Pomyłki sądowe – mordercy którym pozwolono zabić ponownie

Z Henryk Dąbrowski
Skocz do: nawigacja, szukaj
29.05.2015StopThem.gif
W artykule Porozmawiajmy o argumentach (3)[1] rozważaliśmy problem pomyłek sądowych. Interesują nas dwa rodzaje pomyłek:


 1. Niewinna osoba zostaje przez pomyłkę oskarżona o popełnienie zabójstwa. W uczciwym procesie sądowym nie zostaje wykryta bezpodstawność oskarżenia i sąd wydaje wyrok śmierci, który zostaje WYKONANY.
 2. Sąd lub inne właściwe dla danej sytuacji władze traktują zabójcę zbyt łagodnie (niski wyrok, przedterminowe zwolnienie, przepustka, możliwość kontaktu z innymi więźniami, brak właściwego nadzoru). W wyniku takiej pomyłki zabójca
 • wychodzi na wolność i zabija kolejne niewinne osoby
 • odbywa karę w więzieniu i zabija współwięźniów lub osoby z personelu więziennego
 • będąc na wolności lub przebywając w więzieniu zleca zamordowanie świadków


W przypadku pierwszej z rozpatrywanych pomyłek istotnym elementem jest to, aby wyrok został wykonany. W przeciwnej sytuacji obecność kary śmierci w kodeksie karnym w niczym nie wpływa na wynik sprawy.


Nie są mi znane pomyłki pierwszego rodzaju, które zdarzyłyby się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast istnieje ogromna ilość pomyłek drugiego rodzaju. Pomyłki te są skrzętnie tuszowane, ukrywane i przemilczane przez media oraz przez przeciwników kary śmierci. Podkreślmy to z całą mocąPrzeciwnikom kary śmierci zupełnie nie przeszkadza, gdy w wyniku pomyłki sądowej, zabójcy mordują niewinne osoby.
W tym artykule chcemy przedstawić Czytelnikowi pomyłki drugiego rodzaju. Ich ilość wprawia w przerażenie. Aby wykonane przez nas zestawienie było łatwe do odczytania, a jednocześnie niosło jak najwięcej informacji, będziemy chcieli uwzględnić różne sytuacje w jakich doszło do zabójstw. Zauważmy najpierw, że jeśli osoba przebywa na wolności, to może popełnić zabójstwo w czterech sytuacjach

 • jest osobą niekaraną
 • jest osobą karaną, która odbyła całą zasądzoną karę więzienia
 • jest osobą karaną i znajduje się na warunkowym przedterminowym zwolnieniu
 • jest osobą karaną i znajduje się na przepustce


Jeżeli osoba znajduje się w więzieniu, to może popełnić zabójstwo w następujących sytuacjach

 • zabijając współwięźnia lub osobę z personelu więziennego
 • uciekając z więzienia i zabijając osoby poza więzieniem


Zauważmy, że niezależnie od wypisanych wyżej sześciu sytuacji morderca może popełnić morderstwo zlecając zabójstwo wskazanych osób. W tym przypadku zarówno morderca jak i ofiara mogą znajdować się w więzieniu lub na wolności.


Pierwszą z wypisanych wyżej sytuacji (przestępca nie był wcześniej karany) NIE oznaczymy żadnym symbolem. Pozostałym wypisanym sytuacjom przypiszemy litery od A do E. Następująca po literze cyfra oznacza ilość zabójstw popełnionych w danej sytuacji. Myślnik rozdziela różne sytuacje. Jeżeli morderstwo było morderstwem "na zlecenie" dodajemy dodatkową literę K. Dla ułatwienia przedstawimy możliwe sytuacje w tabeli.

Uwaga: w poniższej tabeli słowa „zabójca”, „zabił”, „zabił ponownie”, „poprzednie zabójstwo/zabójstwa” odnoszą się również do osób, które zleciły zabójstwo [ang. contract killing].


