Pomyłki sądowe – mordercy którym pozwolono zabić ponownie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Henryk Dąbrowski
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 982: Linia 982:
 
| style="text-align: center" | 1965
 
| style="text-align: center" | 1965
 
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/massie-robert-lee.htm LINK]
 
| [http://murderpedia.org/male.M/m1/massie-robert-lee.htm LINK]
 +
|-
 +
| MAUDSLEY Robert
 +
| style="text-align: center" | 1-C3(?)
 +
| style="text-align: center" | UK
 +
| style="text-align: center" | 1973
 +
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Maudsley LINK1], [http://www.theguardian.com/uk/2003/apr/27/ukcrime LINK2]
 
|-
 
|-
 
| MAUST David Edward
 
| MAUST David Edward
Linia 1497: Linia 1503:
 
|-
 
|-
 
| Pozostałe przypadki
 
| Pozostałe przypadki
| 46
+
| 46 --- 47
| 141
+
| 141 --- 144
 
|-
 
|-
 
| Razem
 
| Razem
| 224
+
| 224 --- 225
| 454
+
| 454 --- 457
 
|}
 
|}
  

Wersja z 19:32, 27 paź 2015

29.05.2015StopThem.gif
W artykule Porozmawiajmy o argumentach (3)[1] rozważaliśmy problem pomyłek sądowych. Interesują nas dwa rodzaje pomyłek:


 1. Niewinna osoba zostaje przez pomyłkę oskarżona o popełnienie zabójstwa. W uczciwym procesie sądowym nie zostaje wykryta bezpodstawność oskarżenia i sąd wydaje wyrok śmierci, który zostaje WYKONANY.
 2. Sąd lub inne właściwe dla danej sytuacji władze traktują zabójcę zbyt łagodnie (niski wyrok, przedterminowe zwolnienie, przepustka, możliwość kontaktu z innymi więźniami, brak właściwego nadzoru). W wyniku takiej pomyłki zabójca
 • wychodzi na wolność i zabija kolejne niewinne osoby
 • odbywa karę w więzieniu i zabija współwięźniów lub osoby z personelu więziennego
 • będąc na wolności lub przebywając w więzieniu zleca zamordowanie świadków


W przypadku pierwszej z rozpatrywanych pomyłek istotnym elementem jest to, aby wyrok został wykonany. W przeciwnej sytuacji obecność kary śmierci w kodeksie karnym w niczym nie wpływa na wynik sprawy.


Nie są mi znane pomyłki pierwszego rodzaju, które zdarzyłyby się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast istnieje ogromna ilość pomyłek drugiego rodzaju. Pomyłki te są skrzętnie tuszowane, ukrywane i przemilczane przez media oraz przez przeciwników kary śmierci. Podkreślmy to z całą mocąPrzeciwnikom kary śmierci zupełnie nie przeszkadza, gdy w wyniku pomyłki sądowej, zabójcy mordują niewinne osoby.
W tym artykule chcemy przedstawić Czytelnikowi pomyłki drugiego rodzaju. Ich ilość wprawia w przerażenie. Aby wykonane przez nas zestawienie było łatwe do odczytania, a jednocześnie niosło jak najwięcej informacji, będziemy chcieli uwzględnić różne sytuacje w jakich doszło do zabójstw. Zauważmy najpierw, że jeśli osoba przebywa na wolności, to może popełnić zabójstwo w czterech sytuacjach

 • jest osobą niekaraną
 • jest osobą karaną, która odbyła całą zasądzoną karę więzienia
 • jest osobą karaną i znajduje się na warunkowym przedterminowym zwolnieniu
 • jest osobą karaną i znajduje się na przepustce


Jeżeli osoba znajduje się w więzieniu, to może popełnić zabójstwo w następujących sytuacjach

 • zabijając współwięźnia lub osobę z personelu więziennego
 • uciekając z więzienia i zabijając osoby poza więzieniem


Zauważmy, że niezależnie od wypisanych wyżej sześciu sytuacji morderca może popełnić morderstwo zlecając zabójstwo wskazanych osób. W tym przypadku zarówno morderca jak i ofiara mogą znajdować się w więzieniu lub na wolności.


