Pomyłki sądowe – mordercy którym pozwolono zabić ponownie

Z Henryk Dąbrowski
Wersja z dnia 20:21, 29 maj 2015 autorstwa HenrykDabrowski (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<div style="text-align:right; font-size: 130%; font-style: italic; font-weight: bold;">29.05.2015</div> W artykule ''Porozmawiajmy o argumentach (3)'' ([http://henr...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
29.05.2015W artykule Porozmawiajmy o argumentach (3) (LINK) rozważaliśmy problem pomyłek sądowych. Interesują nas dwa rodzaje pomyłek:


  1. Niewinna osoba zostaje przez pomyłkę oskarżona o popełnienie zabójstwa. W uczciwym procesie sądowym nie zostaje wykryta bezpodstawność oskarżenia i sąd wydaje wyrok śmierci, który zostaje WYKONANY.
  2. Sąd lub inne właściwe dla danej sytuacji władze traktują zabójcę zbyt łagodnie (niski wyrok, przedterminowe zwolnienie, przepustka, możliwość kontaktu z innymi więźniami, brak właściwego nadzoru). W wyniku takiej pomyłki zabójca wychodzi na wolność i zabija kolejne niewinne osoby albo zabija współwięźniów lub zleca zamordowanie świadków.


W przypadku pierwszej z rozpatrywanych pomyłek istotnym elementem jest to, aby wyrok został wykonany. W przeciwnym przypadku obecność kary śmierci w kodeksie karnym w niczym nie wpływa na wynik sprawy.


Nie są mi znane pomyłki pierwszego rodzaju, które zdarzyłyby się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast istnieje ogromna ilość pomyłek drugiego rodzaju. Pomyłki te są skrzętnie tuszowane, ukrywane i przemilczane przez media oraz przez przeciwników kary śmierci. Podkreślmy to z całą mocąPrzeciwnikom kary śmierci zupełnie nie przeszkadza, gdy w wyniku pomyłki sądowej, zabójcy mordują niewinne osoby.
W tym artykule chcemy przedstawić Czytelnikowi pomyłki drugiego rodzaju. Ich ilość wprawia w przerażenie. Aby wykonane przez nas zestawienie było łatwe do odczytania, a jednocześnie niosło jak najwięcej informacji, będziemy chcieli uwzględnić różne sytuacje w jakich doszło do zabójstw. Zauważmy najpierw, że jeśli osoba przebywa na wolności, to może popełnić zabójstwo w czterech sytuacjach

  • jest osobą niekaraną
  • jest osobą karaną, która odbyła całą zasądzoną karę więzienia
  • jest osobą karaną i znajduje się na warunkowym przedterminowym zwolnieniu
  • jest osobą karaną i znajduje się na przepustce


Jeżeli osoba znajduje się w więzieniu, to może popełnić zabójstwo w następujących sytuacjach

  • zabijając współwięźnia lub osobę z personelu więziennego
  • uciekając z więzienia i zabijając osoby poza więzieniem
  • zlecając zabójstwo osób znajdujących się poza więzieniem


Pierwszą z wypisanych wyżej sytuacji (przestępca nie był wcześniej karany) NIE oznaczymy żadnym symbolem. Pozostałym wypisanym sytuacjom przypiszemy litery od A do F. Następująca po literze cyfra oznacza ilość zabójstw popełnionych w danej sytuacji. Myślnik rozdziela różne sytuacje. Dla ułatwienia przedstawimy możliwe sytuacje w tabeli.

Uwaga: w poniższej tabeli słowa „zabójca”, „zabił”, „zabił ponownie”, „poprzednie zabójstwo/zabójstwa” odnoszą się również do osób, które zleciły zabójstwo [ang. contract killing].


Litera przed liczbą w kolumnie Kategoria Znaczenie przed pierwszą liczbą Znaczenie przed drugą i kolejnymi liczbami
brak litery Zabójca nie był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa lub (najczęściej) oznacza brak danych o przestępstwach i wyrokach w okresie przed popełnieniem pierwszego zabójstwa.
A Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił po całkowitym odbyciu kary za ostanie przestępstwo/przestępstwa. Zabił ponownie po całkowitym odbyciu kary za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
B Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas warunkowego przedterminowego zwolnienia(*). Zabił ponownie po otrzymaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia(*) udzielonego mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
C Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas pobytu na przepustce(**). Zabił ponownie w czasie przepustki(**) udzielonej mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
D Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił w więzieniu(x). Zabił ponownie w więzieniu(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
E Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił po ucieczce(z) z więzienia(x). Zabił ponownie po ucieczce(z) z więzienia(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
F Litera nie informuje czy zabójca była wcześniej karany, czy nie. Oznacza, że pierwsze zabójstwo wykonała inna osoba "na zlecenie". Zabił ponownie, zlecając wykonanie zabójstwa, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.


