-julius.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/horton-wayne-donald.htm LINK]
 
|-
 
|-
| NICOLAUS, Robert Henry
+
| HUGUELEY, Stephen Lynn
| style="text-align: center" | 3-B1
+
| style="text-align: center" | 1-D1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1964
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://murderpedia.org/male.N/n/nicolaus-robert-henry.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hugueley-stephen.htm LINK]
 
|-
 
|-
| OBERHANSLEY, Joseph
+
| HUNT, Brian Alpress
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1998
+
| style="text-align: center" | 1992
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-3050923/Indiana-man-face-rape-charge-ex-girlfriends-death.html LINK1] [http://www.wprost.pl/ar/469536/Zabil-dziewczyne-i-matke-a-po-wyjsciu-z-wiezienia-zjadl-wnetrznosci-mlodej-kobiety/ LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hunt-brian-alpress.htm LINK]
 
|-
 
|-
| O'NEAL II, Robert Earl
+
| HUNTER, Bert Leroy
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1968
 +
| [http://murderpedia.org/male.H/h1/hunter-bert-leroy.htm LINK]
 +
|-
 +
| HUNTER, Steven James
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Australia
 +
| style="text-align: center" | 1986
 +
| [http://murderpedia.org/male.H/h/hunter-steven.htm LINK]
 +
|-
 +
| JABLONSKI, Philip Carl
 +
| style="text-align: center" | 1-B4
 +
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1978
 
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.O/o1/oneal-robert-earl.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.J/j/jablonski-philip.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_Carl_Jablonski LINK2]
 
|-
 
|-
| PARKER, Norman, Jr.
+
| JACKSON, Larry Kenneth
| style="text-align: center" | 1-E2
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1985
 +
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/jackson-larry-kenneth.htm LINK]
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| JACKSON, Patricia Ann Thomas
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1966
 
| style="text-align: center" | 1966
| [http://murderpedia.org/male.P/p/parker-norman.htm LINK1], [http://law.justia.com/cases/florida/supreme-court/1984/61512-0.html LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/female.J/j/jackson-patricia-ann.htm LINK]
 
|-
 
|-
| PINTARIC, Vinko
+
| JACKSON, Royston
| style="text-align: center" | 2-E3
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Chorwacja
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1973
+
| style="text-align: center" | 1989
| [http://murderpedia.org/male.P/p/pintaric-vinko.htm LINK]
+
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/norfolk/8583541.stm LINK1], [http://www.theguardian.com/society/2010/apr/07/gordon-boon-murdered LINK2]
 
|-
 
|-
| PORTER, James Scott
+
| JOHNSON, Cecil J., Jr.
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 3-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 1980
| [http://murderpedia.org/male.P/p1/porter-james-scott.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/johnson-cecil-jr.htm LINK]
 
|-
 
|-
| PRATT, Steven
+
| JOHNSON, George
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1984
+
| style="text-align: center" | 1986
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2790614/steven-pratt-convicted-murderer-clubbed-64-year-old-mother-gwendolyn-death-just-two-days-release-30-year-prison-sentence.html LINK1], [http://www.huffingtonpost.com/2014/10/13/steven-pratt-mother-killed_n_5975428.html LINK2]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1383104/Widow-89-battered-death-released-murderer-handyman.html LINK1], [http://www.expressandstar.com/news/2011/04/22/murderer-george-johnson-kills-again/ LINK2]
 
|-
 
|-
| PREJEAN, Dalton
+
| JOHNSON, Theodore
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1981
 +
| [https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/theodore-johnson-serial-wife-killer-26-years-murdering-third-partner-angela-best-old-bailey-courts-a8144176.html LINK1], [http://www.bbc.com/news/uk-42583114 LINK2], [https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/08/theodore-johnson-man-killed-three-partners-harsher-sentence-appeal LINK3]
 +
|-
 +
| JONES, Claude Howard
 +
| style="text-align: center" | 1-D1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1976
| [http://murderpedia.org/male.P/p1/prejean-dalton.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Dalton_Prejean LINK2], [http://www.nytimes.com/1990/05/19/us/louisiana-executes-man-who-killed-at-age-17.html LINK3]
+
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/jones-claude-howard.htm LINK]
 
|-
 
|-
| PRUETT, Robert Lynn
+
| JONES, David Wyatt
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 1987
| [http://murderpedia.org/male.P/p/pruett-robert-lynn.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.J/j/jones-david-wyatt.htm LINK1],  [http://kidnappingmurderandmayhem.blogspot.com/2008/11/unnecessary-death.html LINK2]
 
|-
 
|-
| QUINTILIANO, Matthew
+
| JORDAN Hilman
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 1998
| [http://murderpedia.org/male.Q/q/quintiliano-matthew.htm LINK]
+
| [https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/dc-admits-lax-monitoring-of-mental-patient-accused-in-unprovoked-killing/2019/11/19/96ad647a-0af5-11ea-bd9d-c628fd48b3a0_story.html LINK1], [https://www.washingtonpost.com/opinions/dc-must-provide-answers-on-the-unprovoked-killing-of-javed-bhutto/2019/11/09/bc0f1308-ffe7-11e9-9518-1e76abc088b6_story.html LINK2], [https://heraldpublicist.com/pak-origin-scholar-killed-by-man-who-shot-a-friend-and-was-in-asylum/ LINK3]
 
|-
 
|-
| RARDON, Gary Duane
+
| JULIUS, Arthur James
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-C1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1962
+
| style="text-align: center" | 1972
| [http://murderpedia.org/male.R/r/rardon-gary.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.J/j1/julius-arthur-james.htm LINK]
 
|-
 
|-
| RIVERA, Vincent Faustino
+
| KAYA, Ali
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B9
 +
| style="text-align: center" | Turcja
 +
| style="text-align: center" | 1997
 +
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kaya-ali.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Kaya_%28serial_killer%29 LINK2]
 +
|-
 +
| KAYAPINAR, Hamdi
 +
| style="text-align: center" | 1-B6-B1
 +
| style="text-align: center" | Turcja
 +
| style="text-align: center" | 1994
 +
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Hamdi_Kayap%C4%B1nar LINK1], [http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-serial-killer-the-hunter-sentenced-to-life-in-prison-again-141154 LINK2], [https://www.dailysabah.com/investigations/2018/08/08/serial-killer-back-in-prison-after-another-murder LINK3]
 +
|-
 +
| KELL, Troy Michael
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1986
 +
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kell-troy-michael.htm LINK]
 +
|-
 +
| KEMPER III, Edmund Emil
 +
| style="text-align: center" | 2-B8
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1990
+
| style="text-align: center" | 1964
| [http://murderpedia.org/male.R/r/rivera-vincent.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kemper-edmund.htm LINK]
 
|-
 
|-
| ROBEDEAUX, James Glenn
+
| KENNEDY, Edward Dean
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-E2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1978
 
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.R/r1/robedeaux-james.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k1/kennedy-edward-dean.htm LINK]
 
|-
 
|-
| ROBINSON, Leigh
+
| KEOUGH, Roy E.
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Australia
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1968
+
| style="text-align: center" | 1989
| [http://murderpedia.org/male.R/r/robinson-leigh.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/keough-roy.htm LINK]
 
|-
 
|-
| RODRIGUEZ, Michael Anthony
+
| KILGORE, Dean
| style="text-align: center" | 1-E1
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1994
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.R/r1/rodriguez-michael-anthony.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kilgore-dean.htm LINK]
 
|-
 
|-
| RODRIGUEZ, Miguel Salas
+
| KINSMAN, Ronald Leroy
| style="text-align: center" | 1-B1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1979
+
| style="text-align: center" | 1975
| [https://news.google.com/newspapers?id=ZERTAAAAIBAJ&sjid=YoUDAAAAIBAJ&pg=4117%2C5902496 LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=ZERTAAAAIBAJ&sjid=YoUDAAAAIBAJ&pg=2810%2C5932140 LINK2], [http://cases.justia.com/texas/third-court-of-appeals/03-02-00242-cr.pdf?ts=1396148555 LINK3], [http://offender.tdcj.state.tx.us/OffenderSearch/offenderDetail.action?sid=01712226 LINK4]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kinsman-ronald-leroy.htm LINK]
 
|-
 
|-
| ROWELL, Robert Dale
+
| KIRKLAND, Anthony
| style="text-align: center" | D1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B4
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1982
+
| style="text-align: center" | 1987
| [http://murderpedia.org/male.R/r1/rowell-robert-dale.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/kirkland-anthony.htm LINK]
 
|-
 
|-
| ROWLES, Paul Eugene
+
| KOEDATICH, James J.
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | D1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1972
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://murderpedia.org/male.R/r/rowles-paul.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/koedatich-james.htm LINK]
 