Pierwszą z wypisanych wyżej sytuacji (przestępca nie był wcześniej karany) NIE oznaczymy żadnym symbolem. Pozostałym wypisanym sytuacjom przypiszemy litery od A do E. Następująca po literze cyfra oznacza ilość zabójstw popełnionych w danej sytuacji. Myślnik rozdziela różne sytuacje. Jeżeli morderstwo było morderstwem "na zlecenie" dodajemy dodatkową literę K. Dla ułatwienia przedstawimy możliwe sytuacje w tabeli.

Uwaga: w poniższej tabeli słowa „zabójca”, „zabił”, „zabił ponownie”, „poprzednie zabójstwo/zabójstwa” odnoszą się również do osób, które zleciły zabójstwo [ang. contract killing].


Litera przed liczbą w kolumnie Kategoria Znaczenie przed pierwszą liczbą Znaczenie przed drugą i kolejnymi liczbami
brak litery Zabójca nie był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa lub (najczęściej) oznacza brak danych o przestępstwach i wyrokach w okresie przed popełnieniem pierwszego zabójstwa.
A Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił po całkowitym odbyciu kary za ostanie przestępstwo/przestępstwa. Zabił ponownie po całkowitym odbyciu kary za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
B Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas warunkowego przedterminowego zwolnienia(*). Zabił ponownie po otrzymaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia(*) udzielonego mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
C Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa. Pierwsze zabójstwo popełnił podczas pobytu na przepustce(**). Zabił ponownie w czasie przepustki(**) udzielonej mu, kiedy odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
D Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił w więzieniu(x). Zabił ponownie w więzieniu(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.
E Zabójca był karany przed popełnieniem pierwszego zabójstwa i znajdował się w więzieniu(x). Pierwsze zabójstwo popełnił po ucieczce(z) z więzienia(x). Zabił ponownie po ucieczce(z) z więzienia(x), gdzie odbywał karę za poprzednie zabójstwo/zabójstwa.


(*) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia długi i zależny od zwolnionego więźnia okres czasu. Zatem będą to: zwolnienie w wyniku apelacji, ułaskawienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie aresztu domowego, areszt ochronny itd. [w języku angielskim: parole, conditional release, early release, conditional early release, conditional discharge, home arrest, protective custody]. Dotyczy to również zwolnień z psychiatrycznych zakładów zamkniętych.

(**) - Mamy tutaj na myśli wszelkie decyzje, które po wydanym wyroku przerywają odbywanie kary na z założenia krótki i niezależny od zwolnionego więźnia okres czasu, czyli również urlop [ang. pass, furlough]

(x) - Mamy na myśli wiezienie, areszt, zakład poprawczy lub zakład psychiatryczny, a w ogólności dowolne wyznaczone przez właściwe władze miejsce obowiązkowego przebywania.

(z) - Mamy tutaj na myśli wszelkie działania więźnia prowadzące do opuszczenia przez niego obszaru, w którym z polecenia właściwych władz obowiązany był przebywać.Przykłady oznaczeń:

1-A2 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 15 lat więzienia. Zabójca wyszedł z więzienia po 15 latach (po odbyciu całej kary) i zabił kolejne dwie osoby.

A2-B1 – Przestępca poprzednio karany za próbę zabójstwa. Karę odbył w całości. Po wyjściu z więzienia zamordował dwie osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. Po 10 latach uznano, że może zostać warunkowo zwolniony. Po opuszczeniu więzienia zabójca zabił kolejną osobę.

1-C1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. W czasie odbywania kary uzyskał przepustkę dla załatwienia spraw osobistych. Będąc na przepustce zabił kolejną osobę.

3-D1 – Zabójca zamordował trzy osoby. Sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. W czasie odbywania kary zamordował współwięźnia (lub osobę z personelu więziennego).

D1-D1 – Przestępca został skazany za gwałt i w czasie odbywania kary zamordował współwięźnia. Sąd skazał zabójcę na karę dożywotniego więzienia. Po przeniesieniu do więzienia o zwiększonych środkach bezpieczeństwa zabójca zabija kolejnego więźnia (lub osobę z personelu więziennego).

1-E1 – Zabójca zamordował jedną osobę. Sąd skazał go na 50 lat więzienia. W czasie odbywania kary uciekł z więzienia. Uciekając przed pościgiem włamał się do przypadkowego domu i zabił właściciela.