(*) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia długi i zależny od zwolnionego więźnia okres czasu. Zatem będą to: zwolnienie w wyniku apelacji, ułaskawienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie aresztu domowego, areszt ochronny, itd... [w języku angielskim: parole, conditional release, early release, conditional early release, conditional discharge, home arrest, protective custody]. Dotyczy to również zwolnień z psychiatrycznych zakładów zamkniętych.

(**) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia krótki i niezależny od zwolnionego więźnia okres czasu, czyli również urlop [ang. pass, furlough]

(x) - Mamy na myśli wiezienie, areszt, zakład poprawczy lub zakład psychiatryczny, a w ogólności dowolne wyznaczone przez właściwe władze miejsce obowiązkowego przebywania.

(z) - Mamy tutaj na myśli wszelkie działania więźnia prowadzące do opuszczenia przez niego obszaru, w którym z polecenia właściwych władz obowiązany był przebywać.Przykłady oznaczeń:

1-A2 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 15 lat więzienia. Zabójca wyszedł z więzienia po 15 latach (po odbyciu całej kary) i zabił kolejne dwie osoby.

A2-B1 – Przestępca poprzednio karany za próbę zabójstwa. Karę odbył w całości. Po wyjściu z więzienia zamordował dwie osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. Po 10 latach uznano, że może zostać warunkowo zwolniony. Po opuszczeniu więzienia zabójca zabił kolejną osobę.

1-C1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. W czasie odbywania kary uzyskał przepustkę dla załatwienia spraw osobistych. Będąc na przepustce zabił kolejną osobę.

3-D1 – Zabójca zamordował trzy osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. W czasie odbywania kary zamordował współwięźnia (lub osobę z personelu więziennego).

D1-D1 – Przestępca został skazany za gwałt i w czasie odbywania kary zamordował współwięźnia. Sąd skazał zabójcę na karę dożywotniego więzienia. Po przeniesieniu do więzienia o zwiększonych środkach bezpieczeństwa zabójca zabija kolejnego więźnia (lub osobę z personelu więziennego).

1-E1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 50 lat więzienia. W czasie odbywania kary uciekł z więzienia. Uciekając przed pościgiem włamał się do przypadkowego domu i zabił właściciela.

F1-F3 – Zabójca wydał polecenia zamordowania jednej osoby. Sąd skazał go za zlecenia zabójstwa na 60 lat więzienia. Będąc w więzieniu zabójca zlecił pozostającym na wolności wspólnikom zamordowanie trzech świadków i osoby te zostały zamordowane.
Korzystając głównie z danych dostępnych na stronie http://murderpedia.org sporządziłem zamieszczoną niżej tabelę. W kolumnie Rok podajemy rok pierwszego zabójstwa. Czytelnik powinien pamiętać, że każda liczba w kolumnie Kategoria (poza pierwszą liczbą) oznacza niewinne ofiary pomyłki sądowej. Ilość tych ofiar przeraża – taka jest prawdziwa cena jaką społeczeństwo płaci za łagodne wyroki, wygodne cele i fikcję resocjalizacji.