|-
 
|-
| RYAN, Steven
+
| KOMIN, Alexander
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | D1-B2
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1993
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-3272024/Convicted-killer-murdered-pensioner-stabbing-scissors.html LINK1], [http://www.express.co.uk/news/uk/611893/Life-Fresh-demand-murderer-freed-kill-again LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.K/k/komin.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SANDISON, Steven D.
+
| LADD, Robert Charles
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 3-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1991
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://www.opposingviews.com/i/society/crime/convicted-murderer-admits-killing-his-cellmate LINK1], [http://www.mlive.com/news/saginaw/index.ssf/2015/02/murderer_says_he_killed_prison.html LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l/ladd-robert-charles.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SATTIEWHITE, Vernon Lamar
+
| LAGRONE, Edward Lewis
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B3
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1976
+
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/sattiewhite-vernon.htm LINK1], [http://www.nytimes.com/1995/08/16/us/texas-executes-man-who-killed-his-ex-girlfriend-out-of-jealousy.html LINK2], [http://www.ca5.uscourts.gov/opinions\unpub\94/94-50444.0.wpd.pdf LINK3]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l1/lagrone-edward-lewis.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SATTLER, Rodney Joseph
+
| LANDRIGAN, Jeffrey Timothy
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-E1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 1982
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sattler-rodney-joseph.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l1/landrigan-jeffrey.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SCARVER, Christopher J.
+
| LANG, Donald
| style="text-align: center" | 1-D2
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1990
+
| style="text-align: center" | 1965
| [http://murderpedia.org/male.S/s/scarver-christopher.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l/lang-donald.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SCHMITZ, Leroy
+
| LEE, Desmond
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1986
+
| style="text-align: center" | 1989
| [http://missoulian.com/whitefish-murder-suspect-convicted-of-similar-killing-in-massachusetts/article_eb4450ef-0a04-53b5-a7c9-19339b411c52.html LINK1], [http://www.southcoasttoday.com/article/19990622/news/306229995 LINK2]
+
| [http://www.examiner.co.uk/news/west-yorkshire-news/christopher-pratt-murder-accused-desmond-5000913 LINK1], [http://www.dewsburyreporter.co.uk/news/local/gay-lover-died-in-drug-sex-session-1-1353320 LINK2]
 +
|-
 +
| LEGERE, Allan
 +
| style="text-align: center" | 1-E4
 +
| style="text-align: center" | Kanada
 +
| style="text-align: center" | 1986
 +
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Legere LINK1], [https://murderpedia.org/male.L/l/legere-allan.htm LINK2], [https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/allan-legere-capture-30-years-1.5369306 LINK3]
 
|-
 
|-
| SHAWCROSS, Arthur John
+
| LEICESTER, Mark
| style="text-align: center" | 2-B11
+
| style="text-align: center" | 1-E1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1972
+
| style="text-align: center" | 1988
| [http://murderpedia.org/male.S/s/shawcross-arthur.htm LINK]
+
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/321833.stm LINK1], [http://www.theguardian.com/uk/1999/apr/17/vikramdodd LINK2], [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1349257/Jailed-murderer-killed-again-on-a-days-parole.html LINK3]
 
|-
 
|-
| SIEBERT, Daniel Lee
+
| LIBERTY, Robert Willard
| style="text-align: center" | 1-B8
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1979
+
| style="text-align: center" | 1966
| [http://murderpedia.org/male.S/s/siebert-daniel.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l/liberty-robert.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SILVA, Mauricio Rodriguez
+
| LITTLE, Dwaine Lee
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 1-B4
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1964
| [http://murderpedia.org/male.S/s/silva-mauricio-rodriguez.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l/little-dwaine.htm LINK1], [https://news.google.com/newspapers?nid=1310&dat=19660211&id=WaxVAAAAIBAJ&sjid=DOEDAAAAIBAJ&pg=5587,2135664&hl=pl LINK2]
 
|-
 
|-
| SIMON, Robert R.
+
| LORD, Brian Keith
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | 1974
 
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.S/s/simon-robert.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l/lord-brian-keith.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Keith_Lord LINK2]
|-
 
| SINCLAIR, Angus Robertson
 
| style="text-align: center" | 1-B7
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | 1961
 
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sinclair-angus.htm LINK]
 
 
|-
 
|-
| SKILLICORN, Dennis James
+
| LUCAS, Henry Lee
| style="text-align: center" | 1-B5
+
| style="text-align: center" | 1-B10
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1979
+
| style="text-align: center" | 1960
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/skillicorn-dennis.htm LINK]
+
| [http://www.murderpedia.org/male.L/l/lucas-henry-lee.htm LINK1], [https://pl.wikipedia.org/wiki/Henry_Lee_Lucas LINK2], [https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Lee_Lucas LINK3], [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_serial_killers_by_number_of_victims#Disputed_cases LINK4], [http://www.biography.com/people/henry-lee-lucas-11735804 LINK5]
 
|-
 
|-
| SLOVÁK, Jozef
+
| LUNDIN, Peter
| style="text-align: center" | 1-B4
+
| style="text-align: center" | 1-B3
| style="text-align: center" | Słowacja/Czechy
+
| style="text-align: center" | USA/Dania
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1991
| [http://murderpedia.org/male.S/s/slovak-jozef.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.L/l/lundin-peter.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SMITH, Frank Lee
+
| LUST, Kevin Carl
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1960
+
| style="text-align: center" | 1993
| [http://murderpedia.org/male.S/s/smith-frank-lee.htm LINK]
+
| [http://www.chiefads.com/news/local/territorial-inmate-gets-more-years/article_d60c8722-9254-11e0-aaaa-001cc4c03286.html LINK1], [http://www.oregonlive.com/news/index.ssf/2009/11/man_convicted_of_1993_portland.html LINK2], [http://lmtribune.com/murderer-kevin-lust-gets-life-in-prison/article_4159beee-871a-5c7d-b28f-fffc9f7f253a.html LINK3], [http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=19930304&slug=1688707 LINK4], [https://news.google.com/newspapers?id=58AjAAAAIBAJ&sjid=89AFAAAAIBAJ&pg=6474%2C914097 LINK5], [https://news.google.com/newspapers?id=MVsfAAAAIBAJ&sjid=GvEDAAAAIBAJ&pg=6352%2C3520600 LINK6]
 
|-
 
|-
| SMITH, Gerald M.
+
| MAIDMENT, Alan
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1999
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/smith-gerald-m.htm LINK]
+
| [https://www.thesun.co.uk/news/4657820/convicted-murderer-kills-again-less-than-a-year-after-being-released-from-a-life-sentence-for-strikingly-similar-attack/ LINK1], [http://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-41561207 LINK2]
 
|-
 
|-
| SMITH, Michael
+
| MANN, Nathan
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 2007
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/staffordshire/6656159.stm LINK1], [http://www.expressandstar.com/news/2007/05/15/bottle-murderer-jailed/ LINK2], [http://www.staffordshirenewsletter.co.uk/Life-murderer-killed/story-20147069-detail/story.html LINK3]
+
| [http://www.theguardian.com/uk/2012/jul/12/pair-killed-disembowelled-inmate LINK]
 
|-
 
|-
| SMITH, Samuel D.
+
| MANTOVANI, Antonio
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B3
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Włochy
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/smith-samuel.htm LINK1], [https://business.highbeam.com/435553/article-1G1-74866082/missouri-set-execute-killer-prison-inmate-mother-victim LINK2], [http://missourideathrow.com/2008/12/smith_sam/ LINK3]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mantovani-antonio.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SNELGROVE, Edwin
+
| MARQUETTE, Richard Lawrence
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 1961
| [http://murderpedia.org/male.S/s/snelgrove-edwin.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/marquette-richard.htm LINK]
 +
|-
 +
| MARTYNOV, Sergey
 +
| style="text-align: center" | 1-B8
 +
| style="text-align: center" | Rosja
 +
| style="text-align: center" | 1992
 +
| [http://murderpedia.org/male.M/m/martynov-sergey.htm LINK]
 +
|-
 +
| MASHIANE, Johannes
 +
| style="text-align: center" | 1-B12
 +
| style="text-align: center" | RPA
 +
| style="text-align: center" | 1977
 +
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mashiane-johannes.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Mashiane LINK2]
 
|-
 
|-
| SOBIG, Klaus Peter
+
| MASSIE, Robert Lee
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Niemcy
 
| style="text-align: center" | 1976
 
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sobig-klaus-peter.htm LINK]
 
|-
 
| SPEER, William
 
| style="text-align: center" | 1-D1
 
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1991
+
| style="text-align: center" | 1965
| [http://murderpedia.org/male.S/s/speer-william.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/massie-robert-lee.htm LINK]
 
|-
 
|-
| SPENGLER, William H., Jr.
+
| MATTHEWS, Ryan
| style="text-align: center" | 1-B3
+
| style="text-align: center" | 2-D1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1980
+
| style="text-align: center" | 1983
| [http://murderpedia.org/male.S/s/spengler-william.htm LINK]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2903643/Paranoid-schizophrenic-stabbed-nurse-death-wouldn-t-sent-no-smoking-unit-without-wifi-never-released-judge-tells-him.html LINK1], [http://www.bbc.com/news/uk-england-gloucestershire-30729493 LINK2]
 
|-
 
|-
| SPIRKO, John George, Jr.
+
| MAUDSLEY, Robert
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-D3
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1969
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.S/s/spirko-john.htm LINK]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Maudsley LINK1], [http://www.theguardian.com/uk/2003/apr/27/ukcrime LINK2]
 