K1-DK3 – Zabójca wydał polecenia zamordowania jednej osoby. Sąd skazał go za zlecenia zabójstwa na 60 lat więzienia. Będąc w więzieniu zabójca zlecił pozostającym na wolności wspólnikom zamordowanie trzech świadków i osoby te zostały zamordowane.Korzystając głównie z danych dostępnych na stronie http://murderpedia.org sporządziłem zamieszczoną niżej tabelę. W kolumnie Rok podajemy rok pierwszego zabójstwa. W kolumnie Informacje podajemy informacje o kolejnych zabójstwach (tylko w przypadku Polski) i linki do stron internetowych, gdzie znajduje się dokładniejszy opis każdego przypadku. Czytelnik powinien pamiętać, że każda liczba w kolumnie Kategoria (poza pierwszą liczbą) oznacza niewinne ofiary pomyłki sądowej. Ilość tych ofiar przeraża – taka jest prawdziwa cena jaką społeczeństwo płaci za łagodne wyroki, wygodne cele i fikcję resocjalizacji.

Zabójca Kategoria Kraj Rok Informacje
B. Jerzy 1-B1 Polska 1982 LINK1, LINK2, Opole, 09.02.2004
B. Paweł 1-A1 Polska 1994 LINK1, LINK2, Warszawa, 2010
B. Tadeusz 1-A1? Polska 1985 LINK1, Wólka Cycowska, 12.06.2006
B. Władysław 1-C1 Polska 1990 LINK1, LINK2, Racibórz, 13.10.2010
C. Mirosław 2-A1 Polska 1990? LINK1, LINK2, Wadowice, 21.12.2006
Ch. Stanisław 1-A1 Polska 1978 LINK1, LINK2, LINK3, Gdańsk, 31.01.2015
Cz. Mirosław 1-B1 Polska 1971 LINK1, LINK2, LINK3, Radomia, 24.05.1983
G. Sebastian 1-A1(?) Polska  ? LINK1, LINK2, Łódź, 19.10.2015
G. Tadeusz 1-A1 Polska 1999 LINK1, LINK2, Olsztyn, 23.01.2015
J. Zbigniew 1-B1 Polska 1986 LINK1, LINK2, Opole, 09.02.2004
K. Jan 1-A1 Polska  ? LINK1, LINK2, Warszawa, listopad 2012
K. Janusz 1-B1? Polska 1992? LINK1, LINK2, Warszawa, 25.06.2010
K. Piotr 1-B1 Polska 1993 LINK1, LINK2, Kalisz, 14.02.2005
K. Zbigniew 1-A1 Polska 2000 LINK1, LINK2, Zgorzelec, 31.01.2011
L. Sebastian 1-D1 Polska  ? LINK, Potulice, 18.10.2007
Ł. Artur 1-A2 Polska 1991 LINK1, LINK2, Warszawa, 11.03.2012
M. Antoni Krzysztof 1-C1-B1 Polska 1990 LINK1, LINK2, Kosów Lacki, 08.05.1991
M. Elżbieta 1-C1 Polska 2003 LINK1, LINK2, Tarnów, marzec 2006
N. Mariusz 1-B1 Polska 1993 LINK1, LINK2, Prusice, 24.06.2011
P. Damian 1-C1 Polska 2000 LINK1, LINK2, Chocianów, 22.12.2005
P. Grzegorz 1-B1(?) Polska 1983? LINK1, LINK2, Toruń, 18.08.2007
PLUTA Józef 1-E6 Polska 1973 LINK1, Pąchy, 10.09.1979, Suchy Las, 20.10.1979
PŁOCINIAK Grzegorz 1-C2 Polska 1980 LINK1, LINK2, Olsztyn, 05.08.1992
POKŁADEK Jerzy 1-B1 Polska 1980 LINK1, LINK2, LINK3, w Ł., 29.04.2000
R. Czesław 1-B3 Polska 1983 LINK, w Ż., 15.07.1988
Rz. Dariusz 1-A1 Polska 1997 LINK1, LINK2, Andrychów, 22.05.2009
S. Henryk 1-B1 Polska 198? LINK1, LINK2, Swarzędz, 29.10.1995
S. Henryk 1-A1 Polska 2000 LINK1, LINK2, Strzelce Wielkie, 09.07.2011
S. Michał 2-D1 Polska 2011 LINK1, LINK2, Toruń, 30.07.2011
SOBIERAJ Henryk C1-E1 Polska 1995 LINK1, LINK2, Ełk, 1996