Zabójca Kategoria Kraj Rok Informacje
B. Jerzy 1-B1 Polska 1982 LINK1, LINK2, Opole, 09.02.2004
B. Paweł 1-A1 Polska 1994 LINK1, LINK2, Warszawa, 2010
B. Tadeusz 1-A1? Polska 1985 LINK1, Wólka Cycowska, 12.06.2006
B. Władysław 1-C1 Polska 1990 LINK1, LINK2, Racibórz, 13.10.2010
C. Mirosław 2-A1 Polska 1990? LINK1, LINK2, Wadowice, 21.12.2006
Cz. Mirosław 1-B1 Polska 1971 LINK1, LINK2, LINK3, Radomia, 24.05.1983
G. Tadeusz 1-A1 Polska 1999 LINK1, LINK2, Olsztyn, 23.01.2015
J. Zbigniew 1-B1 Polska 1986 LINK1, LINK2, Opole, 09.02.2004
K. Jan 1-A1 Polska ? LINK1, LINK2, Warszawa, listopad 2012
K. Janusz 1-B1? Polska 1992? LINK1, LINK2, Warszawa, 25.06.2010
K. Piotr 1-B1 Polska 1993 LINK1, LINK2, Kalisz, 14.02.2005
K. Zbigniew 1-A1 Polska 2000 LINK1, LINK2, Zgorzelec, 31.01.2011
L. Sebastian 1-D1 Polska ? LINK, Potulice, 18.10.2007
Ł. Artur 1-A2 Polska 1991 LINK1, LINK2, Warszawa, 11.03.2012
M. Antoni Krzysztof 1-C1-B1 Polska 1990 LINK1, LINK2, Kosów Lacki, 08.05.1991
M. Elżbieta 1-C1 Polska 2003 LINK1, LINK2, Tarnów, marzec 2006
N. Mariusz 1-B1 Polska 1993 LINK1, LINK2, Prusice, 24.06.2011
P. Damian 1-C1 Polska 2000 LINK1, LINK2, Chocianów, 22.12.2005
P. Grzegorz 1-B1(?) Polska 1983? LINK1, LINK2, Toruń, 18.08.2007
PLUTA Józef 1-E6 Polska 1973 LINK1, Pąchy, 10.09.1979, Suchy Las, 20.10.1979
POKŁADEK Jerzy 1-B1 Polska 1980 LINK1, LINK2, LINK3, w Ł., 29.04.2000
Rz. Dariusz 1-A1 Polska 1997 LINK1, LINK2, Andrychów, 22.05.2009
S. Henryk 1-B1 Polska 198? LINK1, LINK2, Swarzędz, 29.10.1995
S. Henryk 1-A1 Polska 2000 LINK1, LINK2, Strzelce Wielkie, 09.07.2011
S. Michał 2-D1 Polska 2011 LINK1, LINK2, Toruń, 30.07.2011
SOBIERAJ Henryk C1-E1 Polska 1995 LINK1, LINK2, Ełk, 1996
Ś. Józef 1-A1 Polska 1987 LINK1, LINK2, Kutno, 16.10.2013
T. Mirosław 1-A1 Polska 1995 LINK1, LINK2, Parczew, 13.04.2004
U. Andrzej 1-B1 Polska ? LINK1, LINK2, Warszawa, listopad 2007
W. Rafał 1-B1 Polska 1997 LINK1, LINK2, Kraków, 22.08.2014
Z. Krzysztof 1-B1 Polska 1995 LINK1, LINK2, Resko, 02.11.2010
N. N1 1-A1 Polska 197? LINK1, LINK2, Gdańsk, 31.01.2015
N. N2 1-B1(?) Polska 199? LINK1, LINK2, Bytom, 23.04.2010
N. N3 1-(?) Polska ? LINK1, LINK2
ABBOTT Jack Henry D1-B1 USA 1965 LINK
ALLEN Clarence Ray F1-F3 USA 1974 LINK1, LINK2
ALLEN Howard Arthur 1-B2 USA 1974 LINK
ALLEN Wanda Jean 1-B1 USA 1981 LINK
ARNOLD Jermarr Carlos 1-D1 USA 1983 LINK
ATKINS Joseph Ernest 1-B2 USA 1969 LINK
AVERHART Rufus Lee 1-B1 USA 1972 LINK
BEARDSLEE Donald Jay 1-B2 USA 1969 LINK, LINK2
BEGGS William Frederick Ian 1-B1 UK 1987 LINK
BELLEN Michel 3-B1 Belgia 1964 LINK1, LINK2
BIEGENWALD Richard Fran 1-B4 USA 1958 LINK1, LINK2
BLACK Johnny Dale 1-B1 USA 1983 LINK
BLAIR Terry A. 1-B6 USA 1982 LINK
BLAND Jimmy Dale 1-B1 USA 1975 LINK
BRETON Sr. Robert J. 1-B2 USA 1966 LINK
BRISBON Jr. Henry 2-D1 USA 1973 LINK
BROWN Raymond Eugene 3-A1 USA 1960 LINK
BRYAN Peter 1-B2 UK 1993 LINK
BURGESS Raymond 1-B1 USA 1977 LINK
BUTLER Jerome 1-B1 USA 1973 LINK
CLANTON Jr. Earl 1-B1 USA 1972 LINK
CLARK Raymond Robert 1-B1 USA 1964 LINK1, LINK2
COOMBES John Leslie 1-B1 Australia 1984 LINK1, LINK2
CORLISS Charles E. 1-B1 USA 1965 LINK
COWANS Jessie James 1-B1 USA 1977 LINK
CRAWFORD John Martin 1-B3 Kanada 1981 LINK
