Zakresy komórek – metody getData i getDataArray

Z Henryk Dąbrowski
Wersja z dnia 16:25, 24 maj 2024 autorstwa HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
02.08.2020Szybkość operowania danymi zapisanymi w komórkach i danymi zapisanymi w tablicy

Prosty przykład pokaże nam różnicę między operowaniem na komórkach z zakresu komórek i na tablicy danych utworzonych z zakresu komórek. Zauważmy, że zmienna oRngData jest tablicą tablic, przykładowo mamy:
oRngData(0)(1) oznacza pierwszą tablicę w tablicy tablic oRngData i drugi element w tej pierwszej tablicy
oRngData(0)(2) oznacza pierwszą tablicę w tablicy tablic oRngData i trzeci element w tej pierwszej tablicy itd.
W przedstawionym niżej przykładzie operujemy na danych liczbowych – dalsze przykłady pokażą dlaczego i jakie ma to znaczenie.

Sub ZakresyGetData1()
  Dim oSht as Object, oRngA as Object, oRngB as Object, oRngC as Object
  Dim oRngData() 'tablica zawierająca dane
  Dim r as Long
  Dim t as Date, d1 as Date, d2 as Date, d3 as Date
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oRngA = oSht.getCellRangeByName("A1:A100000") 'uchwyt do zakresu komórek
  oRngB = oSht.getCellRangeByName("B1:B100000") 'uchwyt do zakresu komórek
  oRngC = oSht.getCellRangeByName("C1:C100000") 'uchwyt do zakresu komórek
  
  'wypełniamy 100000 komórek kolumny A liczbami losowymi z przedziału [0,1) i mierzymy czas tej operacji
  t = Now() 'można też wykorzystać funkcję Timer()
  For r = 0 To 99999
    oRngA.getCellByPosition(0, r).Value = Rnd()
  Next r
  d1 = Now() - t 'ok. 90 sekund
  
  'wypełniamy 100000 komórek kolumny B podwojonymi wartościami z kolumny A i mierzymy czas tej operacji
  t = Now() 'można też wykorzystać funkcję Timer()
  For r = 0 To 99999
    oRngB.getCellByPosition(0, r).Value = oRngA.getCellByPosition(0, r).Value * 2
  Next r
  d2 = Now() - t 'ok. 100 sekund
    
  'wypełniamy 100000 komórek kolumny C podwojonymi wartościami z kolumny A i mierzymy czas tej operacji
  'tym razem wykorzystamy metodę getDataArray
  t = Now()
  'pobieramy dane z zakresu komórek do tablicy
  oRngData = oRngA.getDataArray() 'oRngData jest tablicą tablic
  For r = 0 To 99999
    oRngData(r)(0) = oRngData(r)(0) * 2
  Next r
  'wpisujemy dane z tablicy do zakresu komórek
  oRngC.setDataArray(oRngData)
  d3 = Now() - t 'ok. 2 sekund
  MsgBox "Czas: d1=" & d1 & "  d2=" & d2 & "  d3=" & d3
End SubUwagi do metod: getDataArray i setDataArray

Korzystając z metod getDataArray i setDataArray musimy pamiętać o tym, że możemy operować jedynie na danych liczbowych i tekstowych. Niedopuszczalne są wartości logiczne i wartości typu data.

Sub ZakresyGetData2()
  Dim oSht as Object, oRng as Object
  Dim oRngData() 'tablica zawierająca dane
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oRng = oSht.getCellRangeByName("A1:A5") 'uchwyt do zakresu komórek
  oRngData = oRng.getDataArray() 'pobieramy dane z zakresu komórek do tablicy tablic
    
  oRngData(0)(0) = 3.14
  oRngData(1)(0) = 128
  oRngData(2)(0) = "abcd"
  'oRngData(3)(0) = IsNumeric("abcd") 'spowoduje błąd metody setDataArray
  'oRngData(4)(0) = DateSerial(2000, 12, 31) 'spowoduje błąd metody setDataArray
    
  oRng.setDataArray(oRngData) 'wpisujemy dane z tablicy do zakresu komórek
End SubUwagi do metod: getData i setData

Korzystając z metod getData i setData musimy pamiętać o tym, że możemy operować jedynie na danych liczbowych. W tym przypadku wpisanie do tablicy wartości logicznych i typu data spowoduje zapisanie odpowiadających tym wartościom liczb, a przypisany tekst zostanie pominięty i zostanie wpisana liczba zero.