STELTER Ryszard 1-D1 Polska 1983 LINK1, LINK2, Rawicz, 27.01.1992
Ś. Józef 1-A1 Polska 1987 LINK1, LINK2, Kutno, 16.10.2013
T. Mirosław 1-A1 Polska 1995 LINK1, LINK2, Parczew, 13.04.2004
U. Andrzej 1-B1 Polska  ? LINK1, LINK2, Warszawa, listopad 2007
W. Rafał 1-B1 Polska 1997 LINK1, LINK2, Kraków, 22.08.2014
Z. Krzysztof 1-B1 Polska 1995 LINK1, LINK2, Resko, 02.11.2010
N. N2 1-B1(?) Polska 199? LINK1, LINK2, Bytom, 23.04.2010
N. N3 1-A1(?) Polska  ? LINK1, LINK2
ABBOTT Jack Henry D1-B1 USA 1965 LINK
ALLEN Clarence Ray K1-DK3 USA 1974 LINK1, LINK2
ALLEN Howard Arthur 1-B2 USA 1974 LINK
ALLEN Wanda Jean 1-B1 USA 1981 LINK
ARNOLD Jermarr Carlos 1-D1 USA 1983 LINK
ATKINS Joseph Ernest 1-B2 USA 1969 LINK
AVERHART Rufus Lee 1-B1 USA 1972 LINK
BAXENDALE David 1-B1 Hiszpania/UK 2001 LINK1, LINK2
BEARDSLEE Donald Jay 1-B2 USA 1969 LINK1, LINK2
BEGGS William Frederick Ian 1-B1 UK 1987 LINK
BELLEN Michel 3-B1 Belgia 1964 LINK1, LINK2
BIEGENWALD Richard Fran 1-B4 USA 1958 LINK1, LINK2
BLACK Johnny Dale 1-B1 USA 1983 LINK
BLAIR Terry A. 1-B6 USA 1982 LINK
BLAND Jimmy Dale 1-B1 USA 1975 LINK
BRETON Sr. Robert J. 1-B2 USA 1966 LINK
BRISBON Jr. Henry 2-D1 USA 1973 LINK
BROWN Raymond Eugene 3-A1 USA 1960 LINK
BRYAN Peter 1-B2 UK 1993 LINK1, LINK2
BURGESS Raymond 1-B1 USA 1977 LINK
BUTLER Jerome 1-B1 USA 1973 LINK
CHIVERS Marc A1-B1 Niemcy/UK 1992 LINK1, LINK2
CLANTON Jr. Earl 1-B1 USA 1972 LINK
CLARK Raymond Robert 1-B1 USA 1964 LINK1, LINK2
COOK David 1-B1 UK 1987 LINK1, LINK2
COOMBES John Leslie 1-B1 Australia 1984 LINK1, LINK2
CORLISS Charles E. 1-B1 USA 1965 LINK
COWANS Jessie James 1-B1 USA 1977 LINK
CRAWFORD John Martin 1-B3 Kanada 1981 LINK
CREECH Thomas Eugene 2-D1 USA 1967 LINK
DANIELSON Jr. Robert Wayne 1-B6 USA 1970 LINK
DAWSON Andrew 1-B2 UK 1981 LINK1, LINK2, LINK3
DEL VECCHIO George W. 1-B1 USA 1965 LINK
DEMOUCHETTE James 2-D1 USA 1976 LINK
DENGIZ Özgür 1-B2 Turcja 1997 LINK
DENT III Omar 1-B1 USA 1983 LINK
DOTSON Jessie 1-B6 USA 1994 LINK
DRUCE Joseph Lee 1-B1 USA 1988 LINK
EDGINGTON Nicola Caroline 1-B1 UK 2005 LINK
ELLEDGE James Homer B1-B1 USA 1975 LINK
FLOWERS Wendell 1-D1 USA 1981 LINK
FOUNTAIN Clayton Anthony 1-D4 USA 1974 LINK1, LINK2
GARCIA Guinevere Falakassa 1-B1 USA 1977 LINK
GEARY Melvin Joseph 1-B1 USA 1973 LINK
GIBBS David Earl 2-D1 USA 1985 LINK
GIUGLIANO Maurizio 7-D1 Włochy 1983 LINK
GLEASON Jr. Robert Charles 1-D2 USA 2007 LINK
GLEN Paul 1-B1 UK 1989 LINK1, LINK2
GOLLEHON William Jay 1-D1 USA 1985 LINK
GREEN Malcolm 1-B1 UK 1971 LINK
GROVES Vincent Darrell 1-B1 USA 1978 LINK1, LINK2, LINK3
GUINAN Frank Joseph D1-D1 USA 1981 LINK1, LINK2
GUZMAN James 1-B1 USA 1982 LINK1, LINK2
HAIGH Paul Steven 6-D1 Australia 1978 LINK
HAMEEN Abdullah Tanzil 1-B1 USA 1980 LINK
HANKS John Norris 1-B1 USA 1966 LINK
HARRELSON Charles Voyde 1-B1 USA 1968 LINK
