Funkcje arkusza

Z Henryk Dąbrowski
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
05.12.2020Wstawianie nowego arkusza

Niekiedy potrzebujemy, aby procedura wstawiła do skoroszytu nowy arkusz i sama dobrała nazwę arkusza różną od nazw już istniejących arkuszy. Zamieszczona niżej procedura rozwiązuje ten problem. Jeśli nie podamy parametru, to wstawianemu arkuszowi zostanie nadana pierwsza wolna nazwa z ciągu: "Arkusz", "Arkusz1", "Arkusz2", "Arkusz3", ... Jeżeli procedura zostanie wywołana z parametrem, to zostanie stworzony analogiczny ciąg nazw, ale zamiast słowa "Arkusz" będzie użyty tekst podany jako parametr.

Sub WstawNowyArkusz(Optional NazwaArkusza as String)
  Dim sName as String
  Dim k as Long
  If IsMissing(NazwaArkusza) Then
    sName = "Arkusz"
  Else
    sName = NazwaArkusza
  End If
  If NOT ThisComponent.getSheets().hasByName( sName ) Then 'sprawdza czy arkusz o podanej nazwie już istnieje
    ThisComponent.getSheets().insertNewByName( sName, 0 ) 'wstawia nowy arkusz na pozycję 1 (z indeksem 0)
    Exit Sub
  End If
  For k = 1 to 10000 'maksymalna liczba arkuszy
    If NOT ThisComponent.getSheets().hasByName( sName & k ) Then 'sprawdza czy arkusz o podanej nazwie już istnieje
      ThisComponent.getSheets().insertNewByName( sName & k, 0 ) 'wstawia nowy arkusz na pozycję 1 (z indeksem 0)
      Exit For
    End If
  Next k
End Sub
Sub Arkusze1()
  Call WstawNowyArkusz()
  Call WstawNowyArkusz("Wyniki")
End Sub

LibreOffice Calc – makra – przykłady                   Strona główna