Litera przed liczbą w kolumnie Kategoria Znaczenie przed pierwszą liczbą Znaczenie przed drugą i kolejnymi liczbami
brak litery Zabójca nie był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa lub (najczęściej) oznacza brak danych o przestępstwach i wyrokach w okresie przed popełnieniem pierwszego zabójstwa.
A Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił po całkowitym odbyciu kary za ostanie przestępstwo/przestępstwa. Zabił ponownie po całkowitym odbyciu kary za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
B Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas warunkowego przedterminowego zwolnienia(*). Zabił ponownie po otrzymaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia(*) udzielonego mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
C Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas pobytu na przepustce(**). Zabił ponownie w czasie przepustki(**) udzielonej mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
D Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił w więzieniu(x). Zabił ponownie w więzieniu(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
E Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił po ucieczce(z) z więzienia(x). Zabił ponownie po ucieczce(z) z więzienia(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.


(*) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia długi i zależny od zwolnionego więźnia okres czasu. Zatem będą to: zwolnienie w wyniku apelacji, ułaskawienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie aresztu domowego, areszt ochronny itd. [w języku angielskim: parole, conditional release, early release, conditional early release, conditional discharge, home arrest, protective custody]. Dotyczy to również zwolnień z psychiatrycznych zakładów zamkniętych.

(**) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia krótki i niezależny od zwolnionego więźnia okres czasu, czyli również urlop [ang. pass, furlough]

(x) - Mamy na myśli wiezienie, areszt, zakład poprawczy lub zakład psychiatryczny, a w ogólności dowolne wyznaczone przez właściwe władze miejsce obowiązkowego przebywania.

(z) - Mamy tutaj na myśli wszelkie działania więźnia prowadzące do opuszczenia przez niego obszaru, w którym z polecenia właściwych władz obowiązany był przebywać.Przykłady oznaczeń:

1-A2 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 15 lat więzienia. Zabójca wyszedł z więzienia po 15 latach (po odbyciu całej kary) i zabił kolejne dwie osoby.

A2-B1 – Przestępca poprzednio karany za próbę zabójstwa. Karę odbył w całości. Po wyjściu z więzienia zamordował dwie osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. Po 10 latach uznano, że może zostać warunkowo zwolniony. Po opuszczeniu więzienia zabójca zabił kolejną osobę.

1-C1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. W czasie odbywania kary uzyskał przepustkę dla załatwienia spraw osobistych. Będąc na przepustce zabił kolejną osobę.

3-D1 – Zabójca zamordował trzy osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. W czasie odbywania kary zamordował współwięźnia (lub osobę z personelu więziennego).

D1-D1 – Przestępca został skazany za gwałt i w czasie odbywania kary zamordował współwięźnia. Sąd skazał zabójcę na karę dożywotniego więzienia. Po przeniesieniu do więzienia o zwiększonych środkach bezpieczeństwa zabójca zabija kolejnego więźnia (lub osobę z personelu więziennego).

1-E1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 50 lat więzienia. W czasie odbywania kary uciekł z więzienia. Uciekając przed pościgiem włamał się do przypadkowego domu i zabił właściciela.

K1-DK3 – Zabójca wydał polecenia zamordowania jednej osoby. Sąd skazał go za zlecenia zabójstwa na 60 lat więzienia. Będąc w więzieniu zabójca zlecił pozostającym na wolności wspólnikom zamordowanie trzech świadków i osoby te zostały zamordowane.Korzystając głównie z danych dostępnych na stronie http://murderpedia.org sporządziłem zamieszczoną niżej tabelę. W kolumnie Rok podajemy rok pierwszego zabójstwa. W kolumnie Informacje podajemy informacje o kolejnych zabójstwach (tylko w przypadku Polski) i linki do stron internetowych, gdzie znajduje się dokładniejszy opis każdego przypadku. Czytelnik powinien pamiętać, że każda liczba w kolumnie Kategoria (poza pierwszą liczbą) oznacza niewinne ofiary pomyłki sądowej. Ilość tych ofiar przeraża – taka jest prawdziwa cena jaką społeczeństwo płaci za łagodne wyroki, wygodne cele i fikcję resocjalizacji.