|-
 
|-
| STEVENS, William Richard
+
| MAUST, David Edward
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 2-B3
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Niemcy/USA
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.S/s/stevens-william-richard.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/maust-david.htm LINK]
 
|-
 
|-
| STOKES, Winford Lavern, Jr.
+
| McCAFFERTY, Archibald Beattie
| style="text-align: center" | 2-E1
+
| style="text-align: center" | 3-D1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Australia
| style="text-align: center" | 1969
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/stokes-winford-lavern.htm LINK1], [http://missourideathrow.com/2008/12/stokes_winford/ LINK2], [https://news.google.com/newspapers?id=1skfAAAAIBAJ&sjid=rtgEAAAAIBAJ&pg=1259%2C1855127 LINK3]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mccafferty-archibald.htm LINK1], [http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/hansart.nsf/V3Key/LA20010405017 LINK2], [https://news.google.com/newspapers?id=JftjAAAAIBAJ&sjid=p-UDAAAAIBAJ&pg=1425%2C8046941 LINK3], [https://news.google.com/newspapers?id=XoVWAAAAIBAJ&sjid=o-YDAAAAIBAJ&pg=6984%2C2719251 LINK4]
 
|-
 
|-
| SUCCO, Roberto
+
| McDONALD, Roderick
| style="text-align: center" | 3-B4
+
| style="text-align: center" | 1-E1
| style="text-align: center" | Włochy/Francja
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1992
| [http://murderpedia.org/male.S/s/succo-roberto.htm LINK1], [http://pl.wikipedia.org/wiki/Roberto_Succo LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mcdonald-roderick.htm LINK1], [http://www.heraldscotland.com/news/12614665.Bisexual_man_gets_life_sentence_for_murder_of_wife/ LINK2], [http://www.blackpoolgazette.co.uk/news/kinky-killer-found-dead-in-his-cell-1-407941 LINK3]
 
|-
 
|-
| SUFF, William Lester
+
| McDUFF, Kenneth Allen
| style="text-align: center" | 1-B12
+
| style="text-align: center" | 3-B6
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1966
| [http://murderpedia.org/male.S/s/suff-william.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/mcduff-kenneth.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Kenneth_McDuff LINK2]
 
|-
 
|-
| SUTTON, Nicholas Todd
+
| McGINLAY, Joseph
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1979
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sutton-nicholas-todd.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mcginlay-joseph.htm LINK]
 
|-
 
|-
| TAYLOR, Michael
+
| McLAUGHLIN, Jeremy
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Australia/Nowa Zelandia
 
| style="text-align: center" | 1995
 
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.T/t/taylor-michael.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mclaughlin-jeremy.htm LINK1], [http://www.stuff.co.nz/national/crime/70660631/double-child-killer-jeremy-mclaughlins-appeal-dismissed.html LINK2], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2315145/Convicted-killer-strangled-13-year-old-British-girl-burned-house-cover-tracks-attack-ex-lovers-daughter-New-Zealand.html LINK3]
 +
|-
 +
| McLOUGHLIN, Ian John
 +
| style="text-align: center" | 1-B1-C1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1984
 +
| [http://www.theguardian.com/uk-news/2013/oct/21/convicted-killer-admits-graham-buck-murder LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2470058/Triple-killer-Ian-McLoughlin-murdered-Good-Samaritan-jailed-40-years.html LINK2], [http://www.bbc.com/news/uk-england-beds-bucks-herts-24608144 LINK3]
 
|-
 
|-
| TERRY, Benjamin
+
| MEACH III, Charles L.
| style="text-align: center" | 3-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B4
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1973
| [https://news.google.com/newspapers?id=uVslAAAAIBAJ&sjid=raIFAAAAIBAJ&pg=4227%2C3496450 LINK1], [http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/974/372/437682/ LINK2], [http://law.justia.com/cases/pennsylvania/supreme-court/1975/462-pa-595-0.html LINK3], [http://articles.philly.com/1994-06-17/news/25831933_1_death-warrant-joseph-thomas-szuchon-death-sentence LINK4]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/meach-charles.htm LINK]
 
|-
 
|-
| THOMPSON, William Eugene
+
| MELLORS, Simon
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 1999
| [http://murderpedia.org/male.T/t/thompson-william-eugene.htm LINK]
+
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-43704929 LINK1], [https://www.thesun.co.uk/news/5705898/accused-murderer-simon-mellors-hanged-himself-cell-killed-two-girlfriends/ LINK2]
 
|-
 
|-
| TISON, Gary Gene
+
| MILLER, Joseph Robert
| style="text-align: center" | D1-E6
+
| style="text-align: center" | 2-B3
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1967
+
| style="text-align: center" | 1976
| [http://murderpedia.org/male.T/t/tison-gary-gene.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/miller-joseph-robert.htm LINK]
 
|-
 
|-
| TISSIER, Patrick
+
| MINGHELLA, Maurizio
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 5-B3
| style="text-align: center" | Francja
+
| style="text-align: center" | Włochy
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.T/t/tissier-patrick.htm LINK1],  [http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Tissier_%28repris_de_justice%29 LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/minghella-maurizio.htm LINK]
 
|-
 
|-
| TUCKER, Richard, Jr.
+
| MITCHELL, David
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | UK
| style="text-align: center" | 1963
+
| style="text-align: center" | 1990
| [http://murderpedia.org/male.T/t1/tucker-richard.htm LINK]
+
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-27768323 LINK1], [http://www.examiner.co.uk/news/west-yorkshire-news/murderers-like-david-mitchell-kill-7245450 LINK2], [http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/released-murderer-caught-cctv-victim-3669093 LINK3]
 
|-
 
|-
| TUGGLE, Lem Davis, Jr.
+
| MITCHELL, William Gerald
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.T/t1/tuggle-lem-davis.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mitchell-william-gerald.htm LINK]
 
|-
 
|-
| TURNER, Douglas
+
| MONE, Robert Francis
| style="text-align: center" | 3-D6
+
| style="text-align: center" | 1-E3
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1967
 +
| [http://murderpedia.org/male.M/m/mone-robert.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Mone LINK2]
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| MOSS, Pamela Carole
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1987
+
| style="text-align: center" | 1996
| [http://murderpedia.org/male.T/t/turner-douglas.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/female.M/m/moss-pamela.htm LINK]
 
|-
 
|-
| UMEKAWA, Akiyoshi
+
| MOTTS, Jeffrey
| style="text-align: center" | 1-A4
+
| style="text-align: center" | 2-D1
| style="text-align: center" | Japonia
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1963
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.U/u/umekawa-akiyoshi.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/motts-jeffrey.htm LINK]
 
|-
 
|-
| UNTERWEGER, Johann "Jack"
+
| MUHAMMAD, Askari Abdullah
| style="text-align: center" | 1-B9
+
| style="text-align: center" | 2-E1-D1
| style="text-align: center" | Austria/USA/Czechy
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1976
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://murderpedia.org/male.U/u/unterweger-jack.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Jack_Unterweger LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/muhammad-askari.htm LINK]
|- style="background-color: #FFC0CB"
 
| VAN DUNGEY, Tracey Antoinette
 
| style="text-align: center" | 1-A1
 
| style="text-align: center" | UK
 
| style="text-align: center" | 2004
 
| [http://murderpedia.org/female.V/v/van-dungey-tracey.htm LINK]
 
 
|-
 
|-
| VAN EIJK, Willem
+
| MU'MIN, Dawud Majid
| style="text-align: center" | 2-B3
+
| style="text-align: center" | 1-E1
| style="text-align: center" | Holandia
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.V/v/van-eijk-willem.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Eijk LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/mumin-dawud.htm LINK]
 
|-
 
|-
| VICKERS, Robert Wayne
+
| NASH, Viva Leroy
| style="text-align: center" | D1-D1
+
| style="text-align: center" | B1-E1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1977
| [http://murderpedia.org/male.V/v1/vickers-robert-wayne.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.N/n/nash-viva-leroy.htm LINK]
 
|-
 
|-
| VINTER, Douglas
+
| NEUSCHAFER, Julius Lee
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1995
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-561230/Sentenced-life--murderer-freed-prison-stab-wife-death.html LINK1], [http://www.gazettelive.co.uk/news/local-news/life-for-double-killer-vinter-3733567 LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.N/n/neuschafer-julius.htm LINK]
 
|-
 
|-
| WALKER, Tony Lee
+
| NICOLAUS, Robert Henry
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 3-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1964
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/walker-tony-lee.htm LINK1], [http://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/walkertony.jpg LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.N/n/nicolaus-robert-henry.htm LINK]
 
|-
 
|-
| WATERHOUSE, Robert Brian
+
| O'HARA, Paul
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1998
 +
| [http://www.bbc.com/news/uk-england-lancashire-28089357 LINK1], [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2675314/Convicted-murderer-stabbed-girlfriend-death-detectives-freed-early-jail-previous-killing-die-bars.html LINK2]
 +
|-
 +
| O'NEAL II, Robert Earl
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/waterhouse-robert.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.O/o1/oneal-robert-earl.htm LINK]
 