Sub ZakresyGetData3()
  Dim oSht as Object, oRng as Object
  Dim oRngData() 'tablica zawierająca dane
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oRng = oSht.getCellRangeByName("A1:E1") 'uchwyt do zakresu komórek
  oRngData = oRng.getData() 'pobieramy dane z zakresu komórek do tablicy tablic
  
  oRngData(0)(0) = 3.14
  oRngData(0)(1) = 128
  oRngData(0)(2) = "abcd"
  oRngData(0)(3) = IsNumeric("128")
  oRngData(0)(4) = DateSerial(2000, 12, 31)
  
  oRng.setData(oRngData) 'wpisujemy dane z tablicy do zakresu komórek
End SubPrzykłady

Sub ZakresyGetData4()
  'pobieranie danych z zakresu komórek do tablicy i wpisywanie danych z tablicy do zakresu komórek
  Dim oSht as Object, oRng as Object
  Dim c as Long, r as Long
  Dim oRngData() 'tablica zawierająca dane
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:D9") 'uchwyt do zakresu komórek
  oRngData = oRng.getDataArray() 'pobieramy dane z zakresu komórek do tablicy
  
  For r = 0 To UBound( oRngData() ) 'r przebiega wiersze zakresu komórek "B2:D9"
    For c = 0 To UBound( oRngData(0) ) 'c przebiega kolumny zakresu komórek "B2:D9"
      oRngData(r)(c) = c & r
    Next c
  Next r
  
  oRng.setDataArray(oRngData) 'wpisujemy dane z tablicy do zakresu komórek
End Sub


Omówione wyżej metody możemy wykorzystać do kopiowania danych:

Sub ZakresyGetData5()
  'kopiowanie danych (tylko liczby i tekst)
  Dim oRng1 as Object, oRng2 as Object
  'uchwyt do zakresu komórek "B2:D9" w pierwszym arkuszu
  oRng1 = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0).getCellRangeByName("B2:D9")
  'uchwyt do zakresu komórek "B2:D9" w drugim arkuszu
  oRng2 = ThisComponent.getSheets().getByIndex(1).getCellRangeByName("B2:D9")
  'kopiowanie
  oRng2.setDataArray( oRng1.getDataArray() )
End SubPorównanie metod getData() i getDataArray()

Należy zauważyć, że:

 • getDataArray() tworzy tablicę zmiennych typu Variant, czyli przekaże również dane tekstowe
 • getData() tworzy tablicę zmiennych typu Double, czyli przekaże tylko dane liczbowe
Sub Zakresy6()
  Dim oSht as Object, oRng as Object
  Dim A(), B(), C()
  Dim k as Long
  oSht = ThisComponent.getSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  oSht.getColumns().insertByIndex(0, 1) 'dodajemy jedną kolumnę na pozycję pierwszą
  oSht.getCellRangebyName("A1").Value = 1
  oSht.getCellRangebyName("A2").Value = True '-1
  oSht.getCellRangebyName("A3").Value = DateSerial(2000, 1, 1) '36526
  oSht.getCellRangebyName("A4").String = "abcd" '0
  oRng = oSht.getCellRangeByName("A1:A4")
  A = oRng.getDataArray()
  B = oRng.getData()
  C = Array( Array( 1 ), Array( True ), Array( DateSerial(2000, 1, 1) ), Array( "abcd" ) ) 'tworzymy tablicę tablic
  MsgBox "A = [ " & A(0)(0) & " |  " & A(1)(0) & "  |   " & A(2)(0) & "   | " & A(3)(0) & " ]" & Chr(10) & _
      "B = [ " & B(0)(0) & " |  " & B(1)(0) & "  |   " & B(2)(0) & "   | " & B(3)(0) & " ]" & Chr(10) & _
      "C = [ " & C(0)(0) & " | " & C(1)(0) & " | " & C(2)(0) & " | " & C(3)(0) & " ]"
End SubPolecane strony internetowe

Apache OpenOffice – interface XCellRangeData

LibreOffice Calc – makra – przykłady                   Strona główna