CREECH Thomas Eugene 2-D1 USA 1967 LINK
DANIELSON Jr. Robert Wayne 1-B6 USA 1970 LINK
DEL VECCHIO George W. 1-B1 USA 1965 LINK
DEMOUCHETTE James 2-D1 USA 1976 LINK
DENGIZ Özgür 1-B2 Turcja 1997 LINK
DENT III Omar 1-B1 USA 1983 LINK
DOTSON Jessie 1-B6 USA 1994 LINK
DRUCE Joseph Lee 1-B1 USA 1988 LINK
EDGINGTON Nicola Caroline 1-B1 UK 2005 LINK
ELLEDGE James Homer B1-B1 USA 1975 LINK
FLOWERS Wendell 1-D1 USA 1981 LINK
FOUNTAIN Clayton Anthony 1-D4 USA 1974 LINK1, LINK2
GARCIA Guinevere Falakassa 1-B1 USA 1977 LINK
GEARY Melvin Joseph 1-B1 USA 1973 LINK
GIBBS David Earl 2-D1 USA 1985 LINK
GIUGLIANO Maurizio 7-D1 Włochy 1983 LINK
GLEASON Jr. Robert Charles 1-D2 USA 2007 LINK
GOLLEHON William Jay 1-D1 USA 1985 LINK
GREEN Malcolm 1-B1 UK 1971 LINK
GROVES Vincent Darrell 1-B1 USA 1978 LINK1, LINK2, LINK3
GUINAN Frank Joseph D1-D1 USA 1981 LINK1, LINK2
GUZMAN James 1-B1 USA 1982 LINK1, LINK2
HAIGH Paul Steven 6-D1 Australia 1978 LINK
HAMEEN Abdullah Tanzil 1-B1 USA 1980 LINK
HANKS John Norris 1-B1 USA 1966 LINK
HARRELSON Charles Voyde 1-B1 USA 1968 LINK
HARRIS Ambrose 1-D1 USA 1992 LINK
HARRIS Richard Eugene 1-B1 USA 1968 LINK
HAWKINS Jr. Thomas William 1-B1 USA 1980 LINK
HEATH Ronald Palmer 1-B1 USA 1977 LINK
HEIN Juergen 1-B2 Niemcy 1967 LINK
HENRY John Ruthell 1-B2 USA 1975 LINK
HILL Warren Lee 1-D1 USA 1985 LINK
HINES Jr. Douglas 1-B1 USA 1973 LINK
HINOJOSA Richard 1-B1 USA 1986 LINK
HITTLE Daniel Joe 2-B5 USA 1973 LINK
HORTON Wayne Donald 3-D1 USA 1972 LINK
HUGUELEY Stephen Lynn 1-D2 USA 1986 LINK
HUNT Brian Alpress 1-B1 USA 1992 LINK
HUNTER Bert Leroy 1-B2 USA 1968 LINK
HUNTER Steven James 1-B1 Australia 1986 LINK
JABLONSKI Philip Carl 1-B4 USA 1978 LINK
JACKSON Larry Kenneth 1-B1 USA 1985 LINK
JACKSON Patricia Ann Thomas 1-B1 USA 1966 LINK
JOHNSON Jr. Cecil J. 3-D1 USA 1980 LINK
JONES Claude Howard 1-D1-B1 USA 1976 LINK
JONES David Wyatt 1-B1 USA 1987 LINK1, LINK2
JULIUS Arthur James 1-C1 USA 1972 LINK
KAYA Ali 1-B9 Turcja 1997 LINK1, LINK2
KELL Troy Michael 1-D1 USA 1986 LINK
KEMPER III Edmund Emil 2-B8 USA 1964 LINK
KEOUGH Roy E. 1-B1 USA 1989 LINK
KILGORE Dean 1-D1 USA 1978 LINK
KINSMAN Ronald Leroy 1-B1 USA 1975 LINK
KIRKLAND Anthony 1-B4 USA 1987 LINK
KOEDATICH James J. D1-B1 USA 1971 LINK
KOMIN Alexander D1-B2 USA 1971 LINK
LADD Robert Charles 3-B1 USA 1978 LINK
LAGRONE Edward Lewis 1-B3 USA 1977 LINK
LANDRIGAN Jeffrey Timothy 1-E1 USA 1982 LINK
LANG Donald 1-B1 USA 1965 LINK
LIBERTY Robert Willard 1-B2 USA 1966 LINK
LITTLE Dwaine Lee 1-B4 USA 1964 LINK
LORD Brian Keith 1-B1 USA 1974 LINK
LUNDIN Peter 1-B3 USA/Dania 1991 LINK
MANTOVANI Antonio 1-B3 Włochy 1983 LINK
MARQUETTE Richard Lawrence 1-B2 USA 1961 LINK
MARTYNOV Sergey 1-B8 Rosja 1992 LINK
MASHIANE Johannes 1-B12 RPA 1977 LINK1, LINK2
MASSIE Robert Lee 1-B1 USA 1965 LINK
MAUST David Edward 2-B3 Niemcy/USA 1974 LINK
McDUFF Kenneth Allen 3-B6 USA 1966 LINK1, LINK2
McGINLAY Joseph 1-B1 UK 1973 LINK
MEACH III Charles L. 1-B4 USA 1973 LINK
MILLER Joseph Robert 2-B3 USA 1976 LINK
MINGHELLA Maurizio 5-B3 Włochy 1978 LINK
MITCHELL William Gerald 1-B1 USA 1974 LINK
MONE Robert Francis 1-B3 UK 1967 LINK
MOSS Pamela Carole 1-B1 USA 1996 LINK
MOTTS Jeffrey 2-D1 USA 1995 LINK