|-
 
|-
| WHITE, John Douglas
+
| OBERHANSLEY, Joseph
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1994
+
| style="text-align: center" | 1998
| [http://murderpedia.org/male.W/w/white-john-douglas.htm LINK]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-3050923/Indiana-man-face-rape-charge-ex-girlfriends-death.html LINK1] [http://www.wprost.pl/ar/469536/Zabil-dziewczyne-i-matke-a-po-wyjsciu-z-wiezienia-zjadl-wnetrznosci-mlodej-kobiety/ LINK2]
 
|-
 
|-
| WILLIAMS, Connie J.
+
| OLIVER, Russell
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 2013
 +
| [https://www.thesun.co.uk/news/4166109/murderers-awarded-380000-in-legal-aid/ LINK1], [http://www.bbc.com/news/uk-england-35894749 LINK2]
 +
|-
 +
| OSUNA, Jaime
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1974
+
| style="text-align: center" | 2011
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williams-connie.htm LINK]
+
| [https://fakty.interia.pl/swiat/news-obcial-wspolwiezniowi-glowe-wczesniej-go-torturowal,nId,2961999 LINK1], [https://www.mirror.co.uk/news/us-news/convicted-killer-tortured-beheaded-cellmate-14791081 LINK2], [https://www.apnews.com/694230bcd84f43cabe913b7a04cccd8c LINK3], [https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-inmate-beheads-cellmate-20190426-story.html LINK4]
 
|-
 
|-
| WILLIAMS, Laron Ronald
+
| PARKER, Norman, Jr.
 
| style="text-align: center" | 1-E2
 
| style="text-align: center" | 1-E2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1978
+
| style="text-align: center" | 1966
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williams-laron-ronald.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.P/p/parker-norman.htm LINK1], [http://law.justia.com/cases/florida/supreme-court/1984/61512-0.html LINK2]
 
|-
 
|-
| WILLIAMS, Ronnie Keith
+
| PIGGE, Casey
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-D1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1984
+
| style="text-align: center" | 2008
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williams-ronnie-keith.htm LINK]
+
| [https://eu.chillicothegazette.com/story/news/2016/06/27/casey-pigge-chillicothe-murder-2008/86443092/ LINK1], [https://www.daytondailynews.com/news/prison-guards-didn-know-inmate-bus-was-being-murdered/u1iPtDYMtxgtjAp03i41KK/ LINK2], [https://www.denverpost.com/2017/09/27/ohio-killer-hannibal-lecter-gets-25-years/ LINK3]
 
|-
 
|-
| WILLIAMSON, Dana
+
| PILLADO, Raymond
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 3-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1975
+
| style="text-align: center" | 2006
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williamson-dana.htm LINK]
+
| [https://newsok.com/article/3417398/3-time-oklahoma-city-killer-gets-3-life-sentences LINK1], [https://nypost.com/2019/02/27/convicted-child-killer-beaten-strangled-to-death-by-cellmate/ LINK2], [https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/usa-siedzial-za-zabojstwo-8-latki-sam-zostal-zabity/7blhcz2 LINK3]
 
|-
 
|-
| WILLIS, Fred
+
| PINTARIC, Vinko
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-E3
| style="text-align: center" | USA
+
| style="text-align: center" | Chorwacja
| style="text-align: center" | 1984
+
| style="text-align: center" | 1973
| [http://murderpedia.org/male.W/w/willis-fred.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.P/p/pintaric-vinko.htm LINK]
 
|-
 
|-
| WISE, Jessie Lee
+
| PORTER, James Scott
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-D1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/wise-jessie-lee.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.P/p1/porter-james-scott.htm LINK]
 
|-
 
|-
| WOOD, Stephen Edward
+
| POUGH, James Edward
| style="text-align: center" | 2-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B11
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1992
+
| style="text-align: center" | 1971
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/wood-stephen-edward.htm LINK]
+
| [https://en.wikipedia.org/wiki/James_Edward_Pough LINK]
 
|-
 
|-
| WRIGHT, Douglas Franklin
+
| PRATT, Steven
| style="text-align: center" | 2-B4
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1969
+
| style="text-align: center" | 1984
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/wright-douglas-franklin.htm LINK]
+
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2790614/steven-pratt-convicted-murderer-clubbed-64-year-old-mother-gwendolyn-death-just-two-days-release-30-year-prison-sentence.html LINK1], [http://www.huffingtonpost.com/2014/10/13/steven-pratt-mother-killed_n_5975428.html LINK2]
 
|-
 
|-
| WRIGHT, Ernest
+
| PREJEAN, Dalton
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1971
+
| style="text-align: center" | 1974
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1262069/Shotgun-killer-Ernest-Wright-jailed-shooting-man-39-years-murder.html LINK1], [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/7535795/Man-who-killed-again-while-on-parole-for-murder-will-die-in-prison.html LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.P/p1/prejean-dalton.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Dalton_Prejean LINK2], [http://www.nytimes.com/1990/05/19/us/louisiana-executes-man-who-killed-at-age-17.html LINK3]
 
|-
 
|-
| YAMAJI, Yukio
+
| PRUETT, Robert Lynn
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-D1
| style="text-align: center" | Japonia
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 2000
+
| style="text-align: center" | 1995
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yamaji-yukio.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Yukio_Yamaji LINK2], [http://www.japantimes.co.jp/news/2006/05/02/national/man-pleads-guilty-to-murdering-sisters/#.VSVI3fPgFpg LINK3]
+
| [http://murderpedia.org/male.P/p/pruett-robert-lynn.htm LINK]
 
|-
 
|-
| YAPICIOGLU, Yavuz
+
| QUINTILIANO, Matthew
| style="text-align: center" | 4-B8-B6
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | Turcja
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1994
+
| style="text-align: center" | 1975
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yapicioglu-yavuz.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Yavuz_Yap%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu#cite_note-z1-1 LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.Q/q/quintiliano-matthew.htm LINK]
 
|-
 
|-
| YONGMING, Zhang
+
| RARDON, Gary Duane
| style="text-align: center" | 1-B11
+
| style="text-align: center" | 1-B3
| style="text-align: center" | Chiny
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1979
+
| style="text-align: center" | 1962
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yongming-zhang.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.R/r/rardon-gary.htm LINK]
 
|-
 
|-
| YONGZHI, Piao
+
| RIVERA, Vincent Faustino
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 2-D1
| style="text-align: center" | Chiny
+
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1977
+
| style="text-align: center" | 1990
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yongzhi-piao.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.R/r/rivera-vincent.htm LINK]
 
|-
 
|-
| YOUNG, David Franklin
+
| ROBEDEAUX, James Glenn
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 1978
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/young-david-franklin.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.R/r1/robedeaux-james.htm LINK]
 
|-
 
|-
| YOUNG, Graham
+
| ROBINSON, Leigh
| style="text-align: center" | 1-B2
+
| style="text-align: center" | 1-B1
| style="text-align: center" | UK
+
| style="text-align: center" | Australia
| style="text-align: center" | 1962
+
| style="text-align: center" | 1968
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Young LINK1], [http://murderpedia.org/male.Y/y/young-graham.htm LINK2]
+
| [http://murderpedia.org/male.R/r/robinson-leigh.htm LINK]
 +
|-
 +
| RODRIGUEZ, Michael Anthony
 +
| style="text-align: center" | 1-E1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1994
 +
| [http://murderpedia.org/male.R/r1/rodriguez-michael-anthony.htm LINK]
 
|-
 
|-
| YUKL, Charles William
+
| RODRIGUEZ, Miguel Salas
| style="text-align: center" | 1-B1
+
| style="text-align: center" | 1-B1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1966
+
| style="text-align: center" | 1979
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yukl-charles.htm LINK]
+
| [https://news.google.com/newspapers?id=ZERTAAAAIBAJ&sjid=YoUDAAAAIBAJ&pg=4117%2C5902496 LINK1], [https://news.google.com/newspapers?id=ZERTAAAAIBAJ&sjid=YoUDAAAAIBAJ&pg=2810%2C5932140 LINK2], [http://cases.justia.com/texas/third-court-of-appeals/03-02-00242-cr.pdf?ts=1396148555 LINK3], [http://offender.tdcj.state.tx.us/OffenderSearch/offenderDetail.action?sid=01712226 LINK4]
 
|-
 
|-
| ZEITVOGEL, Richard Steven
+
| ROUSE, Danny R.
| style="text-align: center" | D1-D1
+
| style="text-align: center" | 1-B1
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1981
+
| style="text-align: center" | 1979
| [http://murderpedia.org/male.Z/z1/zeitvogel-richard.htm LINK]
+
| [http://articles.chicagotribune.com/2007-01-26/news/0701260176_1_rouse-parole-board-indiana LINK1], [http://www.cbsnews.com/news/missing-indiana-girl-found-dead/ LINK2]
 
|-
 
|-
| ZUERN, William G., Jr.
+
| ROWELL, Robert Dale
| style="text-align: center" | 1-D1
+
| style="text-align: center" | D1-B2
 
