Arkusze

Z Henryk Dąbrowski
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
22.03.2020
Uchwyt do arkusza przez indeks, nazwa arkusza i zmiana nazwy arkusza

Sub Arkusz1()
  Dim sName as String
  Dim oSht as Object
  'uchwyt do arkusza przez indeks; w tym przypadku uzyskujemy uchwyt do pierwszego arkusza:
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
  oSht.Name = "Test" 'zmiana nazwy arkusza
  sName = oSht.getName() 'uzyskanie nazwy arkusza
  MsgBox sName
End SubUchwyt do arkusza przez nazwę, uaktywnienie arkusza

Sub Arkusz2()
  Dim sName as String
  Dim oSht as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByName("Test") 'uchwyt do arkusza przez nazwę
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet( oSht ) 'mając uchwyt, możemy uczynić arkuszem aktywnym
End SubUchwyt do aktywnego arkusza, liczba arkuszy w skoroszycie, uaktywnienie ostatniego arkusza

Sub Arkusz3()
  Dim n as Long
  Dim oSht as Object
  oSht = ThisComponent.getCurrentController().getActiveSheet() 'uchwyt do aktywnego arkusza
  MsgBox oSht.getName() 'nazwa aktywnego arkusza
  n = ThisComponent.getSheets().getCount() 'liczba arkuszy
  MsgBox n
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(n - 1) 'uchwyt do ostatniego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet( oSht ) 'uaktywnienie ostatniego arkusza
End SubSprawdzanie, czy arkusz o podanej nazwie istnieje, wstawianie nowego arkusza, kasowanie arkusza

Sub Arkusz4()
  Dim sNew, sOld as String
  sNew = "NowyArkusz"
  sOld = "StaryArkusz"
  If NOT ThisComponent.getSheets().hasByName( sNew ) Then 'sprawdza czy arkusz o podanej nazwie już istnieje
     ThisComponent.getSheets().insertNewByName( sNew, 2 ) 'wstawia nowy arkusz na pozycję 3 (z indeksem 2)
  End If
  If ThisComponent.getSheets().hasByName( sOld ) Then 'sprawdza czy arkusz istnieje
    ThisComponent.getSheets().removeByName( sOld ) 'kasuje arkusz o wskazanej nazwie
  End If
End Sub


Przeglądając powyższe procedury zauważamy, że wygodnie jest zdefiniować obiekt:
  oSheets = ThisComponent.getSheets()
bo skraca to kod procedur i czyni zapis bardziej przejrzystym. Obiekt oSheets jest uchwytem do skoroszytu, czyli do zbioru wszystkich arkuszy w dokumencie.


Wstawianie nowego arkusza, kopiowanie arkusza, kasowanie i przenoszenie arkusza

Sub Arkusz5()
  Dim oSheets as Object
  oSheets = ThisComponent.getSheets()
  oSheets.insertNewByName("Nowy", 1) 'wstawia nowy arkusz na pozycję 2
  MsgBox "Nowy arkusz został wstawiony"
  oSheets.copyByName("Nowy", "Nowy-kopia", 2) 'tworzymy kopię arkusza "Nowy" i wstawiamy ją na pozycję 3
  MsgBox "Kopia arkusza została utworzona"
  oSheets.removeByName("Nowy") 'kasujemy arkusz o nazwie "Nowy"
  MsgBox "Arkusz został skasowany"
  oSheets.moveByName("Nowy-kopia", 0) 'przenosimy arkusz na pozycję pierwszą
End SubPolecane strony internetowe

Więcej informacji Czytelnik znajdzie na stronach:

Macros - Basic reference - Calc - Sheets

Spreadsheet common – Working with sheets

The Structure of Spreadsheet Documents

LibreOffice Calc – makra – przykłady                   Strona główna