Niemiecka Mordownia 1939-1945

Z Henryk Dąbrowski
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
05.01.2014W poprzednim artykule „Czy niemiecką mordownię z lat 1939-45 można nazywać okupacją?[1] wskazałem powody dla których Polacy nie powinni nazywać niemieckiej administracji na terenach zajętych przez III Rzeszę niemiecką okupacją. Nie wolno nam niemieckiej mordowni nazywać okupacją ze względu na szacunek dla ofiar oraz ze względu na przyszłe pokolenia Polaków.


Hitler nie pozostawiał podwładnym wątpliwości jak ma wyglądać przyszłość Polski i Polaków, 22 sierpnia 1939 roku powiedział


Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie. Zadaniem naszym jest zniszczenie sił żywych nieprzyjaciela, a nie dotarcie do określonej linii. Nawet gdyby wojna wybuchła na Zachodzie, zniszczenie Polski musi być zasadniczym celem. Decydować się trzeba szybko z powodu pory roku. Dam propagandzie powód dla uzasadnienia wybuchu wojny, mniejsza o to, czy wiarygodny czy nie. Nikt nie będzie pytał później zwycięzcy, czy mówił prawdę, czy nie. W wojnie nie decyduje słuszność, ale zwycięstwo. Nie miejcie w sercach litości. Bądźcie brutalni. 80 milionów ludzi musi otrzymać to, do czego ma prawo. Ich istnienie musi być zabezpieczone. To silniejszy ma rację. Bądźcie twardzi.


Powyższy cytat pochodzi z dokumentu 1014-PS[2]. Dziwię się, że Instytut Pamięci Narodowej nie udostępnił Polakom tego oraz szeregu innych ważnych dokumentów[3] (często cytowanych) na swoich stronach internetowych (oczywiście w oryginale i w tłumaczeniu na język polski). Staje się to sprawą nie cierpiącą zwłoki, bowiem za 30$ można bez trudu kupić książkę: Der Tod sprach polnisch: Dokumente polnischer Grausamkeiten an Deutschen 1919-1949[4]Wracając do problemu właściwych słów, zauważamy, że to głównie w interesie sowieckiego okupanta leżało wytworzenie sytuacji, w której Polacy nie mieli odpowiednich słów, aby opisywać rzeczywistość. Niestety ten stan jest ciągle utrzymywany, bowiem żyjemy w świecie pozorów zafundowanych nam przez okrągłostołowe elity. Kłamstwo co do faktycznego statusu Polski w latach 1939 - 1989, to kłamstwo założycielskie Okrągłego Stołu. Przecież powiedzenie PRAWDY oznaczało odebranie stronie „rządowej” wszelkich praw do udziału w sprawowaniu władzy. Ta prawda z trudem przebija się do świadomości społeczeństwa, zaś jednym ze sposobów blokowania tej prawdy jest likwidacja właściwych słów.


Zauważmy, że od 1939 roku miały miejsce następujące wydarzenia:


1939-1945 – niemiecka MORDOWNIA w Polsce
1939-1956 – sowiecka okupacja Polski
1957-1989 – Polska jest sowiecką kolonią o nazwie PRL


Wiem, że wiele osób zaprotestuje przeciwko takiemu podziałowi. W społeczeństwie nie ma zrozumienia dla faktu, że normalny okupant jakim był ZSRS, jest ZAINTERESOWANY rozwojem okupowanego terytorium i przekształceniem go w kolonię. Podporządkowana kolonia pracuje na potrzeby metropolii. Polskę spotkał los wyjątkowy w Europie XX wieku, ale zauważmy, że ten sam schemat stosowały kraje zachodnie podbijając kraje w Afryce, a ich afrykańskie kolonie wcale nie znikały z mapy świata, lecz rozwijały się zgodnie z zapotrzebowaniem metropolii. Możemy nawet powiedzieć, że kraje te rozwijałyby się dużo wolniej, gdyby nie zostały skolonizowane. Warto pamiętać, że koloniami były Stany Zjednoczone i Australia.Kolejnym i ważnym przykładem na to, jak sowiecki okupant blokował rozumienie rzeczywistości poprzez eliminację właściwych słów jest używane jeszcze dziś słowo „radziecki” (np. Związek Radziecki, Kraj Rad). Słowo "radziecki" pochodzi od słowa "rada". Niestety rady (np. robotnicze) w ZSRS nie miały realnej władzy i były jedynie ozdobnikami systemu, dlatego właściwe jest nazywać je sowietami. Ujmując inaczej: rady (robotnicze) w ojczyźnie proletariatu były radami w sensie takim, że na ich określenie w polskim słowniku zabrakło słowa. W przedwojennej Polsce uczyniono więc to, co w tej sytuacji należało uczynić: zapożyczono słowo jakim były określane w kraju gdzie zaistniały (совет – rada). Stąd mamy sowiety i Związek Sowiecki (zobacz np.: Rady Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich - Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов – po 1918 roku fasadowe instytucje Rosji Sowieckiej).
Przypisy

 1. Henryk Dąbrowski, Czy niemiecką mordownię z lat 1939-45 można nazywać okupacją? (LINK)

 2. Dokument norymberski 1014-PS
  Zweite Ansprache des Fuhrers 22. August 1939 - oryginał (jęz. niemiecki) (LINK1, LINK2)
  Second Speech by the Fuhrer on August 22, 1939 - tłumaczenie (jęz. angielski) (LINK1, LINK2, LINK3-PDF-No. 193, str. 205)

 3. Dokument norymberski 798-PS
  Ansprache des Führers vor den Oberbefehlshabern am 22. August 1939 - oryginał (jęz. niemiecki) (LINK)
  Speech by the Fuhrer to the Commanders in Chief on August 22, 1939 - tłumaczenie (jęz. angielski) (LINK1, LINK2)

 4. Der Tod sprach polnisch: Dokumente polnischer Grausamkeiten an Deutschen 1919-1949 (LINK)

Załączniki

Pierwsze tłumaczenie dokumentu norymberskiego 1014-PS na język angielski
TRANSLATION OF DOCUMENT 1014-PS
Office of U.S. Chief of Counsel.