Zabójca Kategoria Kraj Rok Informacje
B. Jerzy 1-B1 Polska 1982 LINK1, LINK2, Opole, 09.02.2004
B. Paweł 1-A1 Polska 1994 LINK1, LINK2, Warszawa, 2010
B. Tadeusz 1-A1? Polska 1985 LINK1, Wólka Cycowska, 12.06.2006
B. Władysław 1-C1 Polska 1990 LINK1, LINK2, Racibórz, 13.10.2010
C. Marian 1-A1(?) Polska ? LINK1, LINK2, LINK3, Zielona Góra, 2008
C. Mirosław 2-A1 Polska 1990? LINK1, LINK2, Wadowice, 21.12.2006
Ch. Stanisław 1-A1 Polska 1978 LINK1, LINK2, LINK3, Gdańsk, 31.01.2015
Cz. Mirosław 1-B1 Polska 1971 LINK1, LINK2, LINK3, Radomia, 24.05.1983
G. Sebastian 1-A1(?) Polska ? LINK1, LINK2, Łódź, 19.10.2015
G. Tadeusz 1-A1 Polska 1999 LINK1, LINK2, Olsztyn, 23.01.2015
J. Zbigniew 1-B1 Polska 1986 LINK1, LINK2, Opole, 09.02.2004
K. Jan 1-A1 Polska ? LINK1, LINK2, Warszawa, listopad 2012
K. Janusz 1-B1? Polska 1992? LINK1, LINK2, Warszawa, 25.06.2010
K. Piotr 1-B1 Polska 1993 LINK1, LINK2, Kalisz, 14.02.2005
K. Zbigniew 1-A1 Polska 2000 LINK1, LINK2, Zgorzelec, 31.01.2011
L. Sebastian 1-D1 Polska ? LINK, Potulice, 18.10.2007
Ł. Artur 1-A2 Polska 1991 LINK1, LINK2, Warszawa, 11.03.2012
M. Antoni Krzysztof 1-C1-B1 Polska 1990 LINK1, LINK2, Kosów Lacki, 08.05.1991
M. Elżbieta 1-C1 Polska 2003 LINK1, LINK2, Tarnów, marzec 2006
N. Mariusz 1-B1 Polska 1993 LINK1, LINK2, Prusice, 24.06.2011
P. Damian 1-C1 Polska 2000 LINK1, LINK2, Chocianów, 22.12.2005
P. Grzegorz 1-B1(?) Polska 1983? LINK1, LINK2, Toruń, 18.08.2007
P. Łukasz 1-B1 Polska 2010 LINK1, LINK2, Lublin, 21.03.2016
PLUTA Józef 1-E6 Polska 1973 LINK1, Pąchy, 10.09.1979, Suchy Las, 20.10.1979
PŁOCINIAK Grzegorz 1-C2 Polska 1980 LINK1, LINK2, Olsztyn, 05.08.1992
POKŁADEK Jerzy 1-B1 Polska 1980 LINK1, LINK2, LINK3, w Ł., 29.04.2000
R. Czesław 1-B3 Polska 1983 LINK, w Ż., 15.07.1988
R. Krzysztof 1-B1 Polska 2000? LINK1, LINK2, LINK3, Wrocław, 07.11.2014
R. Zenon 1-A1 Polska 2000 LINK1, LINK2, Wałcz, 18.04.2015
Rz. Dariusz 1-A1 Polska 1997 LINK1, LINK2, Andrychów, 22.05.2009
S. Henryk 1-B1 Polska 198? LINK1, LINK2, Swarzędz, 29.10.1995
S. Henryk 1-A1 Polska 2000 LINK1, LINK2, Strzelce Wielkie, 09.07.2011
S. Michał 2-D1 Polska 2011 LINK1, LINK2, Toruń, 30.07.2011
SOBIERAJ Henryk C1-E1 Polska 1995 LINK1, LINK2, Ełk, 1996
STELTER Ryszard 1-D1 Polska 1983 LINK1, LINK2, Rawicz, 27.01.1992
Ś. Józef 1-B1 Polska 1987 LINK1, LINK2, Kutno, 16.10.2013
T. Mirosław 1-A1 Polska 1995 LINK1, LINK2, Parczew, 13.04.2004
U. Andrzej 1-B1 Polska ? LINK1, LINK2, Warszawa, listopad 2007
W. Rafał 1-B1 Polska 1997 LINK1, LINK2, Kraków, 22.08.2014
Z. Krzysztof 1-B1 Polska 1995 LINK1, LINK2, Resko, 02.11.2010
N. N1 1-B1(?) Polska 199? LINK1, LINK2, Bytom, 23.04.2010
N. N2 1-D1 Polska 2009 LINK, Czarne, 11.04.2016
ABBOTT, Jack Henry D1-B1 USA 1965 LINK
ALLEN, Clarence Ray K1-DK3 USA 1974 LINK1, LINK2
ALLEN, Howard Arthur 1-B2 USA 1974 LINK