| style="text-align: center" | USA
 
| style="text-align: center" | USA
| style="text-align: center" | 1983
+
| style="text-align: center" | 1982
| [http://murderpedia.org/male.Z/z1/zuern-william.htm LINK]
+
| [http://murderpedia.org/male.R/r1/rowell-robert-dale.htm LINK]
|}
+
|-
 +
| ROWLES, Paul Eugene
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1972
 +
| [http://murderpedia.org/male.R/r/rowles-paul.htm LINK]
 +
|-
 +
| RYAN, Steven
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1993
 +
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-3272024/Convicted-killer-murdered-pensioner-stabbing-scissors.html LINK1], [http://www.express.co.uk/news/uk/611893/Life-Fresh-demand-murderer-freed-kill-again LINK2]
 +
|-
 +
| SANDISON, Steven D.
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1991
 +
| [http://www.opposingviews.com/i/society/crime/convicted-murderer-admits-killing-his-cellmate LINK1], [http://www.mlive.com/news/saginaw/index.ssf/2015/02/murderer_says_he_killed_prison.html LINK2]
 +
|-
 +
| SATTIEWHITE, Vernon Lamar
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1976
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/sattiewhite-vernon.htm LINK1], [http://www.nytimes.com/1995/08/16/us/texas-executes-man-who-killed-his-ex-girlfriend-out-of-jealousy.html LINK2], [http://www.ca5.uscourts.gov/opinions\unpub\94/94-50444.0.wpd.pdf LINK3]
 +
|-
 +
| SATTLER, Rodney Joseph
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1986
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sattler-rodney-joseph.htm LINK]
 +
|-
 +
| SCARVER, Christopher J.
 +
| style="text-align: center" | 1-D2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1990
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/scarver-christopher.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Scarver LINK2]
 +
|-
 +
| SCHMITZ, Leroy
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1986
 +
| [http://missoulian.com/whitefish-murder-suspect-convicted-of-similar-killing-in-massachusetts/article_eb4450ef-0a04-53b5-a7c9-19339b411c52.html LINK1], [http://www.southcoasttoday.com/article/19990622/news/306229995 LINK2]
 +
|-
 +
| SHAWCROSS, Arthur John
 +
| style="text-align: center" | 2-B11
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1972
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/shawcross-arthur.htm LINK]
 +
|-
 +
| SHREENAN, Alan
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1992
 +
| [http://www.dailyrecord.co.uk/news/local-news/dumbarton-double-killer-working-kids-2587812 LINK1], [http://www.heraldscotland.com/news/12132069.Freed_killer_jailed_for_stabbing_death/ LINK2], [https://www.highbeam.com/doc/1G1-80257437.html LINK3], [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1387977/Ten-men-freed-to-kill-and-rape.html LINK4]
 +
|-
 +
| SIEBERT, Daniel Lee
 +
| style="text-align: center" | 1-B8
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lee_Siebert LINK1], [http://murderpedia.org/male.S/s/siebert-daniel.htm LINK2], [https://www.youtube.com/watch?v=1sBqgOUIScw LINK3]
 +
|-
 +
| SILVA, Mauricio Rodriguez
 +
| style="text-align: center" | 1-B3
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/silva-mauricio-rodriguez.htm LINK]
 +
|-
 +
| SIMMONS, Denver<ref name="simmons_denver"/>
 +
| style="text-align: center" | 2-D4
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 2007
 +
| [http://abcnews4.com/archive/man-pleads-guilty-to-killing-woman-her-son LINK1], [http://www.wmbfnews.com/story/13119814/suspect-pleads-guilty-in-2007-murder-of-mother-son LINK2], [http://wtkr.com/2017/04/11/man-accused-of-murdering-4-inmates-in-south-carolina-has-ties-to-virginia-beach/ LINK3], [https://www.postandcourier.com/archives/boyfriend-accused-in-slayings-of-police-sailor-killed-sangaree-intermediate/article_79f556d6-c410-5e6f-ad9b-32c37bc130fe.html LINK4], [http://www.independent.co.uk/news/world/americas/murder-death-row-prisoner-strangled-inmates-denver-simmons-jacob-philips-south-carolina-a7811571.html LINK5], [https://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2017/04/08/2-inmates-charged-killing-4-south-carolina-prison/100211802/ LINK6], [https://www.usnews.com/news/best-states/south-carolina/articles/2017-06-27/inmate-details-4-prison-killings-i-did-it-for-nothing LINK7]
 +
|-
 +
| SIMON, Robert R.
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1974
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/simon-robert.htm LINK]
 +
|-
 +
| SINCLAIR, Angus Robertson
 +
| style="text-align: center" | 1-B7
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1961
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sinclair-angus.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/World's_End_Murders LINK2]
 +
|-
 +
| SKILLICORN, Dennis James
 +
| style="text-align: center" | 1-B5
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/skillicorn-dennis.htm LINK]
 +
|-
 +
| SLOVÁK, Jozef
 +
| style="text-align: center" | 1-B4
 +
| style="text-align: center" | Słowacja/Czechy
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Jozef_Slov%C3%A1k LINK1], [http://murderpedia.org/male.S/s/slovak-jozef.htm LINK2]
 +
|-
 +
| SMITH, Dennis Keith
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1982
 +
| [https://books.google.pl/books?id=gh6q_-Vzc0YC&lpg=PP1&hl=pl&pg=PA108#v=onepage&q&f=false LINK1], [https://products.kitsapsun.com/archive/1995/12-26/341666_vancouver__family_searches_for_.html LINK2], [https://www.columbian.com/news/2011/nov/26/vigil-planned-for-2-long-lost-women/ LINK3]
 +
|-
 +
| SMITH, Frank Lee
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1960
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/smith-frank-lee.htm LINK]
 +
|-
 +
| SMITH, Gary<ref name="smith_gary"/>
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1998
 +
| [https://www.theguardian.com/uk-news/2013/sep/23/prisoners-life-murdering-child-killer LINK1], [http://www.bbc.com/news/uk-england-24211219 LINK2]
 +
|-
 +
| SMITH, Gerald M.
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1981
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/smith-gerald-m.htm LINK]
 +
|-
 +
| SMITH, Lemuel Warren
 +
| style="text-align: center" | 5-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1958
 +
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Lemuel_Smith LINK1], [http://murderpedia.org/male.S/s/smith-lemuel-warren.htm LINK2], [http://www.nytimes.com/1981/08/13/nyregion/tooth-marks-of-suspect-key-in-murder-of-guard.html LINK3], [https://books.google.pl/books?id=TqA4NcM_pm0C&lpg=PA1&ots=qF39yCJk79&dq=The%20Evil%20Within%20-%20A%20Top%20Murder%20Squad%20Detective%20Reveals%20The%20Chilling%20True&hl=pl&pg=PT238#v=onepage&q&f=false LINK4]
 +
|-
 +
| SMITH, Michael
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1975
 +
| [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/staffordshire/6656159.stm LINK1], [http://www.expressandstar.com/news/2007/05/15/bottle-murderer-jailed/ LINK2], [http://www.staffordshirenewsletter.co.uk/Life-murderer-killed/story-20147069-detail/story.html LINK3]
 +
|-
 +
| SMITH, Samuel D.
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/smith-samuel.htm LINK1], [https://business.highbeam.com/435553/article-1G1-74866082/missouri-set-execute-killer-prison-inmate-mother-victim LINK2], [http://missourideathrow.com/2008/12/smith_sam/ LINK3]
 +
|-
 +
| SNELGROVE, Edwin
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1983
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/snelgrove-edwin.htm LINK]
 +
|-
 +
| SOBIG, Klaus Peter
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Niemcy
 +
| style="text-align: center" | 1976
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sobig-klaus-peter.htm LINK]
 +
|-
 +
| SPEER, William
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1991
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/speer-william.htm LINK]
 +
|-
 +
| SPENGLER, William H., Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-B3
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1980
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/spengler-william.htm LINK]
 +
|-
 +
| SPIRKO, John George, Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1969
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/spirko-john.htm LINK]
 +
|-
 +
| STANWORTH, Dennis
 +
| style="text-align: center" | 2-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1966
 +
| [http://www.insidebayarea.com/news/ci_22356622/dennis-stanworth-history-crime?source=pkg LINK1], [http://scocal.stanford.edu/opinion/people-v-stanworth-22555 LINK2], [http://www.mercurynews.com/crime-courts/ci_25370595/dennis-stanworth-found-unfit-stand-trial-allegedly-slaying LINK3], [http://www.mercurynews.com/ci_22358879/dennis-stanworth-one-107-death-row-inmates-spared LINK4]
 +
|-
 +
| STEVENS, William Richard
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1977
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/stevens-william-richard.htm LINK]
 +
|-
 +
| STOKES, Winford Lavern, Jr.
 +
| style="text-align: center" | 2-E1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1969
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s1/stokes-winford-lavern.htm LINK1], [http://missourideathrow.com/2008/12/stokes_winford/ LINK2], [https://news.google.com/newspapers?id=1skfAAAAIBAJ&sjid=rtgEAAAAIBAJ&pg=1259%2C1855127 LINK3]
 +
|-
 +
| SUCCO, Roberto
 +
| style="text-align: center" | 3-B4
 +
| style="text-align: center" | Włochy/Francja
 +
| style="text-align: center" | 1981
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/succo-roberto.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Roberto_Succo LINK2]
 +
|-
 +
| SUFF, William Lester
 +
| style="text-align: center" | 1-B12
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1974
 +
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Suff LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/William_Suff LINK2], [http://murderpedia.org/male.S/s/suff-william.htm LINK3]
 +
|-
 +
| SUTTON, Nicholas Todd
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [http://murderpedia.org/male.S/s/sutton-nicholas-todd.htm LINK1], [https://www.foxnews.com/us/tennessee-executes-nicholas-sutton-killer-of-fellow-inmate-in-1985-after-slaying-3-in-1979 LINK2]
 +
|-
 +
| TAMIHERE, David Wayne
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | Nowa Zelandia
 +
| style="text-align: center" | 1972
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t/tamihere-david.htm LINK1], [https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Urban_H%C3%B6glin_and_Heidi_Paakkonen LINK2]
 +
|-
 +
| TAVARES, Daniel, Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1991
 +
| [https://www.boston.com/uncategorized/noprimarytagmatch/2013/04/08/triple-killer-daniel-t-tavares-jr-charged-with-a-fourth-murder-1988-death-of-fall-river-woman LINK1], [https://www.bostonglobe.com/2015/12/01/man-who-killed-mother-his-neighbors-washington-now-convicted-homicide/jIbuEhWsX0nmD2uYgXxxZI/story.html LINK2], [http://www.seattletimes.com/seattle-news/family-of-slain-graham-couple-seeks-20m-over-killers-early-prison-release/ LINK3]
 +
|-
 +
| TAYLOR, Michael
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1995
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t/taylor-michael.htm LINK]
 +
|-
 +
| TERRY, Benjamin
 +
| style="text-align: center" | 3-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [https://news.google.com/newspapers?id=uVslAAAAIBAJ&sjid=raIFAAAAIBAJ&pg=4227%2C3496450 LINK1], [http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/974/372/437682/ LINK2], [http://law.justia.com/cases/pennsylvania/supreme-court/1975/462-pa-595-0.html LINK3], [http://articles.philly.com/1994-06-17/news/25831933_1_death-warrant-joseph-thomas-szuchon-death-sentence LINK4]
 +
|-
 +
| THOMPSON, William Eugene
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1974
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t/thompson-william-eugene.htm LINK]
 +
|-
 +
| THORNTON, David
 +
| style="text-align: center" | 2-A1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 2004
 +
| [http://www.baltimoresun.com/news/maryland/baltimore-city/bs-md-ci-thornton-murder-conviction-20150915-story.html LINK1], [http://www.stattorney.org/media-center/press-releases/836-murderer-faces-33-years-in-prison-for-stabbing-17-year-old-over-a-10-debt LINK2], [http://articles.baltimoresun.com/2006-03-31/news/0603310070_1_thornton-murder-cases-murder-charges LINK3], [http://casesearch.courts.state.md.us/casesearch/inquiryDetail.jis?caseId=104362026&loc=69&detailLoc=DSK8 LINK4], [http://casesearch.courts.state.md.us/casesearch/inquiryDetail.jis?caseId=105189012&loc=69&detailLoc=DSK8 LINK5]
 +
|-
 +