MUHAMMAD Askari Abdullah 2-E1-D1 USA 1974 LINK
MU'MIN Dawud Majid 1-E1 USA 1973 LINK
NASH Viva Leroy B1-E1 USA 1977 LINK
NEUSCHAFER Julius Lee 2-D1 USA 1974 LINK
NICOLAUS Robert Henry 3-B1 USA 1964 LINK
O'NEAL II Robert Earl 1-D1 USA 1978 LINK
PINTARIC Vinko 2-E3 Chorwacja 1973 LINK
PORTER James Scott 1-D1 USA 1995 LINK
PRUETT Robert Lynn 1-D1 USA 1995 LINK
QUINTILIANO Matthew 1-B1 USA 1975 LINK
RARDON Gary Duane 1-B3 USA 1962 LINK
RIVERA Vincent Faustino 2-D1 USA 1990 LINK
ROBEDEAUX James Glenn 1-B1 USA 1978 LINK
ROBINSON Leigh 1-B1 Australia 1968 LINK
RODRIGUEZ Michael Anthony 1-E1 USA 1994 LINK
ROWELL Robert Dale D1-B2 USA 1982 LINK
ROWLES Paul Eugene 1-B2 USA 1972 LINK
SANDISON Steven D. 1-D1 USA 1991 LINK1, LINK2
SATTLER Rodney Joseph 1-D1 USA 1986 LINK
SCARVER Christopher J. 1-D2 USA 1990 LINK
SHAWCROSS Arthur John 2-B11 USA 1972 LINK
SIEBERT Daniel Lee 1-B8 USA 1979 LINK
SILVA Mauricio Rodriguez 1-B3 USA 1978 LINK
SIMON Robert R. 1-B1 USA 1974 LINK
SINCLAIR Angus Robertson 1-B7 UK 1961 LINK
SKILLICORN Dennis James 1-B5 USA 1979 LINK
SLOVÁK Jozef 1-B4 Słowacja/Czechy 1978 LINK
SMITH Frank Lee 1-B1 USA 1960 LINK
SMITH Gerald M. 1-D1 USA 1981 LINK
SNELGROVE Edwin 1-B1 USA 1983 LINK
SOBIG Klaus Peter 1-B1 Niemcy 1976 LINK
SPEER William 1-D1 USA 1991 LINK
SPENGLER Jr. William H. 1-B3 USA 1980 LINK
SPIRKO Jr. John George 1-B1 USA 1969 LINK
STEVENS William Richard 1-B2 USA 1977 LINK
SUCCO Roberto 3-B4 Włochy/Francja 1981 LINK1, LINK2
SUFF William Lester 1-B12 USA 1974 LINK
SUTTON Nicholas Todd 1-D1 USA 1979 LINK
TAYLOR Michael 1-D1 USA 1995 LINK
THOMPSON William Eugene 1-D1 USA 1974 LINK
TISON Gary Gene D1-F6 USA 1967 LINK
TISSIER Patrick 1-B2 Francja 1971 LINK1, LINK2
TUCKER Jr. Richard 1-B1 USA 1963 LINK
TUGGLE Jr. Lem Davis 1-B1 USA 1971 LINK
TURNER Douglas 3-D6 USA 1987 LINK
UMEKAWA Akiyoshi 1-A4 Japonia 1963 LINK
UNTERWEGER Johann "Jack" 1-B9 Austria/USA/Czechy 1976 LINK1, LINK2
VAN DUNGEY Tracey Antoinette 1-A1 UK 2004 LINK
VAN EIJK Willem 2-B3 Holandia 1971 LINK1, LINK2
VICKERS Robert Wayne D1-D1 USA 1978 LINK
WALKER Tony Lee 1-B2 USA 1978 LINK
WATERHOUSE Robert Brian 1-B1 USA 1966 LINK
WHITE John Douglas 1-B1 USA 1994 LINK
WILLIAMS Connie J. 1-B1 USA 1974 LINK
WILLIAMS Laron Ronald 1-E2 USA 1978 LINK
WILLIAMS Ronnie Keith 1-B1 USA 1984 LINK
WILLIAMSON Dana 1-B1 USA 1975 LINK
WILLIS Fred 1-B1 USA 1984 LINK
WISE Jessie Lee 1-B1 USA 1971 LINK
WOOD Stephen Edward 2-D1 USA 1992 LINK
WRIGHT Douglas Franklin 2-B4 USA 1969 LINK
YAMAJI Yukio 1-B2 Japonia 2000 LINK1, LINK2, LINK3
YAPICIOGLU Yavuz 4-B8-B6 Turcja 1994 LINK1, LINK2
YONGMING Zhang 1-B11 Chiny 1979 LINK
YONGZHI Piao 1-B1 Chiny 1977 LINK
YOUNG David Franklin 1-B1 USA 1983 LINK
YUKL Charles William 1-B1 USA 1966 LINK
ZEITVOGEL Richard Steven D1-D1 USA 1981 LINK
ZUERN Jr. William G. 1-D1 USA 1983 LINKWszystkie wymienione wyżej przypadki pomyłek aparatu sprawiedliwości są dobrze udokumentowane i ujawniają skrajną niekompetencję sądów przy podejmowaniu decyzji o warunkowym zwolnieniu bandytów oraz całkowity brak troski o życie zwykłych obywateli. Poniższe zestawienie pokazuje cenę jaką płaci społeczeństwo za łagodne wyroki, wygodne cele i zabawę w resocjalizację.