ALLEN, Wanda Jean 1-B1 USA 1981 LINK
ARNOLD, Jermarr Carlos 1-D1 USA 1983 LINK1, LINK2
ARTHUR, Thomas Douglas 1-E1 USA 1977 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4
ATKINS, Joseph Ernest 1-B2 USA 1969 LINK
AVERHART, Rufus Lee 1-B1 USA 1972 LINK
BABIC, Zdravko "Frank" 1-B1 Australia 1995 LINK1, LINK2, LINK3
BARTON, Corey R. 1-B1 USA 1983 LINK1, LINK2
BAXENDALE, David 1-B1 Hiszpania/UK 2001 LINK1, LINK2
BEARDSLEE, Donald Jay 1-B2 USA 1969 LINK1, LINK2
BEGGS, William Frederick Ian 1-B1 UK 1987 LINK
BELLEN, Michel 3-B1 Belgia 1964 LINK1, LINK2
BIEGENWALD, Richard Fran 1-B4 USA 1958 LINK1, LINK2
BIRLEY, Ian 1-B1 UK 1995 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4
BLACK, Johnny Dale 1-B1 USA 1983 LINK
BLAIR, Terry A. 1-B6 USA 1982 LINK
BLAND, Jimmy Dale 1-B1 USA 1975 LINK
BOLDER, Martsay L. 1-D1 USA 1973 LINK1, LINK2
BOMAR, Arthur J., Jr. 1-B1 USA 1978 LINK1, LINK2, LINK3
BRETON, Robert J., Sr. 1-B2 USA 1966 LINK
BRISBON, Henry, Jr. 2-D1 USA 1973 LINK
BROWN, Raymond Eugene 3-A1 USA 1960 LINK
BRUMFITT, Paul 2-B1 Dania/UK 1979 LINK1, LINK2, LINK3
BRYAN, Peter 1-B2 UK 1993 LINK1, LINK2
BURGESS, Raymond 1-B1 USA 1977 LINK
BURTON, Graeme 1-B1 Nowa Zelandia 1992 LINK1, LINK2
BUSS, Timothy D. 1-B1 USA 1981 LINK1, LINK2
BUTLER, Jerome 1-B1 USA 1973 LINK
CARTER, Francis James 1-D1 Australia 1989 LINK1, LINK2
CHAFFIN, Benny Lee 1-B1 USA 1977 LINK1, LINK2
CHIVERS, Marc A1-B1 Niemcy/UK 1992 LINK1, LINK2
CLANTON, Earl, Jr. 1-B1 USA 1972 LINK
CLARK, Raymond Robert 1-B1 USA 1964 LINK1, LINK2
CLARKE, Shaun 1-B1 UK 1987 LINK1, LINK2, LINK3
CODAY, William 1-B1 Niemcy/USA 1978 LINK1, LINK2, LINK3
COOK, David 1-B1 UK 1987 LINK1, LINK2
COOMBES, John Leslie 1-B1 Australia 1984 LINK1, LINK2
CORLISS, Charles E. 1-B1 USA 1965 LINK
CORLISS, Edward 1-B1 USA 1971 LINK1, LINK2, LINK3
COWANS, Jessie James 1-B1 USA 1977 LINK
CRAWFORD, John Martin 1-B3 Kanada 1981 LINK
CREECH, Thomas Eugene 2-D1 USA 1967 LINK
DANIELSON, Robert Wayne, Jr. 1-B6 USA 1970 LINK
DAWSON, Andrew 1-B2 UK 1981 LINK1, LINK2, LINK3
DEL VECCHIO, George W. 1-B1 USA 1965 LINK
DEMOUCHETTE, James 2-D1 USA 1976 LINK
DEMPS, Bennie Eddie 2-D1 USA 1971 LINK1, LINK2, LINK3
DENGIZ, Özgür 1-B2 Turcja 1997 LINK
DENT III, Omar 1-B1 USA 1983 LINK
DILLBECK, Donald David 1-E1 USA 1979 LINK1, LINK2
DIX, Glyn 1-B1 UK 1979 LINK1, LINK2, LINK3
DOTSON, Jessie 1-B6 USA 1994 LINK
DRUCE, Joseph Lee 1-B1 USA 1988 LINK
EDGINGTON, Nicola Caroline 1-B1 UK 2005 LINK
ELLEDGE, James Homer B1-B1 USA 1975 LINK
FALCONER, Christopher Alexander 1-B1 Kanada 1998 LINK1, LINK2
FERRELL, Jack Dempsey 1-B1 USA 1981 LINK
FLOWERS, Wendell 1-D1 USA 1981 LINK
FOUNTAIN, Clayton Anthony 1-D4 USA 1974 LINK1, LINK2
GAGLIANO, Bartolomeo 1-E2 Włochy 1981 LINK1, LINK2
GARCIA, Guinevere Falakassa 1-B1 USA 1977 LINK
GARRISON, Wayne Henry 1-C1-B1 USA 1972 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4