HARRIS Ambrose 1-D1 USA 1992 LINK
HARRIS Richard Eugene 1-B1 USA 1968 LINK
HAWKINS Jr. Thomas William 1-B1 USA 1980 LINK
HEATH Ronald Palmer 1-B1 USA 1977 LINK
HEIN Juergen 1-B2 Niemcy 1967 LINK
HENRY John Ruthell 1-B2 USA 1975 LINK
HILL Warren Lee 1-D1 USA 1985 LINK
HINES Jr. Douglas 1-B1 USA 1973 LINK
HINOJOSA Richard 1-B1 USA 1986 LINK
HITTLE Daniel Joe 2-B5 USA 1973 LINK
HORTON Wayne Donald 3-D1 USA 1972 LINK
HUGUELEY Stephen Lynn 1-D2 USA 1986 LINK
HUNT Brian Alpress 1-B1 USA 1992 LINK
HUNTER Bert Leroy 1-B2 USA 1968 LINK
HUNTER Steven James 1-B1 Australia 1986 LINK
JABLONSKI Philip Carl 1-B4 USA 1978 LINK
JACKSON Larry Kenneth 1-B1 USA 1985 LINK
JACKSON Patricia Ann Thomas 1-B1 USA 1966 LINK
JACKSON Royston 1-B1 UK 1989 LINK1, LINK2
JOHNSON Jr. Cecil J. 3-D1 USA 1980 LINK
JOHNSON George 1-B1 UK 1986 LINK1, LINK2
JONES Claude Howard 1-D1-B1 USA 1976 LINK
JONES David Wyatt 1-B1 USA 1987 LINK1, LINK2
JULIUS Arthur James 1-C1 USA 1972 LINK
KAYA Ali 1-B9 Turcja 1997 LINK1, LINK2
KELL Troy Michael 1-D1 USA 1986 LINK
KEMPER III Edmund Emil 2-B8 USA 1964 LINK
KEOUGH Roy E. 1-B1 USA 1989 LINK
KILGORE Dean 1-D1 USA 1978 LINK
KINSMAN Ronald Leroy 1-B1 USA 1975 LINK
KIRKLAND Anthony 1-B4 USA 1987 LINK
KOEDATICH James J. D1-B1 USA 1971 LINK
KOMIN Alexander D1-B2 USA 1971 LINK
LADD Robert Charles 3-B1 USA 1978 LINK
LAGRONE Edward Lewis 1-B3 USA 1977 LINK
LANDRIGAN Jeffrey Timothy 1-E1 USA 1982 LINK
LANG Donald 1-B1 USA 1965 LINK
LEE Desmond 1-B1 UK 1989 LINK1, LINK2
LIBERTY Robert Willard 1-B2 USA 1966 LINK
LITTLE Dwaine Lee 1-B4 USA 1964 LINK
LORD Brian Keith 1-B1 USA 1974 LINK
LUNDIN Peter 1-B3 USA/Dania 1991 LINK
MANTOVANI Antonio 1-B3 Włochy 1983 LINK
MARQUETTE Richard Lawrence 1-B2 USA 1961 LINK
MARTYNOV Sergey 1-B8 Rosja 1992 LINK
MASHIANE Johannes 1-B12 RPA 1977 LINK1, LINK2
MASSIE Robert Lee 1-B1 USA 1965 LINK
MAUDSLEY Robert 1-C3(?) UK 1973 LINK1, LINK2
MAUST David Edward 2-B3 Niemcy/USA 1974 LINK
McDUFF Kenneth Allen 3-B6 USA 1966 LINK1, LINK2
McGINLAY Joseph 1-B1 UK 1973 LINK
MEACH III Charles L. 1-B4 USA 1973 LINK
MILLER Joseph Robert 2-B3 USA 1976 LINK
MINGHELLA Maurizio 5-B3 Włochy 1978 LINK
MITCHELL William Gerald 1-B1 USA 1974 LINK
MONE Robert Francis 1-B3 UK 1967 LINK
MOSS Pamela Carole 1-B1 USA 1996 LINK
MOTTS Jeffrey 2-D1 USA 1995 LINK
MUHAMMAD Askari Abdullah 2-E1-D1 USA 1974 LINK
MU'MIN Dawud Majid 1-E1 USA 1973 LINK
NASH Viva Leroy B1-E1 USA 1977 LINK
NEUSCHAFER Julius Lee 2-D1 USA 1974 LINK
NICOLAUS Robert Henry 3-B1 USA 1964 LINK
OBERHANSLEY Joseph 1-B1 USA 1998 LINK1 LINK2
O'NEAL II Robert Earl 1-D1 USA 1978 LINK
PINTARIC Vinko 2-E3 Chorwacja 1973 LINK
PORTER James Scott 1-D1 USA 1995 LINK
PRUETT Robert Lynn 1-D1 USA 1995 LINK
QUINTILIANO Matthew 1-B1 USA 1975 LINK
RARDON Gary Duane 1-B3 USA 1962 LINK