Kraj / grupa państw Ilość morderców, którym sądy pozwoliły zabić ponownie Ilość ofiar pomyłek sądowych
Polska (od 1971) 34 41
USA (od 1958) 139 264
Pozostałe przypadki 36 129
Razem 209 434Ta cena nikogo nie niepokoi i nie usłyszymy głosów sprzeciwu. Przecież godność prawie niewinnych morderców nie ma ceny.


W postępowych mediach nikt nie powie społeczeństwu, że tylko Pan Bóg się nie myli i dlatego każdy morderca nigdy nie powinien wyjść na wolność.


Nie spotkamy głębokich, filozoficzno – religijnych rozważań, czy moralne jest poświęcanie życia niewinnych osób, aby godność morderców była uszanowana.


Nikt nie oświadczy, że państwo ma chronić życie swoich obywateli i dlatego każdy morderca powinien zostać powieszony lub skazany na dożywotni pobyt w więzieniu.I nie dowiesz się, że poświęcane jest życie setek osób, aby możliwa była realizacja absurdalnych pomysłów Postępu – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i każda manipulacja.PS.
Proszę Czytelników o pomoc w uzupełnieniu powyższej tabeli, w szczególności w części dotyczącej Polski. Informacje z dołączonymi linkami lub skanami wyroków sądowych proszę przesyłać na adres: brakkarysmierci@gmail.com