GEARY, Melvin Joseph 1-B1 USA 1973 LINK
GIBBS, David Earl 2-D1 USA 1985 LINK
GIUGLIANO, Maurizio 7-D1 Włochy 1983 LINK
GLEASON, Robert Charles, Jr. 1-D2 USA 2007 LINK
GLEN, Paul 1-B1 UK 1989 LINK1, LINK2
GOLLEHON, William Jay 1-D1 USA 1985 LINK
GOMEZ, Louis Andres 1-D1 USA 1994 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, LINK5, LINK6
GRAY, Jimmy Lee 1-B1 USA 1968 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4
GREEN, Malcolm 1-B1 UK 1971 LINK
GROVES, Vincent Darrell 1-B1 USA 1978 LINK1, LINK2, LINK3
GUINAN, Frank Joseph D1-D1 USA 1981 LINK1, LINK2
GUZMAN, James 1-B1 USA 1982 LINK1, LINK2
HAIGH, Paul Steven 6-D1 Australia 1978 LINK
HAMEEN, Abdullah Tanzil 1-B1 USA 1980 LINK
HANCOCK, Timothy 1-D1 USA 1990 LINK1, LINK2
HANKS, John Norris 1-B1 USA 1966 LINK
HARRELSON, Charles Voyde 1-B1 USA 1968 LINK
HARRIS, Ambrose 1-D1 USA 1992 LINK
HARRIS, Richard Eugene 1-B1 USA 1968 LINK
HAWKINS, Thomas William, Jr. 1-B1 USA 1980 LINK
HEATH, Ronald Palmer 1-B1 USA 1977 LINK
HEIN, Juergen 1-B2 Niemcy 1967 LINK
HENRY, John Ruthell 1-B2 USA 1975 LINK
HILL, Warren Lee 1-D1 USA 1985 LINK
HINES, Douglas, Jr. 1-B1 USA 1973 LINK
HINOJOSA, Richard 1-B1 USA 1986 LINK
HITTLE, Daniel Joe 2-B5 USA 1973 LINK
HORTON, Wayne Donald 3-D1 USA 1972 LINK
HUGUELEY, Stephen Lynn 1-D2 USA 1986 LINK
HUNT, Brian Alpress 1-B1 USA 1992 LINK
HUNTER, Bert Leroy 1-B2 USA 1968 LINK
HUNTER, Steven James 1-B1 Australia 1986 LINK
JABLONSKI, Philip Carl 1-B4 USA 1978 LINK1, LINK2
JACKSON, Larry Kenneth 1-B1 USA 1985 LINK
JACKSON, Patricia Ann Thomas 1-B1 USA 1966 LINK
JACKSON, Royston 1-B1 UK 1989 LINK1, LINK2
JOHNSON, Cecil J., Jr. 3-D1 USA 1980 LINK
JOHNSON, George 1-B1 UK 1986 LINK1, LINK2
JONES, Claude Howard 1-D1-B1 USA 1976 LINK
JONES, David Wyatt 1-B1 USA 1987 LINK1, LINK2
JULIUS, Arthur James 1-C1 USA 1972 LINK
KAYA, Ali 1-B9 Turcja 1997 LINK1, LINK2
KELL, Troy Michael 1-D1 USA 1986 LINK
KEMPER III, Edmund Emil 2-B8 USA 1964 LINK
KENNEDY, Edward Dean 1-E2 USA 1978 LINK
KEOUGH, Roy E. 1-B1 USA 1989 LINK
KILGORE, Dean 1-D1 USA 1978 LINK
KINSMAN, Ronald Leroy 1-B1 USA 1975 LINK
KIRKLAND, Anthony 1-B4 USA 1987 LINK
KOEDATICH, James J. D1-B1 USA 1971 LINK
KOMIN, Alexander D1-B2 USA 1971 LINK
LADD, Robert Charles 3-B1 USA 1978 LINK
LAGRONE, Edward Lewis 1-B3 USA 1977 LINK
LANDRIGAN, Jeffrey Timothy 1-E1 USA 1982 LINK
LANG, Donald 1-B1 USA 1965 LINK
LEE, Desmond 1-B1 UK 1989 LINK1, LINK2
LEICESTER, Mark 1-E1 UK 1988 LINK1, LINK2, LINK3
LIBERTY, Robert Willard 1-B2 USA 1966 LINK
LITTLE, Dwaine Lee 1-B4 USA 1964 LINK1, LINK2
LORD, Brian Keith 1-B1 USA 1974 LINK
LUCAS, Henry Lee 1-B10 USA 1960 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, LINK5
LUNDIN, Peter 1-B3 USA/Dania 1991 LINK
LUST, Kevin Carl 2-D1 USA 1993 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, LINK5, LINK6