| TISON, Gary Gene
 +
| style="text-align: center" | D1-E6
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1967
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t/tison-gary-gene.htm LINK]
 +
|-
 +
| TISSIER, Patrick
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | Francja
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t/tissier-patrick.htm LINK1],  [http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Tissier_%28repris_de_justice%29 LINK2]
 +
|-
 +
| TUCKER, Richard, Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1963
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t1/tucker-richard.htm LINK]
 +
|-
 +
| TUGGLE, Lem Davis, Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t1/tuggle-lem-davis.htm LINK]
 +
|-
 +
| TURNER, Douglas
 +
| style="text-align: center" | 3-D6
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1987
 +
| [http://murderpedia.org/male.T/t/turner-douglas.htm LINK]
 +
|-
 +
| ULAYUK, Eli
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Kanada
 +
| style="text-align: center" | 1988
 +
| [http://www.csc-scc.gc.ca/publications/ci-report05-06/ex_summary_06-03-09-eng.shtml LINK1], [http://www.csc-scc.gc.ca/publications/ci-report05-06/executive_summary-eng.pdf LINK2]
 +
|-
 +
| UMEKAWA, Akiyoshi
 +
| style="text-align: center" | 1-A4
 +
| style="text-align: center" | Japonia
 +
| style="text-align: center" | 1963
 +
| [http://murderpedia.org/male.U/u/umekawa-akiyoshi.htm LINK]
 +
|-
 +
| UNTERWEGER, Johann "Jack"
 +
| style="text-align: center" | 1-B9
 +
| style="text-align: center" | Austria/USA/Czechy
 +
| style="text-align: center" | 1976
 +
| [http://murderpedia.org/male.U/u/unterweger-jack.htm LINK1],  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Jack_Unterweger LINK2]
 +
|-
 +
| UNWIN, Stephen<ref name="unwin_stephen"/>
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1998
 +
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-5482203/Sunderland-murder-accused-convicted-killers.html LINK1], [https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/two-men-convicted-of-murdering-woman-after-rape-and-torture-1.3442450 LINK2], [https://www.belfastlive.co.uk/news/belfast-news/stephen-unwin-william-mcfall-murder-14436709 LINK3], [https://www.wprost.pl/zycie/10106420/torturowali-i-gwalcili-samotna-matke-po-czym-spalili-ja-zywcem-na-tle-plomieni-zrobili-selfie.html LINK4]
 +
|- style="background-color: #FFC0CB"
 +
| VAN DUNGEY, Tracey Antoinette
 +
| style="text-align: center" | 1-A1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 2004
 +
| [http://murderpedia.org/female.V/v/van-dungey-tracey.htm LINK]
 +
|-
 +
| VAN EIJK, Willem
 +
| style="text-align: center" | 2-B3
 +
| style="text-align: center" | Holandia
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [http://murderpedia.org/male.V/v/van-eijk-willem.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Eijk LINK2]
 +
|-
 +
| VICKERS, Robert Wayne
 +
| style="text-align: center" | D1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://murderpedia.org/male.V/v1/vickers-robert-wayne.htm LINK]
 +
|-
 +
| VINTER, Douglas Gary
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1995
 +
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-561230/Sentenced-life--murderer-freed-prison-stab-wife-death.html LINK1], [http://www.gazettelive.co.uk/news/local-news/life-for-double-killer-vinter-3733567 LINK2]
 +
|-
 +
| WALKER, Tony Lee
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/walker-tony-lee.htm LINK1], [http://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_info/walkertony.jpg LINK2]
 +
|-
 +
| WALKER, Walter
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1997
 +
| [http://www.denverpost.com/ci_14208967 LINK1], [http://www.denverpost.com/ci_14127276 LINK2], [http://www.9news.com/video/60504179001/0/Inmate-killed LINK3], [https://www.highbeam.com/doc/1G1-67604836.html LINK4]
 +
|-
 +
| WARD, Bruce Earl
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1977
 +
| [https://www.huffingtonpost.com/entry/these-are-the-seven-men-scheduled-to-be-executed-this-month_us_58ef6880e4b0bb9638e1abfa?guccounter=1 LINK1], [https://caselaw.findlaw.com/ar-supreme-court/1162958.html LINK2], [https://www.newspapers.com/newspage/88041181/ LINK3]
 +
|-
 +
| WARD, Keith John
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1983
 +
| [https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/may/21/maria-stubbings-public-inquiry-domestic-violence LINK1], [https://books.google.pl/books?id=ZKCAVqeKzv0C&lpg=PP1&hl=pl&pg=PA127#v=onepage&q&f=false LINK2], [https://www.theguardian.com/society/2018/jan/03/theodore-johnson-freed-to-kill-domestic-violence-failure LINK3]
 +
|-
 +
| WATERHOUSE, Robert Brian
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1966
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/waterhouse-robert.htm LINK]
 +
|-
 +
| WHITE, John Douglas
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1994
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w/white-john-douglas.htm LINK]
 +
|-
 +
| WILLIAMS, Connie J.
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1974
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williams-connie.htm LINK]
 +
|-
 +
| WILLIAMS, Kenneth Dewayne
 +
| style="text-align: center" | 2-E1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1998
 +
| [http://www.theforgivenessfoundation.org/index.php/scheduled-executions/40-news/general/3398-arkansas-stays-execution-of-kenneth-williams LINK1], [http://thecabin.net/stories/061505/loc_0615050011.shtml LINK2], [http://caselaw.findlaw.com/ar-supreme-court/1068135.html LINK3]
 +
|-
 +
| WILLIAMS, Laron Ronald
 +
| style="text-align: center" | 1-E2
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1978
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williams-laron-ronald.htm LINK]
 +
|-
 +
| WILLIAMS, Ronnie Keith
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1984
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williams-ronnie-keith.htm LINK]
 +
|-
 +
| WILLIAMSON, Dana
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1975
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w/williamson-dana.htm LINK]
 +
|-
 +
| WILLIS, Fred
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1984
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w/willis-fred.htm LINK]
 +
|-
 +
| WILSON, Paul Russell
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Nowa Zelandia
 +
| style="text-align: center" | 1995
 +
| [https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12205728 LINK1], [https://www.stuff.co.nz/national/crime/103420907/david-bains-friend-paul-wilson-took-murderous-revenge-on-the-women-who-rejected-him LINK2]
 +
|-
 +
| WISE, Jessie Lee
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/wise-jessie-lee.htm LINK]
 +
|-
 +
| WOOD, Stephen Edward
 +
| style="text-align: center" | 2-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1992
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/wood-stephen-edward.htm LINK]
 +
|-
 +
| WRIGHT, Douglas Franklin
 +
| style="text-align: center" | 2-B4
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1969
 +
| [http://murderpedia.org/male.W/w1/wright-douglas-franklin.htm LINK]
 +
|-
 +
| WRIGHT, Ernest
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1971
 +
| [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1262069/Shotgun-killer-Ernest-Wright-jailed-shooting-man-39-years-murder.html LINK1], [http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/7535795/Man-who-killed-again-while-on-parole-for-murder-will-die-in-prison.html LINK2]
 +
|-
 +
| YAMAJI, Yukio
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | Japonia
 +
| style="text-align: center" | 2000
 +
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yamaji-yukio.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Yukio_Yamaji LINK2], [http://www.japantimes.co.jp/news/2006/05/02/national/man-pleads-guilty-to-murdering-sisters/#.VSVI3fPgFpg LINK3]
 +
|-
 +
| YAPICIOGLU, Yavuz
 +
| style="text-align: center" | 4-B8-B6
 +
| style="text-align: center" | Turcja
 +
| style="text-align: center" | 1994
 +
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yapicioglu-yavuz.htm LINK1],  [http://en.wikipedia.org/wiki/Yavuz_Yap%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu#cite_note-z1-1 LINK2]
 +
|-
 +
| YONGMING, Zhang
 +
| style="text-align: center" | 1-B11
 +
| style="text-align: center" | Chiny
 +
| style="text-align: center" | 1979
 +
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yongming-zhang.htm LINK]
 +
|-
 +
| YONGZHI, Piao
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | Chiny
 +
| style="text-align: center" | 1977
 +
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yongzhi-piao.htm LINK]
 +
|-
 +
| YOUNG, David Franklin
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1983
 +
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/young-david-franklin.htm LINK]
 +
|-
 +
| YOUNG, Graham
 +
| style="text-align: center" | 1-B2
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1962
 +
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Young LINK1], [http://murderpedia.org/male.Y/y/young-graham.htm LINK2]
 +
|-
 +
| YUKL, Charles William
 +
| style="text-align: center" | 1-B1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1966
 +
| [http://murderpedia.org/male.Y/y/yukl-charles.htm LINK]
 +
|-
 +
| ZEITVOGEL, Richard Steven
 +
| style="text-align: center" | D1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1981
 +
| [http://murderpedia.org/male.Z/z1/zeitvogel-richard.htm LINK]
 +
|-
 +
| ZUERN, William G., Jr.
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | USA
 +
| style="text-align: center" | 1983
 +
| [http://murderpedia.org/male.Z/z1/zuern-william.htm LINK]
 +
|-
 +
| N. N2
 +
| style="text-align: center" | 1-D1
 +
| style="text-align: center" | Norwegia
 +
| style="text-align: center" | 2014
 +
| [http://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/w-norweskim-wiezieniu-zabito-pedofila-morderca-polskiego-pochodzenia-12470.html LINK1], [http://www.aftenposten.no/norge/Drapsdomt-mann-i-50-arene-siktet-for-drap-pa-medinnsatt-i-Ringerike-fengsel-615990b.html LINK2], więzienie Ringerike, 25.02.2017
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Wszystkie wymienione wyżej przypadki pomyłek aparatu sprawiedliwości są dobrze udokumentowane i&nbsp;ujawniają skrajną niekompetencję sądów przy podejmowaniu decyzji o&nbsp;warunkowym zwolnieniu bandytów oraz całkowity brak troski o&nbsp;życie zwykłych obywateli. Poniższe zestawienie pokazuje cenę jaką płaci społeczeństwo za łagodne wyroki, wygodne cele i&nbsp;zabawę w&nbsp;resocjalizację.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable"  style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
 +
! width="200px" | Kraj / grupa państw
 +
! width="160px" | Liczba morderców, którym sądy pozwoliły zabić ponownie
 +
! width="160px" | Liczba ofiar pomyłek sądowych drugiego rodzaju
 +
|-
 +
| Polska (od 1971)
 +
| 63
 +
| 80
 +
|-
 +
| UK (od 1961)
 +
| 42
 +
| 57
 +
|-
 +
| USA (od 1958)
 +
| 196
 +
| 373
 +
|-
 +
| Pozostałe przypadki
 +
| 50
 +
| 145
 +
|-
 +
| Razem
 +
| 351
 +
| 655
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">Ta cena nikogo nie niepokoi i&nbsp;nie usłyszymy głosów sprzeciwu. Przecież godność prawie niewinnych morderców nie ma ceny.</div>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">W&nbsp;postępowych mediach nikt nie powie społeczeństwu, że tylko Pan Bóg się nie myli i&nbsp;dlatego każdy morderca nigdy nie powinien wyjść na wolność.</div>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">Nie spotkamy głębokich, filozoficzno – religijnych rozważań, czy moralne jest poświęcanie życia niewinnych osób, aby godność morderców była uszanowana.</div>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">Nikt nie oświadczy, że państwo ma chronić życie swoich obywateli i&nbsp;dlatego każdy morderca powinien zostać powieszony lub skazany na dożywotni pobyt w&nbsp;więzieniu.</div>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">I&nbsp;nie dowiesz się, że poświęcane jest życie setek osób, aby możliwa była realizacja absurdalnych pomysłów Postępu – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i&nbsp;każda manipulacja.</div>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
PS.<br/>
 +
Proszę Czytelników o&nbsp;pomoc w&nbsp;uzupełnieniu powyższej tabeli, w&nbsp;szczególności w&nbsp;części dotyczącej Polski. Informacje z&nbsp;dołączonymi linkami, skanami wyroków sądowych lub dokładnym opisem sytuacji proszę przesyłać na adres: brakkarysmierci@gmail.com
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Przypisy ==
 +
<references>
  