RIVERA Vincent Faustino 2-D1 USA 1990 LINK
ROBEDEAUX James Glenn 1-B1 USA 1978 LINK
ROBINSON Leigh 1-B1 Australia 1968 LINK
RODRIGUEZ Michael Anthony 1-E1 USA 1994 LINK
ROWELL Robert Dale D1-B2 USA 1982 LINK
ROWLES Paul Eugene 1-B2 USA 1972 LINK
SANDISON Steven D. 1-D1 USA 1991 LINK1, LINK2
SATTLER Rodney Joseph 1-D1 USA 1986 LINK
SCARVER Christopher J. 1-D2 USA 1990 LINK
SHAWCROSS Arthur John 2-B11 USA 1972 LINK
SIEBERT Daniel Lee 1-B8 USA 1979 LINK
SILVA Mauricio Rodriguez 1-B3 USA 1978 LINK
SIMON Robert R. 1-B1 USA 1974 LINK
SINCLAIR Angus Robertson 1-B7 UK 1961 LINK
SKILLICORN Dennis James 1-B5 USA 1979 LINK
SLOVÁK Jozef 1-B4 Słowacja/Czechy 1978 LINK
SMITH Frank Lee 1-B1 USA 1960 LINK
SMITH Gerald M. 1-D1 USA 1981 LINK
SNELGROVE Edwin 1-B1 USA 1983 LINK
SOBIG Klaus Peter 1-B1 Niemcy 1976 LINK
SPEER William 1-D1 USA 1991 LINK
SPENGLER Jr. William H. 1-B3 USA 1980 LINK
SPIRKO Jr. John George 1-B1 USA 1969 LINK
STEVENS William Richard 1-B2 USA 1977 LINK
SUCCO Roberto 3-B4 Włochy/Francja 1981 LINK1, LINK2
SUFF William Lester 1-B12 USA 1974 LINK
SUTTON Nicholas Todd 1-D1 USA 1979 LINK
TAYLOR Michael 1-D1 USA 1995 LINK
THOMPSON William Eugene 1-D1 USA 1974 LINK
TISON Gary Gene D1-E6 USA 1967 LINK
TISSIER Patrick 1-B2 Francja 1971 LINK1, LINK2
TUCKER Jr. Richard 1-B1 USA 1963 LINK
TUGGLE Jr. Lem Davis 1-B1 USA 1971 LINK
TURNER Douglas 3-D6 USA 1987 LINK
UMEKAWA Akiyoshi 1-A4 Japonia 1963 LINK
UNTERWEGER Johann "Jack" 1-B9 Austria/USA/Czechy 1976 LINK1, LINK2
VAN DUNGEY Tracey Antoinette 1-A1 UK 2004 LINK
VAN EIJK Willem 2-B3 Holandia 1971 LINK1, LINK2
VICKERS Robert Wayne D1-D1 USA 1978 LINK
WALKER Tony Lee 1-B2 USA 1978 LINK
WATERHOUSE Robert Brian 1-B1 USA 1966 LINK
WHITE John Douglas 1-B1 USA 1994 LINK
WILLIAMS Connie J. 1-B1 USA 1974 LINK
WILLIAMS Laron Ronald 1-E2 USA 1978 LINK
WILLIAMS Ronnie Keith 1-B1 USA 1984 LINK
WILLIAMSON Dana 1-B1 USA 1975 LINK
WILLIS Fred 1-B1 USA 1984 LINK
WISE Jessie Lee 1-B1 USA 1971 LINK
WOOD Stephen Edward 2-D1 USA 1992 LINK
WRIGHT Douglas Franklin 2-B4 USA 1969 LINK
WRIGHT Ernest 1-B1 UK 1971 LINK1, LINK2
YAMAJI Yukio 1-B2 Japonia 2000 LINK1, LINK2, LINK3
YAPICIOGLU Yavuz 4-B8-B6 Turcja 1994 LINK1, LINK2
YONGMING Zhang 1-B11 Chiny 1979 LINK
YONGZHI Piao 1-B1 Chiny 1977 LINK
YOUNG David Franklin 1-B1 USA 1983 LINK
YOUNG Graham 1-B2 UK 1962 LINK1, LINK2
YUKL Charles William 1-B1 USA 1966 LINK
ZEITVOGEL Richard Steven D1-D1 USA 1981 LINK
ZUERN Jr. William G. 1-D1 USA 1983 LINKWszystkie wymienione wyżej przypadki pomyłek aparatu sprawiedliwości są dobrze udokumentowane i ujawniają skrajną niekompetencję sądów przy podejmowaniu decyzji o warunkowym zwolnieniu bandytów oraz całkowity brak troski o życie zwykłych obywateli. Poniższe zestawienie pokazuje cenę jaką płaci społeczeństwo za łagodne wyroki, wygodne cele i zabawę w resocjalizację.