MANN, Nathan 2-D1 UK 2007 LINK
MANTOVANI, Antonio 1-B3 Włochy 1983 LINK
MARQUETTE, Richard Lawrence 1-B2 USA 1961 LINK
MARTYNOV, Sergey 1-B8 Rosja 1992 LINK
MASHIANE, Johannes 1-B12 RPA 1977 LINK1, LINK2
MASSIE, Robert Lee 1-B1 USA 1965 LINK
MAUDSLEY, Robert 1-D3 UK 1973 LINK1, LINK2
MAUST, David Edward 2-B3 Niemcy/USA 1974 LINK
McCAFFERTY, Archibald Beattie 3-D1 Australia 1973 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4
McDUFF, Kenneth Allen 3-B6 USA 1966 LINK1, LINK2
McGINLAY, Joseph 1-B1 UK 1973 LINK
McLAUGHLIN, Jeremy 1-B1 Australia/Nowa Zelandia 1995 LINK1, LINK2, LINK3
McLOUGHLIN, Ian John 1-B1-B1 UK 1984 LINK1, LINK2, LINK3
MEACH III, Charles L. 1-B4 USA 1973 LINK
MILLER, Joseph Robert 2-B3 USA 1976 LINK
MINGHELLA, Maurizio 5-B3 Włochy 1978 LINK
MITCHELL, David 1-B1 UK 1990 LINK1, LINK2, LINK3
MITCHELL, William Gerald 1-B1 USA 1974 LINK
MONE, Robert Francis 1-E3 UK 1967 LINK1, LINK2
MOSS, Pamela Carole 1-B1 USA 1996 LINK
MOTTS, Jeffrey 2-D1 USA 1995 LINK
MUHAMMAD, Askari Abdullah 2-E1-D1 USA 1974 LINK
MU'MIN, Dawud Majid 1-E1 USA 1973 LINK
NASH, Viva Leroy B1-E1 USA 1977 LINK
NEUSCHAFER, Julius Lee 2-D1 USA 1974 LINK
NICOLAUS, Robert Henry 3-B1 USA 1964 LINK
OBERHANSLEY, Joseph 1-B1 USA 1998 LINK1 LINK2
O'NEAL II, Robert Earl 1-D1 USA 1978 LINK
PARKER, Norman, Jr. 1-E2 USA 1966 LINK1, LINK2
PINTARIC, Vinko 2-E3 Chorwacja 1973 LINK
PORTER, James Scott 1-D1 USA 1995 LINK
PRATT, Steven 1-B1 USA 1984 LINK1, LINK2
PREJEAN, Dalton 1-B1 USA 1974 LINK1, LINK2, LINK3
PRUETT, Robert Lynn 1-D1 USA 1995 LINK
QUINTILIANO, Matthew 1-B1 USA 1975 LINK
RARDON, Gary Duane 1-B3 USA 1962 LINK
RIVERA, Vincent Faustino 2-D1 USA 1990 LINK
ROBEDEAUX, James Glenn 1-B1 USA 1978 LINK
ROBINSON, Leigh 1-B1 Australia 1968 LINK
RODRIGUEZ, Michael Anthony 1-E1 USA 1994 LINK
RODRIGUEZ, Miguel Salas 1-B1-B1 USA 1979 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4
ROUSE, Danny R. 1-B1 USA 1979 LINK1, LINK2
ROWELL, Robert Dale D1-B2 USA 1982 LINK
ROWLES, Paul Eugene 1-B2 USA 1972 LINK
RYAN, Steven 1-B1 UK 1993 LINK1, LINK2
SANDISON, Steven D. 1-D1 USA 1991 LINK1, LINK2
SATTIEWHITE, Vernon Lamar 1-B1 USA 1976 LINK1, LINK2, LINK3
SATTLER, Rodney Joseph 1-D1 USA 1986 LINK
SCARVER, Christopher J. 1-D2 USA 1990 LINK1, LINK2
SCHMITZ, Leroy 1-B1 USA 1986 LINK1, LINK2
SHAWCROSS, Arthur John 2-B11 USA 1972 LINK
SHREENAN, Alan 1-B1 UK 1992 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4
SIEBERT, Daniel Lee 1-B8 USA 1979 LINK
SILVA, Mauricio Rodriguez 1-B3 USA 1978 LINK
SIMON, Robert R. 1-B1 USA 1974 LINK
SINCLAIR, Angus Robertson 1-B7 UK 1961 LINK1, LINK2
SKILLICORN, Dennis James 1-B5 USA 1979 LINK
SLOVÁK, Jozef 1-B4 Słowacja/Czechy 1978 LINK
SMITH, Frank Lee 1-B1 USA 1960 LINK
SMITH, Gerald M. 1-D1 USA 1981 LINK