 +
<ref name="p1">Henryk Dąbrowski, ''Porozmawiajmy o argumentach (3)'', ([http://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Porozmawiajmy_o_argumentach_%283%29 LINK])</ref>
  
 +
<ref name="briley_linwood">Kolejnych zabójstw Linwood Briley dokonał z&nbsp;młodszymi braćmi: Jamesem i&nbsp;Anthonym. Linwood i&nbsp;James zostali skazani na karę śmierci i&nbsp;straceni.</ref>
  
 +
<ref name="simmons_denver">Zamordował czterech więźniów wspólnie z&nbsp;Jacobem Philipem, również odsiadującym wyrok za podwójne morderstwo (2013 r.)</ref>
  
Wszystkie wymienione wyżej przypadki pomyłek aparatu sprawiedliwości są dobrze udokumentowane i ujawniają skrajną niekompetencję sądów przy podejmowaniu decyzji o warunkowym zwolnieniu bandytów oraz całkowity brak troski o życie zwykłych obywateli. Poniższe zestawienie pokazuje cenę jaką płaci społeczeństwo za łagodne wyroki, wygodne cele i zabawę w resocjalizację.
+
<ref name="smith_gary">Zabójstwo w&nbsp;więzieniu popełnił wspólnie z&nbsp;Lee Newellem, również odsiadującym wyrok za morderstwo (1988 r.)</ref>
 
 
 
 
 
 
{| class="wikitable"  style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
 
! width="200px" | Kraj / grupa państw
 
! width="160px" | Liczba morderców, którym sądy pozwoliły zabić ponownie
 
! width="160px" | Liczba ofiar pomyłek sądowych drugiego rodzaju
 
|-
 
| Polska (od 1971)
 
| 38
 
| 48
 
|-
 
| UK (od 1961)
 
| 22
 
| 35
 
|-
 
| USA (od 1958)
 
| 154
 
| 281
 
|-
 
| Pozostałe przypadki
 
| 30
 
| 114
 
|-
 
| Razem
 
| 244
 
| 478
 
|}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">Ta cena nikogo nie niepokoi i nie usłyszymy głosów sprzeciwu. Przecież godność prawie niewinnych morderców nie ma ceny.</div>
 
 
 
 
 
 
 
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">W postępowych mediach nikt nie powie społeczeństwu, że tylko Pan Bóg się nie myli i&nbsp;dlatego każdy morderca nigdy nie powinien wyjść na wolność.</div>
 
 
 
 
 
 
 
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">Nie spotkamy głębokich, filozoficzno – religijnych rozważań, czy moralne jest poświęcanie życia niewinnych osób, aby godność morderców była uszanowana.</div>
 
 
 
 
 
 
 