Kraj / grupa państw Liczba morderców, którym sądy pozwoliły zabić ponownie Liczba ofiar pomyłek sądowych
Polska (od 1971) 38 48
USA (od 1958) 140 265
Pozostałe przypadki 46 --- 47 141 --- 144
Razem 224 --- 225 454 --- 457Ta cena nikogo nie niepokoi i nie usłyszymy głosów sprzeciwu. Przecież godność prawie niewinnych morderców nie ma ceny.


W postępowych mediach nikt nie powie społeczeństwu, że tylko Pan Bóg się nie myli i dlatego każdy morderca nigdy nie powinien wyjść na wolność.


Nie spotkamy głębokich, filozoficzno – religijnych rozważań, czy moralne jest poświęcanie życia niewinnych osób, aby godność morderców była uszanowana.


Nikt nie oświadczy, że państwo ma chronić życie swoich obywateli i dlatego każdy morderca powinien zostać powieszony lub skazany na dożywotni pobyt w więzieniu.I nie dowiesz się, że poświęcane jest życie setek osób, aby możliwa była realizacja absurdalnych pomysłów Postępu – bowiem dopuszczalne jest każde kłamstwo i każda manipulacja.PS.
Proszę Czytelników o pomoc w uzupełnieniu powyższej tabeli, w szczególności w części dotyczącej Polski. Informacje z dołączonymi linkami, skanami wyroków sądowych lub dokładnym opisem sytuacji proszę przesyłać na adres: brakkarysmierci@gmail.comPrzypisy

 1. Henryk Dąbrowski, Porozmawiajmy o argumentach (3), (LINK)