SMITH, Lemuel Warren 5-D1 USA 1958 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4
SMITH, Michael 1-B1 UK 1975 LINK1, LINK2, LINK3
SMITH, Samuel D. 1-D1 USA 1978 LINK1, LINK2, LINK3
SNELGROVE, Edwin 1-B1 USA 1983 LINK
SOBIG, Klaus Peter 1-B1 Niemcy 1976 LINK
SPEER, William 1-D1 USA 1991 LINK
SPENGLER, William H., Jr. 1-B3 USA 1980 LINK
SPIRKO, John George, Jr. 1-B1 USA 1969 LINK
STANWORTH, Dennis 2-B1 USA 1966 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4
STEVENS, William Richard 1-B2 USA 1977 LINK
STOKES, Winford Lavern, Jr. 2-E1 USA 1969 LINK1, LINK2, LINK3
SUCCO, Roberto 3-B4 Włochy/Francja 1981 LINK1, LINK2
SUFF, William Lester 1-B12 USA 1974 LINK
SUTTON, Nicholas Todd 1-D1 USA 1979 LINK
TAMIHERE, David Wayne 1-B2 Nowa Zelandia 1972 LINK1, LINK2
TAYLOR, Michael 1-D1 USA 1995 LINK
TERRY, Benjamin 3-D1 USA 1971 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4
THOMPSON, William Eugene 1-D1 USA 1974 LINK
THORNTON, David 2-A1 USA 2004 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4, LINK5
TISON, Gary Gene D1-E6 USA 1967 LINK
TISSIER, Patrick 1-B2 Francja 1971 LINK1, LINK2
TUCKER, Richard, Jr. 1-B1 USA 1963 LINK
TUGGLE, Lem Davis, Jr. 1-B1 USA 1971 LINK
TURNER, Douglas 3-D6 USA 1987 LINK
ULAYUK, Eli 1-B1 Kanada 1988 LINK1, LINK2
UMEKAWA, Akiyoshi 1-A4 Japonia 1963 LINK
UNTERWEGER, Johann "Jack" 1-B9 Austria/USA/Czechy 1976 LINK1, LINK2
VAN DUNGEY, Tracey Antoinette 1-A1 UK 2004 LINK
VAN EIJK, Willem 2-B3 Holandia 1971 LINK1, LINK2
VICKERS, Robert Wayne D1-D1 USA 1978 LINK
VINTER, Douglas Gary 1-B1 UK 1995 LINK1, LINK2
WALKER, Tony Lee 1-B2 USA 1978 LINK1, LINK2
WALKER, Walter 1-D1 USA 1997 LINK1, LINK2, LINK3, LINK4
WATERHOUSE, Robert Brian 1-B1 USA 1966 LINK
WHITE, John Douglas 1-B1 USA 1994 LINK
WILLIAMS, Connie J. 1-B1 USA 1974 LINK
WILLIAMS, Laron Ronald 1-E2 USA 1978 LINK
WILLIAMS, Ronnie Keith 1-B1 USA 1984 LINK
WILLIAMSON, Dana 1-B1 USA 1975 LINK
WILLIS, Fred 1-B1 USA 1984 LINK
WISE, Jessie Lee 1-B1 USA 1971 LINK
WOOD, Stephen Edward 2-D1 USA 1992 LINK
WRIGHT, Douglas Franklin 2-B4 USA 1969 LINK
WRIGHT, Ernest 1-B1 UK 1971 LINK1, LINK2
YAMAJI, Yukio 1-B2 Japonia 2000 LINK1, LINK2, LINK3
YAPICIOGLU, Yavuz 4-B8-B6 Turcja 1994 LINK1, LINK2
YONGMING, Zhang 1-B11 Chiny 1979 LINK
YONGZHI, Piao 1-B1 Chiny 1977 LINK
YOUNG, David Franklin 1-B1 USA 1983 LINK
YOUNG, Graham 1-B2 UK 1962 LINK1, LINK2
YUKL, Charles William 1-B1 USA 1966 LINK
ZEITVOGEL, Richard Steven D1-D1 USA 1981 LINK
ZUERN, William G., Jr. 1-D1 USA 1983 LINKWszystkie wymienione wyżej przypadki pomyłek aparatu sprawiedliwości są dobrze udokumentowane i ujawniają skrajną niekompetencję sądów przy podejmowaniu decyzji o warunkowym zwolnieniu bandytów oraz całkowity brak troski o życie zwykłych obywateli. Poniższe zestawienie pokazuje cenę jaką płaci społeczeństwo za łagodne wyroki, wygodne cele i zabawę w resocjalizację.