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">Nikt nie oświadczy, że państwo ma chronić życie swoich obywateli i dlatego każdy morderca powinien zostać powieszony lub skazany na dożywotni pobyt w więzieniu.</div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<div style="font-size: 120%; font-weight: bold; line-height: 1.2em">I nie dowiesz się, że poświęcane jest życie setek osób, aby możliwa była realizacja absurdalnych pomysłów Postępu – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i&nbsp;każda manipulacja.</div>
 
 
 
 
 
 
 
  
 +
<ref name="unwin_stephen">Zabójstwo popełnił wspólnie z&nbsp;Williamem McFallem również skazanym za morderstwo (1996) i&nbsp;zwolnionym warunkowo.</ref>
  
 +
</references>
  
  
  
  
 
 
 
PS.<br/>
 
Proszę Czytelników o pomoc w uzupełnieniu powyższej tabeli, w szczególności w części dotyczącej Polski. Informacje z dołączonymi linkami, skanami wyroków sądowych lub dokładnym opisem sytuacji proszę przesyłać na adres: brakkarysmierci@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
== Przypisy ==
 
<references>
 
 
<ref name="p1">Henryk Dąbrowski, ''Porozmawiajmy o argumentach (3)'', ([http://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Porozmawiajmy_o_argumentach_%283%29 LINK])</ref>
 
 
</references>
 
  
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Wersja z 12:14, 7 sie 2020

29.05.2015StopThem.gif
W artykule Porozmawiajmy o argumentach (3)[1] rozważaliśmy problem pomyłek sądowych. Interesują nas dwa rodzaje pomyłek:


 1. Niewinna osoba zostaje przez pomyłkę oskarżona o popełnienie zabójstwa. W uczciwym procesie sądowym nie zostaje wykryta bezpodstawność oskarżenia i sąd wydaje wyrok śmierci, który zostaje WYKONANY.
 2. Sąd lub inne właściwe dla danej sytuacji władze traktują zabójcę zbyt łagodnie (niski wyrok, przedterminowe zwolnienie, przepustka, możliwość kontaktu z innymi więźniami, brak właściwego nadzoru). W wyniku takiej pomyłki zabójca
 • wychodzi na wolność i zabija kolejne niewinne osoby
 • odbywa karę w więzieniu i zabija współwięźniów lub osoby z personelu więziennego
 • będąc na wolności lub przebywając w więzieniu zleca zamordowanie świadków


W przypadku pierwszej z rozpatrywanych pomyłek istotnym elementem jest to, aby wyrok został wykonany. W przeciwnej sytuacji obecność kary śmierci w kodeksie karnym w niczym nie wpływa na wynik sprawy.


Nie są mi znane pomyłki pierwszego rodzaju, które zdarzyłyby się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast istnieje ogromna ilość pomyłek drugiego rodzaju. Pomyłki te są skrzętnie tuszowane, ukrywane i przemilczane przez media oraz przez przeciwników kary śmierci. Podkreślmy to z całą mocąPrzeciwnikom kary śmierci zupełnie nie przeszkadza, gdy w wyniku pomyłki sądowej, zabójcy mordują niewinne osoby.
W tym artykule chcemy przedstawić Czytelnikowi pomyłki drugiego rodzaju. Ich ilość wprawia w przerażenie. Aby wykonane przez nas zestawienie było łatwe do odczytania, a jednocześnie niosło jak najwięcej informacji, będziemy chcieli uwzględnić różne sytuacje w jakich doszło do zabójstw. Zauważmy najpierw, że jeśli osoba przebywa na wolności, to może popełnić zabójstwo w czterech sytuacjach

 • jest osobą niekaraną
 • jest osobą karaną, która odbyła całą zasądzoną karę więzienia
 • jest osobą karaną i znajduje się na warunkowym przedterminowym zwolnieniu
 • jest osobą karaną i znajduje się na przepustce


Jeżeli osoba znajduje się w więzieniu, to może popełnić zabójstwo w następujących sytuacjach

 • zabijając współwięźnia lub osobę z personelu więziennego
 • uciekając z więzienia i zabijając osoby poza więzieniem


Zauważmy, że niezależnie od wypisanych wyżej sześciu sytuacji morderca może popełnić morderstwo zlecając zabójstwo wskazanych osób. W tym przypadku zarówno morderca jak i ofiara mogą znajdować się w więzieniu lub na wolności.


Pierwszą z wypisanych wyżej sytuacji (przestępca nie był wcześniej karany) NIE oznaczymy żadnym symbolem. Pozostałym wypisanym sytuacjom przypiszemy litery od A do E. Następująca po literze cyfra oznacza ilość zabójstw popełnionych w danej sytuacji. Myślnik rozdziela różne sytuacje. Jeżeli morderstwo było morderstwem "na zlecenie" dodajemy dodatkową literę K. Dla ułatwienia przedstawimy możliwe sytuacje w tabeli.

Uwaga: w poniższej tabeli słowa „zabójca”, „zabił”, „zabił ponownie”, „poprzednie zabójstwo/zabójstwa” odnoszą się również do osób, które zleciły zabójstwo [ang. contract killing].


Litera przed liczbą w kolumnie Kategoria Znaczenie przed pierwszą liczbą Znaczenie przed drugą i kolejnymi liczbami
brak litery Zabójca nie był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa lub (najczęściej) oznacza brak danych o przestępstwach i wyrokach w okresie przed popełnieniem pierwszego zabójstwa.
A Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił po całkowitym odbyciu kary za ostanie przestępstwo/przestępstwa. Zabił ponownie po całkowitym odbyciu kary za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
B Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas warunkowego przedterminowego zwolnienia(*). Zabił ponownie po otrzymaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia(*) udzielonego mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
C Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas pobytu na przepustce(**). Zabił ponownie w czasie przepustki(**) udzielonej mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
D Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił w więzieniu(x). Zabił ponownie w więzieniu(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
E Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił po ucieczce(z) z więzienia(x). Zabił ponownie po ucieczce(z) z więzienia(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.


(*) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia długi i zależny od zwolnionego więźnia okres czasu. Zatem będą to: zwolnienie w wyniku apelacji, ułaskawienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie aresztu domowego, areszt ochronny itd. [w języku angielskim: parole, conditional release, early release, conditional early release, conditional discharge, home arrest, protective custody]. Dotyczy to również zwolnień z psychiatrycznych zakładów zamkniętych.

(**) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia krótki i niezależny od zwolnionego więźnia okres czasu, czyli również urlop [ang. pass, furlough]

(x) - Mamy na myśli wiezienie, areszt, zakład poprawczy lub zakład psychiatryczny, a w ogólności dowolne wyznaczone przez właściwe władze miejsce obowiązkowego przebywania.

(z) - Mamy tutaj na myśli wszelkie działania więźnia prowadzące do opuszczenia przez niego obszaru, w którym z polecenia właściwych władz obowiązany był przebywać.Przykłady oznaczeń:

1-A2 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 15 lat więzienia. Zabójca wyszedł z więzienia po 15 latach (po odbyciu całej kary) i zabił kolejne dwie osoby.

A2-B1 – Przestępca poprzednio karany za próbę zabójstwa. Karę odbył w całości. Po wyjściu z więzienia zamordował dwie osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. Po 10 latach uznano, że może zostać warunkowo zwolniony. Po opuszczeniu więzienia zabójca zabił kolejną osobę.

1-C1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. W czasie odbywania kary uzyskał przepustkę dla załatwienia spraw osobistych. Będąc na przepustce zabił kolejną osobę.

3-D1 – Zabójca zamordował trzy osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. W czasie odbywania kary zamordował współwięźnia (lub osobę z personelu więziennego).

D1-D1 – Przestępca został skazany za gwałt i w czasie odbywania kary zamordował współwięźnia. Sąd skazał zabójcę na karę dożywotniego więzienia. Po przeniesieniu do więzienia o zwiększonych środkach bezpieczeństwa zabójca zabija kolejnego więźnia (lub osobę z personelu więziennego).

1-E1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 50 lat więzienia. W czasie odbywania kary uciekł z więzienia. Uciekając przed pościgiem włamał się do przypadkowego domu i zabił właściciela.

K1-DK3 – Zabójca wydał polecenia zamordowania jednej osoby. Sąd skazał go za zlecenia zabójstwa na 60 lat więzienia. Będąc w więzieniu zabójca zlecił pozostającym na wolności wspólnikom zamordowanie trzech świadków i osoby te zostały zamordowane.Korzystając głównie z danych dostępnych na stronie http://murderpedia.org sporządziłem zamieszczoną niżej tabelę. W kolumnie Rok podajemy rok pierwszego zabójstwa. W kolumnie Informacje podajemy informacje o kolejnych zabójstwach (tylko w przypadku Polski) i linki do stron internetowych, gdzie znajduje się dokładniejszy opis każdego przypadku. Czytelnik powinien pamiętać, że każda liczba w kolumnie Kategoria (poza pierwszą liczbą) oznacza niewinne ofiary pomyłki sądowej. Ilość tych ofiar przeraża – taka jest prawdziwa cena jaką społeczeństwo płaci za łagodne wyroki, wygodne cele i fikcję resocjalizacji.