Co zrobić, jeśli funkcja jest dostępna w arkuszu, ale nie jest dostępna w makrach?

Z Henryk Dąbrowski
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
11.07.2020Wiele funkcji jest dostępnych w arkuszu (np. LOG10() lub EASTERSUNDAY() - w polskiej wersji WIELKANOC()), ale nie są dostępne w makrach. Wywołanie takich funkcji jest możliwe, ale jest bardziej skomplikowane. Przykładowo:

Function myLog10(x as Double) as Double
  'oblicza logarytm o podstawie 10
  Dim oFuncAcc as Object
  oFuncAcc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  myLog10 = oFuncAcc.callFunction( "LOG10", Array(x) )
  'UWAGA: funkcja Array() tworzy tablicę, w której przekazujemy wszystkie potrzebne parametry
End Function
Sub Test1()
  MsgBox myLog10(100)
  MsgBox LOG10(100)
End Sub


Podobnie mamy:

Function myWielkanoc(Yr as Long) as Date
  'oblicza datę Wielkanocy dla danego roku
  Dim oFuncAcc as Object
  oFuncAcc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  myWielkanoc = oFuncAcc.callFunction( "EASTERSUNDAY", Array(Yr) )
  'UWAGA: funkcja Array() tworzy tablicę, w której przekazujemy wszystkie potrzebne parametry
End Function
Sub Test2()
  MsgBox myWielkanoc(2000)
  MsgBox EASTERSUNDAY(2000)
End Sub


Oczywiście jeśli nie przewidujemy wielokrotnego używania takiej funkcji, to możemy powyższą konstrukcję umieścić wprost w procedurze, w której akurat z danej funkcji potrzebujemy skorzystać:

Sub Suma()
  'procedura sumuje wszystkie liczby z komórek w zakresie od A1 do Z16
  Dim oSht as Object, oRng as Object, oCell as Object
  Dim oFuncAcc as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oRng = oSht.getCellRangeByPosition(0, 0, 25, 15) 'od komórki A1 do Z16
  oCell = oSht.getCellByPosition(0, 16) 'komórka A17
  oFuncAcc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  oCell.Value = oFuncAcc.callFunction( "SUM", Array(oRng.Data) )
End Sub

LibreOffice Calc – makra – przykłady                   Strona główna