Kraj / grupa państw Liczba morderców, którym sądy pozwoliły zabić ponownie Liczba ofiar pomyłek sądowych drugiego rodzaju
Polska (od 1971) 38 48
UK (od 1961) 28 42
USA (od 1958) 171 309
Pozostałe przypadki 41 127
Razem 278 526Ta cena nikogo nie niepokoi i nie usłyszymy głosów sprzeciwu. Przecież godność prawie niewinnych morderców nie ma ceny.


W postępowych mediach nikt nie powie społeczeństwu, że tylko Pan Bóg się nie myli i dlatego każdy morderca nigdy nie powinien wyjść na wolność.


Nie spotkamy głębokich, filozoficzno – religijnych rozważań, czy moralne jest poświęcanie życia niewinnych osób, aby godność morderców była uszanowana.


Nikt nie oświadczy, że państwo ma chronić życie swoich obywateli i dlatego każdy morderca powinien zostać powieszony lub skazany na dożywotni pobyt w więzieniu.I nie dowiesz się, że poświęcane jest życie setek osób, aby możliwa była realizacja absurdalnych pomysłów Postępu – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i każda manipulacja.PS.
Proszę Czytelników o pomoc w uzupełnieniu powyższej tabeli, w szczególności w części dotyczącej Polski. Informacje z dołączonymi linkami, skanami wyroków sądowych lub dokładnym opisem sytuacji proszę przesyłać na adres: brakkarysmierci@gmail.comPrzypisy

 1. Henryk Dąbrowski, Porozmawiajmy o argumentach (3), (LINK)