SECOND SPEECH BY THE FÜHRER ON 22 Aug '39.

It may also turn out differently regarding England and France. One cannot predict it with certainty. I figure on a trade-barrier, not on blockade, and with severance of relations. Most iron determination on our side. Retreat before nothing. Everybody shall have to make a point of it that we were determined from the beginning to fight the Western powers. Struggle for life or death. Germany has won every war as long as was united. Iron, unflinching attitude of all superiors, greatest confidences, faith in victory, overcoming of the past by getting used to heaviest strain. A long period of peace would not do us any good. Therefore it is necessary to expect everything. Manly searing. It is not machines that fight each other, but me. We have the better quality of men. Mental factors are decisive. The opposite camp has weaker people. In 1918, the Nation fell down because the mental prerequisites were not sufficient. Frederic the Great secured final success only through his mental power.

Destruction of Poland in the foreground. The aim is elimination of living forces, not the arrival at a certain line. Even if war should break out in the West, the destruction of Poland shall be the primary objective. Quick decision because of the season.

I shall give a propagandistic cause for starting the war, - never mind whether it be plausible or not. The victor shall not be asked, later on, whether we told the truth or not. In starting and making a war, not the Right is what matters but Victory.

Have no pity. Brutal attitude. 80 million people shall get what is their right. Their existence has to be secured. The strongest has the Right. Greatest severity.

Quick decision necessary. Unshakable faith in the German soldier. A crisis may happen only if the nerves of the leaders give way.

First aim; advance to the Vistula and Narew. Our technical superiority will break the nerves of the Poles. Every newly created Polish force shall again be broken at once. Constant war of attrition.

New German frontier according to healthy principle. Possibly a protectorate as a buffer. Military operations shall not be influenced by these reflections. Complete destruction of Poland is the military aim. To be fast is the main thing. Pursuit until complete elimination.

Conviction that the German Wehrmacht is up to the requirements. The start shall be ordered, probably by Saturday morning.


CERTIFICATE OF TRANSLATION
OF DOCUMENT NO. 1014-PS.
12 Oct. 1945.

I, FRED NIEBERGALL, 2nd Lt. Inf 0-133 55 67, hereby certify that I am thoroughly conversant with the English and German languages; and that the above is a true and correct translation of Document No. 1014-PS.


FRED NIEBERGALL
2nd Lt. Inf.
0-133 55 67.

Drugie tłumaczenie dokumentu norymberskiego 1014-PS na język angielski
Nuremberg Document 1014-PS
Exhibit USA— 30


Unsigned Memorandum
Second Speech by the Fuhrer on August 22, 1939


Things can also work out differently regarding England and France. It is impossible to prophesy with any certainty. I am expecting an embargo on trade, not a blockade, and furthermore that relations will be broken off. The most iron determination on our part. No shrinking back from anything. Everyone must hold the view that we have been determined to fight the Western Powers right from the start. A life and death struggle. Germany has won every war when she was united. An inflexible, unflinching bearing, above all on the part of superiors, firm confidence, belief in victory, overcoming the past by becoming accustomed to the heaviest burdens. A long period of peace would not do us any good. It is therefore necessary to be prepared for anything. A manly bearing. It is not machines that fight each other, but men. We have the better men as regards quality. Spiritual factors are decisive. On the opposite side they are weaker men. The nation collapsed in 1918 because the spiritual prerequisites were insufficient. Frederick the Great only achieved final success by his fortitude.

The destruction of Poland has priority. The aim is to eliminate active forces, not to reach a definite line. Even if war breaks out in the West, the destruction of Poland remains the priority. A quick decision in view of the season.

I shall give a propagandist reason for starting the war, no matter whether it is plausible or not. The victor will not be asked afterwards whether he told the truth or not. When starting and waging a war it is not right that matters, but victory.

Close your hearts to pity. Act brutally. Eighty million people must obtain what is their right. Their existence must be made secure. The stronger man is right. The greatest harshness.

Swiftness in making decisions is necessary. Firm faith in the German soldier. Crises are due solely to leaders having lost their nerve.

First requirement : Advance up to the Vistula and the Narev. Our technical superiority will shatter the nerves of the Poles. Every newly formed active Polish force is to be destroyed again immediately. A continuous process of attrition.

New German frontier delimitation according to sound principles and possibly a protectorate as a buffer state. Military operations will not be influenced by these considerations. The wholesale destruction of Poland is the military objective. Speed is the chief thing. Pursuit until complete annihilation.

Conviction that the German Wehrmacht is equal to all demands. The order for the start of hostilities will be given later, probably Saturday morning.